Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

 
”Varning Schönfelder” nr 33 den 15 oktober 2007  
Den obehagliga sanningen…
 
 
Mot korruption, vänskapskorruptionen, maktmissbruk och slöseriet med skattemedel  
 
Jag har valt en personlig, oftast kontroversiell prägel på det som skrivs, helt medvetet  
 


 
 
Gösta Werne, en kär vän har lämnat oss  
 
Gösta lämnade oss den 7 oktober 2007  
Gösta Werne har under årtionden haft en ledande roll inom busstrafiken. Gösta kom in i bussbranschen som mycket annat var tillfälligheter. När han gick ut Handelsgymnasiet 1936 i Helsingborg kom han att börja på det som hette Kullens Omnibustrafik där han arbetade med ekonomi, personalledning. 1940 såldes bolaget till SJ och kort därefter upphörde bolaget och verksamheten införlivades in i SJ. Samtidigt bildades SJ biltrafik och Gösta flyttade ned till Malmö där han arbetade som kontorist på SJ.  
1942 började Gösta en kurs som stationsskrivare på SJ som pågick till 1944.  
Då, 1944 flyttade Gösta upp till Orsa för att ta hand om den busstrafik i Härjedalen som SJ tagit över från Postens Diligenstrafik.  
1947 förlovade sig Gösta med Birgit, de gifte sig 1948 och snart kom storebror Stellan som föddes i Orsa 1949.  
1951 flyttade de ned till Malmö där han arbetade som byråassistent.  
1954 föddes in syster Ann och Mats föddes i 1955.  
1957 flyttade hela familjen till Göteborg där Gösta fick arbete som trafikinspektör fram till 1964.  
I Göteborg var Gösta chef för SJ biltrafik i västra mellansverige, hallands län, jönköpings län, skaraborgs län samt älvsborgs län.  
 
Under den här tiden kom Gösta att arbeta i en projektgrupp som utredde vilka järnvägar som skulle läggas ned. Projektgruppens förslag skickades till kommunikationsdepartementet där en Lars Sköld handlade utredningarna för vidare beslut.  
Gösta ansåg nog att detta var en jobbig period eftersom han blev jämt utskälld i samband med järnvägsnedläggelserna.  
1964 omorganiserades SJ och Gösta förflyttades till Stockholm för att ta hand om SJ busstrafik som var en stor trafik aktör i den omfattande förortstrafiken till Stockholm.  
 
I början av 1965 fick Högertrafikkommisionen HTK en ny chef, Lars Sköld. Lars Sköld behövde en chef för trafikavdelningen på HTK och ville tillsätta med folk han kände. Eftersom Lars Sköld och Gösta Werne hade arbetat ihop med alla järnvägsnedläggelser så kände de varandra väl.  
Lars Sköld ringde upp Gösta och ville att han skulle börja på HTK vilket så också blev.  
 
HTK blev sedermera TSV (Trafik Säkerhets Verket) och här utspelades sig en liknande händelse. Olof Palme som var kommunikationsminister tillsatte Lars Sköld som chef för TSV.  
Kort därefter ringde Lars Gösta för att TSV behövde en administrativ chef och tillika vice General Direktör, så blev det.  
 
