Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

Nyhetsbrevet „ Varning Schönfelder“ Nr 8 den 26 febr 2006  
 
Carl Bildt höjer rösten och ryar till, äntligen någon!  
Det korporativa systemet har sen länge tagit över fosterlandet,  
Olle Persson – reselegend avliden,  
 


 
 
Ledare
 
 
Planhushållning? Är ett system där politiken bestämmer utformning, frekvens, avgör vad som är bäst för folket, även för dem som aldrig sätter sin fot i verksamheten.  
 
För att detta skall kunna verkställas lagstifta man ett monopol där alla Sveriges invånare under hot med fängelse måste betala den verksamhet som är sammansatt av regionala politiska krafter, dessa bestämmer enväldigt.  
 
Finansieringen sker i huvudsak med skattemedel, kommunal pengar, landstingspengar, statliga pengar, kommunförbundet, landstingsförbundet, Rikstrafiken. Man bildar ett aktiebolag i den regionala verksamheten som blir en del av en koncernverksamhet som bollar pengar mellan verksamheterna och dribblar med moms och andra statliga avgifter. Bolagsbildningen har ett enda syfte att förhindra insyn, dessa bolag har endast politiker i sin styrelse, en del bolag har dessutom Regionstyrelser som skall tillvarata regionala intressen i den region man driver verksamhet.  
 
Det handlar om kollektivtrafiken, bolagen har en VD som har staber som har kvarts och mellanchefer till slut finns det några som kör också. Bolaget kallas för länsbolag som ofta har dotterbolag där man driver verksamheter som inte har något att göra med själva grundverksamheten. I fallet SL driver man genom dotter, dotterbolag verksamheter i andra delar av landet som kräver bidrag av moderbolaget SL som finansieras av Stockholms läns skattebetalare, under en längre tid var man med och finansierade även busstrafik i Moskva.  
 
Varje verksamhet bedriver monopoltrafik med ett befolkningsunderlag som motsvarar en eller två stadsdelar i London. För detta ändamål finns det ca 10.000 anställda enbart i förvaltningen som utreder och skickar papper till varandra. SL är enda verksamheten som till storlek motsvarar en mellanstor verksamhet och administrativ kan jämföras med tyska överadministrerade regionalbolag. Men kul har dom med studieresor i världen, hyfsade löner och förmåner som är anpassade till industrin, för att man skall kunna vara attraktiv som arbetsplats.  
 
Det går att rättfärdiga vad som helst.  
 
Citat från en insändare:  
Det korporativa systemet har sen länge tagit över fosterlandet. Den så kallade tryggheten, som är högst illusorisk för oss som råkar ha blivit gamla, har hypnotiserat folk. Kerstin Ekman samman fattade genialt i En Stad av Ljus: "Det viktiga är inte vad man har, utan vad man kommit överens om att man har".  
 
Jag har haft möjligheten under lång tid vara verksam i och utanför Sverige inom kollektivtrafiken. Den stora chockupplevelsen kom 1991 när vi hade ett uppdrag sedan 1990 fram till 1996 att privatisera först Sovjet sedan Rysslands största rederi verksamhet.  
 
Chocken bestod i när jag fann ut att Sovjet hade samma administrativa system som Sverige, det var den starka regeringen (s) som suttit snart i 65 år vid makten, en obefintlig jamande opposition, världens högsta skatter, SIDA som skickar 1% av BNP till andra kommunist och diktatur stater ”våra vänner”, HSB, Riksbyggen, diverse statliga och kommunala fastighetsbolag, ungdomsförbunden, kooperationen, facken, skolväsendet, landstingen, sjukvården, äldrevården allt utan konkurrens ända fram till dödsbädden där FONUS tar vid har samhället en total kontroll över Svenska folket.  
 
De få tidningar och TV som inte omfattas av rörelsen är besatta av rödgardister som ser till att svenska folket får rätt information, med andra ord en selekterad information där USA alltid är boven förutom till fågelinfluensan, åtminstone inte ännu i alla fall.  
Jag erhöll i dagarna denna insändare som påminner mig ständigt hur långt och fel allt gått.  
 
Citat:  
Jag är född i Sovjetunionen och kom till Sverige ett bra tag tillbaka. Jag har tyvärr en känsla som om jag har aldrig lämnat hemlandet. Jag finner det skrämmande att det svenska folket gör nästan ingenting för att ändra på landets politik och accepterar politikerna. Jag vill bara konstatera att vi tyvärr har en regering som vi förtjänar.  
 
Privatverksamhet! Varje företagare känner ut till fingerspetsarna vad kunden vill ha och fundera dygnet om hur han kan motivera sina kunder att köpa en merservice som generera mera intäkter. Service kontra pris eller pris kontra kvalitet är vad en privatföretagare som skapar underlag och skapar arbetsplatser som basera sig på inkomster som är större än utgifterna. I ett privatföretag blir det aldrig en större administration än den som är nödvändig för annars blir produkten för dyr och en konkurrent med lägre fasta kostnader slår ut företaget med för höga kostnader.  
 
En privatföretagare är en innovatör, en uppfinnare av tjänster varje dag där han får sina medarbetare att ge järnet och låter dem aldrig blir ett nummer eftersom resursen finns hos dem som verkställer innovatörens idéer.  
 
Planhushållarens medarbetare skapar lydmänniskor där det svenska systemet gått så långt att den offentliga upphandlingen är full av vänskapskorruption då det inte finns några naturliga kontrollfunktioner. Upphandlingen leder till att den enskilde private bussägaren blir lydmänniska som sätter sin privata förmögenhet på spel då det är han som får gå till banken och ställa säkerheter samtidigt som länsbolaget med sitt lagstadgade monopol bestämmer villkoren som leder till en total utarmning av en hel bransch och den enskilde företagaren som inte har egen kraft att göra sig av med planhushållningens företrädare.  
 
För att detta så skall förbli har planhushållningens folk tagit över SLTF som förbund och besatt det med politiker och medlöpare. Den privata näringen BR som skulle tillvarata den enskilde företagaren mot monopolet behärskas idag av företag som kontrolleras av kommunal/landsting/statsföretag dvs de företag som vill nationalisera hela Sveriges kollektivtrafik.  
 
