Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

Newsletter Varning Schönfelder nr 36 den 1 december 2006  
Mot korruption, vänskapskorruptionen, maktmissbruk och slöseriet med skattemedel  
 
Jag har valt en personlig, oftast kontroversiellt prägel på det som skrivs, helt medvetet.  
 


 
 
Ledare  
 
Världen har drabbats av "grön panik"
 
 
För några veckor sedan publicerade jag på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/swe.asp?id=840&q=världsbanken&ww=strong artikel nr 8 där tidigare chefsekonomen i Världsbanken, Nicholas Stern lämnade en rapport som pekade på den ekonomiska katastrofen som vi är på väg mot om inget görs omgående för att stoppa uppvärmningen av jorden.  
 
Englands Premiärminister Tony Blair som genast hänger på nu när han har meddelat att han avgår då är det politiskt riskfritt i ett land som skiter ned mer än andra där han kunde konstatera det vara den Viktigaste rapporten någonsin. Därefter hänger olika regeringschefer på där, nu skall alla övertrumfa varandra i vaga tal och lite handling.  
 
Sverige är ett typ exempel, se Andreas Carlgren, Miljöminister, under rubriken:  
Sverige ska bli förebild.  
Artikeln finns längre ned i detta Nyhetsbrev.  
 
Det vore en stor tjänst för landet, sysselsättningen och vår gemensamma framtid om det fanns en uns av realism i det man säger. Så länge regeringen inte lägger fram en simpel handlingsplan där man ta bort Vattenfalls monopol i energi frågor, Vattenfalls märkliga avtal där man blir kompenserat för varje kilowatt som kommer från annan energi. Att vi acceptera att världen befinner sig i ett teknikskifte på samma sätt som när man från ångloken övergick till El och Diesellok. Med en stor skillnad nu är det hela samhället som skall ledas in på vätgas/bränslecell tekniken innan soltekniken tar över.  
 
För detta krävs att den svenska energi lagstiftningen radikalt ses över och att man satsar på ett universitet i landet där all forskning kan föras samman och överlämnas till den svenska industrin.  
 
Med en dylik plan skall alla fordon bytas ut, samtliga oljepannor bort, och så här kan man göra en lång lista som kommer att leda till att Sverige kan skapa nya industrier för världsmarknaden.  
 
Det gör man inte med Etanolen som är en återvändsgränd och ett förfärligt beslut med stora konsekvenser framöver för hälsa och sjukvård.  
 
Världen har drabbats av "grön panik", skriver Veckans Affärer. Möbeljätten Ikea är ingen undantag och satsar nu - i ett första steg - på att sänka energiförbrukningen med 25 procent.  
 
"Priserna på fossila bränslen fluktuerar och stiger. Går vi över helt till förnybar energi tar vi kontrollen över våra kostnader", säger Anders Dahlvig, koncernchef för Ikea,  
 
I Spanien kan Ikeas varuhus i framtiden komma att drivas med solenergi. I Danmark med vindkraft. Möbeljättens samtliga tjänstebilar ska vara miljöklassade till 2010 och långtradartransporterna ska så långt som möjligt skona miljön.  
 
Ikea är inte ensamt om miljötänkandet. British Airways sätter klimatfrågan högt på dagordningen och informerar passagerarna om mängden koldioxid som släpps ut vid varje flygresa. Banken HSBC köper enbart miljömärkt el och planterar regnskog. Att ha en miljöprofil är i dag mer regel än undantag hos storföretagen och ett sätt att kommunicera med kunder, investerare och andra intressenter  
 
”Alla företag kan tjäna pengar genom att fokusera på hållbar utveckling. Om svenska företag börjar omställningen i tid kan det skapa konkurrensfördelar, både på kort och lång sikt", säger miljörådgivaren Gunilla Hadders, konsult på Respect europé  
 
     
  1. Kartlägg koldioxidutsläppen på ditt företag.  
  2. Gör upp en konkret handlingsplan hur utsläppen ska minskas.  
  3. Analysera klimatpåverkan inför varje stor investering.  
  4. Förläng återbetalningstiderna vid klimatvänliga investeringar.  
  5. Använd bränslesnåla bilar (ej Etanol drivna) och lågenergilampor.  
  6. Undvik fossila energikällor för uppvärmning så långt det är möjligt.  
  7. Se till att produkter och tjänster reducerar klimatpåverkan.  
 
 
Vi behöver inga miljömärkta företag vad vi behöver är konkreta åtgärder styrd av en medvetenhet hos alla företag, handling och inte ett dyrköpt värdelöst certifikat hängandes på väggen över hur man sophantera.  
 
Toni Schönfelder
 
 

 
 
1)  
 
Miljö
 
 
Artikel  
Miljö- och samhällsbyggnadsdep. 29 november 2006 Andreas Carlgren, Miljöminister  
 
Sverige ska bli förebild  
 
Med en bred samling kan vi utveckla Sverige till ett modernt samhälle, byggt på förnybara resurser. Det skriver miljöminister Andreas Carlgren, som i dag besöker Linköping för att lära om kommunens satsning på biogas.  
 
Miljöproblem och klimatförändringar är hotande ödesfrågor för Sverige och världen. Men miljöutmaningarna pressar även på för nya tankar och idéer. Miljöproblemen öppnar nya marknader och leder till innovationer hos både småföretagaren och den globala industrin. Att länka samman miljö- och näringspolitik kommer att vara avgörande för att bemöta miljöhoten.  
 
Här är två inspirerande exempel:  
 
1993 fattade Toyota beslut om en framtidsbil. Bränsleförbrukningen skulle halveras och utsläppen ligga på en nivå som då inte ansågs möjlig. En framåtblickande ledning gjorde gemensam sak med tekniker för att med ökad lönsamhet i sikte driva utvecklingen framåt. Resultatet: en hybridbil som i dag sålts i en halv miljon exemplar. I går fick de japanska ingenjörerna ta emot Göteborgs internationella miljöpris.  
 
Sedan lång tid har Linköping kommun satsat på biogas som fordonsbränsle. Linköping har haft en tydlig politisk vilja att tillsammans med de många miljöteknikföretagen och universitetet ta ledningen för en ambitiös miljösatsning. När jag i dag besöker Linköping är det för att lära mig mer om den framsynta satsningen.  
 
Alliansregeringen vill uppmuntra denna initiativkraft. Den är nödvändig för att nå den höga ambition som Sverige har och som åtgärderna för ett bättre klimat kräver. Regeringen kommer bland annat att:  
 
Utforma miljö- och energibeskattningen så att det lönar sig att ta miljöansvar. En premie för att stimulera privatpersoner att köra miljöbil kommer att införas. Vi ska inte endast premiera köpet av bilen utan även stimulera produktion och distribution av miljövänligt bränsle.  
 
Miljöanpassa trafiksektorn och minska utsläppen av växthusgas till den nivå klimatet tål. Principen ska vara att trafikslagen ska bära sina miljökostnader. Godstrafiken ska effektiviseras och andelen gods på vägarna minska.  
 
