Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!
Klicka på den artikel du vill läsa

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

Göran Perssons utspel i EMU frågan är ett rent och skärt spel för galleriet, eftersom det stod klart redan i Maastricht-avtalet att en monetär union skulle följa med unionsfördraget. Sverige fick inget avsteg, och för den delen ingen annan heller, utan man förband sig redan vid EU-inträdet att ingå i den monetära unionen. Göran Persson låtsas att det skulle finnas särskilda hållplatser att stiga av EU - tåget. En sådan flyktväg har aldrig funnits. Har man klivit på EU - tåget får man vackert åka med. Persson inbillar oss att det finns alternativ, att han sedan på statsmannasätt vägt för och emot och sedan kommit fram till vad som är bäst för landet. Han hade inget val. Det är däremot en av de senaste årens största PR - bluffar. Givetvis går allmogen, som utgör Sveriges riksdag, på ett sådant paradtrick och fundera själva hur de vill ha det. Skall man kliva av på hållplatsen eller ej ? Man diskuterar och diskuterar och slutligen säger folkpartiet storstilat att man stöder EMU. Riksdagen hade lika gärna kunnat debattera om månen är av ost eller om jorden är platt. Det har samma relevans i sammanhanget och det är inget man kunnat påverka. När Sverige anslöt sig till EU anslöt vi oss till EMU. Vi anslöt oss inte till EU fas 2.2 eller EU fas 4.7. i den Europeiska unionens dokument, som vi är folkrättsligt förbundna till, som utgör grunden för vårt inträde, står det klart och tydligt att EU syftar till en monetär union. De konvergensregler som hindrat stater från att driva sina budgetar med för stort underskott och för stor statsskuld, vilket varit en förevändning för svenska socialdemokrater att skylla på EU när man gjort neddragningar, syftar till att samtrimma ekonomierna för att få enhetlighet vid inträdet i EMU. Jag tycker att det är olyckligt att man inte redan vid EU - inträdet spelade med öppna kort. Det är betydligt lättare att flytta den svenska landgränsen mot Finland från Torne älv till Kemi älv. Det kräver Sveriges och Finlands samtycke. Att skapa ändringar i Maastrichtavtalet kräver samtliga EU-länders samtycke. Det är rent politiskt skådespeleri att tro att EU enbart för Göran Perssons välbefinnande och katrineholmska världsbild skriver om EU:s författning och grundlag, det fundament som unionens yttersta väsen vilar på. EU:s för-och nackdelar må vara omtvistade men i och med att man förpliktigat sig att följa fördraget måste man löpa linan ut. EU syftar till integration och inte segregation. Det finns därför inget i Masstricht-fördraget som skulle möjliggjort för Göran Persson att ta en annan väg än den redan inslagna. Tyvärr Jan Källberg Jurist, New York, USA publicerad i Göteborgs Posten 24 nov. 1999 Kommentar av Toni Schönfelder; 1) Samtliga EU avtals experter har i omgångar sagt samma sak, sverige har reservationslöst anslutit sig till EU, varför EMU frågan liksom alla andra avtal som sverige ännu inte följer helt eller delvis är ett rent svensk påfund för den egna hemmaopinionen. 2) Sverige utmärker sig på många plan i EU samarbetet där man avkräver andra länder att följa ingågna avtal men själv slirar betänkligt, Schengen avtalet är ett bra exempel, dvs det passlösa resandet inom unionen, som fördröjdes med flera år, inte enbart med hänsyn till dom nordiska frågorna, ett annat exempel är dom ensidiga tullbestämmelserna som sent å sides Högsta domstolen i nov 1999 har underkänt och att EU reglerna skall gälla, varför tullen måste återbetala efter att domarna skall tas upp på nytt, återbetala erlagda böter. 3) Att sverige inte kunnat ansluta sig till EMU har bara en bärbar grund, svenska statsfinanserna dvs statsskulden samt budget underskottet är av en storleksordning så att sverige inte fick vara med utan ännu större ingrepp. Politikerna i EU accepterade den svenska ståndpunkten med hänsyn till den svenska negativa EU opinionen, att sverige skulle skynda långsamt, det är ännu en lång väg kvar för regeringen att lämna in en ansökan, ifall inte EU gör eftergifter för att få med sverige i EMU, men denna fråga är f.n.vidöppen.

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.