Gösta Werne var också verksam som VD för Billingens Trafik AB. Förutom Gösta som delägare fanns också Skövde kommun med ägarintressen i bolaget.  
Billingens Trafik AB fick under Gösta Werne en fin utveckling och det var här jag mötte Gösta Werne för första gången och snart var han en av de första kunderna som köpte till Billingens Trafik en Neoplan (numera Neoman) kombinerad linje och turistbuss som jag då etablerade i Sverige. Det skulle snart bli intensiva kontakter med vice generaldirektören för Trafik Säkerhets Verket när branschens två stora gjorde allt för att lägga grus i maskineriet och hindra tyska Neoplan att etablera sig i Sverige. Klok som Gösta var kunde han avvärja att Neoplan Citylinern med den på denna tid långt neddragna frontruta skulle förbjudas eftersom ingen svensk busstillverkare kunde erbjuda något liknade. Jag minns väl när jag satt vid förhandlingsbordet på TSV som den pojkspoling man var där Volvo och Scania myndigt nedlåtande tittade på mig där jag satt och argumenterade mot ett förbud, det var farligt med en så låg framruta ansåg Volvo & Scania direktörerna. Gösta kom då med den förlösande knuten och konstaterade att i konsekvensens namn måste vi också förbjuda personbilarna vars framruta var ännu lägre.  
Citylinern fick genom ett beslut av TSV äntligen chansen att förändra hela den svenska bussnäringen, däremot Neoplans 2 dubbeldäckare till Sven Flygare Malmö och Margretorpsbussarna kördes tillbaks till Tyskland. Man kan inte vinna jämt speciellt inte efter den tragiska olyckan på Essingeleden under byggnad där en SL chaufför på sin sista arbetsdag körde men en halv meter högre SL dubbeldäckare in i en balk där många tragiskt omkom.  
 
Gösta kom också med hjälp av Richard Grönstedt (skaparen av Spårvägssällskapet, Strömma Kanal bolaget samt Continentbus) att avveckla merparten av spårvägstrafiken på olika orter i Sverige då det ansågs för kostbart att bygga om vagnarna från vänstertrafik till högertrafik.  
Gösta deltog aktivt att rädda en hel del vagnar som alltjämt finns i Malmköping, Göteborg samt i Malmö.  
 
För min del kom Gösta att betyda mycket i min egen utveckling och den ständiga uppförsbacken som mina företag befann sig i då allt vad vi gjorde i Neoplan, i Continentbus sedermera GDG Continentbus retade en hel bransch av bakåtsträvare som såg monopolet med trafiktillstånd som ett affärsskydd. Med Gösta kloka förmåga blev Gösta snart en av mina mentorer där kunskap utvecklade sig till vänskap, en sann vän ända fram till slutet.  
Gösta var en av de verklig stora i branschen, där han liksom jag anser att monopol är fel, att monopol skapa människor som slutar tänka som bara följer med. Gösta och jag satt många gånger och hade långa och djupa samtal om livet, om glädje, galenskap och dit hörde länsbolagen en reform som var fel från första början, Lars Sköld uttryckte det vid något tillfälle när vi gjorde ett försök att sammanfatta länsbolagen med orden, detta skit vill jag inte ta tag i.  
Gösta hade ett sommarställe i Kungsbacka dit han ofta reste från Lidingö, vilket underlättade våra personliga kontakter då jag hade min bostad under många år alldeles i närheten.  
 
Den svenska kollektivtrafikbranschen har mist en av sina största begåvningar.  
Ett djupt deltagande även från min familj, min mor med dryga 101 år som fortfarande är vid god vigör och hade ett gott hjärta till Gösta.  
Med Gösta har en stor personlighet och en av mina sanna vänner lämnat oss, vem kan man ringa nu när man behöver sakkunskaplig hjälp?  
 

 
 
Med detta Nyhetsbrev starta jag en tankesmedja som ger dig chansen att komma med frågor eller förslag när ett land med regeringar tappar helhetssynen, där det växer fram en kader av byråkrater som tar över och okunniga politiker inte orka sätta in sig i sakfrågor. Resultatet är ett slöseri med skattemedel som saknar motsvarighet i svensk historia. Samtidigt som pengar saknas överallt i samhälle, där få bär en allt tyngre skattebörda, där staten tillåter sig ta till vilka medel som helst för att driva in pengar vilka ofta strider mot den svenska och EU grundlagen. Ett samhälle i moralisk upplösning där till fundamentalisterna förklädda anarkisterna i mp och vänstern v tar över allt mer med för landet förödande konsekvenser. För detta har man sina vasaller som gärna ställer upp bara man blir bra betalt och har förmåner som förvägras folket i övrigt.  
 
