Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in DeutschBäste läsare,

Det ringde mig en person och frågade om allt var nattsvart?

Visst inte, det finns mycket glädje inte minst nu inför julhelgen, miljoner små ljusstakar förgyller ett mörkt landsskap.
Julborden med ett kalori intag som får en och annan att banta i månader framledes för att återfå den gamla trivselvikten.
Det är en bra tid för bussbolagen som kör föreningar och företag till och från restaurangerna.
Hösten har varit osedvanlig bra för flertalet bussbolag som kör beställningstrafik med många kör uppdrag.
Värre är det hos företagen som kör för länsbolagen, nya kostnader smyger sig på, inkomsterna är oförändrade.

En del har erhållit nya kör uppdrag i samband med nya upphandlingar andra har tappat i smått eller stort.
Intressant är att följa dessa pressreleaser i facktidningarna där man sällan kan läsa vad som sker när man förlorat uppdragen, med förarna, med fordon som inte är betalda.
Vad sker med företaget. Med ägaren?
Vi vet att många har gått under, om dessa är det tyst om. Vi vet att många förare som duger ena dagen blir med kort varsel arbetslösa, vad det innebär för dem med lån till hus och bil? Det råder en bedövande tystnad om alla dessa öden.
Bakom varje pressrelease är det många personliga öden, uppenbarligen av ointresse för de som bevaka en sjuk bransch som kollektivtrafiken.

I dagarna gick de fria taxi ägarna i Västergötland till hårt angrepp på Västtrafik som är orsaken till utslagning på den västgöta landsbygden, enligt vad dom menar och fick lufta sitt vrede i Radio Skaraborg. Jag behöver väl inte tillägga att bussbranschens medlemmar på intet sätt är befriat från samma problem, men BR ajjajaj dom sysslar med annat, därifrån hör man ingenting, det gäller att kröka rygg annars tillhör man förlorarna, kröka rygg inför Claes Olofsson Bus i Väst och Västtrafik! En beklämmande samling potentater.

Buss i Väst som bildades föredömligt för att möta storbolagen i branschen har utvecklats till ett företag som sysselsätter fordon från endast ett fåtal av medlemmarna. Bussägare som förstått att krusa och förse Claes med diverse förmåner, dessa erhåller uppdrag, men därom mer i ett annat Newsletter, som det ser ut nu, något mer för en åklagare att ta sig en titt på än att det skall avhandlas i mina Newsletter.
Vad som nu tycks vara helt bekräftat är att Claes Olofsson jackat upp sin egen betydelse och försett sig med ett avgångsvederlag i miljonklassen från Buss i Väst.
Där satt den girigheten på bekostnad av de små buss ägarna som sliter för överlevnad i en allt tuffare värld där få bestämmer över många, allt!

Avskaffa länsbolagen, inför etableringsfrihet, det finns inget annat sätt att komma tillrätta med alla former av avarter som huvudmanna verksamheten lett till.

Detta Newsletter tar åter upp baksidan av girighets Sverige!
Detta utesluter inte att det finns mycket bra, det är det arbetsamma folket som bär upp sjuka system. Att ifrågasätta systemet med monopol upphandling börja få verkan och alltfler även inom socialdemokratisk styrda kommuner ställer sig undrande och menar att systemet överlevt sig självt vilka sett vad det kostar och vad man får ut av det hela.

Det finns hopp och vem vet, kanske det går fortare än man våga tro.


I detta Newsletter har jag valt följande ämnen för att andreanlinet skall sätta igång och rotera i kroppen!


Ur innehållet:
1)
Avreglera Svenska Järnvägen, Ulrika Messing: vi skall skynda långsamt!

2)
Myten om den svenska förträffligheten får härmed anses vara punkterad!

3)
Nye Skandiachefen mörkade bonus --- Det var ingen som frågade om det.

4)
Nya revisionsregler retar upp Revisorbranschen,

5)
Överbeskattningen av småföretag måste sluta!

6)
Rapport från England!
Nya EasyBus dotter till flygbolaget Easy Jet.

7)
Svenska staten är den störste ägaren på
Stockholmsbörsen

8)
JA, till nya busslinjer i Kalix

9)
Bussresa.com har en bra tillväxt på medlemmar

10)
Insändare:AV PONTUS SCHULTZ
Skit i politikerna – så här får vi fart på Sverige

11)
Humoristisk chef efterlyses!
till Grönköping.

12)
SKEPPSHYPOTEKSKASSAN RÄDDAR SJ

13)
Riksdagen röstade mot EU-president

14)
Marknadsföring! Välj vilka drömmar du ska lägga tid på!

15)
Konsten att väcka förargelse!

16)
De varmaste anhängarna av en politiskt planhushållning är folkpartister?==================================1)

Avreglera Svenska Järnvägen, Ulrika Messing: vi skall skynda långsamt!

Järnvägsutredaren Jan Brandborn överlämnade idag den 25 nov -03 sitt huvudbetänkande
Järnväg för resenärer och gods till infrastrukturminister Ulrica
Messing.

Ulrica Messing kommenterar efter artikeln Järnvägsutredningens förslag


Järnvägsutredaren Jan Brandborn överlämnade idag sitt huvudbetänkande
Järnväg för resenärer och gods till infrastrukturminister Ulrica
Messing.
- Kunden har stått i fokus under mitt utredningsarbete, säger Jan
Brandborn. Med de förslag som jag idag överlämnat till Ulrica Messing
vill jag ge resenärerna ökat inflytande, bättre service och bättre
resevillkor när de väljer att åka tåg. Det ska bl.a. ske genom en
särskild resevillkorslag genom vilken resenärerna garanteras ersättning
om förseningar uppstår eller om resans ändamål inte kan fullföljas.
Alla järnvägsföretag ska få möjlighet att erbjuda resenärerna sin
service. Trafikhuvudmännen bör samtidigt ges full frihet att organisera
järnvägstrafik. Men ingen, vare sig SJ eller någon länstrafikhuvudman,
bör längre få bedriva verksamheten under monopolskydd.
Att fler aktörer organiserar trafiken får inte leda till sämre
överblick och svårighet att boka biljetter till hela resan. Därför
föreslås i utredningen att Rikstrafiken bör ansvara för att
informationssystem och att biljettservice utvecklas i ett Hela
resan-perspektiv.
TGOJ Trafik AB föreslås brytas ut från Green Cargo-koncernen

