Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch


Hallå Bussbranschen (BR)! Är det någon som är vaken?

Är det någon som läser tidningar och följer nyheterna på TV?
Har ni inte sett eller hört att även Goodjet nästintill var utslagen med tusentals resenärer ute i Europa?
Att fallen med PB-air och Sky Discount Travel samt Traffic Europa lett till att tusentals resenärer satt fast på olika håll i världen då transportörerna gått i konkurs.
Den statliga resegarantin är inte giltig, då den inte omfattar resor utan arrangemang.
Vilket inte kan ha kommit som någon överraskning för de som är insatta, men tiger!
Det är liksom bekvämast så.

Vad har nu detta med BR och bussbranschen att göra, kanske du fråga dig?

BR som gladeligen tog över BRA föreningen med löfte om att ta vara på bussresearrangörernas intresse, är osynlig, tyst och helt borta.

Hallå, är det någon som är vaken?

BRA föreningen, under sin livstid, har vid flera tillfällen försökt få tillstånd en ändring av den statliga resegarantin. Från ett stelt och otympligt system där kunderna får vänta i allra bästa fall några månader annars år för att kunna få sina inbetalda pengar tillbaks då kammarkollegiet inte har resurser att hantera en krissituation fast man förvaltar ca 30 miljarder kronor i ställda garantier.

Skokartong metoden används, avlångt och fyrkantigt! Det skall gå korrekt till, inte att familjer med ihopsparade pengar och en spolierad semester skall hållas skadefria, detta åligger inte myndigheten enligt uppdraget. Ett uppdrag där myndigheten själv ha valt att sätta spelreglerna -- allt för att det skall passa in i myndighetens maktutövande inte för att säkerställa den enskilde resenären.

Myndigheten har missat helt Internet och en ny tidsålder sedan 1995, med en ny teknik som vänder upp och ned på invanda system, dvs att tusentals resenärer kan resa utan att falla under resegarantin.
Nu har det hänt, ett antal tusen resenärer får finna sig i att lösa sitt resande själv, en gång till då transportören, helt lagligen, inte behöva ställa garantier och därmed kan träda i konkurs utan att en enda resenär blir hjälpt!

Nu när det är läge, där hela media driver på, med krav för en ändring av den otidsenliga resegarantin, då sover Bussbranschen (BR) och fundera, hur man skall förmå statsmakten att skänka ytterligare en miljard till en bransch som blöder, sedan mångar år tillbaka. Inte att rädda resenärer i nöd eller att medverka till något som skulle revoltionera bussarrangörenas vardag, dev den egna medlemmen! genom att få bort belastande garantier som inte står i proportion till resenärernas risk i att åka på en sällskapsresa med en buss arrangör.

När chansen kommer måste man ta den, myndigheten har alltid tolkningsföreträde, när media tar tag och driver en fråga då blir det svettigt hos berörda makthavare och då, endast då, kan man få igenom en förändring,I ett land fullt av kollektivister.

Detta förutsätter förståss att man är vaken och mottaglig! BR, var är ni?

BRA har färdiga färdiga förslag till en reseförsäkring istället för en statlig resegaranti.(leta i arkiven) En sådan förändring som av Fritidsresor, Vingkoncernen och tidigare kommerskolegiet har skjutits i sanden då den föreslagna förändringen skulle kunna öka konkurrensen. Kartell heter dylikt i övriga fria världen med dryga fängelse straff, i sverige kallas detta för samarbete, till dess det spricker!

Asfaltbranschen, behöver man säga mer? Att det skulle ta 40 år att komma på att ett samarbete istället var kartell och skadligt för landet, det kom ingen sig för, inte förrän någon förbannad chef öppet erkände att så var det och Skanska med en amerikansk nybliven chef erkände med hot om annars åka in på livstid i fall ärendet hade kommit över till en amerikansk domstol.
Detta som en parantes, samarbete, kartell var går gränsen? EU vet, USA vet!