Vi börja idag med Tio i topp på landstings- och kommunala transportområdet senaste året, skönhetstävlingen har börjat, rösta fram din favorit så kommer vi borra mer i just det ämnet:  
 
 
1. Göteborgs Hamns stjärnsmäll i september i år 2007 då STORA ENSO flyttar totalt 850 000 ton gods till andra hamnar ”pronto” Vi kan inte längre lita på någonting i hamnen säger Stig Wilklund på STORA ENSO som även berättar att en planerad spansk linje med 500 000 ton också är inställd. Hamnens vice vd svarar upp med ”En oerhört bekymmersam situation” i intervjuer i pressen. Vad som inte framgår är att under denna vecka är hamnens ledning på studieresa till Halifax, New York och Savannah. Mycket trevligare där än att ta tag och rensa upp den kultur som finns med trakasserier mot enskilda hamnarbetare som vill arbeta övertid, ett fack som inte vill arbeta när fartyg är i hamnen. Göteborgs hamn har lägsta produktiviteten av alla Maersk världsomspännande nät av containerhamnar och ingen är sömnlös.  
 
2. Sandlådan II, hamnarna och facken är vuxendagis sedan länge exempel Göteborg - Av hamnens ca 700 kollektivanställda tillhör 80% Hamnarbetarförbundet och 20% Transportarbetarförbundet. Hamn-arbetsgivarna Sveriges Hamnar sluter avtal endast med LO-förbundet Transport – klart det blir konflikt och smågnabbande om allt – övertid när man arbetar en söndag så vitt känt är kyrkligheten i hamnarbetarskrået inte framträdande dock att i alla andra stora hamnar har man sen länge förstått att hamnarbetare skall arbeta då fartygen ligger i hamnen. Det är ett stort ansvar att vara det sista skrået och monopolisten på hela arbetsmarknaden.  
 
 
3. Gävle hamn är en lekstuga för kommunala socialdemokrater och transports fackordförande - senaste genidraget då man förlorar 5000 TEU efter kommunbeslut att först besluta om en investering på 280 Mkr i en ny containerterminal och sedan fatta beslut om att investera 22 Mkr i en ny containerkran i Korsnäs. För Gävle Containerterminal och de rederier som byggt upp sin trafik betyder detta ett tapp på 5000 TEU om året.  
 
 
4. Stockholm och SL Vätgasbussar som många andra städer ute i värden fick man chansen att pröva tre bussar med framtidens bränsle för några år sedan, Enda utsläppet var ett trevligt litet vitt moln med vattenånga då och då. Inte sattes bussarna i den tunga trafiken utan i en ny egen linje i staden där man puttrade runt i sin ensamhet. Resultatet av många tiotals miljoner kronor ibland annat tankanläggning var, att det är dyrt att ha så få bussar med en sådan teknologi och att service personalen måste komma från Tyskland! Konstigt att det inte blir en fortsättning när man egentligen inte vill se alternativ till de biogasbussar som nu haltar kring i Staden och knappt orkar upp till Södemalm och spyr ut avgaser som ökar Co2 utsläppen, och gör folk sjuka. Flera Nobelpristagare har varnat för följderna med Biogas och Etanol bränsle, över 100o klimatforskare varnar för konsekvenserna som alternativ bränsle leder till. Den svenska regeringen är inne i en farlig irrfärd, påhejad av LRF och andra som dra ekonomisk nytta utan att se helheten, annat än vinst som skattebetalarna tvingas till att betala.  
 
 
5. Miljöpartier har gjort sig stora på att man lyckades sno fram 1 miljard till elektrifiering av Blekinge Kustbana, Blekinge Trafiken ville inte vara sämre i överbud - Banverket önskade avstängning under två somrar för att kunna anpassa banan för eldrift. Nej bättre att stänga ned och leja Bergkvara buss att köra tågbussar i två år – under denna tid tycker man att Länstrafiken i Blekinge skulle hinna med ett och annat som att köpa biljett maskiner så man kan sälja biljetter på stationerna och ta betalat när tågen började köra i somras. Man fick ställa in vartannat tåg så att konduktören hann sälja biljetter och köra vidare med Tågbussarna parallelt!  
 