Driva på arbetet inom EU. Sverige står ensamt för några promille av världens utsläpp. Miljöutmaningarna måste tacklas internationellt. Vi verkar för att EU sätter tydliga mål för att minska användningen av fossil energi, utökar systemet med handel med utsläppsrätter och inför regler för maxutsläpp per kilometer för nytillverkade fordon i EU.  
 
Grön teknik efterfrågas när fler länder ställer om energi- och transportsystem. När svenska företag installerar brännare för biobränsle i utländska kolkraftverk leder det till minskade koldioxidutsläpp som motsvarar utsläppen från tusentals oljepannor i svenska hushåll. Miljöutmaningarna ger det svenska näringslivet möjligheter till miljöteknikexport och till att vinna nya marknader i världen. Politiken ska ge förutsättningar och regeringen kommer genomföra en särskild satsning på klimatforskning.  
 
Alliansregeringen vänder sig till hela samhället. Med en bred samling kan vi utveckla Sverige till en ledande förebild för ett modernt samhälle, byggt på förnybara resurser och i samklang med jordens klimatvillkor. På den vägen är initiativen från bilindustrin och kommuner, som Linköping, nödvändiga.  
 
Andreas Carlgren  
 
Toni kommentar:  
Sorry, Andreas du är på villovägar och söker poäng hos LRF lobby gänget, inse en gång för alla att det är LRF med s+v+mp som fört Sverige in i en återvändsgränd, det gäller att ta sig ut ur den och det måste gå fort för nu brakar det loss i världen och världen går som steg 1 mot vätgasen/ bränslecellen och som steg 2 mot solenergien som kommer men tekniken saknas idag och för att skapa en hållbar solenergi krävs det samarbete över gränsen där USA ligger långt framme medans Europas företag springer och söker EU bidrag där vindenergin är ett tydlig bevis på huvudlös energipolitik i brist på annat.  
 
Men det gör sig bra i media!  
 

 
 
2)  
 
Läsvärd artikel i trafik forum nr 9,2006  
 
Hybridteknik
 
 
På sid 20 + 21 + 22 i trafik forum kan man läsa om hybridfordon, äntligen! Sent skall syndaren vakna.  
 
När världen står inför ett teknikskifte där tiotusentals fordon redan rullar med hybridmotorer samt allt fler bränslecelldrivna bussar då vågar äntligen tidningen på sig en redovisning som för vakna läsare borde vara en väckarklocka samt ställa sig frågan var finns Sverige? Och varför finns inga dylika fordon med 0 emmision i Sverige där vi istället ensam i världen satsar på Etanol som ökar utsläppen av Co2 samtidigt som vi skall bli bäst i världen inom miljön, är inte tiden över för sagoberättarna?  
 
Det kan inte upprepas tillräckligt många gånger – Etanolen – är farlig för dig, dina barn och barnbarn. Etanolen är inte miljövänlig isåfall är tobaksrökning också bra för hälsan, som kommer från en naturprodukt.  
 

 
 
3)  
 
Turism  
 
 
Turism en exportsuccé - Ökar genomsnittligt med +9% per år och tar ökade andelar av totalexporten
 
 
Riksbankens nyligen publicerade uppgifter om turistexportens fortsatta mycket starka utveckling under tredje kvartalet förstärker frågeställningarna kring vad som ligger bakom de sista åtta kvartalen av extrema ökningar. För att få perspektiv på problemet görs en analys över en 15-årsperiod. Där framgår att de två sista årens ökningar delvis kan ses som en återhämtning efter svagare exportökningar under 03-04. Men utvecklingen kan inte bara vara en följd av fler kommersiella gästnätter. Förklaringarna måste främst sökas på andra håll.  
 
Exporten kommer att öka med 56 mdr på 15 år  
Vår export av turisttjänster har ökat mycket stabilt över åren. Exporten, dvs. inflödet av turistvaluta, har ökat från 22 mdr 1993 till beräknade 68 mdr i år enligt en prognos från KI och då är inte export av transporttjänster för ut- och inresor inräknade. Det är bara under två år som exportvärdet i kronor gått ned under de sista 13 åren. Konjunkturinstitutet bedömer att turismexporten fortsätter att växa under de kommande två åren. Men de kraftiga exportökningarna under 05-06 på + 10 mdr respektive + 11 mdr, följs nu av mer normala ökningar, +4 mdr under 2007 och + 6 mdr under 2008, allt enligt KI:s prognos.  
 
Sammantaget bedöms turismexportens ökning under en 15-årsperiod från 1993 till 56 mdr motsvarande en procentuell utveckling på +255 %. Det gör att den genomsnittliga årliga ökningstakten ligger nära + 9 % i löpande priser.  
 
Fram till år 2003 låg tillväxttakten en bit under 9 % för att sedan ligga avsevärt över. Tillväxten har också accelererat upp över +20 %-nivån de sista två åren.  
 
Ökat affärsresande, ökad gränshandel och ökat privat resande  
Den kraftiga exportökningen mellan 2003 och 2006 kan inte ha påverkats av ökat antal kommersiella gästnätter. Kurvan nedan över samspelet mellan valutainkomster i kronor och kommersiella gästnätter visar att inkomsterna drar ifrån gästnattsvolymen från 2002 på ett sätt som inte enbart kan förklaras av prisstegringar eller högre dygnsutlägg från ett ökat affärsresande. Mellan åren 2003 och 2006 beräknas valutainkomsterna öka med hela +46 % samtidigt som den kommersiella utländska gästnattsvolymen bara ökar med + 7 %.  
 
Bakom uppgången måste därmed också ligga andra faktorer. Bland de möjliga återfinns en fortsatt ökad gränshandel, ett ökat privat inresande i form av släkt- och vänbesök, större nyttjande av egna fritidshus och ökad stuguthyrning och allmänt högre dygnsutlägg.  
 
Turismexporten över 5 % av den samlade exporten  
Turismexporten har ökat snabbare än den totala exporten. Andelen turism inom totalexporten har ökat från drygt 4 % i början av 90-talet till nu över 4,6 %. I mitten av 90-talet var andelen nere på 3,7 %-nivån.  
 
Under 2005 ökade resevalutaandelen från 4,0 % till 4,4 % för att sedan enligt Konjunkturinstitutets prognos öka till 4,6 % i år. Under 2008 bedöms andelen bli så hög som 4,8 %, dvs att nästan var 20:e exportkrona kommer från turistnäringen.  
 
Det bör då också observeras att utländska turisters köp av svenska transporttjänster för in- och utresor inte är inräknade i valutainkomstposten. De har tidigare särredovisats i statistiken över betalningsbalansen. Transportintäkterna kan utifrån dessa tidigare nivåer (under 2002 9 mdr) beräknas till åtminstone 10 mdr år 2006. Adderas transportexportandelen till resevalutainkomsterna ligger det samlade exportvärdet under 2006 på minst 78 mdr. Därmed uppgår turismens exportandel av den samlade exporten under år 2006 till 5,3 %.  
 