Så här såg BRA:s förslag ut som hade förhindrat att tusentals flygresenärer befinner sig i ett läge som är helt förfärlig, för den enskilde personen och för förtroendet för resebranschen i sin helhet.
BRA:s förslag hade vidare medfört en enklare tillvaro för bussresearrangörerna. Något som BR utlovade att man skulle arbeta för, att ta vara på deras intressen! Vilket årtionde då?

Vakna BR !

Beträffande en NY och förbättrat försäkringslösning med en resegaranti för kund.

1. Det krävs en lagändring

2. Nuvarande begränsade resegarantilag skall bort och ersättas med en frivillig garanti. Eftersom resor över hela världen idag kan bokas via Internet, kan man inte skydda kunder genom att hindra dem från att boka via resesiter/resebyråer som ligger i andra länder.
(det strider dessutom mot den fria handeln osv)

Den svenska staten kan sannolikt inte heller kräva flygbolag på en garanti, det strider förmodligen mot konkurrens rätten och internationell rätt (vem skall begära att statliga Air China skall ställa garantier i Sverige? )

Därutöver får en myndighet inte ta ut en försäkring som de skall administrera men väl garantier som dock med ny modern bokningsteknik via Internet inte går att kontrollera.
Däremot kan staten kräva ett en resebyrå – om den auktoriseras( jag är ingen vän av ordet eller innebörden) – tillhandahåller en försäkring om den stöds av lag/förordning skulle ge alla resenärer en val möjlighet och en absolut säkerhet, till 100%.

3. Så här kan en ny, försäkringsbaserad garanti fungera. (Baserat på min erfarenhet av den tyska och holländska modellen med utvidning och anpassning till dagens Internet samhälle)

Alla auktoriserade(?) resebyråer som säljer en tjänst - oaktat vilken – skall tillhandahålla en försäkring för ut och hemresa och/eller återbetalning. En försäkring som trycks ut med färdhandlingen eller första inbetalningen av ett förskott.

På denna handling framgår till vilket belopp kunden är försäkrat, dvs har han betalt en handpenning är resenären 100% försäkrat av detta belopp, har kunden betalt hela resan är han försäkrat till hela beloppet. Försäkringen är utformat så att det syns exakt vilket belopp man är försäkrat för, därmed råder det aldrig någon fråga om vilka pengar som kunden har att fordra vid en eventuell konkurs eller inställd resa p g a myndighetsingripande.

Försäkringen måste utformas så att en konkursförvaltare inte har anspråk på försäkringspremien i något sammanhang ej heller ifall resebyrån inte skulle ha redovisat ev premier. Försäkringsbolagen ( som förutsätts vara flera svenska eller från andra länder )som vill vara med och försäkra dylika resebyrårer /arrangörer. Kunskapen finns som sagt i Tyskland , Holland och flera länder i EU med nödvändiga kompletteringar i det nya IT samhäle.

Detta är Resebyråns NYA chans att överleva en annars dyster framtid!
Resebyrån säljer arrangemang / resor för dom som är återförsäkrade, detta skall tydligen framgå av resehandlingen och kan sälja på samma sätt en resa utan att en garanti finns vilket kunden skall underteckna i kontraktet att han köpt en resa utan garanti.

(Anm. det finns ju allehanda flygbolag, ute i världen vars biljetter man kan förvärva i Sverige utan att någon har rätt att begära en garanti -- du kan ju flyga med någon till London, Amsterdam, Frankfurt för att sedan flyga vidare med Bahama Airways utan att kunden därmed är försäkrad eler kan ställa anspråk på dagens statliga garanti.)

Härmed skulle resebyråerna kunna skaffa sig en fördel tillsammans med de arrangörer som utgår från Sverige genom att kunna säga -- alla våra resor är försäkrade med en garanti för varje resenär till fulla inbetalda belopp, oaktat med vem eller var du reser i världen.
Du, som resenär ingår aldrig någon risk! Vår försäkring griper in samma dag som något skulle inträffa som leder till att din resa inte blir av.
Försäkringsbolagets försäkring som tecknas via resebyrån, kan, omfattar sålunda även icke svenska bolag, risktagningen för försäkringsbolaget är minimal.

