Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

 
Newsletter ”Varning Schönfelder” nr 29 den 10 september 2007  
Den obehagliga sanningen…
 
 
Mot korruption, vänskapskorruptionen, maktmissbruk och slöseriet med skattemedel  
 
Jag har valt en personlig, oftast kontroversiell prägel på det som skrivs, helt medvetet  
 


 
 
Ledare  
 
Denna vecka slår världens största fordonsmässa i Frankfurt upp sina portar. Biltillverkarna fokusera sina nya fordon från hybridmotorer till rena vätgas drivna bilar med 0=Co2 utsläpp.  
 
Volvo kommer i sista ögonblicket med en studie om en hybridbil C30 plugg-in som tidigast 2015 kan tillverkas det vill säga vid en tidpunkt då alla övriga fordonstillverkare redan tillverka rena vätgasdrivna bilar. Tröttmössorna hos SAAB som kört fast i Etanol fällan bara för att svenska staten gav dom några hundra miljoner kronor kommer slutligen en gång för alla bli utslagen. Sorry Trollhättan och Sverige.  
 
Volvo lastbilar som också hämtar bidrag i Stockholm har insett misstaget med Etanolen men det kan man naturligtvis inte erkänna i den svenska attityden om ofelbarhet. Volvo presentera en vätgasdriven lastbils serie och presentera man därutöver i Bryssel lastbilar som kan köras på olika slags bränslen, och menar att det är politiken som skall se till att det går att tanka. Rätt Volvo man skall slingra sig när övriga tillverkare bokstavligen pumpar ut nya lastbilsmotorer som kan köras på vätgas med 0 = Co2.  
 
Scania kan sitta lugnt drömmer om EURO 5 med ny insprutning och är därmed ur tiden. Men vad gör det när MAN tar över rodret samtidigt som man med MAN erhåller den senaste utvecklingen av vätgasmotorer. Cyniskheten är överväldigande och så försvinner ännu en bit svensk industri historia bara för att den svenska regeringen manövrerat in landet med miljarder i subventioner på en irrväg som heter Etanol och medlöparna i samhället okritisk följer makten.  
 
Det svenska bussförbundet har i sin iver att försvara sitt åsikts monopol trampat rejält i klaveret med risk för villkorligt fängelse eller böter.  
 
Världen utvecklas med en rasande fart och i Sverige sitter hamnfacket i Göteborg och fundera medans rederierna i det tysta flyttar till kontinenthamnarna. Förlorarna blir hyggliga svenska kvinnor och män som försöker hålla landet igång med världens högsta beskattning samtidigt som äldrevården brister i alla hörn.  
 
En klok politiker lämnade sin post som försvarsminister, han har heder och ett ansvar, något som saknas lite varstans numera och framför allt inom kollektivet SLTF.  
 
Kloka medborgare lämnar LO i tiotusental och inte minst SHR, ett sundhetstecken när folket flyr en organisation med pampvälde och förakt för den enskilde människan.
 
 

 
 
1)  
 
Anna Grönlund, VD för Bussbranschen BR agerande strider i juridiska termer mot Grundläggande fri- och rättigheter ett brott som straffas med villkorligt fängelse eller i vart fall med betydande böter.
 
 
Ljungskilebuss, Daniel Olsson  
Meddelade BR om sitt utträde ur föreningen med skäl att han inte såg nyttan med förbundet och än mindre med vad dom presterar.  
BR HAR FÖRVÄGRAT ETT UTTRÄDE.  
VD Anna Grönlund ringer upp och meddela att Ljungskilebuss inte kan lämna BR då han är delägare i Buss i Väst.  
 
Föreningsfrihet: frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften,  
Vilket innebär i klartext att med samma rätt lämna en organisation!  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070910-1.pdf  
 
 
 

 
 
2)  
 
Den 2 september på Anna Grönlund blogg, VD för BR:
 
 
Tidningen trafik-forum är en medlemstidning!  
Ja jissus, en sån miss Anna, det var ju hemligt fram tills nu.  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070910-2.pdf  
 
 

 
 
3)  
 
80 000 LO medlemmarna flyr politbyrån?
 