Tjänsteexporten ökar starkast  
Den övriga tjänsteexporten ökar än mer än turismexporten. Turismens andel av tjänsteexporten har sjunkit från 20,5 % 1993 till 17,5 % 2005. Men i år bedöms turistandelen genom den kraftiga exportuppgången åter öka till 18,3 %. Totalexporten beräknas i år till 1.458 mdr varav varuexporten svarar för 75 % och tjänstesektorn för 25%.  
 
Svenskarna gör färre spritresor  
Turismimportens ökningstakt har successivt dämpats över åren. De två sista åren låg ökningstakten på +8 % samtidigt som turismexporten ökade med +20 %. Under sista kvartalet ökade turismimporten med rätt marginella +2%. Samtidigt ökar charterresandet ut från Sverige mot nya rekordvolymer. En förklaring till den avtagande tillväxten i utflödet trots ökat charterresande är bl.a. minskad gränshandel med Danmark och Tyskland. Det har nyligen publicerats undersökningar som pekar på minskad privat alkoholimport och svenskarnas inköp av sprit, vin och öl i våra grannländer har på senare tid minskat betydligt.  
 
2006 lägsta underskottet  
För 2006 bedöms exklusive transporteffekter turismimporten till 88 mdr och turismexporten till 68 mdr. Det gör att resevalutanettot beräknas för 2006 bli så lågt som -20 mdr. Det är det minsta underskott som Sverige haft sedan 1996. Under år 2000 var underskottet -36 mdr och underskottet har nästan halverats under de sista 6 åren. Nu beräknas underskottet enligt KI åter öka till -23 mdr 2007 och till -24 mdr 2008.  
 
Turism vår mest effektiva export  
Turismexportens värde för samhället är större än de relativa nominella beloppen i förhållande till annan export. I och med att konsumtionen sker inom landet betalar turister mervärdesskatt. Undantagen är få. Sysselsättningseffekterna är också betydligt högre för turistexporten än för huvuddelen av varuexporten. Importsubstitutionen är också väsentligt lägre för turismexporten i och med att en större del av tjänsterna produceras inom landet. Dessutom är de statsfinansiella inkomsterna mycket betydande. Samhället erhåller över 50 % i skatter och avgifter på införda medel.  
 
100 mkr per dag  
Bara i år tillförs samhället skatter och avgifter från turismexporten på i storleksordningen 35 mdr. Det gör inklusive transporteffekter mer än 100 mkr per dag. Det är enorma intäkter.  
 
Täckningsgraden på varje exportkrona överstiger 0,5. Samhället är därmed den i särklass största intressenten av ökad turismexport. Ingen annan intressent erhåller större överskott. Det är bara nya införda medel till riket som ger samhället merintäkter. Turismförflyttningarna inom landet eller alternativ inhemsk konsumtion ger inga nya skatteintäkter. Däremot förlorar samhället relativt lika mycket medel när vi själva turister utomlands som när utlänningar turister hos oss..  
 
Men vårt eget utlandsresande, vår turismimport, har inget att göra med turismexporten. Det är två helt skilda objekt. Att nettoanalyser ändå görs är inget utryck för bedömningar av relativ effektivitet eller absoluta kostnader. Den är bara analyser av betalningsströmmar i en större beräkning av betalningsflödena med omvärlden. Den stora importen förtar intet av den stora exportens värde. Förändringar i importen har inga effekter på exporten. Turismexporten skall ses som en enhet och resevalutanettot saknar betydelse annat än i bedömningar av finansiella strömmar. Men 100 mkr per dag i samhällsvinster är nog en siffra att lägga på minnet.  
 
Turismexporten gav 12 mdr till statskassan bara under Q3  
 
Turismexporten fortsatte att öka rekordartat  
Under Q3 + 15,7 %; Sista 12 månaderna +19,2 %  
 
Samtidigt som turismimportens tillväxttakt avtog starkt  
Under Q3 +2,4 %; Sista 12 månaderna +5,6 %  
Vilket innebär att turistnettot förbättrats  
Under Q3 med +2,2 mdr; Under de sista 12 månaderna + 5,8 mdr  
 
Nya inflöden utifrån viktigaste turistuppgiften  
 
Det i särklass viktigaste för svensk turism är ökade inflöden från andra länder. Det är bara dessa som ger samhället merintäkter i form av skatter och avgifter. Svenskarnas resande inom landet innebär bara omflyttningar av köpkraften och skatteunderlaget. Men det blir sammantaget inga nya skatteinkomster.  
 
Alltså allt som kan bidraga till ökat inflöde är värt att studera, engagera sig i och givetvis stödja. Logiken bakom det sista är att samhällseffekterna är så stora. Vi har inte världens högsta skattetryck för intet. Ingen intressent tjänar mer än samhället på nya inflöden. Täckningsgraden ligger  
 
Absolute Advantage  
konsulter inom turism - världens största näring  
Leif Aronsson, Askims Stenblocksväg 8, 436 40 Askim, 031-28 26 50, 0707-92 31 01, mailto:tourism@telia.com  
 
Toni kommentar:  
Nya inflöden utifrån viktigaste turistuppgiften, jadåså nu har man fått det ned på pränt något jag predikat för döva öron i 40 års tid. Något så självklart att det gäller att öka intäkterna från andra länder möttes av åtskilliga svenska ”gurus” som sitter i den svenska turistnäringen, fyller sina dagar med att ständigt söka nya bidrag som om detta skulle föra Sverige framåt. Den svenska turistnäringen sammanfattas bäst av Lars Nilsson Turist är trist? På följande länk artikel nr 1  
 
http://www.toni-schonfelder.com/swe.asp?id=803&q=Turist%20trist?&ww=strong  
…och vi har inte kommit en meter längre i vår turist utveckling!  
 

 
 
4)  
 
ABBA Museum i Stockholm
 
 
http://www.abbamuseum.com  
 
Världens första ABBA museum har öppnat i Stockholm. På en välbesökt presskonferens presenterade entreprenörerna Ewa Wigenheim-Westman och Ulf Westman projektet.  
 
Vi räknar med att komma igång 2008. Just nu letar vi efter en fastighet på mellan 3 000 och 4 000 kvadratmeter centralt i Stockholm, gärna på Djurgården. Det måste finnas gott om plats för långa köer, säger Ewa Wigenheim-Westman.  
 
Paret Westman har en gedigen erfarenhet både av musikbranschen och att producera events. Idén till ABBA the Museum fick de under ett besök i Liverpool och Beatles-museet.  
 
– ABBA är vår största nutida kulturskatt. Med över 370 miljoner sålda skivor är det väl bara Elvis Presley och Beatles som sålt mer i musikhistorien. Det gör Björn, Benny, Agnetha och Anni-Frid till levande legender, säger Ewa Wigenheim-Westman.  
 