- Det borde vara fullt möjligt och också ligga i samhällets intresse
att använda järnvägen i ökad omfattning för godstransporter och inte
minst av förädlat gods säger Jan Brandborn. Men för det behövs nya
idéer och nya aktörer. Den nya järnvägslag som jag föreslog i fjol
innebär, när den träder i kraft, att industrier, speditörer m.fl.
själva får organisera godstransporter på järnvägen och avtala om tid på
spåren direkt med Banverket.
- Jag föreslår att TGOJ Trafik AB ska brytas ut från Green
Cargo-koncernen. Kunderna är tveksamma till att satsa helhjärtat på
järnvägen om man bara är hänvisad till ett järnvägsföretag för de
långväga transporterna.
- Green Cargo och TGOJ bör båda tills vidare ägas av staten. Risken är
annars stor att någon av de stora statliga järnvägsförvaltningarna i
Europa genom dotterbolag tar över huvudparten av de svenska
järnvägstransporterna - inrikes såväl som gränsöverskridande. Detta
torde inte vara till fördel för en långsiktig god utveckling av
järnvägen i Sverige, anser Jan Brandborn.
Utredningen finns att läsa på http://www.sou.gov.se/jarnvagsutr/


------------------

Ulrica Messing kommenterar Järnvägsutredningens förslag

Idag presenterade Järnvägsutredningen sitt slutliga förslag till
möjliga och lämpliga sätt att utveckla järnvägssektorn i framtiden.
Utredningen tillsattes av regeringen 2001 och har haft till uppdrag att
fokusera på att stärka kund- och resenärsperspektivet.
Infrastrukturminister Ulrica Messing lämnar följande kommentarer:

- Järnvägen är central för alla oss som är beroende av bra
kommunikationer och dess ställning behöver stärkas i framtiden. Därför
är det bra att Järnvägsutredningen nu tittat på eventuella möjligheter
att utveckla den spårbundna trafiken. Det ger oss en bra grund att stå
på inför kommande politiska överväganden.

- Det viktigaste är att sätta resenären och godskunden i fokus, därför
ska vi skynda långsamt. Frågorna ska inte minst stötas och blötas med
dem som berörs och därför skall utredningens förslag nu gå på remiss.
Regeringen har dessutom aviserat en analys av de avregleringar som
gjorts under 1990-talet och analysens resultat bör givetvis också ligga
till grund när vi går vidare i dessa frågor.

- För mig är det också viktigt att se till att den beslutade
avregleringen av godsfrakt på järnvägen genomförs, inte minst i den
gränsöverskridande trafiken.


===================================

2)

Myten om den svenska förträffligheten får härmed anses vara punkterad!

Kanske är Gunnar Myrdal på väg att få rätt: att Sverige är ett land av fifflare.
Rötan är utspridd på stort sett alla samhällsområden; det fifflas, mutas och levs överdådigt på skattebetalarnas och aktieägarnas bekostnad. Girigheten tycks vara gränslös.
I näringslivet är Skandia i dag synonymt med skandal. Intrum Justitia är ett annat aktuellt skandalbolag. Storbolag som ABB och Ericsson är mutmisstänkta. Domar har fallit i den omfattande mutskandalen i Gotlandsbolaget.
I den offentliga sektorn har vi sett hur försvarsmakten och Stockholms läns lolkaltrafik, SL, befolkats av anställda som inte tvekat att bevilja sig själva och andra ett flärdfullt liv med skattepengar. Tidigare har vi sett motsvarande i Väst Trafik, Västmanlandstrafik, Dalatrafik, Östgötatrafiken och flera andra Länsbolag. Vi har vidare Reso, HSB, Riksbyggen, Folksam, BPA och andra bolag som ägs av fackföreningsrörelsen.
Anställda på migrationsverket har extraknäckt med att sälja svenska medborgarskap till yrkesbrottslingar.
Olika branscher har olika fiffelkultur och affärsmetoder.
Bygg- och krogbranschen brukar i alla undersökningar utmärka sig med hög grad av svart arbetskraft. Medan läkemedelsbranschen säljer sina piller genom att smörja läkare med - bland mycket annat - exklusiva semesterresor förklädda till konferenser, dyra middagar och golfspel. Enligt en förtjänstfull genomgång i SVD satsar läkemedelsindustrin minst 60 000 kronor per läkare per år i "marknadsföringspengar".

Detta intima förhållande mellan pillerbolagen och Sveriges läkarkår kan bara betecknas som sjukt.
Ett antal ledande idrottsklubbar - de som sägs vara goda förebilder för ungdomar - har satt i system att försöka smita från skattenotan för sina proffs via utländska skatteparadis.

Det går snart inte en dag utan att någon ny företagsskandal uppdagas. Frågan är dock om allt var bättre förr.
Det mesta är relativt, så är också den svenska självbilden om att just vi svenskar skulle vara ett extremt ärligt och hårt arbetande folk.
Troligen är det så att medvetenheten har ökat om att fiffel, mygel och mutor är en del av den svenska vardagen. Klarsynen har vunnit terräng på naivitetens område och med ökad medvetenhet följer tuffare granskning. Det som tidigare doldes bland något vagt mörkertal blir i högre grad förstasidesstoff och åklagarärende. Sedan i somras finns dessutom en riksenhet mot korruption vid riksåklagaren.
I det perspektivet finns det också något gott med korruptionshärvan i Systembolaget. Myten om den svenska förträffligheten får härmed anses vara punkterad. En korrektare verklighetsbild gör det lättare att ingripa.=================================
3)

Nye Skandiachefen mörkade bonus --- Det var ingen som frågade om det.