Det är en kopia av Sovjet ett system som till slut gick till grunden efter att 100% skatt inte längre räckte och landet därmed var bankrutt. Sverige är på god väg att gå samma väg tillmötes varför statsskulden ökar stadigt med 5-6 miljarder netto varje månad och hela folket är skuldsatt till över 1300miljarder kronor per januari 2006 vilket är ca 53% av BNP.  
 
De och dom som påpekar detta skall brännmärkas, det gjorde man också i Sovjet.  
 

 
 
Olle Persson – reselegend avliden  
 
Grundaren av Opalresor, Olle Persson 82 år, avled den 30 januari. Begravning skedde i Brunnby Kyrka den 07 februari.  
 
Olle hade sitt hem i Nyhamnsläge strax norr om Höganäs. Han var en genuin ”Kullabygdare” och blev bl.a. känd för att bli den siste stinsen på Mölle station – innan banan lades ner 1964.  
I videon ”Sista tåget till Mölle” blir Olle intervjuad om den storhetstid Mölle upplevde när det fanns direktsovvagn från Hamburg till Mölle och Povel Ramel spelade poker med Stig Järrel.  
 
Olle startade efter sin SJ-tjänstgöring reseföretaget Opalresor som med tiden bl.a. kom att bli Fritidsresors största återförsäljare. Olle kom att få en nära och personlig relation med Bengt Bengtson – en vänskap som, i likhet med många andra relationer, han hade kvar även som pensionär.  
 
Opalresor, med huvudkontor vid Sundstorget i Helsingborg, var Olles ögonsten och blev med tiden en av landets största privatresebyråer med drygt 15-talet kontor. I samband med utvecklingen av Flygresebyrån och sedermera Bennett Resebureau i Sverige sålde Olle hela sin verksamhet men behöll i bostaden, först i Helsingborg och sedan i Nyhamnsläge, en reseservice för vänner och trogna Kunder under namnet Opalresor. Han jobbade med resor in i det sista!  
 
Olle Persson var en mycket omtyckt vän och partner som med åren kom att betraktas med stor respekt inom resebranschen. Hans lugna, försynta och analytiska personlighet parad med ödmjukhet inför sin arbetsuppgift uppskattades av såväl kolleger som leverantörer.  
 
Genom Olle Perssons bortgång försvinner ännu en av de verkligt genuina grundarna av den resebyråmodell som senare svårt kom att drabbas av bl.a. 11:e september, Bali, Kuwaitkriget och invasion i Afghanistan och Iraq.  
 
Olle och undertecknad hade bestämt att vi skulle ”tura” på HH-leden när våren kom. Cancern satte ”käppar i hjulet” för dessa planer! Vi saknar Olle!  
 
Nyhamnsläge 2006-02-15  
Lars Leteus  
 
Toni kommentar:  
Olle P var oss inom bussbranschen behjälplig med att komma med i SRF som tidigare ansåg att bussar inte hade något att göra i Resebranschen. Det var på 70 talet och under åren därefter hade vi haft många utbyten som ledde till att bussresor snart fanns på resebyråernas diskar.  
Olle efterlämna många glada minnen och var den som verkligen försökte på många sätt stödja oss i arbetet med att få bort resegarantien som borde ha ersatts av en försäkring. Mot mänsklig dumhet och snäva egen intressen rådde vi med många gemensamma krafter aldrig på.  
Nu har Olle Persson lämnat oss och därmed ännu en pionjär i branschen.  
RTS och SRF gänget av idag ägnar sig åt finansmäkleri och jagar bidrag hos departementet har inte haft tid att engagera sig i att branschens stora lämna oss en efter en, det bär mig ont att allt är så lättförgånget.  
 

 
 
Ulf Nilson från Singapore:  
 
När ni läser detta - ni som gitter - har jag just landat i Singapore.  
Det känns underbart för veckan har varit tung - grå som ett förhör i konstitutionsutskottet eller en partiledardebatt.  
Att politiker och tjänstemän ljuger och trasslar in sig så att de inte vet om de varit ute och cyklat eller talat i telefon, är ingenting nytt.  
Galopperande minnesförlust är en politisk yrkessjukdom att jämföra med silikos hos stenhuggare eller ryggont i åldringsvården. Detta är dock inte det värsta.  
 
Det värsta är att den ena efter den andra av de utfrågade förklarade sig absolut omedvetna om att många tusen svenskar befann sig i Thailand julen 2005.  
Stränderna i Thailand har varit ett favoritmål för svenskar i flera årtionden! Alla vanliga svenskar vet det, men Freivalds, Persson, Dahlgren, Danielsson och gänget visste ingenting.  
Svenskar i Thailand? På vintern? Det hade vi ingen aaaaning om!  
 
Olyckligtvis talade troligen till och med Freivalds sanning just då.  
Vi som har varit med ett tag har kunnat följa hur makthavarna avlägsnat sig mer och mer från vanliga svenskars vardag.  
Precis som i Sovjet på Stalins tid utnämner man trogna till alla nyckeljobb. Så har vi fått en ny klass, en nomenklatura som kapslat in sig i statistik och vänt ryggen åt vanliga människors verklighet.  
 
Per Albin Hansson åkte spårvagn - linje tolv - från hemmet till jobbet. Ingen bil, ingen chaufför (fast för all del två fruar). Aina Erlander skjutsade Tage till kanslihuset - innan hon fortsatte till sitt eget jobb som lärare.  
 
Tage var klart störd när staten fick Harpsund i present. Att plötsligt behöva tjänstefolk känns motbjudande, anförtrodde han sin dagbok.  
 
Torsten Nilsson ringde sina telefonsamtal själv, utan sekreterare.  
- Nilson, svarade jag en dag när det ringde ute i förorten.  
- Ja, det är Nilsson här med, sa rösten. Utrikesministern, tillade han förklarande.  
- Har du skickat tillbaka den där boken du lånade av mig?  
 
Samtliga de här nämnda promenerade omkring i Stockholm utan livvakter, gick på bio eller krogen som vanligt folk och hade kontakter runtom i samhället.  
De visste vad folk gjorde och hur de hade det och levde i takt med folket.  
Erlander gick faktiskt så långt att han med stor möda bakade köttfärslimpa en söndag då Lennart Hyland proklamerat "frufridagen".  
 
- Jag gjorde min medborgerliga plikt, sa statsministern, fast det rök alldeles förbannat.  
Att säkerhetssituationen förändrades för snart precis tjugo år sen då Palme blev skjuten, är självklart. Men sanningen är att den nya klassen - som dessutom vuxit dramatiskt - avskärmas från vanligt folk även av fler medhjälpare, horder av experter och, ibland, ett slags förakt för folk där nere.  
 
