Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

2001,10.18 Kris? det finns alltid nya möjligheter, det gäller alla, Svenska Bussbranschen är inte undantagen. Första kapitlet när det är som svårast! 11 september 2001, ett datum som kommer att prägla västvärlden och USA en lång tid framåt, ett datum där världen blev medveten vad Terrorn kan leda till. Sverige har varit förskonat från dylika händelser under ett århundrade, väl det. Den händelse som kanske skakade Sverige mest under 1900 talet var väl Estonia tragedien. Estonia tragedien, där alla talade om det förfärliga, ett mänskligt lidande med fler frågor än svar, Varför ? Men det finns alltid en ekonomisk sida i alla katastrofer, en katastrof kommer utan förvarning. Färje trafiken på Östersjön 7 år efteråt är fortfarande svag. Året då katastrofen skedde och därpå följande år var förtroendet lågt för rederinäringen och passagerarna främst från Sverige uteblev. En hel bransch kör på marginalerna vilket ochså är orsakat av att man satsade på Tax Free och så blev det inte som man hoppades, detta är uteslutande management missar, man fick klara signaler 10 år innan, man fick beslutet en gång uppskjutet och ändock vidtog man inga ändringar i sin affärsidé med kunstgjord andning som Tax Free systemet utgjorde, att köpa in en flaska brännvin för 10 kr och sälja den för 150:- kronor för detta behövdes det inte särskild begåvada managers. Men ingenting kommer i närheten av Twin Towers ( World Trade Center ) tragedin. Enligt nu officiella uppgifter från USA är den omedelbara ekonomiska effekten, ersättning till efterlevande, materiella förluster, återuppbyggnad, förlusterna för tusentals små företagare runt om Manhattan och USA, reseindustrin, flygbolagen, hotellen, beräknas kostnaden nu enbart i USA uppgå med svindlande ca 250 miljarder US dollar, vilket motsvarar ofattbara Sveriges BNP i 27 år. Katastrofen utan förvarning drabbade även kryssningsmarknaden. I USA, världens största kryssningsmarknad har telefonerna slutat att ringa. Inställda flyg skapar problem att få fram respektive tillbaks passagerarna från hamnarna. Sverige och Stockholm lär drabbas 2002 med ett betydlig färre antal anlöp, och därmed färre busstransfers och sighseeing i Stockholm. Konkurser per september; Renaissance fartygen till antalet 7 st är i konkurs. American Classic (American Hawaii, Delta Steamboats) står i chapter 11 ett slags konkurs där man har ett år på sig att rekonstruera bolaget. Royal Olympic är ett annat rederi med flera stora nya kryssningsfartyg som är i chapter 11. I Amerika säljs en kryssningsbiljett med en gällande försäkring som skyddar kunderna från en konkurs hos transportören, flera av rederierna kan inte sälja biljetter längre med denna garanti ( ekonomisk obalance)vilket betyder att även dessa torde snart inträda i konkurs eller chapter 11. Flera hundra agenter i USA ( resebyråer ) har senaste veckan gått i konkurs. Del 2 , Ur krisen in i framtiden! Vad gör Carneval Cruise Line, världens största kryssningsrederi alla katogorier.? ( deras kryssningsflotta är försäkrad för ett belopp på 700 miljarder sv kronor vilket motsvarar Sveriges BNP ) Man startade en åtgärdesplan endast endast några dagar efter den 11 september tragedien, när man kunde överblicka den ekonomiska konsekvensen av vad som skedde i New York och Washington. 1) Tillsammans med andra kryssningsrederier erbjuder man alla agenter 20% kommission, 2) "betydelsefulla" agenter som är av strategisk betydelse för CCL erhåller lån så att dessa kan överleva. Rederiet har helt enkelt råd att förlora återförsäljar ledet. ( känner SAS till detta ? hur viktigt ett återförsäljar led är? ) "We sincerely hope that other travel suppliers will emulate this program so that together we can give travel agents some extra support at this critical time." Royal Caribean, en annan stor aktör på kryssningsmarknaden, har cancellerat alla kryssningar som kryssar i Asien, och andra rederier med kryssningar runt jorden har alla lagt om kursen för kryssningsbåtarna mot Central och Nord -Amerika. Det blir trångt i Amerikanska hamnar denna vinter. Världen blev liten, mycket liten på en enda