Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

 
Newsletter ”Varning Schönfelder” nr 12 den 13 juli 2008  
 
”Den obehagliga sanningen…”  
 
Mot korruption, vänskapskorruptionen, maktmissbruk och slöseriet med skattemedel  
 
Jag har valt en personlig, oftast kontroversiell prägel på det som skrivs, helt medvetet  
 


 
 
Ledaren  
 
Almedalen 40 år 2008  
 
ALLA FINNS HÄR,
det är lätt att ta kontakt. Det är ett lättsammare sätt att umgås men ändå diskutera viktiga samhällsfrågor, säger Eva Nypelius som är kommunens samordnare.  
Företrädare för de politiska partierna samlas och diskuterar politik. Intresseorganisationer och företag arrangerar också seminarier under veckan.  
 
Vi behöver fler mötesplatser än förut, och mer informella sådana, när politikerna alltmer avskärmar sig från verkligheten. Förra året sa 90 procent av deltagarna att de ville komma tillbaka, 10 procent att de inte hade bestämt sig. Journalister som har varit här i alla tider brukar säga inte en gång till. Nästa sommar står de där igen.  
 
SLTF lägger sitt årsmöte i Visby under Almedals veckan så att kommunal, regional, landstings politiker tillsammans med länsbolagsdirektörerna kan svansa runt rikspolitikerna och regering medlemmar. Ankdammen Sverige är församlad!  
99% av alla deltagare reser, minglar, bor, äter och dricker på skattebetalarnas bekostnad!  
 
Samtidigt pågick…  
G8 möte 6 -10 juli 2008 i Japan.  
USA, England, Japan, Tyskland, Ryssland, Italien, Kanada och Frankrike träffas för att diskutera världens frågor,  
Det samtalas om den globala ekonomin  
Det samtalas om att man inte får elda upp mat för att producera biobränslen som etanol m.fl  
Don Mitchell på Världsbanken har funnit att biobränslena drivit upp livsmedelspriserna med hela 75 procent. FN manar att det är ett brott mot mänskligheten att elda upp mat för att producera etanol och andra ”biobränslen” detta inkludera även rapsodlingarna.  
 
Nästan alla Industri länder vill satsa på modern kärnkraft för att skapa balans i energiförsörjningen och i Sverige mingla man i Almedalen.  
Det samtalas hos G8 om Afrika, igen, förlåt vart tog de miljarder dollar vägen som skickades de senaste åren till de fattigaste länderna? Köpa nya Maybach och Mercedes bilar modell jättestora, köpa mängder av vapen från Ryssland och Kina men till mat samt basnäring räckte inte bidragen.  
 
…och eftersom Sverige inte får vara med i G8 som den ”plutte” ekonomi Sverige är, där enbart delstaten New Jersey utanför New York har en större BNP, skapade Olof Palme sitt eget Almedalen som firar 40 år!  
 
TV 4 nyheter den 6 juli handlade av naturliga skäl mest om Almedalen, ingenting om G 8 mötet och de brisanta frågor som berör hela världen för att avslutas med att Visby skall bli som ”Economic Forum” i Davos, då förstår man att även den svenska journalistiken tappat all sans och omdöme.  
Kul att minglas, det var alla intervju offren överens om, med många som talar och få som lyssnar, var kanske det mest träffande omdömet.  
 

 
 
citat från detta Nyhetsbrev året 1999:  
Det finns en övertro på alternativ energi, enligt den ledande amerikanske miljöforskaren Jesse Ausubel vid Rockefeller University i New York.  
Han varnar för att alternativ energi förstör miljön.  
Förnyelsebar energi kommer att leda till miljöförstöring i en hittills oöverträffad skala.
 
 

 
 
Buss & kollektivtrafiken  
 
1)  
 
Fackets utpressning överraskar flyg- och expressbussar
 
 
Var det inte så Sovjet styrdes, genom makten som styrde de ”privata” företagen som var underställda makten och ägdes av maktens institutioner genom kooperationer. Grattis Sverige steget till ett fulländat Sovjet blir allt närmare och vad gör bussbranschens BR?  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20080713-1.pdf  
 
 

 
 
2)  
 
SLTF påstår att svenska folket vill resa mer kollektivt utan förmånsbeskattning
 
 
Det är tacksamt att skicka ut motsvarande noja när det är semestertider och planhushållningens folk lätt kan få in sina alster i landsortens tidningar.  
Insändaren påminner mig om följande snapsvisa:  
 
Vad säger svenska folket till en sup?  
Är den Gratis?
 
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20080713-2.pdf  
 
 

 
 
Miljö och klimat frågor  
Citat:  
Det ökande användandet av biobränslen är den huvudsakliga orsaken till de stigande matpriserna världen över. Det slår Världsbanken fast i en hemlig rapport som den brittiska tidningen the Guardian har tagit del av. Enligt Världsbankens analys ligger framställandet av biobränsle bakom hela 75 procent av prisökningen.  
Världsbanken beräknar att de stigande matpriserna har försatt mer än 500 miljoner människor i fattigdom. Under våren har matkrisen vållat demonstrationer och våldsamheter i åtskilliga länder däribland Bangladesh och Egypten.  
Och invånarna i Industriländerna har fått närmast fördubblade matpriser på kort tid.  
Det finns alla anledning för dig att fundera över varför Sverige ensamt fortsätter irrvägen med biobränslen, rapsolja, etanol, biogas, metangas osv när det finns en lösning, redan nu.  
 