Den kraftigaste flykten finns från Hotell- och restaurangfacket och Handels, skriver LO-tidningen.  
Under årets första fyra månader minskade LO:s 15 medlemsförbund med sammanlagt 46 000 personer. Efter ytterligare fyra månader har den sammanlagda siffran stigit till omkring 80 000  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070910-3.pdf  
 
 

 
 
4)  
 
"Det finns ingen med kompetens här före den 6 augusti"
 
När jag läste denna rubrik trodde jag omedelbart att det handlade om BR, inget årtal varför frågan egentligen var lika aktuell 1925, 1935, 1945, 1955, 1965, 1995, 2005 och 2007  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070910-4.pdf  
 
 

 
 
5)  
 
Vem av svenska Länsbolagscheferna tar över försvarsministerposten?
 
Jag vill kunna se mig själv i spegeln och se mina medarbetare i ansiktet.  
Problemet att inte kunna se sig i spegeln har inte vasallerna. Löjroms intelligens!  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070910-5.pdf  
 
 

 
 
6)  
 
Veolia Transport förlorade upphandlingen av Norrlandståget
 
Upphandlingen av tågtrafiken till och från Norrland på sträckan Göteborg-Stokholm-Luleå-Kiruna-Narvik är nu klar. Veolia Transport förlorade upphandlingen och lämnar över ansvaret för trafiken till SJ i juni 2008. Veolia Transport har bedrivit persontrafik världen över sedan 1911 och finns idag i 28 länder.  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070910-6.pdf  
 
 

 
 
Miljö  
 
7)  
 
Debut för Volvos framtidsbil
 
 
Volvo Personvagnar hänger på trenden med plug-in hybridbilar, det vill säga elbilar med förbränningsmotorer. Den nya bilen ska visas på bilsalongen i Frankfurt  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070910-7.pdf  
 
 

 
 
8)  
 
Vätgas på Gasdagarna i Båstad den 17-18 oktober!
 
 
Klimat-, miljö- och energifrågor diskuteras mer och mer. I alla dessa frågor har energigaserna viktiga roller att spela på vägen mot det hållbara samhället.  
 
One Big Thing", Michael Wood, USA:s ambassadör i Sverige  
Därför satsar Region Skåne på vätgasprojekt  
Fristående system med bränsleceller  
Tankstation för vätgas i Göteborg/Stenungsund  
Danska aktiviteter kring vätgas och stationära bränsleceller  
Rening och komprimering av vätgas som energibärare
 
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070910-8.pdf  
 
 
 

 
 
Samhälle  
 
9)  
 
LO medlemmarna flyr politbyrån?
 
Den kraftigaste flykten finns från Hotell- och restaurangfacket och Handels, skriver LO-tidningen.  
Under årets första fyra månader minskade LO:s 15 medlemsförbund med sammanlagt 46 000 personer. Efter ytterligare fyra månader har den sammanlagda siffran stigit till omkring 80 000.  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070910-9.pdf  
 
 

 
 
10)  
 
Men det är ju en kommunal inrättning, och då tar det sin tid.  
 
Krav på snabb lösning av containerköerna i Göteborgs hamn
 
Den tidvis kaotiska köbildningen för dragbilsåkare som ska lämna eller hämta containrar i Göteborgs hamn visar inga tecken på att minska. Irritationen och frustrationen från åkerier och förmedlare, men även från rederier och speditörer, bara ökar med en för varje dag allt hårdare press på hamnens ledning.  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070910-10.pdf  
 
 

 
 
11)  
 
Statens betalningar visade ett överskott på 9,6 miljarder kronor i augusti
 
Statens betalningar visade ett överskott på 9,6 miljarder kronor i augusti. Det innebär att statens lånebehov var negativt (-9,6 miljarder kronor). Riksgäldens prognos var ett lånebehov på 0,9 miljarder kronor. Lånebehovet blev därmed 10,5 miljarder kronor lägre än vi räknat med.  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070910-11.pdf  
 