Skandias nye VD Hans-Erik Andersson har sagt att han fick 6 miljoner kronor i bonus från Skandia. I själva verket fick 15 miljoner i bonus och avgångsvederlag, avslöjar Dagens Industri.Därmed har han kvitterat ut 20 miljoner kronor för två års arbete i Skandia. När Skandias nye Vd Hans-Erik Andersson presenterades framhölls det vikten av att han var obefläckad av skandalerna kring bolaget. "Jag har rent mjöl i påsen", förklarade Hans-Erik Andersson själv.Hans-Erik Andersson offentliggjorde att han fått en bonus på 6,2 miljoner i ett bonusprogram under 1998 och 1999.I själva verket hade han fått betydligt mer. Braun och Andersson teg om ett guldkantat avgångsvederlag och mångmiljonbonus, skriver DI. Lars-Eric Petersson och Hans-Erik Andersson hade olika åsikter om sakförsäkringsverksamheten inom Skandia och det ledde till att Andersson lämnade bolaget i juni 1999."Jag valde själv att lämna Skandia", förklarade han vid presskonferensen när han utsågs till ny VD.Trots att han slutade självmant fick han ett avgångsvederlag, enligt DI. - Vi kom överens om det. Enligt en klausul i mitt kontrakt hade jag rätt att lämna bolaget med avgångsvederlag vid en väsentlig ägarförändring, säger Hans-Erik Andersson till DI.Under två års tjänstgöring på Skandia lyckades Hans-Erik Andersson alltså kvittera ut sammanlagt 20,2 miljoner. 15 av de miljonerna kom från bonusavtal och avgångsvederlag.DI: Varför undanhöll du uppgiften att du fått en betydligt större summa pengar i bonus och avgångsvederlag?- Jag har inte undanhållit något. Det var ingen som frågade om det.====================================


4)

Nya revisionsregler retar upp Revisorbranschen,

Nya revisionsregler hotar att försämra klimatet för småföretagen i form av ökade kostnader, mera krångel och merarbete. Klubbas lagförslaget riskerar Sverige att få de hårdaste reglerna i världen på området.
I kölvattnet av de internationella redovisnings- och revisionsskandalerna har regelverken skärpts, både i USA och inom EU. Som en följd av detta har regeringen via Justitiedepartementet annonserat förslag till ändringar i aktiebolagslagen. Promemorian "Några frågor om revision" har som rekognosering skickats till ett antal myndigheter och organisationer.

Det är främst förslaget om byråjäv för biträde med bokföringstjänster som fått hela revisionsbyråbranschen att reagera. Saken gäller så kallade kombiuppdrag där byråerna både sysslar med revisions- och redovisningstjänster. Förslaget innebär inskränkta möjligheter för revisionsföretagen att hjälpa små och medelstora företag med råd och tjänster i samband med bokföringen.
FAR, föreningen för revisionsbyråbranschen, avstyrker förslaget och hävdar bland annat att promemorian feltolkar EG-rekommendationen om redovisningstjänsters inverkan på revisorns oberoende. Vidare hävdar man att promemorians omdöme om dålig kvalitet på revisionen i så kallade
kombiuppdrag saknar stöd i verkligheten.

På revisionsföretaget Lindebergs Grant Thornton menar man att de förändrade reglerna i USA och Europa främst riktar sig till stora bolag av allmänt intresse, oftast börsnoterade företag.
- Men i Sverige består en stor del av näringslivet av ägarledda eller mindre företag. Dessa är ensamma i sin roll och har ingen egen ekonomiavdelning eller styrelse att luta sig mot, varför revisorn fyller en viktig vägledningsfunktion, säger Peter Bodin, vd för Lindebergs Grant Thornton.
- Förslaget gör mig väldigt oroad. Inte bara för branschens del, utan också för småföretagens del, som kommer att behöva ta hjälp av två företag i så fall. Det innebär ökade kostnader och en tyngre arbetsbörda för småföretagen, fortsätter Peter Bodin.

Varför tror du att förslaget ser ut som det gör?
- Det är mycket viktigt med oberoende revisorer med stor integritet. Men här har man låtit de stora redovisningsskandalerna slå igenom för hårt. Går detta igenom får Sverige hårdare regler än något
annat land.
På revisionsföretaget Öhrlings Pricewaterhouse Coopers, ÖPwC, menar man att förslaget i hög grad gäller att inskränka revisionsföretagens möjligheter att biträda små och medelstora företag med råd och tjänster avseende bok- föringen. I ett yttrande avstyrker ÖPwC förslaget avseende redovisningsjäv och menar att det vore djupt olyckligt om Sverige skulle gå sin egen väg och sätta kraven för småföretagen på samma nivå som för noterade företag.


====================================

5)

Överbeskattningen av småföretag måste sluta!

Förutom att överbeskattningen av småföretag måste sluta måste förmögenhetsskatten avskaffas för att vi ska få en fungerande kapitalmarknad där mindre företag kan få tillgång till riskkapital. Att företagen ska stå med mössan i hand och be staten om hjälp främjar inte tillväxten,

I takt med att de stora företagens huvudkontor lämnar landet, och på grund av den sämre ekonomiska utvecklingen, har situationen för de små och medelstora företagen äntligen uppmärksammats av regeringen. Till skillnad från i de flesta andra länder är skatterna högre på små företag än på stora.
Det måste finnas en chans där det finns en möjlighet att expandera sig ur de komplicerade och diskriminerande fåmansbolagsreglerna. Förslaget innehåller dessutom förenklingar och förbättringar för de minsta företagen, och innebär att den risk småföretagaren tar bättre beaktas.

Ett annat stort problem för de mindre företagen, utöver den överbeskattning de utsätts för, är tillgången på riskkapital. För några dagar sedan kunde vi läsa om att de statliga riskkapitalfonderna än en gång drar ned hjälpen till nystartade företag, så kallad såddfinansiering. Nutek har tvingats upphöra med såddfinansiering helt, och statliga Industrifonden vill inte ta över. Som på så många andra områden är staten en opålitlig partner. I sämre tider minskar anslagen och företagen lämnas därhän.


Kombinationen av höga skatter och att behöva stå med mössan i handen för att eventuellt kunna få ett bidrag är inte bra för tillväxten och jobben. Denna modell har överlevt sig själv och nya vägar måste nu prövas.

De mindre företagen är så gott som uteslutande beroende av den svenska kapitalmarknaden, och den fungerar dåligt. Det beror till stor del på att de höga kapitalskatterna, och förmögenhetsskatten i synnerhet, medför att det finns för lite kapital på riskkapitalmarknaden. Stora belopp flyr landet. Riksskatteverket har uppskattat att 500 miljarder stoppats undan i utlandet. Till detta ska läggas det kapital som utflyttade svenskar tagit med sig. Det beloppet är flera gånger större och än viktigare för tillgången på riskkapital för entreprenörer.