 
6. Gotlandstrafiken – innehåller allt för en riktigt bra reality såpa. Snabbfärja med 33 knop och godsfärjor som kör i 30 knop och förbrukar 500 ton olja av jordens resurser per dag för att man skall få mjölken till ön från lager på Södertörn. Rikstrafiken utlyser anbudstävling och bjuder upp med krav på färjor som bara Destination Gotland med mamma Gotlandsbolaget förfogar över och när dom inte lämnar in anbud är kejsaren naken. Ny upphandling skall enligt EU reglerna ske i öppen form med trafikstart den 1 februari 2009. Har någon hört om hur man gör denna tävling när det bara är Gotlandsbolaget som har tonnage som ar specialanpassat för trafiken. Snabbfärja förresten till Bornholm går i 50 knop och ger äkta tidsvinst, till Åland som förstår att marknaden löser problemen bäst finns förbindelser till Kapellskär, Stockholm, Grisslehamn, Åbo, Helsingfors, Nådendal och Tallin. Biljettpriserna är så låga som 30 kronor. Jämför det med återvändsgränden Visby som säger sig ligga mitt i Östersjön utan förbindelse till något annan metropol än Oskarshamn och Nynäshamn!  
 
 
7. Stockholms hamn och Norvik. En effekt av kalla kriget var att spränga bergrum som numera används för rysk spekulationsolja i stor omfattning – sic! I Nynäshamn sprängdes också och en fin havsvik fick ta emot bergsmassorna. Att slå på en kajkant på dessa sprängmassor och flytta Polen- och Gotlandstrafiken kostar inte mer än försäljning av någon av Stadens fastigheter i investering. Nu har man fått hybris och skall bygga en containerhamn för hela norra Europa, låter konsulter göra rapporter där man skall köra containertåg i Mälardalen i 160 km timmen, tvinga Banverket att bygga dubbelspår över Södertörn, motorväg osv osv. Hamnen finns redan i Södertälje för containergods och kryssningsresenärer vill komma till Stockholms innerstad inte en kaj i skogen 50 km från sevärdheterna. Om man nu gett sig f-n att ta bort trafik från Värtan och betalade Gävle Hamn 50 miljoner för att ta hand om flygbränslehanteringen kan man väl ge Södertälje 50 miljoner för att förbättra hamnen som redan ligger vid E4, järnvägen och kanalen in till Mälaren. Lekstuga för Stockholms hamns 33 personers stora styrelse och ledning att göra många studieresor och fatta beslut kring en sprängstenstipp i norra Nynäshamn.  
 
 
8. Hamnutredare Birgersson! Frågan om strategiska hamnar lämnar ingen sann politiker någon nattro. Att utse landets 10 viktigaste hamnar fick den gamle partigängaren och politruken Bengt-Ove Bengtsson av förra regeringen att åka runt och äta kommunala middagar under ett år. Detta har fortsatt även under den nya regeringens mandat. I höstas kom så den sjunde strategi utredningen sedan andra världskriget med slutsatser att den katastrofala hamnen Göteborg skall vara nordens ledande hamn! Hamnar som är del i sann trafik försörjning som Ystad för Bornholms 50.000 invånare och till Centraleuropa är inte med, men ett färjeläge i Karlskrona är viktigt! Malmö/Köpenhamn som visat vägen med CMPort finns naturligtvis inte med – för svårt att fatta att det är regioner inte bypolitik som gäller längre. Marknaden har redan valt de 10 hamnarna bygg ut med dubbelspår redan idag och minst en motorvägsanknytning till hamnen är baskrav – hallå finska vinterkriget är över!  
 