Efter viss övertlalning godkände ABBA projektet i juni. De kommer att upplåta material, men i övrigt inte vara involverade.  
 
Stockholms finansborgarråd Kristina Axén Olin, presenterad som Stockholms borgmästare, var nöjd.  
 
Som Stockholmare har man saknat ett ABBA museum. Det här betyder oerhört mycket för marknadsföringen av Stockholm. ABBA är internationellt åtminstone lika känt som Nobel. Otroligt kul.  
 
Du kan besöka sajten http://www.abbamuseum.com Skaparna tror att ABBA the Museum kommer att dra 500 000 besökare årligen.  
 
Toni kommentar:  
Ett nytt gyllene tillfälle för turistresebranschen att berika Stockholms utflykten med en attraktion i världsklass.  
Nu återstår bara ett Nobel museum och tillhörande middagar serverad på Nobel festens porslin. Den som väntar på nåt….får vänta väldigt länge ibland.  
 

 
 
Buss & kollektivtrafiken  
 
5)  
 
Insändare:  
 
En mässa som tar små barn på stort allvar:  
Allt är sig likt, historien upprepar sig
 
 
Bäddat för rekord hette det i mässtidningen. Kanske var det så i antalet utställare. Kanske var det så i antalet utställda fordon. Men hur var det med besökstalet?  
 
Av Lars-Axel Lundblad  
 
Plus ça change, plus c’est la même chose, har jag för mig att man säger på franska. Det skulle betyda ungefär ”ju mer saker och ting ändras, desto mer förblir allt vad det varit”. Eller enklare uttryckt: allt går igen, historien upprepar sig.  
 
Vem som yttrat denna djupsinnighet är mig obekant. Att han eller hon kan ha haft väldigt rätt framstår som allt klarare för varje ny branschmässa, åtminstone inom persontransportbranschen.  
 
Persontrafik 2006 eller IAA 1973 i Frankfurt kan vara detsamma. De visar upp stora likheter – och stora skillnader. Skillnaderna mest beroende på att IAA för 33 år sedan var en i ordets rätta bemärkelse Internationale Automobil-Ausstellung, med såväl buss som lastbil och personbil och all utrustning, alla tillbehör.  
 
Sedan dess har IAA delats upp. Personbilsmässan ligger fortfarande i Frankfurt am Main, tunga fordon och nyttofordon över huvud taget visas i Hannover. Mässan i Frankfurt blev helt enkelt för stor.  
 
Dagens IAA är ändå många gånger större än Persontrafik trots att Persontrafik försöker göra skäl för namnet och ha bland andra Alstom och Bombardier bland utställarna. Hur många av besökarna på Persontrafik som är ute efter lite nya järnvägsvagnar och några nya tunnelbanetåg är en ännu så länge obesvarad fråga.  
 
Det är många frågor som efter en mässa som Persontrafik väntar på svar.  
 
Bäddat för nytt rekord  
I mässtidningen Persontrafik läser jag att det skulle vara upplagt för rekord när mässan nu är tillbaka i Stockholm.  
 
”Mässan är större än någonsin och bjuder på rekordmånga utställare och fordon och naturligtvis massor med nyheter och inspiration för alla som arbetar med kollektivtrafik.” Orden är mässans, inte mina.  
 
Så långt har kanske Stockholmsmässans persontrafikgeneral Dan Ågren ändå rätt. Förmodligen fanns det på Persontrafik 2006 någonting för alla inom buss- och kollektivtrafik. Även för den som likt mig bara strosade runt lite planlöst fanns det godbitar.  
 
Alla var där, brukar det heta när någon uppblåst begivenhet i nöjesvimlet beskrivs i kvällspress och veckotidningar. I varje fall i ett avseende stämmer ”alla var där” in på Persontrafik också. Det var kort sagt inte många leverantörer av fordon och utrustning som lyste med sin frånvaro.  
 
Visserligen hade jag redan i förväg hört att Irisbus skulle vara på väg in på den svenska marknaden. Om jag inte hade träffat en person på mässan som nämnde det för mig – utan förbehåll – skulle jag inte ha skrivit det. Förhandsbeskedet jag fick ett par veckor före Persontrafik hade jag lovat att behålla för mig själv.  
 
Konkurrens  
Kanske borde Irisbus ha funnits bland utställarna. Kanske var det klokt av Irisbus att hålla sig borta. Å ena sidan ger Persontrafik förmodligen de bästa möjligheterna för tillverkare att vid ett och samma tillfälle träffa så många som möjligt av blivande kunder.  
 
Å andra sidan är en mässa ofta präglad av konkurrensen mellan de stora. Det är – förutom de nya bussmodellerna – korv och öl hos Neoplan och MAN, kaffe och ostkaka hos Setra, det är ditten hos Scania, datten hos Volvo och lite smått och gott hos VDL, Kiitokori, Vest och Lahden Autokori. Och hos dem alla finns människor som i varje fall bussfolket gärna byter några ord med.  
 
Det kan vara svårt för en nykomling att bli sedd och göra sig hörd, i varje fall om det nya märket inte har något alldeles exceptionellt att komma med. Har Irisbus det? Är inte de flesta stora bussar – och för all del även mini- och midibussar – i stort sett variationer på ett och samma tema?  
 
Men rekord? Jo, omöjligt är det inte. Men inte kan det ha varit rekord i antal besökare. Hyggligt många på torsdagen, något färre på fredagen och på lördagen hade bussfolket sannolikt i stor utsträckning vänt hem till Piteå, Jönköping och andra hemorter.  
 
SL – Storstockholms Lokaltrafik – hade visserligen bjudit in 12 500 egna och entreprenörernas anställda. Kom de till mässan?  
 
Det må vara aldrig så öppet för allmänheten på lördagen. Men de flesta är inte intresserade av annat än att bussen som ska gå 7.08 på morgonen också går 7.08. För allmänheten är buss- och kollektivtrafik delar av vardagslivets nödvändighet, ibland också ett inslag i semesterresan. Det stora flertalet ägnar sin fritid åt annat än bussar och tåg.  
 
Bussar jag missade och inte missade  
Mest spännande på Persontrafik 2006 var kanske de många småbussarna, de flesta redan nämnda och beskrivna i Bussbranschen. Mini- och midibussar förefaller ha sin marknad, inte som i London när busstrafiken där släpptes fri ungefär som i Sverige och gatorna plötsligt kryllade av småttingar, men skolskjuts, färdtjänst och andra former av särskild kollektivtrafik är en ganska betydande marknad.  
 
Bland de många mindre fanns som vanligt Karosseriverken, där fanns Opel och Mercedes och många andra. Tuna Trafik har slovenska Marbus på programmet, turkiska Temsa har bitit sig fast på den svenska marknaden och har också stora bussar på programmet.  
 