En annan effekt av förmögenhetsskatten är att kapital kanaliseras till de tillgångar som inte drabbas av förmögenhetsskatt. Jord- och skogsfastigheter används till exempel för att undgå förmögenhetsskatten, och detta får negativa effekter för aktiva brukare och näringsidkare. Det får också negativa effekter för företag i andra branscher som försöker låna till investeringar och som fått nej från statliga fonder.

Generationsskiftesskatterna är ytterligare ett stort problem för de mindre och medelstora företagen. Särskilt eftersom 40 procent av företagen i dag leds av en företagare som är över 50 år och som står inför ett generationsskifte. Dessa skatter hämmar och hotar övergången till en ny generation företagare - och därmed också tillväxten. Det är beklämmande att dessa skatter ska utgöra en födkrok för specialiserade jurister, och att uttaget av arvsskatt ska driva fram fastighets- och företagsförsäljningar.
Även LO-ekonomen P-O Edin anser att arvsskatten inte passar in i det svenska skattesystemet. Se då till att den avskaffas!


===================================


6)

Rapport från England!

Nya EasyBus dotter till flygbolaget Easy Jet.

Stelios Haji-Ioannou för samtal just nu med en rad tillverkare att starta upp ett bussbolag för Expressbuss trafik I England. Biljetten skall baseras på 1 pund under lågtrafik. EasyBus förväntas att starta sin verksamhet våren 2004.EasyBus verksamheten kan ses som ett komplement till flygbolaget, det är svårt med slott tider på de stora flygplatserna och det krävs praktisk taget full beläggning för att korta flygrutter skall bära sig. Stelios har i ett tidigt skede meddelat att flygbolaget inte skall utökas mer än marginellt istället skall fokus sättas på lönsamhet och investeringar skall ske i andra branscher. Redan tidigare har man satsat på easyInternet kaffeér som finns på ett 100 platser. ( vilka krävde ett kapitaltillskot på närmare 200 miljoner kronor för drygt ett år sedan, nu säger man sig ha hittat modellen och det skall vara över 1000 Internetkaffer inom några år, främst i England samt USA.Easycar är en annan verksamhet där man hyr ut bilar på många platser i Europa, även detta en verksamhet med uppstartningsproblem och betydande förluster.Första planerade linjen för easybus blir mellan London och Birmingham, med £1 som starttaxa. ( Något som Ryainair tillämpar på flyget på tiotusentals flygstolar)EasyBus basera sin verksamhet på att merparten av biljetterna skall säljas via Internet.Stelios Haji-Ioannou anser att den engelska expressbusstrafiken för länge varit utan riktig konkurrens och haft det för bra, för länge och syftar på Stagecoach.Motsvarigheten till situationen inom flyget är slående anser Stelios.Easybus har en för Sverige välkänd profil I målsiktet Brian Souter’s buss och tågbolag Stagecoach. Easybus kommande prissättning ligger 40% under den som Stagecoach idag tillämpar. Intressant är att följa spelet I det engelska mediat där Brian försöker spela ned easybus betydelse och påverkan I expressbuss branschen. Ett kommande priskrig lär dock inte gå att förhindra varför många tankar för en tillbaks till den tid på 80 talet när Brian Souter efter avregleringen av den engelska lokaltrafiken samt all form av busstrafik, lanserade ett prissystem med oändliga turer med enbart gratisresenärer för att slå ut konkurrenterna.Något han lyckades väl med inte minst med hjälp av busstillverkare som satsade på honom.Just nu är det ett ordkrig som pågår som snart kan övergå till en verklig kraftmätning.Stelios möjligheter skall inte underskattas som har en cash i kistan som är svårslagen, ett mycket lönsamt flygbolag easyjet där alla plan är fullt betalda med en medelålder på endast 3 år.Om jag förstod Stelios rätt kommer han låta mindre bussföretag utföra körningarna där han fastställer hela konceptet inklusive bussarnas design och utrustning.Stelios arbetar med minsta möjliga administration och det blir inte annorlunda i easybus.På huvudkontoret där alla verksamheterna finns under ett tak finns det ett enda konferensrum utan stolar! Folk skall inte sitta och hänga här, korta effektiva möten är vad som förväntas och då kan dom stå. Brian Souter låter via media meddela att han redan finns i marknaden och hans bussar rullar dagligen. Det återstår att se vad Stelios kan åstadkomma anser han.Oaktat munhuggandet så blir kunderna de stora vinnarna och det är vad en fri bransch leder till. Ny trafik föder mer trafik! Fri konkurrens skapar möjligheter till innovativa lösningar, det är upp till kunderna om dom gillar det nya utbudet!Borde det inte vara så i Sverige också?


Vem är Stelios Haji-Ioannou ?
Son till en av Greklands större Redare. Tillhör London redarna med Grekisk härkomst. Innovatör och har på få år byggt upp en egen förmögenhet i miljarder pund! Och tilhör Englands mest förmögna personer.
Jag hade nöjet att lära känna fadern i början av 90talet där vi kom att göra en del affärer!


====================================

7)

Svenska staten är den störste ägaren på
Stockholmsbörsen


Företagen med statligt ägande förbättrade resultatet före skatt under
årets första nio månader till 22,4 (9,6) miljarder kronor, enligt den i
dag publicerade delårsrapporten från Regeringskansliet.
Resultatförbättringen förklaras huvudsakligen av att TeliaSonera och
Vattenfall redovisade kraftiga resultatförbättringar. Även LKAB och
SBAB är företag som visar på en mycket god resultatutveckling.
- Sammantaget är det är en imponerande resultatutveckling även om vi
inte skall glömma att jämförelserna med förra året inkluderar Telias
kraftiga nedskrivningar, säger näringsminister Leif Pagrotsky i en
kommentar till delårsrapporten.
-Fortfarande kvarstår problemen i vissa branscher. SAS och SJ är
exempel på företag som bedriver ett intensivt arbete för att förbättra
lönsamheten, säger Leif Pagrotsky.
Sammanlagt redovisade 28 företag ett bättre eller oförändrat resultat
motsvarande 15,4 miljarder kronor, medan 19 redovisade ett sämre
resultat motsvarande -2,6 miljarder kronor.
Marknadsvärdet på de börsnoterade företagen där staten är delägare har
utvecklats sämre än Affärsvärldens generalindex från årsskiftet fram
till 30 september. Statens noterade innehav steg under denna period med
6 procent samtidigt som generalindex steg med 15 procent.
Marknadsvärdet på statens aktier uppgick per den 20 november till 101,6
miljarder kronor. Svenska staten är den störste ägaren på
Stockholmsbörsen