Varje arrangör som starta sina resor i Sverige kan i sin tur återförsäkra sig – i så fall har resebyrån arrangörens försäkringsnummer där det framgår att flyg, båt, tåg , bussresan är försäkrat i t ex Allianz försäkringsbolaget med försäkringsnummer XXXXXXXXXXXXXX till följande i belopp motsvarande i SEK.............motsvarande US Dollar eller EURO.

Skulle arrangören inte vara återförsäkrat -- kan en resebyrå tillsammans med sitt försäkringsbolags själv avgöra och utfärda med försäkringsbolagets tillstånd ett försäkringsbrev. Resenären skall hållas skyddat om man väljer att boka via en resebyrå.

Är resebyrån inte nöjd med det ena försäkringsbolaget kan denna välja ett annat försäkringsbolag.

Maximal frihet -- och transperancy, maximal säkerhet för resenärerna, resebyråerna har ett starkt agrument i sina händer för framtiden för att i en krissituation bli ”Kundens Advokat”.

Skulle nu arrangören eller resebyrån gå i konkurs så har kunden med sin försäkring en värdehandling som han kan lämna till vilken arrangör/ flygbolag som betalning för sin kommande resa eller hemresa eller till hotellet för att säkerställa att han kan fortsätta sin semester utan störning. Eller - i dagens moderna samhälle - ett elektronisk kreditkort som man kan betala flyg/tåg/buss/båtresan eller andra tjänster som berör den egna resan enligt avtalet.


Varje tåg, flygbiljett, som köpes inrikes eller utrikes medföljer ett försäkringsbrev där det framgår till vilket belopp resenären har försäkrat sig för. Vilket skall motsvara 100% av inbetalda pengar.

Det blir många miljoner försäkringar. Om man tar enbart alla flygresor inrikes med ett belopp som numera är gångbart 3€ per bokning/ resenär oaktat bokningens storlek i pengar X ex 6 miljoner resor 150 miljoner. Utrikes cirka 12 miljoner ger 300 milj.
Sedan har du 10 milj färjeresenärer 250 miljoner och tåget med ca 5 miljoner aktuella bokningar via resebyråerna samt bussresenärer 2 miljoner bussresenärer, inviduella eller i grupper, ger ca 200 miljoner kronor i premier. Du har några hundratusen som bokar hotell och stugor som förmodligen vill vara med. Hela fritidssektorn samt äventyrsresor etc vill säkerligen inte stå utanför....

Det rör sig sålunda om en marknad på ca 1 miljard i premier per år i avgifter -- vilket försäkringsbolag skall motstå detta?

En bussarrangör kan via sitt försäkringsbolag där han har bussarna försäkrade ex får en resegaranti - försäkring på ett långt enklare vis utan en massa personliga borgen, diskussioner med trilskande banker och andra uppoffringar som ingen som inte har varit med kan förstå.
Livet blir lättare för alla och resenärerna erhåller en ny tidsanpasad säkerhet som alla tjänar på.

De flyg/ transportbolag och arrangörer som inte väljer att ge sina kunder en försäkring via exempelvis Internet direktförsäljning eller via resebyrå kommer få det svårt på den svenska marknaden.

Men då är det på kommersiella villkor och inte statliga tvångslagar som snedvrider konkurrensen.

Utländska arrangörer samt flyg/ transportbolag kan via sina egna försäkringar kopplas ihop med det svenska försäkringsbolaget eller i sverige opererande bolag och därmed ge via sin direkta eller resebyrå gjorda försäljningen en motsvarande garanti.

Eller, försäkringsbolaget får väl göra en egen bedömning vilken sannolikhet att Dubai Airways eller Air China, Carneval Cruise Line, Tyska Förbundsjärnvägarna Deutsche Bahn skall gå i konkurs.