Alab har sina Autosan, Bussinvest Strömstad visade upp italienska Sitcar och spanska Sunrider och Sunstar. De kommer till Sverige genom holländska Omnibus Trading. Svenska EA Bussar rullar vidare, numera väl utan EA. Urvalet är som synes stort. Finns det plats för dem alla på en relativt begränsad svensk marknad?  
 
Lägg till dem till exempel spanska turistbussen Beulas. Tyska Knorr Omnibus är representant för Sverige.  
 
Jag strosade som sagt lite planlöst genom Persontrafik. Förmodligen har jag missat en mängd saker, kanske till och med vissa fordon. Eller fanns polska Solaris med någonstans? Van Hool var där, en gång under samarbetstiden med Volvo ett av de stora märkena i Sverige.  
 
Ny design  
Stora och små bussar och så allt annat – det är inte alldeles osannolikt att Persontrafik 2006 satte något slags rekord.  
 
Vid sidan av själva utställningen fanns också ett omfattande seminarieprogram. Drygt 30 seminarier om allt mellan himmel och jord, från en så kallad workshop om skolskjutsupphandlingar, via digitala färdskrivare till barnen i trafikplaneringen.  
 
Sist i det omfattande seminarieprogrammet ställdes frågan ”Hur får vi pendeltågstrafiken att fungera bra?” Företrädare för SL skulle berätta. Det hoppas jag att de gjorde. Programpunkten låg på lördagen, en timme innan mässan skulle stänga. Jag vet inte om man ska dra några slutsatser.  
 
Om jag inte misstar mig har SL för närvarande mindre bekymmer med Stockholmståg och pendeltågstrafiken än med Connex – från 1 december Veolia Transport – och tunnelbanan. Men sedan jag hörde det, har det den 1 november snöat ymnigt.  
 
Det totala intrycket av Persontrafik 2006 blir ett ”jaha”. Läsaren får värdera detta omdöme efter eget gottfinnande. Den elake skulle kanske ha drämt i med ett ”mycket väsen för lite ull”. Men så är det med de flesta mässor. Jag har besökt bättre mässor, jag har besökt sämre.  
 
Det avgörande för en mässas överlevnad är resultatet för utställarna. Det var åtskilliga som var lite besvikna på fredagseftermiddagen.  
 
En mässa som tar små barn på stort allvar. Så hette det i en annonsbilaga i morgontidningen ett par dagar före mässan Underbara barn på Stockholmsmässan. Kanske var det också vad som präglade Persontrafik 2006. Den vände sig till de underbara ”barn” som blir lyriska av glänsande nya bussar, av obegripliga datorsystem, alltså till branschens kärntrupper.  
 
Jag tror mig nämligen ha sett fenomenet förr. Allt är sig likt, historien upprepar sig. I år möjligen med undantag för Blekingetrafiken. Den 15 000: e Citaro, utställd i EvoBus Mercedes-monter går till Bergkvarabuss i Blekinge.  
 
Det är bra i och för sig. Men framför allt är Blekingetrafikens nya färgsättning en pärla. Jag hoppas det är Blekingetrafikens nya färg och inte bara en 15 000: e Citaro-färg.  
 
Allt är sig likt. En Scania-Vabis från 1938 i Stockholms Spårvägars färger ser ut som en buss.  
 
Allt är sig likt. Men en sak skiljer 1938 års buss från 2006 års – föraren satt till höger.  
 
Allt är sig inte likt. Den 15 000: e Citaro ska rulla för Blekingetrafiken. Den snygga färgdesignen får gärna vara Blekingetrafikens nya.  
 
Allt är sig likt, historien upprepar sig.  
 

 
 
6)  
 
Hata SL
 
 
Hittade denna blogg som egentligen inte är möjlig eftersom alla SL resenärer är jättenöjda? Fråga SLTF för dom vet vad, att resenärerna inte känner till detta är oviktigt.  
 
http://hatasl.blogspot.com HATA SL ”En blogg för alla vi som känner att hatet mot SL och Connex vida överträffar till och med kärleken till våra nära och kära”.  
Stundvis tragikomisk läsning.  
 

 
 
 
 
7)  
 
Turisttrafiken med buss i Stockholm möbleras om ordentligt  
 
A) Strömma Turism & Sjöfart köper Interbus av Concordia / Swebus
 
Strömma Turism & Sjöfart AB förvärvar samtliga aktier i Interbus AB,  
samt befintliga registrerade varumärken ”Interbus”, från Concordia Bus  
Nordic AB. Ägarbytet skall ge Interbus bättre förutsättningar att  
utvecklas vidare, samtidigt som Concordia Bus-gruppen koncentrerar  
verksamheten till linjelagda resor.  
 
Interbus AB har sedan 1992 ägts av Swebus, Stagecoach och senast  
Concordia Bus. Huvudverksamheten för dessa bolag är kollektivtrafik.  
Interbus har under dessa år inte utgjort kärnverksamhet hos sina  
respektive ägare och det har periodvis medfört att Interbus inte fått  
det stöd och det engagemang som varit nödvändigt.  
 
Toni kommentar:  
Detta fikonspråk betyder att Interbus som finns sedan 70 talet och var ett privat bolag  
Ägt av bröderna Kroll som gjorde ett fenomenalt arbeta som togs över efter märkliga turer där den nuvarande platschefen och VD spelade under täcket med motparten och som tack fick sitta kvar när bröderna Björn och Ulf Kroll snöpligt fick lämna bolaget. Shit happens…som Judas sa en gång. Interbus har under Swebus levt ett tragiskt liv där man bokstavligen svultit ut tillgångarna och verksamheten har varit allt annat än lyckosam. Konkurrenterna har snabbt kunna ta över kunder med nya fräscha fordon som lockmedel.  
 
….fortsättning på pressreleasen
 
Concordia Bus har sedan några år utvecklat Interbus och dess verksamhet,  
vilket bland annat ledde till förvärvet av reseföretagen  
Marstrands-Hermansby och FO-resor, samt till en ökad anskaffning av nya  
bussar. Men samtidigt har man också konstaterat de skilda  
förutsättningar som präglar Interbus verksamhet jämfört med  
systerbolagen.  
 
Toni kommentar:  
När Interbus bara gick bakåt tog man chansen och förvärvade välskötta företag  
som gav Interbus kompensation i en verksamhet som annars var i utförsbacken.  
Ej heller du nyförvärvade förtagen kunde man sköta väl.  
 