================================

8)

JA, till nya busslinjer i Kalix

Anta att regeringen uppfinner en ny lokal skatt på snöskotrar för att av miljöskäl dämpa tillväxten av denna typ av fordon i vissa Norrlandskommuner. Anta att regeringen utser Kalix till ensam försöksort för denna beskattning. Anta att Kalixborna genomför en av sina berömda lokala folkomröstningar på Internet och att en klar majoritet säger absolut nej till snöskoterskatt. Anta att socialdemokraterna i regeringsförhandlingar med miljöpartiets språkrör tillika kommunalråd i Kalix, Peter Eriksson, kör över den lokala demokratin och inför snöskoterskatt i Kalix.
Anta att Kalixborna surnar till, särskilt sedan ekonomin i kommunen visar rekordunderskott, tillväxten viker dramatiskt, en normal villaägare plötsligt får betala 20 000 kronor i fastighetskatt, att skatten höjs med två kronor, att vägarnas underhåll varit eftersatt i åratal och att Kalix missgynnas exceptionellt i kommunutjämningssystemet.
Anta vidare att kommunminister Lars-Erik Lövdén tar ett flyg upp till Norrland för att lugna ner stämningen. Anta att han på punkt efter punkt tillbakavisar Kalixbornas missnöje med statens pålagor, men generöst lovar att den lokala snöskoterskatten faktiskt inte ska gå till staten, utan, jo, till nya busslinjer i Kalix, men regeringen förbehåller sig rätten att bestämma var bussarna ska gå.
Skulle han bli rullad naken i snön? Kölhalad i Kalixälven? Landsförvisad till Murmansk?
I vilket fall skulle nog resten av landet förstå Kalixbornas ilska. Men stockholmarna är det aldrig synd om, de är ju rika och går på operan på kvällarna i stället för att vara som vanligt folk.

Det är nåt som är galet lite varstans!

==================================


9)

Bussresa.com växer!

Bussresa.com har en bra tillväxt på nya medlemmar som väljer denna Internet kanal för att synas på nätet. Här hittar du företagen som valt att vara med, det borde du också, i bussbranschen gäller det mer än någon sin, ju fler som väljer att samarbeta destu starkare är arrangörerna i marknaden och chansen för kunderna att hitta din verksamhet ökar.

Kontakta info@bussresa.com

Torrskogs buss ab, Bengtsfors
Forsbergs Buss AB, HARBO
JBF Trafik AB, HABO
Tore Jönsson ReseService, HALMSTAD
Vårgårdabuss AB, Vårgårda
Gustafssons Buss AB, Limmared
Bertils Bussresor, Alfta
Almgrens Buss, Ljusterö
Moheda Buss AB, MOHEDA
Sjömans Buss, Åsbro
Årjängsbussarna Junior AB, Årjäng
Hovslätts Bussresor, Jönköping
Sven Carlsson Trafik AB, Gnosjö
Ärsn Bussan AB, Nälden
ÅBERGS RESOR, LIMMARED
Europa Direkt, Karlskoga
Taxi Tingsryd AB, Tingsryd
Gabor Charter, Göteborg
Gruppresor AB, GRUMS
Señor Svensson Resor AB, Sollentuna
Hansa Resor AB, Västervik
Ramkvillabuss AB, RAMKVILLA
NoraBuss AB, NORA
Lamberths Bilstationer AB, LINKÖPING
OmniaResor, VÄSTERÅS
NSA Frakt AB / NSA Buss, UMEÅ
Baltic ExpressBuss AB, Helsingborg
ReseMakar´n, Vänersborg
Brunossons Resor, HORRED
Kindsresor, Holsljunga
Edvardssonbuss & Resetjänst AB,
Koppom Karlssons Buss, Stånga
Euro Rider Bussresor AB,Surte
Grimslövsbuss AB, Grimslöv
Divertido Travel, Svenljunga
Lundins Buss AB, Grimsås

Det finns säkerligen plats för många fler!

====================================

10)

Insändare:
Skit i politikerna – så här får vi fart på Sverige
Av Pontus Schultz, debattredaktör


Framtidens företagare är inte industrialister. De är unga talanger med idéer och begåvningar som de kapitaliserar i det lilla. De behöver en ny form av riskkapital.
Upptäcker jag efter några vinkvällar i Florens.