På flera platser, råkar jag veta, har det utgått påbud att man ska klämma åt socialfall och förtidspensionärer hårt.  
 
Centralstyrningen har ökat under hela efterkrigstiden och klyftan mellan oss som tjänat bra - ja, jag tillhör den gruppen - och d o m som tjänar sämre har ökat, inte minskat.  
Trots världens högsta skatter har jämlikheten inte blivit större, utan mindre. Sverige sitter fast.  
 
Erlander skulle aldrig ha drömt om att köpa en egen herrgård. Han ville knappt ta emot den han fick till låns.  
Nu gäller andra regler.  
 
Av ULF NILSON  
Publicerad: 2006-02-21  
 

 
 
Journalistpristagare belönas med dator och PR-uppdrag  
 
Bildäckstillverkaren Bridgestone utlyser en tävling för unga e-reportrar som skriver om motorsport.  
 
Segraren får skaffa sig arbetslivserfarenhet på Storbritanniens ledande branschtidning Motorsport News. Han belönas också med en bärbar dator.  
All biljournalistik är reklam. Det är en sak med undersökande journalistik, en annan med vanlig journalistik.  
 
Hur skulle en motsvarande tävling sett ut för bussbranschen?  
 

 
 
Carl Bildt höjer rösten och ryar till, äntligen någon!  
 
Göran Persson tar Danielsson i försvar  
Carl Bildt har själv varit statsminister och haft medarbetare som inte alltid lyckats hel och fullt med vad de gjort, säger Göran Persson.  
 
I en debattartikel i Svenska Dagbladet säger Carl Bildt att det är uppenbart att Perssons statssekreterare Lars Danielsson "blåljög för tsunamikommisionen". Hans mycket bestämda uppgifter har visat sig vara fel.  
 
Hade det varit en amerikansk undersökningskommission hade Lars Danielsson riskerat fängelse.  
 
Jag kräver inte rättegång och fängelse för Danielsson. Så fungerar inte vårt system. Men jag kräver tydliga konsekvenser, skrev Bildt under rubriken "Hur kommer Lars Danielsson att straffas?".  
 
Göran Persson tycker dock inte att Lars Danielsson ska straffas alls:  
Lars Danielsson är en mycket skicklig medarbetare som jag uppskattar mycket. I vårt land är principen att politiskt ansvar utkrävs i val. Jag har ingen anledning att straffa honom, sade Göran Persson under ett besök i Göteborg.  
 
Toni kommentar:  
Det är just problemet det avkrävs inget ansvar av dem som tillhör nomenklaturan, däremot avkrävs orimligt ansvar av små företagare och skatteunderlaget som behandlas som röstboskap som förväntas lydigt se till att kassorna fylls så att ”gänget” som styr kan leka med miljarderna. Det kan dom då ingen kan avkrävas ett ansvar och ingen kan buras in. Ett unikt förhållande bland västvärldens övriga demokratier.  
 
Har detta i minnet det stämmer så väl – synd bara att folk i allmänhet inte ser helheten.  
 
Citat:  
Jag är född i Sovjetunionen och kom till Sverige ett bra tag tillbaka. Jag har tyvärr en känsla som om jag har aldrig lämnat hemlandet. Jag finner det skrämmande att det svenska folket gör nästan ingenting för att ändra på landets politik och accepterar politikerna. Jag vill bara konstatera att vi tyvärr har en regering som vi förtjänar.  
 

 
 
Som Länstrafikens VD är det av yttersta vikt att veta sin roll.  
 
Utdrag från tidningen:  
http://www.rt-forum.com/nyheter.html  
 
Det är lätt att misstänka att frågor kring kollektivtrafik inte är tillräckligt spännande för politikerna förrän det blir problem i trafiken, skrev hon bland annat.  
 
VD:n Christina Högberg kritiserade Sundsvall för att ha drivit igenom betydande nerskärningar i stadsbusstrafiken.  
Funderade kommunpolitikerna över konsekvenserna, innan man fattade sina beslut. Här, som på andra områden, får man vad man betalar för.  
 
Nu går kommunpolitikerna till motattack och anklagar Högberg för att ha begått ett allvarligt övertramp.  
 
Att påstå att vi inte brytt oss och att påstå att vi dragit ner på trafiken i samband med den senaste upphandlingen är osant. Som Länstrafikens vd är det av yttersta vikt att veta sin roll.  
 
Med Christine Högbergs agerande i ett privat företag hade hon skiljts från sin tjänst samma dag, skriver de tre ägarrådsrepresentanterna Per Wahlberg (m), Lena Österlund (s) och Anita Bidoui (s) i ett pressmeddelande.  
 
Toni kommentar:  
Här åskådliggörs på ett tydligt sätt vad planhushållningen leder till där en moderat politiker tillsammans med sosse folket angriper en VD för att denne ge svar på tal något som borde vara helt naturligt och kan man undra varför andra VD:ar i länsbolagen inte gör motsvarande. Rätt gissat det gäller att svansa med och säkra fallskärmen och pensionen!  
 
Bäste m + s politiker i ett privat bolag i en fri näring hade denna fråga aldrig varit aktuell.  
Ni sitter på ett mandat med planhushållning som förstör landet sakta och säkert.  
Hade moderaten Per Wahlberg haft minsta lilla kontakt mellan ideologien och verkligheten hade han istället påpekat att landstinget inte skall sysslar med denna typ av verksamhet som kan skötas av den privata näringen. Istället är hans prestige attackerat och nu skall han ge igen. Sicket gäng!  
 
Har detta i minnet det stämmer så väl – synd bara att folk i allmänhet inte ser helheten.  
 
Citat:  
Jag är född i Sovjetunionen och kom till Sverige ett bra tag tillbaka. Jag har tyvärr en känsla som om jag har aldrig lämnat hemlandet. Jag finner det skrämmande att det svenska folket gör nästan ingenting för att ändra på landets politik och accepterar politikerna. Jag vill bara konstatera att vi tyvärr har en regering som vi förtjänar.  
 