 
…fortsättning på pressreleasen
 
 
Försäljningsbeslutet är främst strategiskt och inte finansiellt.  
Interbus utgör cirka 3 procent av koncernens omsättning och en  
försäljning av Interbus har liten påverkan på koncernens finansiella  
ställning.  
Ragnar Norbäck, CEO Concordia Bus AB, Telefon:0701-87 10 40  
 
Toni kommentar:  
Tror Ragnar Norbäck att dom som läser pressreleasen är lika korkade som delar av din styrelse?  
Hela Concordia står till försäljning tråkigt nog finns ingen köpare till eländet.  
Nu börja den sista slakten av Swebus, att göra sig av med Interbus är naturligtvis helt rätt när man kör med fordon som är att betrakta som rishögar där lacken bokstavligen håller ihop vagnkorgen.  
Varje försäljning i dagens läge är ett plus i Concordias böcker, cash inkomst som behövs oaktat hur liten den är, mindre avskrivning och kostnader som lätta Swebus skuldbörda.  
Jag hade nöjet att vara deltagare i 2 tillställningar senaste året där Interbus var bussleverantören, sannerligen var det en överraskning hur långt ned man kan köra en verksamhet!  
 
 
B)  
Strömmas inhopp och förvärv av Interbus är inte helt logisk eftersom bolaget har gått om andra verksamheter som behöver ledningens engagemang och inte minst pengar. Konsekvensen av detta blir att den nuvarande hovleverantören i Stockholm, Ekmanbuss / flexibussitet http://www.ekmanbuss.se/nya får se sig om efter nya kunder och vad händer med den röde dubbeldäckaren som kör enbart sightseeing?  
 
Det rör om i grytan och ett stort hål skall fyllas ifall nu inte Interbus ledningen är smart nog och förvärva några av Ekmans fräscha bussar, men att vara smart har aldrig varit Interbus ledningens stora tillgång däremot intriger och baktaleri är i och för sig också en konst. Snart blir väl Jan Larsén VD för Strömma Turism & Sjöfart AB klar över vad man egentligen köpt. Jan tillhör nämligen dom i branschen som gör det mesta rätt och har därför en stark ställning inom finska Rettig koncernen som äger verksamheten.  
För Interbus och dom anställda kunde man inte få en bättre ägare.  
Grattis och lycka till!
 
 

 
 
8)  
 
Sakkunnig samtalspartner som inte gnäller
 
 
I tidningen trafik forum nr 9, 2006 på sidan 26 + 27 + 28 kan man läsa en bred uppslagen artikel om ett nybildat organ som heter Resenärs Forum där vi hittar flera av branschen betonghäckar och folk som heller snackar än att få saker och ting gjorda. Dom har nu hittat på en verksamhet som skall vara en mellanhand mellan vaddå? Som betalas av vem? Naturligtvis med skattepengar!  
 
Man tror inte det är sant att dessa misslyckade personer från kollektivtrafiken nu självmant utropar sig till att vara en stödgrupp för konsumenterna. Man tar sig för pannan, avreglera och låt marknaden erbjuda i fri konkurrens en anpassad trafik.  
 
Vi behöver mer frihet mindre regler, mindre föreningar och framför allt kompetenta företag som erbjuder sina tjänster med service och pris som argument.  
 
Vill politiken ha månads och regionalkort kan detta enkel införas med hjälp av en liten dator varifrån godkända transportörer kan ladda ned ett fast belopp för varje passagerare som sitter i fordonet. Det är så enkelt och sparar miljarder för skattebetalarna samtidigt som det betyder att många byråkrater kan packa en gång för alla, det blir billigast så för hela samhället.  
Stoppa galenskapen genom att stänga pengakranen till verksamheten.  
 

 
 
9)  
 
Granska SJ:s verksamhet
 
 
http://www.aftonbladet.se/vss/debatt/story/0,2789,942017,00.html  
SJ ställer in 40 avgångar under julhelgen med argumentet att tågen går för sakta. SJ har också satt i system att sätta in de dyra X 2000 på alla avgångar som går de tider då folk behöver till och från jobbet. För min del kostar en biljett t&r Stockholm–Avesta 800 kr. Det innebär att jag åker billigare ensam i min stora bil.  
 
Dessutom händer det ofta att tågen är försenade.  
Till redaktionen får vi massor av brev från arga tågresenärer som förlorat månader av sitt liv i tågförseningar. Och senast igår såg jag att SJ glömt en av sina tågmästare kvar på perrongen. Oj då, sa SJ:s presschef.  
 
Jag retar mig förskräckligt. Det ska vara folkets järnväg. Vi uppmuntras från politiskt håll att åka kollektivt. Det är helt rätt eftersom miljön vinner på att folk åker tåg i stället för bil.  
 
Men SJ tycks inte vara med i politikernas kampanj.  
De lever ett eget liv fjärran från vackra visioner om kollektivtrafik. De kan rimligtvis inte uppfylla regeringens och riksdagens krav på ett fungerande företag, Så vida att det inte bara är vinstkraven som räknas.  
Det är dags för en granskning av SJ:s verksamhet.  
 

 
 
10)  
 
Ja till svensk sprit import för bussresenärer och ett NEJ till direktimport
 
 
Man måste själv transportera alkohol från utlandet för att slippa betala alkoholskatt i hemlandet. Det skriver EU:s domstol i ett mål om import av alkohol mellan EU:s medlemsländer.  
 
Domstolen konstaterar att enligt EU:s regler är det bara varor som man importerar för eget bruk som är befriade från punktskatt i hemlandet. Dessutom ska transporten av varorna i fråga skötas personligen av den privatperson som köpt de  
 
Beskedet från EU:s generaladvokat är klart. Det svenska förbudet för privatpersoner att själva importera alkohol strider inte mot EU:s regler.  
Det skriver generaladvokaten i EU:s domstol i ett förslag till beslut i det uppmärkammade Rosengrenmålet.  
 
Enligt generaladvokatens förslag ska importförbudet prövas mot bakgrund av artikel 31 i EG-rätten. Den handlar om att utländska producenter inte får diskrimineras.  
 
"Inom ramen för ett sådant särskilt system som det som föreskrivs i alkohollagen är förbudet mot privatimport av alkoholdrycker i princip förenligt med artikel 31.1 EG", skriver generaladvokaten i sitt förslag.  
 
Knäckfrågan i det som kommit att kallas Rosengrenmålet (efter den pensionerade Göteborgsläkaren Klas Rosengren) är alltså förbudet i svensk lagstiftning mot privatimport av alkohol på annat sätt än genom resandeinförsel.  
 
Både den tidigare och den nuvarande regeringens linje är att importförbudet behövs för att upprätthålla Systembolagets försäljningsmonopol. Och det monopolet godkände EU:s domstol i det uppmärksammade Franzénmålet för snart tio år sedan.  
 
Toni kommentar:  
Då blev det som jag siade för ett år sedan – det blir fritt fram för bussbolagen att köra med folk som kan köpa sin legala kvot. Att sälja vidare har alltid varit otillåten. Det som nu prövades var ifall Internet handeln skulle kunna anses vara en personlig import – det är den inte.  
 
Man kan tycka vad man vill om beslutet, för bussbranschen är det goda signaler som ger bolagen chanser att långtidsplanera sina shoppingresor  
 

 
 
Samhälle  
 
11)  
 
Sverige tappar exportmarknadsandelar
 
 
Sverige har de senaste tio åren förlorat mer marknadsandelar av varuexporten än något annat västeuropeiskt land.  
Sveriges andel av 19 länders varuexport har minskat från 2,4 procent till 2,1 procent - ett tapp på 13 procent. Det framgår av en rapport från Exportrådet.
 