Jag vet inte vad som ska komma ut ur tillväxtgruppernas diskussioner, men det är väl ingen som tror att det blir ett stort Alexander-hugg som löser den svenska snart 30-åriga kräftgången i världens tillväxtligor.
Helt ärligt tror jag att det är fel parter som talar med varandra. Arbetsgivare, fack och politiker är alla kollektiva organisationer som marginaliserats snabbare än tillväxten minskat, och vars framtidsutsikter ser rejält mörka ut.
Vi kan knappast lägga ansvaret för tillväxten på dem.
Nej, den ligger där vi sällan vill titta, i vårt eget knä.
Själv är jag dock rätt hoppfull. Har tillbringat de fyra senaste dagarna i Florens. (Skyll bristen på uppdateringar på Vodafones något förhastade löfte att GPRS-roamingen skulle fungera också i Italien.)
Florens är en stad som får en att vilja vara lärd. Här skulle man vilja sitta i ett hus från 1500-talet, titta på kyrkor, palats och torg, dricka rött vin och skriva en vansinnigt lärd avhandling om litteratur eller teologi.
Men Florens är också en internationell smältdegel. Hit åker amerikanska rika ungdomar för att ha en utgångspunkt för sina Europa-tour. Hit åker mina statskunskapsvänner med sikte på en karriär i EU för att läsa statskunskap. Och hit åker mina vänner med konstnärligare ambitioner inom mode, grafisk form och design för att utbilda sig. Kort sagt, Florens är ett perfekt ställe att studera de som ska driva tillväxten i framtiden.
De som har sin framtid i huvudet och i sin talang, som har sina vänner över hela världen och som flyttar dit talang, jobb och pengar samlas, och där det luktar framgång.
Jag pratade en natt med en av dem som jobbade hos en italiensk designer om det där, om framtiden och om arbete.
Jag försökte pumpa henne på vad som fick henne att arbeta hos en designer, när det ändå var hon som gjorde kläderna, som hade begåvningen som behövs för att driva ett klädmärke. Bidrog designer med något annat? Marknadsföring? Distribution av kläderna? Stora investeringar i produktion?
Marginellt blev svaret.
Anledningen att hon ändå jobbar hos en designer är få och små. Lära sig lite mer om yrket (rimligt), säker inkomst varje månad (hmm...) och ett visst, mycket begränsat kapitalbehov, för att starta något eget (vänta nu!).
Det var då jag började fatta en sak:
Det där är inte bra.
Om vi nu pratar om tillävxt, vet alla att det kan inte de stora företagen skapa i all evinnerlighet. Tvärtom, vi måste ha nya, små företag. Och de skapas inte längre av att man går till banken med en investeringskalkyl på en produktionsapparat för gummiprofiler. De nya företagen skapas genom att någon vågar satsa på att bygga något kring sin egen hjärna, kring sin egen talang.
För det behövs inte de miljon- och miljardinvesteringar som gör det lönt för riskkapitalbolag och banker att ta risken och satsa.
Det behövs garanterad lön för något år, det behövs lite mindre utrustning, det behövs framför allt, kontakter in i rätt nätverk.
Men allra mest behövs det någon som också föder idéen att inte bara jobba åt andra, utan att driva det själv.
Idag finns det ett enormt gap mellan arbetsförmedlingens starta eget-bidrag (som är ett byråkratiskt skämt) och de första nivåerna av riskkapital.
Tänk att få driva ett miniriskkapitalbolag, ständigt på jakt efter talangerna som är allra närmast marknaden, utan att de knappt förstår det själva. Salangbolagen som behöver en investering på en halv miljon, men mest av allt, som behöver någon som tror på dem, brinner med dem och hjälper dem att bolla framtid.
Jag vet inte om det är en viktig pusselbit i tllväxtspelet för Sverige, men så här långt kommen i krönikan struntar jag ärligt talat i det.
Låter det inte bara som ett vansinnigt kul jobb?
Att dessutom få vara ”the missing link” i tillväxtkedjan – bonus!
Ut och bli med er!

===================================


11)
Humoristisk chef efterlyses!
till Grönköping.

Svenska toppchefer är mycket duktiga på att dölja sin humoristiska läggning – förutsatt att de har någon. När folk inom näringslivet får frågan ”Nämn en framträdande företagsledare som har humor” svarar det först med en generande tystnad. Sedan kommer ett namn ur det förgångna – förre Electroluxchefen Hans Wertén. Något nu levande exempel lyckas ingen klämma ur sig!
Bland ”vanliga” företagsledare och chefer finns det säkert en hel del som kan tillämpa ett humoristiskt ledarskap. Vi på Veckobladet vill gärna lyfta fram dessa ”goda exempel” ur anonymitetens dunkel. Därför vädjar vi till våra läsare att ge oss namn på humoristiska chefer inom näringsliv, offentlig sektor och organisationsvärlden. (Är det någon som kan avslöja en aktuell toppchef med humor, så tar vi även tacksamt emot detta.)
Tipsa oss på
mailto:info@gronkoping.nu
Motivera gärna!


=====================================

12)

SKEPPSHYPOTEKSKASSAN RÄDDAR SJ
Regeringen har beslutat att bl.a. sju helstatliga bolag skall göra en extrautdelning på 1,3 miljarder kr för att rädda SJs ekonomi. Dessutom skall låneinstitutet Svenska Skeppshypotekskassan bidra med 55 miljoner kr under nästa år. Skeppshypotekskassan redovisade för 2002 en vinst på 68 miljoner kr.
Många bäckar små skall rädda SJ !

Vart vänder sig bussbranschen? Som lever på dropp på länsbolagen?
Kan inte Systembolaget betalar ett rungande belopp till varje bussbolag som lova att INTE köra shoppingresor till annat land??
Det måste vara småsmulor i förhållande till inkomstförlusterna.


======================================

13)

Riksdagen röstade mot EU-president

Riksdagen röstade mot att EU får en vald ordförande eller president. Det är den ensam om i Europa, hävdade utrikesministern Laila Freivalds riksdagen fastställd regeringens uppdrag i kommande förhandlingar.


=======================================

14)

Marknadsföring! Välj vilka drömmar du ska lägga tid på!

Var tog tiden mellan augusti och november vägen egentligen? Jag funderade på det här under en kvällspromenad och kom fram till att den försvann på 683 notislappar i papperskorgen med det som skulle göras nästa dag. Det är ju så här på höstarna. Allt ska hända och det ska hända NU! Som marknadsförare och företagare måste man gilla den nödvändigt höga farten. Men man måste också hitta genvägarna.

Lektion 1 A: Den som springer för fort hamnar i väggen

Lektion 1 B: Men den som inte jobbar med marknadsföringen flirtar i ett rum med lampan släckt.


Konsten att hinna med allt du vill

1. Sätt mål för nästa dag innan du går hem idag.
Det här är lätt att säga men svårt att genomföra om du inte bestämmer dig. Skriv ner på en lapp vad dina mål är med morgondagen, vad du ska hinna minst och lägg listan på tangentbordet så det blir det första du ser när du kommer.

2. E-post.
Lär dig att ta i e-postmeddelanden en (1) gång och släng dem eller lägg dem i en egen mapp efter ämnesområde typ: Viktiga kontakter, möjlig kund, lösenord, nyhetsbrev osv.

3. Inget är hemma förrän det är hemma.
Välj vilka drömmar du ska lägga tid på. Att sitta och glo framför sig är nyttigt och bra och laddar batterier. Men det finns exempel på hela säljavdelningar som tar ut segrarna i förskott varje gång en kund ringer med en förfrågan. Gör inte det. Jobba framåt hela tiden. Se till att fira alla framgångar så blir du sugen på nästa.