 
 
3)  
 
Helt energifritt! bil presenteras i Grönköping
 
 
Läs här allt om sensationen:  
http://www.gronkoping.nu/index.php?action=las_text&id=1213716824  
 
 

 
 
4)  
 
Samtliga branscher som redan använder sig av vätgas/hydrogen
 
 
http://www.hydrogencommerce.com  
På denna länk kan du också lyssna på Richard D. Masters föredrag om vind och andra energiformers  
Our crisis is the sacrifice of American ideals, ingenuity and lives for the obscene profit of international corporations and foreign nations who are using Americas military to achieve their strategic goals with the collusion of traitors in high office.  
...och I Sverige tror vi kunna gå en egen väg oberoende från övriga världen?  
Vem kan vara så urbota korkat annat än de som är desinformerade?  
 

 
 
5)  
 
BMW vätgasbil presenteras i Stockholm
 
 
26 augusti i Stockholm kan du se BMWs vätgasbil och höra det senaste från vätgasen som drivmedel i Sverige och inom EU.  
 
Klicka in dig på denna pdf fil för mer information:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20080713-5.pdf  
 
 

 
 
6)  
 
Svenska statens företag står för över 60% av all Co2 utsläpp
 
 
Staten är en betydande företagsägare i Sverige. I den statliga bolagsportföljen finns 54 hel- och delägda företag, varav tre är börsnoterade. Företagen representerar stora värden och är stora arbetsgivare.  
Staten har ett stort ansvar att vara en aktiv och professionell ägare. Regeringens övergripande mål för förvaltningen är att skapa värde och i förekommande fall se till att uttryckta samhällsintressen infrias.
 
 
Toni kommentar:  
svensk miljöpolitik är ett enda stort sorgebarn, irrvägen fortsätter, visserligen finns det krafter som vill lämna biobränsle vägen och skyndsamt ansluta svensk forskning till vätgasen som i övriga världen, men centern sitter fast med sina kompisar från s, v och mp när man lurade hela svenska folket med att etanol, biobränslen skulle leda oss till det gröna Sverige, sanningen är – det är precis tvärtom – Sverige är hopplöst fel ute.
 
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20080713-6.pdf  
 
 

 
 
7)  
 
Res motstånd mot klimatdårarna
(har publicerats tidigare)  
 
Så sänk bensinskatten och avskaffa flygskatten: det gäller livet.  
Klimat-dårarna, vår tids svavelosande väckelsepredikanter, kräver underkastelse och försakelse.  
av Ulf Nilsson  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070819-1.pdf  
 
 

 
 
8)  
 
Forskare spår rekordvarma år framöver
(men det var varmare för över 100 år sedan) (Har publicerats tidigare)  
Den globala uppvärmningen kommer tillfälligt att bromsas, för att sedan öka igen. Efter 2009 kommer mer än vartannat år att vara varmare än rekordvarma 1998.  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070819-4.pdf  
 
 

 
 
9)  
 
Nästa miljö flopp man glömde Ozonet!
(har publicerats tidigare)  
 
Sitch hävdar att ozonet har glömts bort i beräkningarna av hur mycket världens medeltemperatur befaras öka…..  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070819-5.pdf  
 
 

 
 
Samhälle  
 
10)  
 
Göran Johanssons attack på Persson
 
 
I höst ska Göran Johansson dra sig tillbaka från politiken.  
När Göteborgs starke man Göran Johansson i höst tar klivet från politiken har han en lång och framgångsrik karriär att se tillbaka på.  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20080713-10.pdf  
 
 

 
 
11)  
 
Kan Grönköping försvaras?
 
 
Men, spörjer här GV:s militära medarbetare, kan det verkligen förhålla sig så, att det endast återstår två man plus hr löjtnanten själv av hela Fältjägarecorpsen?  
http://www.gronkoping.nu/index.php?action=las_text&id=1213716449  
 

 
 
12)  
 
Dagens JO ett hot mot rättsstaten
 
 
På senare år har Justitieombudsmannen varit överdrivet välvilligt inställd till myndigheter. Nutida JO bryr sig inte ens om att försöka utreda om allmänhetens klagomål på myndigheter är befogade, utan utgår från att myndigheternas uppgifter är korrekta.  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20080713-12.pdf  
 
 

 
 
13)  
 
Staten tar inte sitt ansvar för infrastrukturen
 
 
Skriver kommun och landstingsförbundet.  
Att Sverige kommit på efterkälken även inom infrastrukturen och detta har skett sedan 70 talet dvs under en tid av dryga 40 år med socialdemokratiskt styre, Ilmar Reepalu var du med din kritik under alla dessa årtionden? Är det en upptäck först när Alliansen sedan 2 år sköter regeringsmakten?  
 
