Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!
Klicka på den artikel du vill läsa

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch


Lev och låt leva
av Carolin Dahlman, journalist

från Smedjan den 15 jan 2003

Allt oftare handlar politik om att tvinga på alla andra den egna uppfattningen om hur man ska leva. Men måste vi tillhöra samma gemenskap, leva exakt likadant allihop? Att vara fri är inte att vara ensam, utan att vara en viktig del av en liten grupp i stället för obetydlig i en stor.

Frihet skapar mångfald och tolerans för andras tankar. Om staten håller sina tassar borta från våra liv står vi inte ensamma, utan formar oss på ett naturligt sätt i mindre civila samhällen, grupper och subkulturer där vi känner oss hemma. Detta innebär att vi slipper fatta alla beslut gemensamt i ett jättesamhälle och samtidigt återfår rätten att tycka och uttrycka våra egna tankar.

Det finns flera exempel på detta. Ett är att kvinnoprästmotståndarna nu – några år efter kyrkans frigörelse från staten – är på väg att bilda ett eget stift. Ett annat är att RFSU planerar att starta en egen adoptionsbyrå, som ska handlägga homosexuella pars adoptioner. Ett tredje exempel är Folksam som, genom att ställa krav på kvinnorepresentation i de företag där man satsar pengar, ger spararna ett ”jämställt” alternativ på sparfronten, på samma sätt som det tidigare finns ”etiskt sparande”.

Varför inte respektera andras frihet?
När människor har rätt att gå sin egen väg, kommer de också att göra det. Den som är kvinnoprästmotståndare slipper strida för att andra också ska bli motståndare i ett stort demokratiskt system som inkluderar alla, och de som accepterar kvinnliga präster slipper höra på och bry sig om motståndarnas åsikter. De behöver inte slösa energi på att bli överens i en fråga, där de båda grupperna står mycket långt ifrån varandra. I stället kan de lägga sina krafter på det som verkligen är viktigt i ett samfund.

Dalai Lama säger att vi kan nå lycka genom att undvika det som gör oss olyckliga och söka det som gör oss lyckliga. Enkelt. Men ofta svårt i praktiken. Alltför ofta hamnar vi i strider som ingen vinner. Strider som vi skulle slippa om vi var fria individer och även respekterade andras frihet. Om vi tolererade olikheter och kunde välja de gemenskaper där vi kände oss hemma.

Motsatsen till Dalai Lamas visdom möter vi när den nye mästaren i socialingenjörskonst och monopolism, Morgan Johansson, i sin roll som folkhälsominister vill att ALLA krogar ska vara rökfria. Och han inte bara vill att de ska vara rökfria; han ska tvinga dem att bli det.

Att människor är olika faller honom liksom inte in. En del – även icke-bolmare – vill sitta i inrökta gamla caféer och mysa. Andra vill slippa minsta pust från andra människors existens. Det enda vettiga vore att dessa motsatser slapp göra precis samma sak. Det finns tusentals caféer runtom i landet. Varför måste alla vara identiska? Om det finns ett starkt behov av en rökfri restaurang kommer den att öppnas. Nu fanns det en (Herr Nilsson), men den gick inte runt och fick stänga. Men så tänker inte en sann monopolspelare. Han flyttar omkring människor på sin spelplan enligt eget huvud. En för alla. Alla för en. Tänker han.

Ge plats åt minoriteter
Många av dem som är skeptiska till individualism fnyser och säger att ”ensam är minsann inte stark”. Man anser att motsatsen till gemenskapen där alla är en enda stor familj – under förutsättning att alla är födda inom samma geografiska område, vill säga – är att människorna i smärtsam ensamhet sitter och trycker på sin fjärrkontroll med en tår i ögat.

Men exemplen med RFSU:s adoptionsbyrå, kvinnoprästmotståndarnas stift eller jämställdhetskämparnas ppm-fonder visar att det är tvärtom. Den som pressas in i en alltför stor grupp där alla bestämmer över alla och man måste enas, får sällan synas, höras eller leva som han eller hon önskar. All energi går åt till interna strider där alla ska bli överens.

I ett fritt samhälle, däremot, finns det plats för minoriteter, livsstilar och egna åsikter. Att vara fri är inte att vara ensam, utan att vara en stor del av en liten grupp, i stället för en liten enhet i en stor grupp. Frigörelsen från stora, tvingande system låter människor växa och utvecklas individuellt. Friheten betyder också att samhället skapar ett eget immunförsvar mot dumhet och enkelspårighet. En grupp blir i det fria samhället aldrig för stor, eftersom den är så lätt att dela. Alla springer inte åt samma håll, vilket betyder att alla inte hamnar i samma återvändsgränd.

Jag glorifierar inte. Det civila samhället är inte alltid gott. Det rymmer obehagliga element som kvinnoprästmotståndare, nazister och rasister. Det innehåller också en del ofriheter, som att man anses vara cool i en WE-tröja men inte i en rutig flanellskjorta, och att män väljer män när de ska rekrytera. Visst skulle jag vilja att det var annorlunda.

Problemet är att mörkermän och kulturella tvång inte försvinner hur gärna en majoritet än vill det. Människors inre styrs inte av 349 riksdagsledamöters knapptryckningar eller Morgan Johanssons privata preferenser. De formas i relationer och möten med andra människor, av medier och resor, släkttraditioner och traumatiska upplevelser. De är olika och de vill olika. Och så länge de inte skadar andra borde det väl få vara så

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.