Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

 
 
 
Bäste läsare  
 
I denna utgåva kan du läsa följande:  
 
 
1) TUR mässan går av stapeln, årets fest kan börja!  
 
2) Syftet är bra, vad som kommer ut av det hela kan bli en demokratisk mardröm!Alla fordon blir smygregistrerade om du inte sätter stopp på det hela.  
 
3) Terrorn och ett annorlunda bidrag  
 
4) Det finns fyra steg i reparationsprocessen med missnöjda kunder  
 
5) Från Nätupplagan av nyhetsbrevet Busslink, Användningsområden för bränsleceller  
 
6) Från Bränslecellens Guru Olof Tegström i Sverige kommer följande bidrag.  
 
7) Nytt virus lurar server ta emot smittad e-post  
 
 
 
=========================================  
 
1)  
 
TUR mässan går av stapeln, årets fest kan börja!  
 
Det är åter dags för TUR mässan 25:e – 28:e mars. Det börja dock redan på onsdag kväll med olika privata inbjudningar, årets fest kan starta!  
 
Ölvemark har aviserat i samband med sitt 20 års jubileum festligheter på mässan,  
Busstorget där allt fler samlas och visar upp vad branschen har att erbjuda är ett uppskattat inslag, att branschens folk samlas där är naturligt, allmänhetens intresse på lördag och söndagar har inte haft samma framgång. I år har man meddelat från berörda ansvariga att man skall bli bättre.  
Mässan startar på torsdag för fackbesökare, undra om Mässan har lyckats lösa trängseln vid kassorna på ett smidigare sätt med all datorteknik?  
 
Mässbranschen generellt har fått det tuffare, världens största resemässa ITB i Berlin som öppnade igår har för första gången sedan starten på 60talet minskat antal utställare.  
Alternativa mässor med betydligt lägre kostnader har börjat nagga i kanten på giganterna, IT tekniken har gjort att produkter är allt enklare att nå, den tidigare naturliga mötesplatsen är inte längre en självklarhet.  
 
Hoppas att den nya TUR ledningen är medveten om detta, Mona Skoglund ankaret och medgrundaren av mässan slutar nu för gott, hoppas någon från BR skall komma ihåg henne då det var BRA gänget tillsammans med Mona Skoglund, Lena Eisner från mässan samt Stena och Antor som drog igång hela TUR spektaklet, mot SRF, RIS och andra branschföreningars vilja.  
 
Tyvärr har kostnaderna för en monter och alla kringkostnaderna antagit former som är besvärande samtidigt som många utställare fortfarande inte förstått att det är kunderna på lördag & söndag som är dom viktiga och de som i slutändan betala kalaset. Fackbesökarna på torsdag och fredag kommer i sedvanlig ordning att skåla vilt i montrarna, Skandinaviens största Cocktailparty, inget spår av alla bekymmer som branschen står inför.  
Efter Travel Award partyt på Arlanda flygplats kommer branschens festprissar till en ny föreställning där kompisandan fira sin triumf och kunden som betalar, va, finns det en sådan också?  
Lördag och söndag är montrarna delvis tomma och cheferna som har möjligheten att möta marknaden, ja dom är hemma.  
Samtidigt pågår det en rasande utveckling där Internet bokningen tar över allt mer.  
Vi befinner oss i den största strukturella förändringen sedan resebranschens tillkomst.  
 
Att Sverige ligger långt efter i teknikutvecklingen beror inte på att det inte finns något intresse eller kunskap, tvärtom vill jag påpeka utan är det så att marknaden är så liten att det endast är de större företagen som har de finansiella musklerna att utveckla teknik system.  
Att samarbeta (ett ord som saknar innebörd för branschen i sin helhet) med en gemensam plattform där alla kan vara med på en hörna och dra fördelar av den nya Internet tekniken, den insikten saknas eftersom den behöver komma från Branschföreningarna och dessa är upptagna med frågor som alltför ofta är irrelevanta.  
 
Jag citera resebranschens i särklass bästa Tidning Travel News:  
 
I den här branschen är det på ytan ofta en kamratlig anda och umgänge. Inte så konstigt med tanke på arbetets servicekaraktär och de många relationsskapande gratisbjudningarna. Men under ytan är många samtidigt företrädesvis mellan skål och vägg snabba att kritisera andra.  
Tyvärr är steget inte alltid lika snabbt till självrannsakan.  
 
Så rätt du har Ulf Wallin, chefredaktör för Travel News. http://www.travelnews.se  
 
 
=======================================  
 
2)  
 
Syftet är bra, vad som kommer ut av det hela kan bli en demokratisk mardröm!  
 
 
STOCKHOLMARES BILRESOR REGISTRERAS FRÅN HÖSTEN  
 
I Stockholm förbereder Gatu- och Fastighetskontoret ett nytt system som ska ge bilister ständigt uppdaterad information om framkomlighet i trafiken. Systemet ska med hjälp av 150 kameror läsa av passerande bilars registreringsnummer. Det innebär att stockholmares bilresor kommer att registreras, och att den tekniska grunden är lagd för vad som senare relativt enkelt skulle kunna konverteras till ett mycket påträngande övervakningssystem.  
 