 
Toni kommentar:  
Statsskulden var 1.160 miljarder kronor i slutet av juli och i slutet av augusti 1.173 miljarder kronor – likaväl påstår man att skulden minskar?  
Enligt normal mattematik har skulden istället ökat med 13 miljarder!  
Det är ett förfärligt trixande lika bra som (s) regeringen höll på med.  
En lite mer noggrann analys visar att regeringen lånar cash flow från Premiepensionsmyndigheten med 4 miljarder som sätts in på Riksgälden och därmed har man minskat lånebehovet.  
 
Ekonomiskt trams och förskönande av en bisarr verklighet. Samtidigt som regeringen påstår att man minskar statsskulden ökar man räntebetalningen över budget, en god signal om någon att allt inte är som man gör gällande.  
 
I vart fall är statsskulden per capita fortsatt den högsta i västvärlden som fungera då man får in mer skattepengar än beräknad, skatter som kommer främst från företagen och likaväl stampar man med en hög skuld till omvärlden.  
 

 
 
12)  
 
Ikea kan säljas: "Snart mindre svenskt än Kinesiska muren?"
 
Ikea står inför ett allvarligt dilemma: Ingvar Kamprads söner står nära att ärva ett imperium men entreprenörsskap är inget som går i arv. Det finns mycket som talar för att Ikea säljs, skriver VA:s Cecilia Aronsson.  
81-årige Ingvar Kamprad behåller sitt järngrepp över möbeljätten.  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070910-12.pdf  
 
 

 
 
13)  
 
Så har vi fått ännu en myndighet som skall betalas av skattebetalarna
 
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070910-13.pdf  
 
 

 
 
TURISM  
 
14)  
 
En första snabb analys av juli
 
 
Turismen ökar trots dåligt väder  
Kraftig ökning av inresandet  
 
Riksutvecklingen juli, Hotell, stugbyar, vandrarhem  
Gästnätter 5,9%  
Inhemska marknaden 4,8%  
Utlandsmarknaden +8,7%  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070910-14.pdf  
 
 

 
 
15)  
 
Visit Sweden säljer utrymme på sin site med osanna besökssiffror.
 
 
Det gäller att vara försiktig, det är lätt att skicka iväg pengar på en webbsida med höga förväntningar som ger väldigt lite ”return of money” men väl fyller en oduglig organisation med pengar som har väldigt lite hum om vad man sysslar med.  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070910-15.pdf  
 
 

 
 
17)  
 
Fortsättning på redogörelsen om vätgasen med 0 = C02 utsläpp  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070910-17.pdf  
 
 

 
 
18)  
 
Danmark stoppar biobränslena
 
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070910-18.pdf  
 
 
19)  
 
Nu finns det snart H2-tankstationer vid sydpolen
 
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070910-19.pdf  
 
 

 
 
20)  
 
Fiats miljökoncept Panda Aria - Vätgasdrift !
 
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070910-20.pdf  
 
 

 
 
21)  
 
Tvärnit för etanolplanerna - Ny Teknik
 
Vägverket: Etanol minskar inte koldioxidutsläppen, Etanol en miljöbluff  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070910-21.pdf  
 
 

 
 
22)  
 
Volvo Lastvagnar går in på H2-marknaden och lansera sin första vätgas drivna lastbil!
 
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070910-23.pdf  
 
 

 
 
23)  
 
896 Italien är med i länder med Hydrogenvägar !
 
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070910-24.pdf  
 
 

 
 
 
24)  
 
Insänt från Hans Sternlycke:  
 
Skakigt för svenska etanolprojekt
 
I Sverige finns nu två etanolfabriker, en som använder rester från Domsjö sulfitfabrik och en som använder vete i Norrköping, och som nu byggs ut för en miljard kronor. Men av dagens tretton planerade stora etanolprojekt för 15 miljarder kronor blir kanske bara två av berättar  
Ny Teknik nr 36. Fabrikerna blir olönsamma med höga spannmålspriser och om tullen på brasiliansk etanol sänks.  
 