 
9. SJAB, lura med namn gör man gärna när det behövs då de saliga Statens Järnvägar försåldes till två nya statliga företag medföljde en helt fantastisk förmån för det som heter SJAB – monopol på de lönsamma interregionala järnvägslinjerna. Här skall det köras X2000 i full fart utan konkurrens, tågen ägs av amerikanska pensionsstiftelser i så kallade ”lease-holds”, inga andra tåg än dessa trånga gungande tåg skall få ge resenärerna alternativ och komfort. Ett intressant sätt att se sina kunders behov är att man nu tagit bort varannan toalett i tågen. Man sparar pengar på att inte behöva städa och tömma toalett tankar - men som så det ser ut på de toaletter, som brukar fungerar de första timmarna innan de är överfulla. Nu vill Peter Eriksson som själv kör en SUV förbjuda flygtrafik på sträckan Stockholm-Göteborg för att tvinga folket att åka X2000. Ta med en barnvagn in i ett X2000 eller en större resväska – det finns ingen stans att göra av det helt enkelt  
 
 
10. Skånetrafiken – Öresundstågen är en succé men ack så lite plats och enkel standard om man skall åka från Köpenhamn till Göteborg eller Kalmar. Att 20% av alla tåg står och väntar på att bli reparerade bryr ingen. Blekinge Trafiken köpte och hyrde ut ett antal tågsett till SJAB för sin trafik Kust till Kust med god standard invändigt. Nu bygger man om de så att det skall få en enklare och mer obekväm inredning – det vikigaste är ju att alla tåg ger lika dålig reseupplevelse i synnerhet på långa sträckor  
 
Vad är nu likheten med alla ovan nämnda exempel på klåfingrighet? Jo att ledningen sitter kvar, kompetens eller kundnyttan står tillbaka för den egna ambitionen att äta goda middagar, åka på kul studieresor långt bort och helt se bort från den utveckling som lockar gods eller resenärer till sin verksamhet – inte tvingar eller reglerar.  
Vem har det totala ansvaret, vem har helhetssynen? Är det dags att lyfta fram sådant som inte ryms i dagspressen?  
Vem röstar du på? Vinnaren får ett djupreportage och möjlighet att försvara sig om man vågar.  
 

 
 
Eder tillgivne  
 
Toni Schönfelder  
Ring till lokaltaxa  
Stockholm 08 - 519 70 616 eller Göteborg 031 - 360 81 81  
 
annars gäller som alltid  
Tel 0034 616 421 085  
Fax 0034 966 69 81 58  
 
Mail mailto:toni@schonfelder.com  
 

 
 
Annons  
 
Hyr din bil i Spanien från EuroCasaCar, bättre finns inte!  
 
http://www.eurocasacar.eu  
 
Vår bokningsite är helt automatisk fungera dygnet om, alla dagar, året om!  
Svar inom några sekunder, Voucher inom 1 minut!  
 
Inga rabatter, inga bonusprogram, inget snicksnack, inga flum löften, bara rakt av ett lågt pris där allt är inkluderat från första början!  
 
Man kan mäta framgång på olika sätt,  
vi har för första gången passerat hundratusen kunder som inte fick någon bil då dom bokade försent för juli och augusti månad.  
Kontentan är att 24.000 bilar räckte inte för att klara efterfrågan, mitt råd boka tidigt som möjligt, det är gratis att avboka fram till dagen innan ankomst!  
Och du gör det själv dygnet om, även detta automatiskt.  
 
Här ett annat tips:  
 
Vår förmånliga biluthyrning i hela VÄRLDEN!  
 
Hyr din bil i USA, Kanada, Frankrike, England, Italien och övriga VÄRLDEN  
(vi har avtal med lokala firmor i 142 länder och över 6.400 destinationer)  
 
Klicka alltid in dig på bägge webbsidorna och jämför priserna då dessa kan variera,  
vi har olika avtal med olika lokala hyrbilsfirmor på respektive destination!  
 
1) http://www.telluscar2.com  
 
2) http://www.telluscar.eu  
 
Kolla alltid med oss innan du väljer ett annat företag!

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.