 
 
Sluta subventionera hybridbilar  
Renaults produktchef Patrick Pélata attackerar subventioner av hybridbilar i Europa. Ett slöseri med resurser kallar han subventionerna och vill istället slå ett slag för dieselmotorn. Bakgrunden till hans oro anses vara att Renault och övriga biltillverkare i Europa hotas av Toyotas teknikövertaget på hybridområdet.  
 
Patrik Pélata pekar på att kostnaden per intjänad enhet koldioxid är åtta gånger högre med hybridteknik än med dieselmotorer. Han anser därför att det är ett slöseri med samhällets resurser att tvinga in industrin i en så pass dyr teknik. Enligt Pélata kan man till ett mycket lägre pris ta hand om koldioxidutsläppen och förvara den i tunnlar under havet, skriver Financial Times.  
 
I dag är subventionerna av hybridbilar omfattande. I Sverige varierar subventionerna från kommun till kommun. I Stockholm slipper innehavarna betala trängselskatt och i många andra kommuner slipper hybridbilar betala parkeringsavgifter. Subventionerna leder till en kraftigt ökad efterfrågan på hybrider. Och allt fler biltillverkare börjar utveckla hybridtekniker, trots att de knappt är lönsamma. Utvecklingskostnaderna är allt för höga.  
 
Maria Grahn, doktorand inom fysisk resursteori på Chalmers i Göteborg, anser att Patrick Pélatas beräkning låter rimlig.  
 
Dieselbilar är betydligt bränslesnålare än bensindrivna bilar vilket gör att de släpper ut cirka 20 procent mindre koldioxid. Hur mycket mindre koldioxid som släpps ut från hybridbilar är med dagens teknik svårare att säga.  
 
Sverige har i dag bara åtta procent dieselbilar, att jämföra med 50 procent i övriga Europa. Detta förklaras av det svenska skattesystemet, även om skatten på själva dieselbränslet varit lägre än på bensin så har den extra höga fordonsskatten missgynnat dieseln.  
 
Den svenska bilbranschen har länge förespråkat en slopad straffskatt på diesel. En förändring är på väg och redan i år kommer de mest miljövänliga dieselbilarna att få sänkt fordonsskatt. I snitt handlar det om 1.000 kronor lägre skatt. De kommande skatteförändringarna har redan fått effekt på försäljningen av dieselbilar som fördubblades under januari i år.  
 

 
 
Staten förstörde semestern men vägrar ersätta  
 
Om staten förstör din semester genom att strula med passet, så får du ingen ersättning. Det framgår efter ett beslut av justitiekanslern.  
 
Tre personer som drabbats av detta är Rasmus Byström och Robbin Byström som åkte på semester tillsammans med sin farbror Tommy Byström.  
För drygt ett år sedan var alla tre på väg till Gran Canaria. Ungdomarna hade fått nya pass från polismyndigheten i Sundsvall, cirka en månad tidigare.  
 
När man kommer till Arlanda upptäcks missen. I Rasmus pass har myndigheten skrivit in storebror Robbins personnummer och där fanns också Robbins underskrift, men däremot Rasmus längd. I Robbins pass var det tvärtom.  
 
Jag förstår inte hur man klarat av detta, eftersom varje sökande har ett eget papper där foto lämnas med och personuppgifter fylls i.  
 
Hur är det med kunskapen?  
Eftersom Kanarieöarna inte tillhör EU, ( rena nonsens påstående) så krävs det pass för att vistas där. Ett alternativ hade varit att chansa och resa med risken för att passpolisen i Spanien skulle stoppat ungdomarna.  
 
(Kanarieöarna tillhör lika mycket EU som Sverige, problemet är att Sverige som enda land i EU inte orkat med att ta fram ett ID kortsedan 1996 som alla övriga EU medborgare har, varför Svenskar måste ha med sig ett pass oavsett till vilket land inom EU man reser med undantag för Norden där det gäller andra regler)  
 

 
 
Nyheter om färjor och kryssningstrafik  
 
Järnvägsfärjan "Rider" kommer att sättas i trafik mellan Ust-Luga, Baltiysk och Sassnitz. Den norska ägaren Finland Roro säljer det finskflaggade fartyget till ett leasingföretag, som ägs av Rysslands luftfartsverk. Enligt nyhetsbyrån BNS finansieras affären av Rysslands utvecklingsbank.  
 
Den nya ägaren kommer senare att chartra ut fartyget till det ryska statliga hamnbolaget Rosmorport, som opererar den nya linjetrafiken. Till dess fortsätter "Rider" i trafik för Finnlines. Affären är värd EUR 11 miljoner och omfattar fartygets anskaffningspris samt kostnader för reparationer.  
 
Planeringen av den nya trafiken har pågått länge, men finansieringen löstes först efter den ryska presidentens Putins besök i Ust-Luga den 24 januari 2006.  
 
Linjen förbinder Kaliningradregionen med det övriga Ryssland behöver man en järnvägsfärja med stor kapacitet. Fartyget är lämpligt för transporter av t.ex. stridsvagnar till marinbasen i Baltiysk som ligger vid infarten till Kaliningrad.  
 
Tallink startar trafik på Riga avtal klart med Riga hamn  
 
AS Tallink Grupp och Freeport of Riga undertecknade den 22 februari samarbetsavtal för färjetrafiken mellan Riga och Stockholm. Trafiken inleds med "Fantaasia" i april. Fartyget kommer fortsättningsvis att segla under estnisk flagg. Freeport of Riga kommer enligt nyhetsbyrån BNS att investera ca 1 miljon LVL (EUR 1,42 miljoner) i att förnya infrastrukturen i Riga hamn.  
 
Tack alla skattebetalare – det går bättre för Gotlandsbolaget som dock hotar på samma gång Svenska folket vilka förväntas att betala  
 
Gotlandsbolaget redovisar ett resultat före skatt på 234 miljoner kronor för räkenskapsårets (1 maj-30 april) första nio månader. Det är en minskning med 32 miljoner kronor jämfört med samma period förra året, men då ingick reavinster på 97 miljoner kronor. Omsättningen steg från 869 miljoner kronor till 913 miljoner kronor.  
 
Gotlandsbolaget fortsätter att tillbakavisa anklagelserna från Rikstrafiken mot Destination Gotland, och hävdar bestämt att inga avsteg har gjorts från avtalet med staten. Man varnar dock för att om Rikstrafikens tolkning kommer att gälla kan det bli stora negativa konsekvenser för Destination Gotland.  
 