gång. Samtidig som rederierna gemensamt försöker hålla liv i agenterna, genom ekonomisk stöd ( resebyråledet ) så har man sänkt kryssningspriserna till hälften och mer för att få åtminstone Amerikaner att kryssa. Och detta är inga lockpriser, det finns över 200.000 hyttplatser den närmaste tiden till förfogande till dessa låga priser. Här är några pris exempel: Celebrity Cruises' Horizon from Miami - 7 days from $399 Western Caribbean on the Grand Princess - 7 days from $499 Caribbean on the SS Norway this winter - 7 days from $329 Mexican Riviera on Carnival - 7 days from $399 7 days on the World's Largest Ship $599 Mexican Riviera on the Sea Princess - 7 days from $499 7 days Caribbean on Holland America $499 Eastern Caribbean on the Golden Princess - 7 days from $499 Panama Canal roundtrip Florida on Princess - 10 days from $995 10 days Caribbean on Holland America $799 Del 3. Vad har nu detta med den Svenska bussnäringen att göra ? Den svenska bussnäringen är i ekonomisk kris sedan minst 10 år. Det var ingen katastrofhändelse som förde branschen fram till stupstocken, det var branschen själv genom sina "eleganta" företrädare som är orsaken till den kris som smugit sig på. Vi som redan på mitten av 80 talet påpekade vad som skulle bli resultatet av de huvudlösa avtalen som ingicks med länsbolagen blev snabt förklarade som obekväma. Dom stora bolagen blöder hundratals miljoner kronor årligen vilket tvingar aktieägarna skjuta till nya fräscha pengar (det är nästan alltid skattebetalarna som är dom som får betala underskotten )med nya fräscha skatte pengar, ÅRLIGEN!. Under tiden har det försvunnit ett femtiotal tidigare finansiellt sunda bussbolag. Orsak? oftast godtyckligt och myglande upphandling från huvudmannen. Jag har varit på branschföreningenskansli i ett ärende som drabbade ett gammalt medlemsföretag där SL helt öppet "stal" ett rationaliseringsförslag och la över trafiken på en företagare som varit på obestånd 2ggr, båda konkurserna utan tillgångar, startat på nytt med SL ånyå som huvudman och är nu för tredje gången i konkurs. Vad gjorde branschföreningen för att stötta sitt medlemsföretag ? jo just det, INGENTING ! När ärendet gick till domstol ställde sålunda föreningen inte upp bakom sitt medlemsföretag. Stor del av Norrlands bussbolag som körde för länsbolagen har gått i konkurs de senaste åren, helt klart är orsaken finns hos huvudmannens monopolistiska ageranden där den ena parten bestämmer reglerna och dom som utför är "slava" utan rättigheter. Vad gör branschföreningen för att skydda sina medlemsföretag mot dylika övergrepp ? Inget som är synligt i vart fall och inget som har lett till ett resultat, något som medverkade till att medlemsföretagen överlevde. Flera av Länsbolagscheferna uppför sig som "ekonomiska talibaner" skulle man med rätta kunna påstå. Den smygande ekonomiska katastrofen kommer förr eller senare till alla bussbolag som bedriver busstrafik med en enda huvudman som uppdragsgivare, vad att göra ? Del 4. Bussbranschen! Består av en rad aktörer vilka borde sätta sig ned och ta sig en allvarlig funderare hur man kan sanera branschen och återskapa en hållbar ekonomi. Inte genom att äska mer pengar från skattebetalarna, den vägen är stängt, äntligen ! Inte genom att ständig klaga på att man inte får lika mycket i bidrag som tåget. Inse istället att trafikvolymen är för stor, att skattebetalarna har fått nog att finansiera en koloss med tusentals anställda som inte behövs. Politikerna som är satta att svara för statens och den regionala ekonomin har insett att det är viktigare med bättre sjukvård och en fungerande skola än att köra omkring med tomma eller halvtomma bussar i landet. Länsbolagen skall avskaffas! Detta är enda förutsättningen till något bättre och ekonomisk hållbart - det tog 5 år att skapa dem, så det är rimligt att avveckla dessa under en 5 års period. Vem har ett intresse av en sunt fungerande bussbransch? Det är tillverkarna, försäkringsbolagen, det är skattebetalarna i hela landet, det är hundratalet leverantörer , det är finansbolagen, banker, som alla mår bättre om bussbranschen fungerar väl. Bussförbundet har en historisk gyllene