 
Däremot ligger Sverige i toppklass när det gäller tjänsteexporten, vilket gör att förlusterna av marknadsandelar för den totala exporten mildras avsevärt. Marknadsandelen för tjänsteexport ökade med 25 procent.  
 
Exportrådet har jämfört 19 viktiga länders exportmarknadsandelar mellan femårsperioderna 1996-2000 och 2001-2005. Rapporten omfattar 13 länder i Västeuropa samt USA, Kanada, Japan, Kina, Sydkorea och Australien.  
USA och Japan är de stora förlorarna både när det gäller varor och tjänster.  
 
Några västeuropeiska länder vinner dock marknadsandelar. Det gäller Tyskland som redan har en stark position. Irland, Österrike och Danmark har också vunnit mark både när det gäller tjänster och varor.  
 
Toni kommentar:  
Dopad ekonomi och inte blir det bättre av att Alliansen fortsätter med nya lagar kväva människan som skall fungera som angivare, inkasserare, uppbördsperson.
 
 

 
 
12)  
 
Större skatteintäkter leder till mindre upplåning 2007  
Statsskulden beräknas uppgå till 1 266 miljarder kronor i slutet av 2006.
 
 
Statsfinanserna har fortsatt att utvecklas starkt sedan vår föregående prognos. För 2006 räknar vi med ett överskott på 11 miljarder kronor. Det är en förstärkning med 16 miljarder jämfört med prognosen i juni. Nästa år räknar vi med ett överskott på 82 miljarder kronor. Den kraftiga förbättringen beror huvudsakligen på förväntade försäljningsinkomster och en fortsatt stark konjunktur.  
 
Statsbudgeten visar överskott på 11 miljarder kronor 2006 i ny prognos vilket i praktiken är lägre upplåning än beräknad.  
 
Största delen av förbättringen förklaras av att skatteinkomsterna varit högre dvs det högsta skattetrycket i världen.  
 

 
 
13)  
 
Optimismen hos de svenska it-entreprenörerna är tillbaka med full kraft.  
90-talets it-ikon Johan Staël von Holstein är övertygad om att han kommer att få se Newsweek göra ett temanummer om "e-Vikings".
 
 
Hur står det till med entreprenörskapet inom telekomområdet? Det står fantastiskt bra till och jag slår vad om att Newsweek innan året är slut har en förstasidan om e-Vikings - företag som utvecklar alla de nya tjänsterna för internet och mobilnäten, säger Johan Staël von Holstein.  
 
Förutsättningarna för framgång är mycket större i dag än på 90-talet. I dag finns hela infrastrukturen på plats med bredband, datorer och mobiler och det finns en betalningsvilja hos konsumenterna för e-tjänster, säger Johan Staël von Holstein.  
 
Han driver inkubatorföretaget Iqube i Kista där drygt 20 nystartade företag får hjälp att komma igång. Iqube står för lokaler, teknisk support, juridik, finansiellt kunnande, marknadsföring, nätverk och mentorer.  
 
Här finns 4-5 företag som kan bli miljardbolag. Ta Momail med gratis e-post i mobilen som exempel. Det kan bli ett nytt Blackberry, säger Johan Staël von Holstein.  
 
Men han varnar för att svenskt riskkapital även denna gång missar tåget. På 90-talet var det svenska riskkapitalbolaget för sent ute och blev stående med förlusterna.  
 

 
 
14)  
 
Företagarförbundet till angrepp på regeringen
 
 
Företagarförbundet går nu till angrepp mot den nya regeringen. De menar att man höjer arbetsgivaravgiften för småföretagen genom att den generella sänkningen på fem procentenheter tas bort.  
 
- Det är obegripligt. Det innebär i praktiken en 18-procentig höjning för småföretagen, säger Per Lidström, ordförande för Företagarförbundet.
 
 
Småföretagen anser att arbetsgivaravgifterna samt arbetsgivarnas ansvar för de anställdas sjuklön är de i särklass största problemen för att driva och utveckla sitt företag. Det visar en enkätundersökning som FöretagarFörbundet gjort bland svenska småföretag.  
 
– Undersökningen visar att det är faktorer som är styrda av myndigheterna och politikerna som utgör de största hindren för svenska småföretag att utvecklas. Signalen till regeringen är därför tydlig. Sänk arbetsgivaravgiften, ta bort medfinansieringen av sjuklönen och förenkla regelverket, säger Per Lidström, ordförande i FöretagarFörbundet.  
 
Hela 82 procent av småföretagen i studien anser att nivån på arbetsgivaravgifterna är ett hinder för deras företag. Totalt 78 procent ser medfinansieringen av sjuklönen som ett problem. På tredje plats över vilka de största hindren är hamnar tillgången på rätt kompetens (54 procent).  
 
– Det är paradoxalt att så många småföretag upplever att det är svårt att få tag i medarbetare med rätt kompetens när så många människor står utanför arbetsmarknaden. Det visar att man inte bara behöver arbetskraft, utan rätt arbetskraft. Det handlar både om akademiker och yrkesutbildade. FöretagarFörbundet driver därför frågan om att få fler yrkesutbildningar i Sverige, säger Camilla Littorin, förbundssekreterare i FöretagarFörbundet.  
 
Studien visar att den svenska småföretagaren är en man med en snittålder på drygt 54 år. Fyra av fem har minst en förälder som är eller har varit företagare. Ett av skälen till att det ser ut på detta sätt kan vara att många drar sig för att starta företag i dag.  
 
– Vårt handlingsprogram består av tio punkter som gör att det blir enklare och framförallt mer lönsamt att driva företag i Sverige. Utan dessa förändringar finns det en risk för att den svenska småföretagaren sakta men säkert dör ut, säger Per Lidström.  
 
Toni kommentar:  
Alliansen får nog räkna med en hel del kritik nu när man sviker fråga efter fråga där avreglering var ett honnörs ord. Sanningen tycks bli ännu mera stat och mindre frihet  
Läs också artikeln om ”Omvänd momsskyldighet inom byggsektorn träder i kraft”  
 

 
 
 
15)  
 
Omvänd momsskyldighet, man tror inte det är sant!  
 
Bäste Regering och dess företrädare!
 
 
Ni gick till val för att avreglera och göra det enklare för företagen och privatpersoner.  
Istället har ni tagit ett beslut som för oss ännu närmare ett steg mot ett DDR system.  
 
Det går att rättfärdiga precis vad som helst - har någon överhuvudtaget funderat hur det skall fungera i praktiken? Skattemyndigheten kommer att utnyttja redan nu tillåtna regler med hembesök utan en domstols godkännande för hur annars skall man kunna övervaka den nya omvända momslagen som berör i alla högsta grad bussföretagen som ständigt bygger ut sina garage, kontor etc  
 
Att ni inte skäms varje morgon ni vaknar!  
Ännu ett steg mot det totala övervakningssamhälle där skattemyndigheten får oändlig makt, en stat i staten.  
 