 
 
Övervikt på bagage har vi hört talas om, nu gäller det även de anställda på Scandlines  
 
Scandlines har startat ett viktprogram för överviktiga ombordanställda.  
Det är viktigt att alla ombord är i tillräcklig form för att klara en nödsituation ombord, säger Søren Haseman, personalchef på Scandlines.  
 

 
 
Det är som attan aldrig får man vara glad – nu är det bara ABSOLUT som gäller i framtiden?  
 
Avhoppad kemist från en av världens största läsktillverkare varnar:  
Vanlig läsk kan ge leukemi  
 
En "blixtutredning" har nu startats i USA, Tyskland och Storbritannien, skriver Svenska Dagbladet. Detta efter att en avhoppad kemist från Cadbury-Schweppes uppger att dryckerna kan innehålla det cancerframkallande ämnet bensen.  
 
Bensen kan orsaka leukemi och är naturligtvis förbjudet i all form av livsmedel. Men enligt kemisten kan ämnet bildas i läsk, smaksatt bubbelvatten och saft med apelsinsmak. Problemet ska ha varit känt i många år i USA men dryckestillverkarna ska ha valt att hålla tyst.  
 
Som stöd för sina uppseendeväckande påståenden har mannen som nu agerar "whistleblower" en rad interna dokument. I dessa avslöjas att "bensen kan uppstå som en kemisk reaktion mellan nedbrutna produkter av natriumbensoat, E211 och askorbinsyra, E300."  
 
"Bensen ska inte finnas i livsmedel. Jag känner till de amerikanska fynden och vi avvaktar nu resultaten av deras utredning", säger Kjettil Svensson på Livsmedelsverket.  
 

 
 
Insändare!  
 
Hej Toni,  
 
Fattigast i Norden  
 
Det finns ett fenomen som man upptäcker ganska snart, om man som jag, flyttat utanför Sveriges gränser. I umgänget med sina landsmän får man gärna och ofta tala mycket och väl om Sverige, så länge det handlar om den svenska naturen, sportidoler, allt det som i svenska öron har en positiv klangbotten.  
 
Men ve den som tar sig rätten att uttrycka någon kritik mot det svenska systemet. Oviljan till att lyssna på kritik utifrån är självgående, ofta är heller inte själva sakfrågan föremålet för oviljan, utan det faktum att kritik mot Sverige Ö V E R H U V U D T A G E T framförs (utifrån).  
 
Jag tar nu ändå upp skattefrågan som en konkret fråga, det är mycket annat som det inte finns utrymme till i en kort insändare som den här.  
Jag råkar känna en svensk författare och småföretagare som för ett tag sedan fick ett kapitaltillskott från ett företag som tror på hans nya bokidé. Summan var inte märkvärdig, det handlade om 50 000 svenska riksdaler. Kan du gissa vad han fick ut netto när skatten var dragen?  
Jo, 16 000 kronor.  
 
Det här övertydliga exemplet visar att någonting har gått väldigt snett. Det visar också vad som händer ifall man törs arbeta som småföretagare i Sverige. Det kunde ha handlat om vilken annan småföretagare som helst. Ställ dig nu själv denna fråga på allvar.  
Vem/Vilka är detta system till för? Är det för dom som är arbetslösa?  
För dom som behöver knä/höftledsoperationer? För eleverna i dom kommunala skolorna? För dom äldre? För dom som redan har jobb? För vilka? Och i så fall, vem/vilka ska skapa dom nya jobben som ska se till att nya pengar kommer in till det offentliga systemet? Så att folk kan få det dom efterfrågar när det som bäst behövs?  
 
Om denna typ av frågor kan man fundera. För mig som småföretagare blev det till ett livsavgörande val. Jag upptäckte att skatteuttaget för mig låg kring 65-70 % - utan ett socialt skyddsnät. Jag kunde ha fortsatt mot ett säkert ekonomiskt moras, eller göra någonting annat av mitt liv. Och jag ville fortsätta verka som företagare.  
 
Enligt en undersökning i ansedda brittiska tidskriften The Economist är Sverige idag det högst beskattade och samtidigt det fattigaste landet i Norden. Det kanske inte låter som någon katastrof. Men betänk då att Sverige, för bara 30 år sedan, låg i topp I V Ä R L D E N bland länder som USA, Luxemburg och Schweiz.  
 
För att den offentligt finansierade välfärden ska kunna fungera måste folk våga tro på att det är möjligt och meningsfullt att ta risker.  
Det måste löna sig att arbeta. Att skapa nytt. 40-talisterna är nu pensionsmässiga. Det behövs massor med nya jobb för att upprätthålla välfärden när alla dessa människor nu börjar gå i pension. Vi måste börja se M Ö J L I G H E T E R och inte bara R I S K E R.  
 
Att jag framför kritik mot mitt lands system handlar om att jag faktiskt bryr mig om vad som händer i landet Sverige. Jag bryr mig också givetvis om vilket stöd mina föräldrar får av det offentliga systemet när de som bäst behöver det på ålderns höst. Jag bryr om ifall mina syskon och deras familjer själva kan försörja sig på sina egna inkomster och ifall deras respektive barn har en bra skola. Själv har jag valt en annan väg. Det kunde dock ha tagit en annan vändning i ett annat/bättre (små)företagsklimat.  
 
Jag avslutar med några rader av Ludwig Erhard, finansminister under Konrad Adenauers regeringstid och mannen bakom det ekonomiska undret i efterkrigstidens Tyskland:  
"Jag vill klara mig av egen kraft och ta alla risker. Jag vill styra mitt eget liv. Staten ska se till att jag kan göra det."  
 

 
 
EFTERTANKE  
http://www.flygtorget.se/nyheter/nyhetsdetaljer.asp?KatID=2&ID=3827  
 
Sedan en kort tid tillbaka haglar det av information om nedläggningshotade linjer från glesbygdsorter. Flygbolagen flyger med förlust och Rikstrafiken minskar drastiskt sina bidrag. Representanter från regeringshåll kommer med ständigt nya förslag till höjningar av skatter och miljöavgifter och påstår oemotsagda av den politiska motsidan att flyget innebär det största miljöhotet.  
 
Det senaste är Karin Svensson-Smiths och Sverker Ottossons, båda miljöpartister, debattartikel den 21 februari i Sundsvalls Tidning. Saknar det borgerliga blocket totalt trafikpolitiskt kunniga representanter eller får dessa inget utrymme i debatten?  
 
