Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

 
Ledare den 3:a oktober 2012 Nyhetsbrevet ”Varning Schönfelder”  
 
Att resa baklänges in i framtiden  
Under de senaste veckorna har föreningen SB Sveriges Bussresearrangörer agerat hos svenska regeringen, svenska myndigheter, tyska regeringen, och  
 
EU parlamentet samt EU Kommissionen tillskrivit, uppvaktat där man påvisar hur fel mycket har blivit. Det handlar om snedvriden konkurrens i  
 
förhållande till övriga Europa som svenska bussresearrangörer lever under samt hur svenska företag ägt av utländska statsföretag dumpar den  
 
svenska marknaden vid anbud vilket leder till utslagning av hyggliga svenska familjeföretag och de som finns kvar hankar sig fram med en orimlig  
 
låg lönsamhet. Hela detta Nyhetsbrev ”Varning Schönfelder” handlar om olika missförhållanden som kunnat fortgå då ingen haft ork, eller vilja att  
 
ta tag i frågorna.  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20121002-0.pdf  
 


 
 
Sveriges Bussresearrangörer inbjuder till branschträff den 14:e november ombord på Viking Cinderella.  
 
Klicka här för mer information:  
http://www.swedishbus.se/branschtraff-14-november-2012  
 

 
 
 
1)  
Det här kan bli den värsta hösten i mannaminne.  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20121002-1.pdf  
 

 
 
 
2)  
Arriva chefen för Sverige har lämnat verksamheten  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20121002-2.pdf  
 

 
 
3)  
MAN Korruption härvan och Håkan Samuelsson ligger illa till  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20121002-3.pdf  
 

 
 
4)  
Den outtröttlige Richard Grönstedt som idag är för många en okänd person, många skall tacka för hans kämpa anda – åtskilliga av dagens  
 
bussföretag hade aldrig funnits till om inte… Lite historia!  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20121002-4.pdf  
 

 
 
5)  
KEOLIS måste banta i Sverige  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20121002-5.pdf  
 

 
 
6)  
"Det är över - alla med en halv hjärna förstår det"  
För ett par veckor sedan gick Australiens frispråkige gruvminister Martin Ferguson ut i ABC Radio och förklarade…  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20121002-6.pdf  
 

 
 
7)  
Sveriges Bussresearrangörer klaga hos EU & tyska regeringen mot DB ägda Arriva  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20121002-7.pdf  
 

 
 
8)  
Det finns mycket bra här i livet  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20121002-8.pdf  
 

 
 
9)  
Monopolet visar sitt fula rätta ansikte SJ  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20121002-9.pdf  
 

 
 
 
10)  
Botniatåget / Arriva / DB förluster i Norrland  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20121002-10.pdf  
 

 
 
11)  
Regeringen tror att byråkrater skapar nya företag  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20121002-11.pdf  
 

 
 
12)  
Fler tyskar läser svenska än svenskar tyska  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20121002-12.pdf  
 

 
 
13)  
Evig sommar i skattebetald propagandafilm  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20121002-13.pdf  
 

 
 
14)  
Anekdoten om dåvarande finansminister Anne Wibble och dricksen  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20121002-14.pdf  
 

 
 
15)  
Smutskastningen av Norwegian och Ryanair  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20121002-15.pdf  
 
 

 
 

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.