Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland
Klicka på den artikel du vill läsa

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

Dec 1999 Tjetjenienkriget förs med elittrupper till antalet fyra gånger fler än Sveriges blivande totala försvar om fyra brigader. Skillnaden mot 1996 är slående. Då slogs man med meniga och internerade brottslingar, tömde fängelserna och använde ungdomarna som kanonmat. Den här gången sker det med en överlägsen militärstyrka, ivrig att visa vad den kan. Om nu det officiella syftet är terroristbekämpning och moralisk upprustning, skall vi inte glömma att Kaukasusområdet har oerhörda oljetillgångar som Kreml fruktar kan glida dem ur händerna. USA:s roll att skydda sina oljebolag har inte precis lugnat ryssarna i det kaukasiska maktspelet om oljan. Jakten på kontroll över regionen har bara börjat. Det är en glasklar strategi för ryssarna att vinna tillbaka det som håller på att förloras –oljan. Ryssarnas militära kapacitet befinner sig, trots allmän tro i väst, inte i malpåse. Tvärtom byggs nya högmoderna vapen, däribland avancerat stridsflyg! Kärnvapenmakt med betydande resurser Allom bekant är också att Ryssland är en kärnvapenmakt med en arsenal som borde skrämma vilken demokrat som helst till, i vart fall, djup eftertanke. Det får heller inte glömmas att Ryssland aldrig undertecknade gränsavtalen med de baltiska staterna. Nyligen ”avrådde” den ryska ledningen EU att ta med Lettland, samtidigt som den lettiska presidenten under sitt Stockholmsbesök uttryckte oro för sin ryska granne i ett framtidsperspektiv. Baltikum lever farligt Såväl Lettland som Litauen förfogar över hamnar där idag ryssarnas pipelines från Sibirien utmynnar. Några andra utskeppningshamnar finns inte för ryssarna som fungerar året runt. Den politiska sprängkraften är betydande och den svenska politiska ledningen kommer mycket snart tvingas till reträtt i sina strategier om den orkeslösa, fredstörstande björnen i öster. Pengatvätt För cirka ett år sedan berättade vi på denna plats att summor på minst 1 400 miljarder dollar hade berövats den ryska ekonomin genom stölder. Vi berättade också att pengatvätten sker via Cypern, Malta, Österrike, Schweiz, de brittiska kanalöarna, Panama, Karibien, USA, m fl länder. Sverige är också med på listan. Ett finmaskigt nät av ryska bolag världen över, många från Sovjettiden, sköter verksamheten, medan en rad mer eller mindre kända internationella banker tjänstvilligt fungerar som tjuvgömmor. Kring dessa flockas västvärldens finansrådgivare, revisionsbyråer, advokater med flera som alla vill få sin del av kakan. Enligt Rysslands centralbank lämnar 2,8 miljarder amerikanska dollar landet illegalt, varje månad detta år. De som tror att Ryssland kan underkastas västerländska krav på politiska eftergifter genom att man stoppar lån från väst, de har inte förstått ett enda dugg. Tyvärr blir dessa människor, i synnerhet när de är politiker, farliga genom sitt oförstånd. En illustration av detta är den senaste ”affären” med ryska pengar, den här gången i USA:s bankvärld. Egentligen bara en droppe i havet med sina 15 miljarder dollar, men USA har hamnat i en brydsam situation, eftersom man medvetet inte vill försämra relationerna med Ryssland. Man fruktar att radikala krafter kan ta över i Ryssland och att landet, eller snarare världsdelen, därmed skulle bli en helt okontrollerbar storhet med betydande sprängkraft. Hot mot freden USA Senatens stora misstag Situationen har heller inte förbättrats av att republikanerna med senator Jesse Helms i spetsen, i sin aversion mot Clintonadministrationen, röstade ner icke-spridningsavtalet för kärnvapen. Detta är förutom Bill Clintons största nederlag som president, också ett mycket allvarligt hot mot fred och stabilitet i världen. Konsekvensen blir nu med stor sannolikhet att atomvapenländer som Israel, Pakistan, Indien och Nordkorea inte skriver på avtalet. Ryssland, Ukraina och Kina har varken skrivit på tidigare eller kommer att göra det inom en nära framtid. Inget kommer lägligare för den ryska duman, som nu får alla skäl att slippa skriva på Start-2 fördraget från 1993. Än mer utopiskt blir Start 3 naturligtvis. USA har bidragit till att kärnvapen i tusental kommer att få en dålig bevakning i Ryssland och Ukraina, vilket lockar till sig terrorister eller gangster som ser snabba pengar att tjäna. Och alltmedan republikanerna i USA uttalar sig alltmer antiryskt, mest som ett inrikes slagträ mot presidenten, blåser det upp alltmer i Ryssland mot oss i väst. I princip all makt i Ryssland utövas i dag av diverse grupperingar, vars vapen och vapenmän är köpta med den hoproffade nyrikedomen av ofattbar storlek. Så här har det alltid sett ut i Ryssland, även om nomenklaturans beståndsdelar har skiftat tillsammans med sättet att roffa. T ex var metoden att köpa upp privatiseringskupongerna från fattigt folk, direkt anpassat till den manna som ramlade från himlen när eliten, plus ett antal levnadsdugliga ”buzzinesmen”, såg chansen att för en spottstyver plocka russinen ur en världsdel. Medan de ofattbart förmögna köper hus i London, New York, Paris eller Los Angeles, opereras vanliga ryssar utan bedövningsmedel, därför att pengar saknas och föräldralösa barn rövas bort, dödas och deras organ säljs utomlands. Om detta talas det inte särskilt mycket i väst. Aggressivare Ryssland – bara en början Det finns