4. Skapa rutiner för veckans dagar.
Måndag – uppdateringar av hemsida. Tisdag – säljbrev ska ut idag – Onsdag – ska jag ringa 3 samtal till möjliga kunder – Torsdag – ska jag ringa 5 kunder och fråga hur de har det – fredag – planera nästa vecka..

5. Bestäm dig.
Sluta ”försöka” göra saker. Antingen gör man en sak eller så gör man den inte. ”Att tänka bär inget vatten” (Ronja Rövardotter)

6. Skaffa en Dagobertburk till jobbet.
Seriefiguren Dagobert har en Att-göra-burk där det ligger lappar med saker att ta itu med. När du kommer på något som du vill göra men inte har tid med nu, skriv ner det och lägg lappen i en burk. Dra en lapp när det är lugnt på jobbet.

7. Och en fickbandspelare hemma.
Skaffa en eller flera fickbandspelare. Spela in den där idén du får precis innan du somnar eller på natten istället för att skrämma din familj med att rota efter pennor klockan halv tre – eller ännu värre – glömma bort idén. Ha en fickbandspelare för varje projekt du jobbar med. Det är extremt effektivt att lägga ut en del av hjärnan på entreprenad på det här sättet

8. Lek en stund varje dag.
Spela spel på datorn. Sparka en boll runt kontoret. Knöla ihop papper och släng i nacken på den som sitter inom kasthåll. Knyt ihop snörena på chefens skor – gör något som får dig att le.

Gör nu!

Bästa hälsningar från din marknadsavdelning

Stefan Ekberg
mailto:Stefan.ekberg@redaktionen-se.se


==================================


15)

Konsten att väcka förargelse!

Den dimma av dålig statistik och känslomässigt skvalp som pyrt in fördelningsdebatten i Sverige. För om någon klyfta har vuxit, så är det mellan denna debatts officiella påståenden och verkligheten.

Stefan Fölster
Jämlikheten som försvann
Ekerlids Förlag, 2003
Det är ingen konst att väcka förargelse, skrev Ingemar Hedenius nära tjugo år senare, i företalet till en bok som innehöll ett antal gamla artiklar av kända svenskar från 1950-talet om den dåtida rättsrötan och korruptionen i Sverige - bland annat några av Vilhelm Mobergs mest kontroversiella inlägg. Vill man väcka förargelse, är det bara att ställa sig i närmsta gathörn och spotta första förbipasserande i ansiktet. Men, noterade Hedenius, denna bok handlar inte om att väcka förargelse utan om konsten att väcka förargelse - och det är något helt annat.
Nu har det kommit en bok i Sverige som är ett strålande exempel på konsten att väcka förargelse. Det är Stefan Fölsters Jämlikheten som försvann.
Som bekant tillgår jämlikhetsdebatten i Sverige så att någon påstår att klyftan ökar mellan fattiga och rika, och sedan föreslår den personen högre skatter för de senare. Vid riksdagsvalen klagar borgare på att det "inte går att starta företag i Sverige", och denna överdrift tas av sossar som bevis på att deras politik att gynna löntagare, särskilt låginkomsttagare och arbetslösa, är riktig.
Ett annat ritualmässigt inslag är de årliga sammanställningarna hos aftonpressen om vilka som är rika i "din kommun". I denna rubrik finns två fel. För det första äger inte medborgarna kommunen. För det andra är de största förmögenheterna inte med i förteckningen.
Man kan bli trött för mindre. Dessbättre har den med okuvlig energi försedde Stefan Fölster gått igenom den dimma av dålig statistik och känslomässigt skvalp som pyrt in fördelningsdebatten i Sverige. För om någon klyfta har vuxit, så är det mellan denna debatts officiella påståenden och verkligheten.
Ägande är inte av ondo
Stefan Fölster citerar Václav Havel som skriver: "Ägande är inte av ondo, inte något att skämmas för, utan ett förpliktigande och ett instrument genom vilket det goda kan främjas." Stefan Fölster tillägger: "För en del kan detta låta som en överdrift. Men frågan är om det är rimligt att just de fattigaste i Sverige ska möta mest motstånd och hinder när de försöker lägga undan en slant. Är det rimligt att de fattigaste, till följd av socialbidragets konstruktion, mer eller mindre får sitt sparande konfiskerat. När många av de rikaste inte betalar ett öre i skatt på sitt sparande?"
Med sitt humanistiska engagemang, sin bildning långt utanför utbuds- och efterfrågekurvor, och sin förmåga att förklara det komplicerade i stället för att, som de flesta av sina kolleger, komplicera det självklara, har Stefan Fölster med denna enda bok på dryga hundra sidor gjort mer än hundra professorer på ett år för att främja klarheten i detta centrala ämne.
Alla som är genuint intresserade av sina medmänniskor, av fri företagsamhet, personligt ägande och marknadsekonomi bör läsa denna bok. Om Ägarfrämjandet fortfarande finns, går det bra att beställa 349 exemplar och ge riksdagsmännen i julklapp. Boken borde bli obligatorisk för alla som läser statskunskap och nationalekonomi vid universiteten.====================================


16)

De varmaste anhängarna av en politiskt planhushållning är folkpartister?

De varmaste anhängarna av den politiskt planerade tillvaron tillhör i dag inte socialdemokratin eller ens någon sekt på den yttersta vänsterkanten. Det är folkpartister.

