Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!
Klicka på den artikel du vill läsa

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

av Johan Norberg, redaktionssekreterare för smedjan.com Det är inte sant att de rika blir rikare och de fattiga blir fattigare genom globalisering och tillväxt. Omfattande empiriska studier visar, tvärtom, att när den rike på grund av tillväxten fördubblar sin inkomst, gör även den fattige det. Ekonomism är det fulaste som finns om man får tro Aftonbladets ledarsida eller Dagens Nyheters kultursida. Att i dagens debattklimat erkänna sitt brinnande intresse för BNP-siffror och ekonomisk produktivitet är ungefär lika stigmatiserande som att berätta om sitt intresse för pornografi. Därför kan det vara värt att påminna alla mysproggare om att människan inte lever på fraser om solidaritet och jämlikhet. De fattiga i världen kan inte äta sig mätta på goda föresatser. En sådan påminnelse kom häromdagen i form av en rapport som de båda ekonomerna David Dollar (sic!) och Aart Kray har gjort för Världsbanken. Det är en omfattande studie av sambanden mellan tillväxt och inkomstfördelning, med 80 länder under 4 decennier som studieobjekt. Fattiga tjänar lika mycket Slutsatsen är mycket tydlig. När ett lands inkomster ökar, ökar de fattigastes inkomster i motsvarande grad. Fördubblas standarden fördubblas den även för låginkomsttagarna. Det är alltså inte som vissa hävdar att tillväxten bara kommer företag och besuttna till del. Men det är heller inte som frimarknadsekonomer har hävdat, att tillväxt gör att de rika först får det bäst, men att välståndet så småningom sipprar ned (”trickle-down”) till de fattiga. Tvärtom: När ett land får det bättre får de fattiga – i betydelsen den fattigaste femtedelen av befolkningen – det bättre från första dagen. Genom att testa olika faktorer och tidsperioder avfärdar Dollar och Kray en rad vanliga missförstånd. Sambandet har t ex inte på något vis rubbats genom det senaste decenniets nya ekonomi och globalisering. Faktum är också att låginkomsttagare inte förlorar mer än andra på ekonomiska kriser; även där är sambandet proportionellt. Det är inte heller så att en politik som inriktar sig på att skydda privat egendom gynnar de starka på de svagas bekostnad. Äganderättsskydd driver tvärtom upp tillväxten och gynnar fattiga lika mycket som rika. Höga statsutgifter skadar Undersökningen ger många ledtrådar för den som på allvar önskar att tredje världen ska ta sig ur fattigdomen. Den pekar nämligen entydigt ut två faktorer som drabbar de fattiga mer än andra grupper. Den ena är inflation, som raderar ut de fattigastes redan låga inkomster och små besparingar. Den andra är höga statsutgifter, som gör att låginkomsttagares löner beskattas till bristningsgränsen. Kanske mer överraskande är att inte ens offentliga utgifter som är särskilt riktade till utbildning och sjukvård gynnar de fattiga mer än andra grupper. Tvärtom finns ett visst negativt samband, även om det inte är statistiskt signifikant. Den naturliga slutsatsen är att politiska utgifter och välfärdsprogram är för trubbiga instrument för att gynna de som verkligen behöver hjälpen. I retoriken är det för deras skull de ofta införs, men sedan får de själva betala projekten, samtidigt som det är de privilegierade och mäktiga grupperna som roffar åt sig resultatet. Vad de fattiga och svaga i världen behöver är inte nya välfärdsprogram, utan möjligheten och friheten att ta ansvar för sin egen situation, att få arbeta och spara. Här är faktorer som äganderätt, fri konkurrens och frihandel oersättliga. Med två procents tillväxt per år fördubblas ett lands standard på c:a 36 år; om tillväxten är den dubbla, fördubblas standarden på 18 år. På samma tid fördubblas de fattigas ekonomiska nivå. En politik som i låginkomsttagares namn sätter denna tillväxt i fara är de fattigas värsta fiende. Gärna välfärd, men först en riktigt fet tillväxt.

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.