många tecken på att Ryssland är på väg in i en aggressivare anti-väst fas. Detta är i ett historiskt perspektiv ingenting nytt. De flesta ryssar hyser en djup misstro mot väst och vill framförallt inte bli skrivna på näsan vad de skall göra och tycka. Det är därför föga förvånande att dagens premiärminister Vladimir Putin blir populär då han motsvarar den önskebild som ryssen sökt och längtat efter det senaste årtiondet, nämligen befriaren som ger tillbaka Ryssland ett självförtroende och en inre styrka. I en stämning som utan större svårighet kan jagas upp i rätt temperatur och tonläge, kommer näste starke man att utses. Denne man kommer att rusta upp försvaret i galopperande takt, avbryta betalningarna av landets utlandsskulder, aktivera säkerhetstjänstens verkställande förmåga, nationalisera de privatiserade tillgångarna, samt tilltala omvärlden på det sätt som Moder Ryssland finner lämpligt. Tji fick världsbanken, det vill säga skattebetalarna i USA, Japan och Europa. Situationen nu inför parlamentsvalet den 19 december, om det nu blir av, är att Vladimir Putin kommer att vinna stort. De ryska kommunisterna vill ha makten genom att tillsätta Vitrysslands starke man Alexander Lukasjenko som en ny Lenin för hela unionen. Lukasjenkos hat mot väst är väl dokumenterat och även om hans efterlängtade union med Ryssland, som just undertecknats i Moskva, blev svagare än vad han hoppats, har han fått in en fot innanför Kremls portar. Kommunisterna i ohelig allians med nationalisterna, arbetar tålmodigt vidare med sina planer på att fördjupa unionen och sätta Lukasjenko på plats som hela unionens, dvs Storrysslands president. En maktkamp som saknar motstycke pågår, men oavsett utgången kommer världen att förflyttas många år tillbaka i riktning mot det kalla kriget. Landet får nu mera muskler genom ett högt oljepris. Vanligt folk lär som vanligt inte få några pengar, men militären får sin del och resten försvinner till västvärldens bankkonton. Deprimerande bankanalys The European Bank for Reconstruction and Development The European Bank for Reconstruction and Development, EBRD, i London har nyligen publicerat sin rapport över Ryssland och dess affärer sedan Sovjetunionens fall 1990/91. För att vara en bankrapport är språket uppseendeväckande tydligt och analysen är deprimerande: ”Rysslands diverse reformförsök har resulterat i ett dåligt styrt, ojämlikt, korrupt och ekonomiskt efterblivet samhälle där en växande andel av befolkningen lever under gränsen för fattigdom”. EBRD konstaterar att reformerna från början ”kidnappats” av folk som enbart utnyttjade dessa för sina egna syften. ”Det finns ingen enighet över huvud taget i Ryssland om att skapa en modern marknadsekonomi” säger EBRD vidare. ”Samtliga nödvändiga förutsättningar för en marknadsekonomi saknas: lag och ordning som skydd för kriminella element, fungerande infrastruktur, makroekonomisk stabilitet och ett överblickbart skatte -och bolagssystem som inkluderar äganderätt till mark. Den nya eliten,” fortsätter EBRD,” som egentligen inte är mycket annat än den gamla kommunisteliten, har dock inte visat något intresse för att bygga dessa strukturer. Dessutom kan hittills genomförda reformer slås bort med en handviftning.” Svenska företag blir av med sina tillgångar, förr eller senare Alldeles nyligen ”återexproprierade” en domstol i St Petersburg privat egendom till den ryska staten i ett uppmärksammat rättsfall. Den juridiska bakgrunden har inte ens regionens jurister lyckats förklara. Svenska företag däremot investerar glatt vidare. Att FSB (f d KGB) har total insyn i alla företag, avlyssnar alla telefonsamtal de har lust med, inklusive GSM, läser alla E-mail, fax och brev, samt säljer företagsinformation till lämplig köpare, hindrar dem inte. Inte heller total avsaknad av ett rättssystem som kan hjälpa dem bekymrar. I början ser allt bra ut, men när västföretaget investerat fast sig, slår fällan igen, förr eller senare. Listan över svenska företag som hamnat i den ryska ”tratten” börjar bli lång nu. Assi Domän och Volvo är några av dem. För Ikea har äventyret just börjat. Till sommaren 2000, om vi får gissa, kommer deras tur att verkligen få lära känna det ryska myndighetsmaskineriet. Kontakterna inleds med oanade mängder myndigheter med nya avgifter, skatter, böter, tullavgifter och mutor. Allt av helt okontrollerbar natur. Just då när all hjälp behövs, blir man plötsligt alldeles ensam. UD beklagar, ambassaden kan inte hjälpa till. Den ryska tratten Avtalet med ryska finansdepartementet gäller inte längre för att ett plötsligt presidentdekret har ändrat förutsättningarna. Advokaterna från såväl öst som väst jobbar så länge du betalar, men har såvitt vi vet inte dragit upp ens en mygga ur den ryska tratten. Ryssland måste inte bli en del av ”världssamfundet”, i alla fall inte med våra spelregler och inte just nu. Ryssland måste inte alls ”föra utvecklingen framåt” eller förbättra situationen för ett hungrigt och trött folk. Ryssland ”måste” ingenting alls som inte Ryssland har lust med. Vårt stora begreppsmässiga problem i väst är att vi tror att vår frihet och vår demokrati skulle vara något naturligt tillstånd eller t o m naturnödvändighet. Inte alls, det kan lika gärna vara vi som utgör parentesen, inte de andra. Toni Schönfelder 0705 900 378 och Anders Lidman 0705 30 88 99

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.