Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!
Klicka på den artikel du vill läsa

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

Toni Schönfelder skyller på media, leninister, politiker och byråkrater Hur kunde man låta Vattenfestivalen dö? Hotellen liksom alla trafikföretag har under dom första två veckorna i augusti sin värsta lågsäsong. Så har det alltid varit. I slutet av 80-talet kom ett antal kloka herrar ur näringen tillsammans och satsade fem miljoner i projektet Vattenfestivalen som Linjeflyg krävde skulle skötas av Caj Malmros. Han fick ett antal år på sig och så blev det en succé utan dess like. Caj hade rätta feelingen, var väldig lekfull i sinnet vilket nog är kravet och fick stöd av landshövdingen Ulf Adelson som röjde politisk väg. Så fick Stockholm sin fest som hette duga. Trafikföretagen fick närmast fullt och hotellen fick sin beskärda del. Stockholm levde upp och sponsorerna strömmade till efter den lyckade starten – som var ett mannaprov av Caj och hans medarbetare. Så kom elefantsjukan! Nu skulle man marknadsföra i utlandet – helt knasigt när det finns ett 50-tal utländska journalister i Stockholm som har ett helvete att hitta stoff om Sverige som håller i ett internationellt perspektiv. På ett möte i Cityterminalen var det bara jag som ansåg det helkorkat att satsa pengar på marknadsföring utanför landet – eftersom hela Europa består av otroliga festivaler, var och en långt mer fascinerande än den som Stockholm skulle kunna bjuda på. Sedan fick Caj lämna över till politiska broilers och Stockholm Information Service (SIS) fick ett bättre maktgrepp över festivalen – nu skulle festivalen bli lönsam var mottot och så skulle man ta entréavgifter. Från denna dag var Vattenfestivalen ett sjunkande skepp. Under tiden hade kultursnobbarna med leninistiska utbildningar och förebilder klivit in på allvar – nu skulle det var festival överallt i Stockholm och jämlikt! Så blev förlusterna större och större. Nya direktörer avlöste varandra och SIS gjorde otaliga uttalanden om ny vinster nästa år, o s v. I Stockholms media läste och hörde man att det var lantisarnas fest, som stockholmare var man tvungen att fly. Jag har under juni och juli genomlevt festivaler i Alicante respektive i Barcelona, båda hette duga! Men ingen kommer i närheten av Vattenfestivalens underskott! Och ingen i Spaniens media skriver och snackar skit om sina festivaler – tvärtom det är ett enormt mediauppbåd i bästa VM-stil, Svenska folket förtjänar inte den känsla av frihet som festivalen ytterst innebar. Stå hellre i kön utanför systemet och sitt sedan i sommarstugan och sup, det är jättekul! Medan övriga Europa slår klackarna i taket. Tack Caj för ett enormt arbete – men mot dumma svenska politiker och mediafolk finns det inga lagar. Toni Schönfelder, fri obunden.

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.