Toni kommentar, sanningen är att (s) regeringarna har avrustat landet sedan 70 talet och dom som skriver artikeln redan då var med i politiken och sa ingenting!  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20080713-13.pdf  
 
 

 
 
TURISM  
 
14)  
 
Tivoli i Köpenhamn har tappat 64.000 besökare tom. juni eller -5%.
 
 
Tivoli har offentliggjort et nyt projekt, der med garanti vil rejse en heftig debat.  
Projektet hedder “Tivoli Kanten”, der er en vision for udviklingen af den del af Tivoli, som løber langs Bernstorffsgade. Visionen er udviklet i samarbejde med det verdensberømte, amerikanske arkitektfirma Pei Cobb Freed & Partners.  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20080713-14.pdf  
 
 

 
 
15)  
 
Kort lektion om EU
 
 
Efter andra världskriget ville västeuropeiska politiker knyta band mellan länderna som kan förhindra liknande blodbad i framtiden. Därför bildas Kol- och stålunionen 1950 med Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna och dåvarande Västtyskland som medlemmar. Den drivande kraften var Tyskland och Frankrike. Genom att produktionen av kol och stål knyts samman över gränserna ska krig bli omöjligt. Året innan har den USA-ledda försvarsalliansen Nato bildats. I Östeuropa samlas kommuniststaterna kring Sovjetunionen genom Warzawapakten.  
 
Toni kommentar:  
Sverige valde att gå med för att inte stå utanför världens största marknad med över 550 miljoner medborgare, det var främst den svenska industrin, den privata samt statliga som drev regeringen till att söka medlemskapet.  
De som kräver att Sverige skall lämna EU har skyldighet att förklara för svenska folket hur det skall gå till.  
Desinformation tillhör de värsta brotten i ett modernt samhälle. Det är inget fel att ha åsikten att Sverige skall lämna EU, men ta reda på konsekvenserna och tala om för folket vad detta innebär.  
Fundera också en stund varför 52 stater i USA kan samsas och vara med i förenta staterna av Amerika?
 
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20080713-15.pdf  
 
 

 
 
Läsare kommentar  
 
16)
 
 
Hej!  
Med anledning av en artikel i en Stockholms tidning  
Läste med bestörtning om slutledning av den sedan årtionde debatterade förbifarten i sthlm. Jag jobbade i början av femtiotalet på SS numera SL som redan då fungerade rätt bra.  
Nu har vi ett annat trafikläge och om jag kör i tätortstrafik drar min bil drygt 1 liter milen men på landsväg c:a 0,7 litern. Om du omsätter det i sparad bensinförbrukning på några hundratusen bilar som du /slipper se/ i tätortstrafik är det enorma utsläpp som vi slipper med en ringled.  
Du kan glömma att fostra bilförare att åka kollektivt. Utrota bilismen går inte. Satsa din energi på att påverka den svenska regeringen att sluta ge bidrag till Volvo och SAAB för att dom skall tillverka etanol drivna bilar som ökar utsläppen, tyvärr är etanol och biogas den sämsta av alla lösningar.  
Hälsn. SN  
 

 
 
 
Ha en fortsatt skön sommar, häromdagen var det över 2000 unika besökare på en och samma dag inne på siten och botaniserade i det breda utbudet av intressanta artiklar och inte minst kommentarerna.  
Detta Nyhetsbrev är bland de mest lästa svenska bloggarna.  
 
Eder tillgivne  
toni@schonfelder.com  
tel 08 519 706 16  
 

 
 
Annons  
 
Eurocasacar nu även på Kanarieöarna!  
 
Nu finns vi på Las Palmas och Teneriffa syd flygplatser med kontor inne i ankomsthallen. Samma koncept, boka, svar inom 1 minut, dygnet om, gratis sms till mobilen. Boka nu, ingen deposition, inga förskottsbetalningar, du betalar när du hämtar bilen, fri av och ombokning fram till 24 tim före ankomst.  
 
Hyr din bil i Spanien från EuroCasaCar, bättre finns inte!  
 
http://www.eurocasacar.eu  
 
Vår bokningsite är helt automatisk fungera dygnet om, alla dagar, året om!  
 
Inga rabatter, inga bonusprogram, inget snicksnack, inga flum löften, bara rakt av ett lågt pris där allt är inkluderat från första början!  
 
Vi har även 2 verksamheter med förmånliga avtal i hela VÄRLDEN!  
 
Hyr din bil i USA, Kanada, Frankrike, England, Italien och övriga VÄRLDEN  
(vi har avtal med lokala firmor i 142 länder och över 6.400 destinationer)  
 
Klicka alltid in dig på bägge webbsidorna och jämför priserna då dessa kan variera,  
vi har olika avtal med olika lokala hyrbilsfirmor på respektive destination!  
 
1) http://www.telluscar2.com  
 
2) http://www.telluscar.eu  
 

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.