Parallellt med detta redogör Sveriges Rese- och Turistråd att "Sveriges varumärke blir allt starkare" och säger att "-vi är på rätt väg i vår satsning på att marknadsföra Sverige utomlands som ett modernt resmål". Flygtorget @irmail har också publicerat artiklar om "Senaste Luftfartstrenderna…….i kampen för tillvaron" samt "Nya flygplan minskade bränsleförbrukningen".  
 
Hur får man dessa motstridiga uppgifter att smälta samman till en enhet?  
 
Sittande regering säger sig vilja ha "en levande landsbygd" vilket kräver lönsamma företag. Företagen är beroende av snabba och effektiva transporter för gods i allmänhet och för tjänsteresor i synnerhet. En effektiv tjänsteresa bör inte vara längre än 2-3 timmar, vilket utesluter tåg-, bil- och bussresor från norra Sverige. Politikerna vill att flygplansflottan skall bytas ut mot större och miljövänligare flygplan - vilket är ekonomiskt totalt orimligt från glesbygdsorterna - de går ju inte ens att få lönsamhet för mindre flygplan!  
 
En i Sverige växande turistnäring skulle gynna glesbygden, vi har en natur som är mycket attraktiv för människor runtom vårt jordklot. Men - vilken politiker tror på att vi kan få dem att resa till dessa attraktiva marker med omoderna tåg som serverar plastmackor och termoskaffe! För att inte tala om "illamående-tåget" X2000! Dock - på det behöver man ju inte ens servera plastmackor.  
 
1997 färdigställdes "Ny kurs i trafikpolitiken, slutbetänkande av kommunikationskommittén". i dess första stycke kan man läsa att regeringen 1994 bemyndigat "chefen för dåvarande Kommunikationsdepartementet att tillkalla en kommitté med uppdrag att …… utarbeta en nationell plan för kommunikationerna i Sverige".  
 
Hur används detta dokument idag? Används det? Vem, vilka inom Näringsdepartementet känner till det? Vilka borgerliga politiker känner till det respektive arbetar med frågor rörande rikets kommunikationer i allmänhet och glesbygdens problematik i synnerhet? Vem bryr sig idag om dokumentets intentioner?  
 
Dessa frågor bör besvaras före kommande val.  
 
Toni kommentar:  
Jodå så kan man se det ur ett svensk perspektiv, men, här arbeta man på att öka tillresandet från andra länder till Sverige med flyg. Ett av projekten är Gateway Stockholm där Stockholm vill profilera sig som ”vändhamn” för kryssningsfartygen som på sommaren kör över till St Petersburg. Det är Köpenhamn som har merparten av alla trafik vilket innebär hundratusentals hotellnätter för Köpenhamnshotellen. Danmark kunde inte få en bättre present av Svenska halv och helblinda samt bedövade politiker eftersom flygskatten från ”utom EU länder” motsvarar driftskostnaden att köra fartyget vidare till Köpenhamn och strunta i Stockholm. Orsak och verkan till en kommande ekonomisk katastrof blir verklighet år 2007 och framåt för många av Stockholms företag.  
 
Det berör också bussbranschen som nu kör transfer och slår man sedan till med en höjd moms efter valet enligt löfte så är det totalt go´natt, bara för att vi har ett gäng i regeringen som inte ser helheten!  
 

 
 
Storföretagen betalade in 5,3 miljarder kronor för lite  
När Skatteverket kontrollerade hur mycket storföretagen betalade in i preliminär skatt för år 2005 visade det sig att dessa hade betalat in 5,3 miljarder kronor för lite till statskassan.  
Den preliminära skatten ska enligt skattebetalningslagen ligga så nära den slutliga skatten som möjligt, även för företagen, säger skattehandläggare Margareta Åhrberg på Storföretagsskattekontoret. Ligger skatten rätt från början slipper vi störa företagen med extra frågor kring detta.  
 
För att justera den preliminära skatten ska bolagen lämna in en preliminär deklaration när så behövs. Om den preliminära skatten inte betalas under inkomståret - utan övergår till att bli en ”kvarskatt” - kan kredittiden bli nästan två år, vilket innebär en stor kreditrisk för staten.  
 
Om den preliminära skatten i stället betalas som en räntefri fyllnadsinbetalning, innebär det en stor kreditförlust för staten. Staten hade nämligen annars kunnat utnyttja ränteinkomsten.  
 
Toni kommentar:  
Tänk om de privata småföretagen gjorde på samma vis….husrannsakan, skattetillägg, åtal, fotograferande skattemedarbetare som spionera, datorer i beslag, telefon avlyssning, avlyssning av all fax och mailtrafik…Generalklausulen och vad mer kan dom hittat på helt enligt lagen som Boström anser ”Sverige ingen kontrollstat” Nejdå Sovjets styrande hade samma åsikt i en totalitär stat där miljoner satts i fängelse eller arbetade i Gulag lägren under de mest förfärliga förhållanden, denna liknelse slipper vi än så länge i Sverige.  
Har detta i minnet det stämmer så väl – synd bara att folk i allmänhet inte ser helheten.  
 
Citat:  
Jag är född i Sovjetunionen och kom till Sverige ett bra tag tillbaka. Jag har tyvärr en känsla som om jag har aldrig lämnat hemlandet. Jag finner det skrämmande att det svenska folket gör nästan ingenting för att ändra på landets politik och accepterar politikerna. Jag vill bara konstatera att vi tyvärr har en regering som vi förtjänar.  
 

 
 
Artikel  
Svenska Dagbladet 18 februari 2006  
Thomas Bodström, Justitieminister  
 
Sverige ingen kontrollstat  
 
För en tid sedan blev en liten flicka hänsynslöst bortförd och våldtagen av en man i bil. Under färden ringde mannens mobiltelefon vid två tillfällen.  
När flickan senare lyckades undkomma kunde hon med polisens hjälp berätta var de hade befunnit sig när telefonen ringde. Polisen kunde genom teleoperatören spåra vem mannen var.  
När han sen greps kunde polisen, genom DNA, binda mannen till ytterligare ett övergrepp mot en annan liten flicka.  
 
Mannen åtalades och dömdes till ett långt fängelsestraff för våldtäkt och människorov. Därigenom förhindras han att utsätta fler barn för den fruktansvärda integritetskränkning som ett sexuellt övergrepp innebär.  
 