MM  
 
Volvo på roadshow med fossilfria lastbilar Volvo har utvecklat lastbilar för sju olika alternativbränslen:  
vegetabilisk olja, syntetisk diesel, dimetylester, metanol/etanol, biogas, biogas med inblandad vätgas och biogas spetsad med biodiesel. På sin bolagsstämma visade man upp dem. Nästa etapp i roadshowen är visning i Bryssel. Det Volvo vill säga till politikerna är att vi fixar lastbil till vilket miljöbränsle som helst om ni bara fixar bränslet.  
 
MM  
 
Genmodifierade bakterier gör bensin  
Jan Kiesling på Berkeley håller på med syntetisk biologi. Han berättar i Ny Teknik nr 36 att man räknar med att starta en pilottillverkning av bensinliknande bränsle med hjälp av specialdesignade bakterier. Han var mannen bakom tillverkning av malariamedicin med hjälp av genförändrade bakterier till tiondedelen av tidigare kostnad.  
 
MM  
 
Högtalarteknik sparar bränsle  
Gabriel Gustafsson och Mikael Bohman är kompisar. När den ene, som är motorintresserad, fick ventilhaveri kom den andre, som läst elektroteknik, på att man kanske inte skall använda traditionella ventiler. De köpte en encylindrig motor för att testa, och idéerna höll.  
Vinnova har nu gett dem 300.000 kronor för att utveckla en motor där ventilerna inte styrs av motorvarvet utan av strömpulser som i en elektrodynamisk högtalare skriver Ny Teknik nr 36. Om ventilerna kan styras fritt kan man minska avgasutsläppen och spara åtta procent av bränsleförbrukningen.  
 

 
 
25)  
 
NCL rederiet slår på trumman att man nu gör nåt som man borde ha gjort för 20 år sedan, det har aldrig varit brist på kunskap men väl viljan att ta ett stort problem på allvar!
 
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070910-26.pdf  
 
 

 
 
Eder tillgivne  
 
Toni Schönfelder  
Ring till lokaltaxa  
Stockholm 08 - 519 70 616 eller Göteborg 031 - 360 81 81  
 
annars gäller som alltid  
Tel 0034 616 421 085  
Fax 0034 966 69 81 58  
 
Mail mailto:toni@schonfelder.com  
 

 
 
Annons  
 
Hyr din bil i Spanien från EuroCasaCar, bättre finns inte!  
 
http://www.eurocasacar.eu  
 
Vår bokningsite är helt automatisk fungera dygnet om, alla dagar, året om!  
Svar inom några sekunder, Voucher inom 1 minut!  
 
Inga rabatter, inga bonusprogram, inget snicksnack, inga flum löften, bara rakt av ett lågt pris där allt är inkluderat från första början!  
 
Man kan mäta framgång på olika vis,  
vi har för första gången passerat hundratusen kunder som inte fick någon bil då dom bokade försent för juli och augusti månad.  
Kontentan är att 24.000 bilar räckte inte för att klara efterfrågan, mitt råd boka tidigt som möjligt, det är gratis att avboka fram till dagen innan ankomst!  
Och du gör det själv dygnet om, även detta automatiskt.  
 
Här ett annat tips:  
 
Vår förmånliga biluthyrning i hela VÄRLDEN!  
 
Hyr din bil i USA, Kanada, Frankrike, England, Italien och övriga VÄRLDEN  
(vi har avtal med lokala firmor i 142 länder och över 6.400 destinationer)
 
 
Klicka alltid in dig på bägge webbsidorna och jämför priserna då dessa kan variera,  
vi har olika avtal med olika lokala hyrbilsfirmor på respektive destination!  
 
1) http://www.telluscar2.com  
 
2) http://www.telluscar.eu  
 
Kolla alltid med oss innan du väljer ett annat företag!

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.