Allt kan centraliseras
Det är ingen slump att just folkpartiet räknat ut att en dagisgrupp ska innehålla 15 barn, en skolklass 25 elever och ett långvårdsrum en patient. De vet allt, framför allt om hur samhället ska organiseras. Vill du ha ett tvärsäkert besked om från vilken ålder betyg är en lämplig utvärderingsskala, procentsatsen inklusive decimaler för den optimala ersättningsnivån vid sjukfrånvaro eller när och hur diskrimineringsfrågor bör tas upp i läkarutbildningen? Fråga en folkpartist.
Man kan (och bör) förvisso skratta åt de detaljer som folkpartiet vill reglera och lägga till rätta. Men bakom detaljregleringarna finns en systematiskt felaktig syn på människors, och spontana och lokala samarbetens, förmåga att lösa problem. I folkpartiets värld kan allt standardiseras, harmoniseras och kontrolleras av staten. Ingen fråga är för en folkpartist för liten för att lyftas upp till politiskt beslutsfattande. I det senaste valet vann de framgångar på att veta vilka kommunikationsmedel som ska vara på-, respektive avslagna i alla klassrum och hur många verbformer man ska kunna böja för att få svenskt medborgarskap.
Framför allt är ingen fråga för liten för att kunna lyftas till ständigt högre politiska nivåer. Tvärtom. När folkpartister blir visionära handlar deras fantasier nästan alltid om att fatta politiska beslut på så hög nivå som möjligt. Denna logik gör dem självklart till EU-federalister, även om det är en "federalism" som samlar makt över stort och smått i Bryssel. En folkpartistisk hjärtefråga i EU har exempelvis varit att dirigera fram detaljerade direktiv för vilka uppgifter som ska stå på fläskkotletten hos din lokala handlare. Vill du göra en folkpartist riktigt knäsvag ska du säga att din vision är att inrätta en världsregering. Tänk att få förbjuda mobiltelefoner i vartenda klassrum i hela världen!

Det stora misstaget
Politisering och centralisering i kunskapens eller förnuftets namn är vad Hayek kom att utnämna till "det stora misstaget" under 1900-talet. I förordet till boken med denna titel formuleras det kärnfullt av Carl-Johan Westholm:
"Det stora misstaget är att tro att mänsklig civilisation kan centralstyras, att det ligger inom det mänskliga förnuftets gränser att förstå och planera allt viktigt i detalj - ja, till och med i stora drag, om man med det menar att vilket politiskt värde som helst skulle vara möjligt att förverkliga, om bara viljan finns."
Hayek förklarar pedagogiskt att information om knapphet och kostnader, utan konkurrens och fri prisbildning, aldrig kommer att kunna spridas till många av varandra oberoende aktörer. En sammansättning av aldrig så intelligenta, kunniga och moraliskt oklanderliga personer i en central styrelse kan omöjligt väga ens de enklast produktionsalternativ eller ransoneringsbeslut mot varandra. Något som om och om igen kom att bekräftas under 1900-talet, exempelvis av den sovjetiska produktionsprocessens oförmåga att ens få fram vänster- och högerskor av passande storlekar. Detta i kontrast till dynamiska marknader som, utöver kvalitet och sjunkande produktionskostnader, även förmår att tillgodose de allra mest skiftande smakbehov hos olika individer.
Även inom politiken finns behov av konkurrensens dynamik, så kallad institutionell konkurrens. Att standardisera och centralisera regelsystem framstår alltid som en förenklingsvinst, men givet att vi inte kan förutse hur ett bra regelsystem ser ut är konkurrensprocessen mellan olika lösningar en värdefull kunskapskälla. Den institutionella konkurrensen är dessutom en spärr mot politiskt missbruk, exempelvis när regleringar utformas för att gynna smala branschintressen och utestänga marknadskonkurrens. Att delegera regleringsbefogenheter till världsdels- eller världsomfattande organ är således ofta ett misstag.

Ska staten bry sig?
Av folkpartiets nya stil skulle man kunna tro att de slutligen tagit till sig 1900-talets läxa. De har tagit till sig att tillvaron inte bara handlar om kunskaper, utan även om relationer och känslor. Retoriken handlar om att bry sig och ställa krav. Det tråkiga är att i denna nya förpackning finns mer av samma gamla centralplanerade lösningar.

Folkpartiet har förvisso alltid brytt sig. Åtminstone om hur mycket andra dricker. Folkpartiet har alltid ställt krav. På att vi ska dricka mindre.

En hel apparat av alkoholransoner, monopol, gränskontroller och myndighetspropaganda blev resultatet.
Nu bryr sig folkpartiet även om vem av mamma och pappa som är hemma med barnen och hur gamla barnen ska vara när ingen förälder längre får vara hemma. De ställer krav på skolbarnens huvudbonader och nytillkomna invånares språkfärdigheter. Vi får samma apparat av politiska direktiv och pekpinnar för att reglera förhållanden av personlig och relationsmässig karaktär, liksom för att avgöra frågor som med fördel avgörs lokalt och frivilligt.
En stat som bryr sig är samma uttryck för tilltron till den politiskt planerade tillvaron som tron att central planering förbättrar produktionen. På ett sätt är det till och med allvarligare, eftersom de statliga överträdelserna inte får samma uppenbara konsekvenser på samhälleliga mått som t ex BNP, men kan vara betydligt grövre intrång i privata rum och beslut.
Dessutom leder metaforen och de pekpinnemässiga detaljkraven från statens sida bort ifrån de egentliga lösningarna på sociala problem. När språkkunskaper krävdes för att få ett jobb och ett jobb var nödvändigt (och tillräckligt även efter skatt) för att kunna försörja sig, var det ingen som kom på tanken att låta staten utföra språktest.
Genom att förespråka stat och politik som ska kanalisera inte bara kunskaper utan även känslor, gör folkpartiet det stora misstaget ännu större. Det behövs måhända både hjärta och hjärna inom politiken, men det behövs definitivt inte en politik som både tänker och känner åt oss.


Bäste läsare som orkat ända fram hit, ett och annat borde få även den mest inbitne politiskt
medvetne personen som gillar den planerade tillvaron att sätta sig ned och fundera, kan vi göra göra saker och ting enklare, utan styrning, bara att använda vår egen kreativitet?


-------------------------

Det kan inte vara svårt att förstå att etableringsfrihet är att föredra framför detaljplanering!

==================================


Med detta önskar jag alla nya läsare välkomna, och de som blev förbaskade - ja dom har ju lämnat för att föredra skygglappar framför upplysta människor.

Sänder soliga hälsningar

Eder tilgivne

Toni Schönfelder
tel 0034 616 421 085
Fax 0034 966 69 81 58
mailto:toni@schonfelder.com


För de som snabbt vill åka til solen och utforska Alicante områdets golfbanor eller varför inte bara koppla av och shoppar exempelvis förstklassiga skor till mindre än halva priset, klicka här
http://www.eurocasa.se


Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.