Fördelen med detta system är att alla kunder som köper en resa med försäkring, nu har ett eget val -- att få en försäkring som griper omedelbart utan byråkrati eller ingen alls. Att välja mellan att betala ca 25 kronor och vara försäkrad eller att bli av med allt och stå där ute i världen med familjen kan inte vara ett svårt val.

En vanlig reseförsäkring som idag kostar flera hundra kronor per person är en kostsamt investering vilket leder till att allt fler chansa på att inte ta en sådan, bland annat för att hemförsäkringen täcker en del vid ev skada.

Försäkringsbolaget som försäkrar resebyrån eller arrangören kommer att bevaka deras rörelseresultat och vidtager därmed egna åtgärder som leder till att försäkringsbolaget kan säga upp försäkringsavtalet.
Hjälp till självhjälp kan man säga och då vet alla som bokar inkl Media att klockan är slagen.

Dagens resegaranti med en myndighet som skall administrera har visat att man inte kan hantera saker och ting på ett sätt som hjälper kunder i nöd, i det korta perspektivet. Inte heller i det långa som i fallet med PB-air, Sky Discount Travel, Express resor, Traffic Europa för att ta några exempel.
Det finns ingen möjlighet heller att dom någonsin skall kunna klara av det när någon stor arrangör spricker. Den enorma mängd garanti pengar som finns hjälper definitivt inte den enskilde resenären.

Myndigheten (och därmed kunden) är dessutom helt maktlös/garantilös mot allt som säljs via nätet från annat land.

En NY resegaranti skall lanseras med tanke på framtiden.

En tvingande resegaranti kan inte införas om inte hela EU och övriga världen inför den samtidigt, detta kommer aldrig att ske.

Resebyråns chans, resenärens chans!

En svensk resenär skall skyddas med en försäkring där arrangören och resebyrån kan välja fritt mellan ett antal försäkringsbolag --vilka har ett eget intresse att vara med i branschen och kanske sälja en reseförsäkring eller annat. Alla försäkringsbolag kanske inte kommer att erbjuda denna typ av försäkring liksom alla inte försäkrar bilar, eller hus.

Reseförsäkringen skall vara utformat så att kunden kan växla in checken i reda pengar samma dag som ett bolag går i konkurs oaktat var resenären finns i världen. Resebranschen har här en chans att hävda sig mot Internet konkurrensen som kommer att tilltaga dramatiskt allt efter nya generationer resenärer kommer till.


Positiva Bieffekter

Är man klok, skall ett visst belopp av försäkringen komma berörda branschorganisationer tillhanda så att den kan bli starkare och mer kompetent. Ett visst belopp skall i förhandlingen med branschen gå till gemensam marknadsföring av resor. När det blir sämre tider har försäkringsbolaget samma intresse som arrangörerna / resebyråerna att annonsera för resor --- idag finns inte dessa pengar.

Det hjälper rederier, bussrese- och flygresearrangörerna. Den svenska resenäringen får ett oslagbart vapen i sin hand mot alla andra som finns i världen och erbjuder sina tjänster mot svenska kunder och inte omfattas av en resegaranti.

Nu är eller aldrig skulle man kunna påstå, är det läget att tillsammans med andra berörda branschföreningar som visat sig vara lika sömniga som bussbranschen att ta tag i tråden och komma med en förnyelse.
Den enda förening som varit på hugget är Svensk Flyg genom sin VD Harald Rosén!

Men när vaknar Bussbranschen (BR) ?

hälsningar från ett småruggigt alicante
tillgivne
toni schönfelder


PS, vet inte vad som har hänt, men det har tillkommit ett stort antal nya läsare av detta nyhetsbrev som utkommer högst oregelbundet.
Vill du läsa om Ryssland, på svenska och engelska språken och annat spännande kan du
gå in på min hemsida, enklast klickar du på länken ovan tillhöger!

Välkomna alla nya läsare.

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.