Diskussionen om integritet pågår nu för fullt. Det är bra. Glöm då inte att de åtgärder som vi nu genomför handlar just om att värna människors integritet, nämligen brottsoffers.  
 
Om polisen ska kunna lösa och förhindra många av dessa brott måste de ha möjlighet till buggning, hemlig teleavlyssning och teleövervakning, lagring av teleuppgifter och DNA.  
 
Staten har ett ansvar att skydda sina medborgare och en skyldighet att bekämpa brottsligheten. Vi kan inte år efter år stillasittande beklaga att det är för få brott som klaras upp.  
 
I dag har vi flest poliser i Norden - även per invånare - men vi har de sämsta verktygen för polis och åklagare. Enligt polisen i Skåne har grovt kriminella danskar därför flyttat från Danmark till Sverige.  
 
Detta kan vi inte acceptera.  
 
Med de förslag som vi nu lägger fram kommer vi på inget sätt att bli en kontrollstat av östtysk modell, som vissa påstår. I stället hamnar vi på en lagstiftning i nivå med våra grannländer Finland, Danmark och Norge.  
 
Det tycker jag, och många med mig, är en fullständigt självklar utveckling.  
 
Kampen mot brott får naturligtvis endast ske med demokratiska medel. Även misstänkta personers rättssäkerhet och integritet måste beaktas i varje enskilt lagförslag. Men vi tycker inte att det räcker så.  
 
Om polis och åklagare ska få de medel som de behöver för att kunna bekämpa grov brottslighet måste också kontrollen av deras tvångsåtgärder öka. Därför vidtar vi en rad åtgärder för att stärka rättssäkerheten.  
 
"Användning av överskottsinformation, som kan komma fram vid till exempel telefonavlyssning, är numera reglerad.  
 
"När domstol ska ta ställning till om åklagarens begäran om teleavlyssning ska godkännas företräds enskildas integritetsintressen numera av en advokat, ett offentligt ombud. Samma rätt kommer att finnas när tillstånd att bugga ska prövas i domstol.  
 
"Rapporteringen till riksdagen om polisens användning av hemliga tvångsmedel har förstärkts och kommer att förstärkas ytterligare.  
 
"Utöver den skrivelse som i dag lämnas till riksdagen kommer vi att inrätta en särskild nämnd eller myndighet där parlamentariker och jurister ska kontrollera tvångsmedelsanvändningen. Nämnden ska även kunna lämna förslag till förändringar av regelverket vid behov.  
 
"Frågan om skydd för den enskildes personliga integritet övervägs noga i varje enskilt lagförslag. Det behövs även en samlad analys av förhållandet mellan den totala verkan av befintliga tvångsmedel och skyddet för den personliga integriteten.  
 
Det är bland annat därför vi sedan förra året har en stor integritetsutredning som nu arbetar för fullt med dessa frågor och som även ska överväga om det behövs ytterligare bestämmelser till skydd för den personliga integriteten.  
 
"Eftersom polisen har våldsmonopol i samhället har ett särskilt etiskt råd inrättats inom Rikspolisstyrelsen som kan konsulteras vid etiska överväganden. Det kan till exempel ta upp frågor som polisens vapen, ammunition och arbetsmetoder.  
 
"Det händer, om än sällan, att en polis begår brott. I framtiden kommer en särskild myndighet, fristående från polis- och åklagarmyndigheten, att hantera de fall där poliser är misstänkta för brott.  
 
"Den person som misstänks för ett brott och ska utlämnas till ett annat land i EU för rättegång får numera sitt utlämningsärende prövat av en svensk domstol. I dessa fall har personen rätt till advokat och kan överklaga beslutet.  
 
"En annan viktig förändring, som träder i kraft den 1 november i år, är att den som avtjänar ett livstidsstraff kan få frågan om att få sitt straff tidsbestämt prövat av en domstol, i stället för av regeringen. På så sätt får personen rätt till advokat, ett motiverat beslut och möjlighet att överklaga.  
 
Dessa olika åtgärder visar att det på intet sätt finns en motsättning mellan att öka effektiviseringen av polis och åklagares möjligheter att bekämpa brott och att stärka rättssäkerheten för den enskilde.  
 
Tvärtom, det går hand i hand.  
 
Thomas Bodström  
Justitieminister (s)  
 

 
 
Citat:  
Det korporativa systemet har sen länge tagit över fosterlandet. Den så kallade tryggheten, som är högst illusorisk för oss som råkar ha blivit gamla, har hypnotiserat folk. Kerstin Ekman samman fattade genialt i En Stad av Ljus: "Det viktiga är inte vad man har, utan vad man kommit överens om att man har".  
 
Citat:  
Jag är född i Sovjetunionen och kom till Sverige ett bra tag tillbaka. Jag har tyvärr en känsla som om jag har aldrig lämnat hemlandet. Jag finner det skrämmande att det svenska folket gör nästan ingenting för att ändra på landets politik och accepterar politikerna. Jag vill bara konstatera att vi tyvärr har en regering som vi förtjänar.  
 

 
 
EU:s nya superuniversitet ska fostra nobelpristagare  
Europa har halkat efter USA kraftigt när det gäller forskning och innovationsutveckling. Med hjälp av ett European Institution of Technology hoppas Bryssel återta förlorad mark. Företag som Microsoft och Nokia sägs stödja projektet medan universitetsvärlden vänder det ryggen.  
 
José Manual Barroso målade upp en dyster bild av utbildningen och forskningen i Europa när han på en presskonferens i onsdags presenterade planerna på superuniversitetet, rapporterar Financial Times. Bara 20 av världens 100 bästa universitet finns i Europa. Bland de 10 bästa finns bara två i Europa, Oxford och Cambridge. Resten finns i USA.  
 
Projektet att bilda ett superuniversitet i Europa saknar inte kritiker. Den fränaste kritiken kommer från universiteten som oroas över att de ska förlora sina existerande medel. Universitetskanslern vid Oxford, den tidigare EU-kommissionären Chris Patten, anser att det är ett slöseri med resurser och att de redan finns ett, möjligtvis två, bra universitet.  
 