chans att ta tag i ett ämne som kan leda till att medlemsföretagen överlever, det är bättre med 1000 småföretagare än 2 - 3 stora aktörer som ensamma styr marknaden, denna visdom borde alla insett. Ett bussförbund som skall agera för medlemsföretagen men också för skattebtelarnas bästa måste sluta "gnälla" och bör börja med att se över den egna strukturen, frigöra sig från en styrelse som pinkar in revir, en styrelse som bevakar egna intressen framför medlemmarnas, det är grunden till den katastrof som branschen befinner sig. Det var bussbolagen genom sina dåtida chefer ( många fortfarande kvar i ledande ställning ) som i snävt egoistisk intresse trodde sig kunna slå mynt av en galopperande inflation, samma dundertabbe som rederiernas krampaktiga försök att rädda kvar Tax Free försäljningen. År 2002 är snart här och då kommer den ekonomiska sanningen från USA ikapp Europa fullt ut och bussbolagen i Stockholm lär märka av ett halverat antal kryssningsbåtar och därmed mycket färre antal turister i Stockholml. Vad gör ni åt detta herrar och damer bussbolagschefer, till skillnad från en katastrof där men från ena dagen till en annan inte kan planera för scenarier som ställer allt på huvudet har ni nu en kunskap om vad som komma skall, eller enklare uttryckt, vad gör ni idag för att lindra smällen som kommer ? Sällan har man fått så lång tid på sig att anpassa sin verksamhet pga av yttre händelser. Det amerikanska folket liksom den amerikanska sjöfarten och resten av hela industrin fick ingen förhands information. Den har ni nu erhållit bäste bussägare och branschförening. Del 5. "Då regeringens infrastrukturproposition denna gång inte innehöll några för branschens positiva nyheter är det självklart att vi som branschorganisation riktar skarp kritik mot den. Infrastrukturen är viktig för busstrafiken" Var finns trovärdigheten för en branschförening som ständig uppför sig som en gökunge?? Sluta ljug om miljö fördelarna - dessa finns inte, däremot har bussen sina fördelar i ett sammanhang som är starka nog, utan ljug! "Att vi på BR som branschens röst reagerar på orättvisa villkor och politiska förslag som rör vår bransch är ett av flera sätt för oss att stötta våra medlemmar så att de får bästa möjliga förutsättningar för att kunna göra goda och lönsamma affärer." Kvalificerat strunt prat! I min debattartikel KOLLEKTIVTRAFIKEN - EN DÅLIG AFFÄR FÖR MILJÖN OCH EKONOMIN http://www.toni-schonfelder.com/swe.asp?kat=3&id=141 som har citerats eller i sin helhet återgetts i över 100 olika medier samt har alla inom Sveriges Regering samt Departement och Riksdag med trafikfrågor erhållit artikeln. Agrumenten har skärskådats och åstkilliga sk experter har kommit till likartade slutsatser. Tyvärr bussförbundet, det gäller komma på en ny vinkling av problemen, börja om från början, släng ut dagens styrelse och sätt dit förutom några från branschen utomstående personer utan bindningar till kollektivtrafiken. Då, först då kommer ni att återfå en trovärdighet. En större örfil till bussbranschen än "regeringens infrastrukturproposition" 2001 får man nog leta i historien. Vad mer krävs för denna insikt för branschens företrädare ? Del 6. Trevliga Nyheter, sådana finns i massor, här är en! Leveransen av lyxkryssningsfartyget "The World of ResidenSea" från Fosen Mek. Verksted sker den 31 januari 2002. Fartyget får lägenheter istället för enbart hytter, dessa säljs till hugade ägare med egen lagfart etc. Av fartygets hundra lägenheter har 88 sålts. Lägenheterna är på mellan 102 och 300 kvm och kostar mellan NOK 20 och 40 miljoner styck. Sedan terrordåden den 11 september har två lägenheter sålts. Försäljningen av lägenheter är tillräcklig för att klara finansieringen av fartyget som uppgår till NOK 2 miljarder. Det fanns planer på att bygga 2 fartyg i samma klass, ett beslut om en efterföljare kommer att fattas först när ägarna gjort en bedömning av marknaden. Några av lägenhetsägarna är Knut Kloster Jr, Petter Sundt och Bryn. Skaugen, samtliga välkända inom den Norska och internationella shippingen. Världen fortsätter att snurra. Toni Schönfelder

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.