Nyheter från http://www.regeringen.se.  
--------------------------------------------------------  
 
Pressmeddelande  
30 november 2006  
Finansdepartementet  
 
Omvänd momsskyldighet inom byggsektorn träder i kraft  
 
Regeringen har i dag beslutat att de nya bestämmelserna om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn ska träda i kraft den 1 juli 2007.  
 
Syftet med bestämmelserna är att förhindra momsfusk inom byggsektorn och att förbättra konkurrensmöjligheterna för seriösa byggföretag som riskerar att slås ut av fuskande företag. Byggsektorn är enligt Skatteverket en av de sektorer där svartjobb och momsfusk är vanligast. Vid omvänd skattskyldighet är den som köper varor eller tjänster skattskyldig istället för säljaren.  
 
De tjänster som omfattas av förslaget är  
- mark- och grundarbeten (t.ex. rivning av hus)  
- bygg- och anläggningsarbeten (t.ex. uppförande av hus och byggnader, takarbeten, anläggning av motorvägar och vägar)  
- bygginstallationer (t.ex. elinstallationer, isoleringsarbeten, VVS)  
- slutbehandling av byggnader (t.ex. putsarbeten, byggnadssnickeri, golv- och väggbeläggning, glasmästeri)  
- byggstädning  
- uthyrning av bygg och anläggningsmaskiner med förare och uthyrning av personal till byggtjänster  
 

 
 
16)  
 
Sveriges företagare skall känna till 11.670 lagar och förordningar
 
 
Det finns 1 270 lagar som styr det svenska företagandet. Som om inte det skulle räcka, finns ytterligare 2 300 förordningar och 8 100 föreskrifter som alla handlar om hur det ska gå till i näringslivet. Dessutom kräver myndigheterna att de svenska företagen fyller i sammanlagt 94 miljoner blanketter, varje år.  
 
Många myndigheter  
Den svenska myndighetsvärlden granskas i sin tur av två myndigheter: Ekonomistyrningsverket och Statskontoret. När de ska räkna antalet myndigheter använder de två olika sätt att definiera en myndighet:  
 
Ekonomistyrningsverket tar med dem som redovisar sin verksamhet till regeringskansliet och kommer fram till 249 myndigheter. Statskontoret tar även med de regional myndigheterna och räknar fram ca 500 myndigheter.  
 
Regelvidrigt på nätet  
Näringslivets regelnämnd har en hemsida, www.nnr.se, där det bland annat finns ett antal reportage från olika företag som dignar under de mest vansinniga regler. Det är en faktabank som fylls på allt eftersom nya fall där lagar och regler omöjliggör ett sunt företagande avslöjas  
Är du intresserad kan du läsa hela artikeln på http://www.nnr.  
 

 
 
17) Vätgasens intåg i det koldioxid fria samhället  
Sist i detta Nyhetsbrev kan du läsa vad Olof Tegström har att berätta lika nyttigt och viktigt som alltid  
 

 
 
Veckans Spanien  
 
Korruptionsskandal på Mallorca, Madrid och Teneriffa
 
En ny korruptionsskandal, denna gång på Mallorca, kastar skuggor över Partido Popular (Spaniens moderater). Borgmästaren i Andratx Eugenio Hidalgo och ytterligare två personer greps 27 november av Guardia Civil. De övriga två är dels den baleariska regionalregeringens byggsamordnare och dels en kommunal byggtekniker. Ytterligare tre personer har beordrats husarrest i väntan på förhör. Antikorruptionsåklagarna misstänker de gripna för omfattande mutbrott i anslutning till byggprojekt. Borgmästaren Eugenio Hidalgo har anmälts vid ett dussintal tillfällen och Partido Popular har valt att utesluta honom med omedelbar verkan, ur partiet. Detta är den tredje kommunala korruptionsskandalen som skakat PP på kort tid, efter Torrelodones i Madrid och Telde på Teneriffa. Detta trots att oppositionsledaren Mariano Rajoy så sent som i oktober intygade att det inte förekommer korruption inom PP  
 
Blåljusen kommer till Spanien  
Spanska utryckningsfordon kommer att få sina gula larmljus utbytta mot blåa. Parlamentet godkände 22 november en reform som anpassar färgen på utryckningsfordonens ljus till övriga EU. Anledningen är inte minst att skilja utryckningsfordonen från andra fordon som använder gula larmljus, exempelvis sopbilar, traktorer och underhållsfordon.  
 
Svidande böter för Telefónica  
Telekommunikationskommissionen  
CMT har ålagt Telefónica att betala en bot på 20 miljoner euro för illojal konkurrens. Bolaget anklagas för att medvetet ha saboterat konkurrerande operatörers tillgång till tjänster som Telefónica fortfarande har monopol på. En rad anmälningar från konkurrerande bolag har inkommit. Konkurrenterna har missgynnats på ett sätt som inneburit att det tagit dem åtskilligt längre tid att aktivera tjänster för nya kunder än det tar för Telefónica.  

 
 
Eder tillgivne  
 
Toni Schönfelder  
Ring till lokaltaxa och swisch är du i Alicante  
Stockholm 08 - 519 70 616 eller Göteborg 031 - 360 84 81  
 
annars gäller som alltid  
Tel 0034 616 421 085  
Fax 0034 966 69 81 58  
 
Mail mailto:toni@schonfelder.com
 
 

 
 
Annons  
 
Hyr din bil från EuroCasaCar i Spanien!  
 
Återigen har vi sänkt priserna för 8:e gången på 5 år!  
1 vecka Ford KA 79 euro! VW Polo 83 euro, Opel Astra 111 euro  
allting inkluderat http://www.eurocasacar.eu  
 
Vi har över 24.000 bilar på flygplatserna Malaga, Alicante, Palma de Mallorca, Barcelona Girona flygplatser som är några av 50 tal mest populära destinationerna där vi finns.  
 
Vår bokningsite är helt automatisk fungera dygnet om alla dagar, året om!  
Svar inom några sekunder, Voucher inom 1 minut!  
 
Inga rabatter, inga bonusprogram, inget snicksnack, inga flum löften, bara rakt av ett lågt pris där allt är inkluderat från första början!  
 
Välkommen du också, du sparar tusenlappar med ett enda ”musklick”!!  
http://www.eurocasacar.eu  
 

 
 
Hyr din bil i hela VÄRLDEN ( i Sverige, USA, Kanada, Frankrike, England vi har avtal med lokala firmor i 142 länder och över 6.400 destinationer)  
 
Klicka alltid in dig på bägge webbsidorna och jämför priserna vilka kan variera då vi har olika avtal med olika lokala hyrbilsfirmor  
 
1) http://www.telluscar2.com  
 
2) http://www.telluscar.eu  

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.