 
 
Veckans Korta Nyheter  
 

 
 
Europeiska språk  
18% av européerna har tyska som modersmål. Motsvarande siffra för engelska är 13%. Men engelskan talas av ytterligare 38% som inte har engelska som modersmål och tyska av bara 14%. Det gör att engelska talas av 51% av européerna och tyska av 32%. På tredje plats kommer franskan med 26%. Dessa och en mängd andra fakta och siffror presenteras i Eurobarometerns rapport Europeans and their languages, som publicerades i veckan.  
 
Alla rapporter från Eurobarometer (nära 250 st.) kan läsas och laddas ner från Nätet. Europeans and their languages har nummer 243 i serien:  
 
EB special reports http://tinyurl.com/p6rnf EUROPA - Public opinion analysis  
 

 
 
Kärnkraftverk i Europa  
Europas kärnkraftsvek land för land och deras bidrag till respektive lands energiförsörjning presenteras av BBC på denna sida: Nuclear Europe: Country guide  
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/4713398.stm BBC NEWS  
 

 
 
Turistguide till Europas städer  
European Cities Tourism är ett nätverk av turistbyråer i ett par hundra städer. På Internet presenterar de länkar till deras sajter som informerar turister och andra besökare:  
http://quovadis.wu-wien.ac.at/  
 

 
 
Vasaloppet och Semlor  
 
Två svenska traditioner när vintern är på väg att lämna över till våren:  
Vasaloppsveckan inleds på fredagen 24/2 och det stora Vasaloppet startar söndagen den 5 mars 2006:  
Vasaloppet http://www.vasaloppet.se  

 
 
 
Veckans Spanien:  
 
Sprängattentat mot utpressat företag  
Ett baskiskt industriföretag i Bilbao utsattes 22 februari för ett sprängattentat, efter att de vägrat betala ETA:s utpressningsskatt. Företaget Barrenetxea Goiris lokaler i Bilbaos indrustriområde blev närmast totalförstörda, efter att en cirka fem kilo tung sprängladdning exploderat vid entrén klockan 15.15. Ett anonymt samtal varskodde om attentatet och på ryggsäcken som innehöll sprängladdningen fanns även en lapp med texten "Varning, bomb". ETA har ökat sin press på företagen att betala deras så kallade "revolutionära skatt", med hot om repressalier. Terroristorganisationen tros vilja samla så mycket pengar som möjligt för en teoretiskt pensionering av sina medlemmar.  
 
Katalanska nationalister i stor demonstration  
Tiotusentals katalaner demonstrerade 17 februari i Barcelona med krav om att Katalonien klassas som en nation. Trots att demonstrationen endast stöddes av ett parti, Ezquerra Republicana de Catalunya ERC, överträffade deltagarantalet alla förväntningar. Enligt de lokala myndigheterna uppgick antalet demonstranter till cirka 125 000 medan arrangörerna själva hävdar att det rörde sig om en miljon.  
 
Överenskommelse om Gibraltar nära  
Förhandlingar om Gibraltars framtida status pågår i England mellan representanter för både Storbritannien, Spanien och Gibraltar. Det är det fjärde och sista mötet mellan de tre parterna, före ett planerat toppmöte mellan Spaniens och Storbritanniens utrikesministrar, under våren. Främst är fyra frågor på dagordningen, som samtliga måste tillfredsställas för att en global överenskommelse ska nås. Det handlar om ett gemensamt bruk av Spanien och Storbritannien av flygplatsen på Gibraltar, om pensionsvillkoren för spanska medborgare som arbetat på klippan, om teletjänsterna på kolonien samt gränskontrollerna.  
 
EU-medborgare dåliga på integration  
Medborgare från andra EU-länder som bor på Costa del Sol har mycket lite relation med lokalbefolkningen. Den slutsatsen drar den skotska sociologiprofessorn Karen O´Reilly, som intervjuat 340 bofasta utlänningar från tio olika länder. Av dessa umgås en tredjedel aldrig eller nästan aldrig med spanjorer. En majoritet av de intervjuade är britter, som bor i kommuner längs hela Costa del Sol. Hälften av de tillfrågade läser aldrig spanska tidningar, går aldrig på teater eller bio eller har röstat i något lokalval.  
 
Ännu en f.d. borgmästare dömd till fängelse  
Före detta borgmästaren i Rincón de la Victoria José María Gómez har dömts till 21 månaders fängelse för korruption Domstolen i Málaga finner det styrkt att Gómez förfalskat en offentlig handling och dömer honom, förutom till fängelse, även till dagsböter och ämbetsförbud. Han ertappades 5 augusti 2004 före öppningstid i rådhusets mottagningsavdelning, med att ändra inskrivningsdatumet på ett dokument som gav honom tillstånd att godkänna ett byggprojekt värt tolv miljoner euro.  
 

 
 
Eder tillgivne  
 
Toni Schönfelder  
Tel 0034 616 421 085  
Fax 0034 966 69 81 58  
 
Mail mailto:toni@schonfelder.com  
 
Från den 10 april öppnar vi utlämningen av hyrbilar på Barcelona (Girona) flygplats dit Ryanair flyger samt öppnar vi på Granada flygplats  
 
I Spanien http://www.eurocasacar.com Vi har återigen sänkt priserna
då vi lyckats med nya inbesparingar som vi ger vidare till våra kunder.  
 
Just nu 1 vecka för mindre än 900 kronor inkl allt ända fram till 31 mars!  
Från April fram till sista juni kostar en motsvarande bil 985 kronor
 
Vi har över 24.000 bilar på flygplatserna Malaga, Alicante, Palma några av de mest populära destinationerna. Till sommaren blir det ytterligare några tusen bilar. Vi är enligt den senaste mätningen Spaniens största on-line lågpris biluthyrare, boka redan nu till fasta pris om du skall ha hyrbil till sommaren.  
 
Vår bokningsite är helt automatisk fungera dygnet, om alla dagar, året om! Svar inom 1 minut och du erhåller Vouchern inom 1 timme efter att datorn gjort en del kontroller.  
Utan att en enda levande skäl är inblandat!  
 
Inga rabatter, inga bonusprogram, inget snickesnack, inga flum löften, bara rakt av ett lågt pris där allt är inkluderat!  
 
Välkommen du också, du sparar tusenlappar med ett enda musklick!!  
 
Hyra bil varsomhelst i Världen!
 
Vi har genom samarbete på 1450 destinationer i hela världen inklusive i Sverige lågpris http://www.telluscar.com samt via siten http://www.telluscar2.com  

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.