Lösningen ska tas i bruk under hösten 2004. Redan nu är fyra kameror uppsatta. Först ska systemet byggas upp på 48 vägsträckor i Stockholms innerstad och på de stora trafiklederna, sedan kanske också i förorterna. Även Göteborg och Malmö stad är intresserade av lösningen.  
 
Så här ska systemet fungera: Infraröda kameror läser av registreringsnumret när en bil passerar. Registreringsnumret bakas ihop med en tidskod, krypteras och skickas till en central dator där informationen lagras. När samma bil passerar en annan kamera noteras detta, och en programvara drar slutsatser om framkomlighet i trafiken baserat på skillnaden i tid.  
 
Allmänheten ska via internet, mobiltelefoner eller digitala vägskyltar få del av informationen om framkomlighet. Start sker i höst, till en början med information på webbplatsen www.trafiken.nu.  
 
Jag betvivlar inte trafikinformationens stora värde för bilisterna. Dock ställer jag mig frågande till om det är lämpligt och nödvändigt att bygga ett sådant här system på ett sådant sätt att enskilda, identifierade bilars rörelser registeras. Visserligen ska inte registreringsnumren lagras i klartext i databasen, som det är tänkt, men faktum kvarstår att registreringsnumren läses in och att informationen sparas.  
 
Enligt principen om ändamålsglidning är risken överhängande att systemet, när det väl finns på plats, börjar användas även i andra syften. Detta har hänt många gånger tidigare i andra sammanhang. Några tänkbara exempel:  
- Det skulle vara mycket enkelt att låta en programvara räkna ut vilka bilar som kör för fort och automatiskt skriva ut böter.  
- Det skulle också vara lätt att samköra exempelvis registret över personer som tar emot A-kassa med körinformationen, för att hitta personer som fuskar genom att arbeta svart (vilket framgår av regelbundna bilresor morgon och kväll).  
- Det skulle också vara lätt att använda systemet för att söka efter efterlysta personer/bilar (ungefär så som biltullarna i London redan har börjat användas av polisen).  
Ger man byråkrater en möjlighet kan man snart rättfärdiga vad som helst vilket sker dagligen, många lagar som tillkommit för ett lovvärd syfte används senare för något helt annat, övergreppen är otaliga, myndighetsmissbruket blir snart vardagsmat något inte minst skattemyndigheterna är flitiga att nyttja.  
 
Riskerna för den personliga integriteten förvärras i det här fallet av Gatu- och Fastighetskontorets planer på att spara körinformationen för framtiden. "Om det till exempel händer en olycka på Kungsgatan kan vi lätt gå tillbaka senare och se vad som faktiskt hände i trafiken runt omkring", säger Henrik Silfverstolpe, ansvarig på Gatu- och Fastighetskontoret, enligt tidningen Ny Teknik.  
 
Man bör också ta i beaktande den tendens som insamlad digital information tyvärr har att hamna i orätta händer. I USA lyckades exempelvis en hacker komma åt information om människors bilkörning genom att olovandes ta sig in i ett biltullsföretags databas med körinformation. I Stockholms dömdes i höstas en polisman för att ha sålt information ur kriminalregistret om 200 personer till företagsledningen på Coop (som ville kolla upp personer man funderade på att anställa).  
 
Visst är det bra med trafikinformation, och visst är det bra med ett underlag för att finna vem som bär skulden till en trafikolycka. Men hur långt vill vi gå med att bygga kontrollsystem i samhället? Det som ger anledning till oro är att den tekniska utvecklingen, med den digitala revolutionen i spetsen, ger tekniska och ekonomiska möjligheter att gå mycket, mycket långt.  
 
Det är dags att vakna och protestera, skall man använda tekniken för trafikreglering så skall lagen uttryckligen vara skriven så att systemet inte kan användas till något annat, inte heller genom smygändring i framtiden. Varför det skulle krävas för en trafikövervakning att ditt registreringsnummer skall sparas på en dator, den valsen hoppas jag ingen går på!  
 
Protsera nu, din branschförening har inte gjort detta och lär väl inte göra det heller för den delen.  
 
Skickar ett mail till ledamöterna i Trafikutskottet samt till lagutskottet  
Klicka in dig på följande länk och tillskriv ett protestmail, glöm inte lagutskottet, dom skall inte tillåta dylika lagar.  
 
http://www.riksdagen.se/folkvald/ledamotr/organ/ON_TU.htm  
 
Trafikutskottet (TU)  
Personerna är listade i invalsordning  
Ordförande  
Claes Roxbergh (mp)  
Vice ordförande  
Carina Moberg (s)  
Elizabeth Nyström (m)  
Ledamöter  
Jarl Lander (s)  
Erling Bager (fp)  
Hans Stenberg (s)  
Krister Örnfjäder (s)  
Johnny Gylling (kd)  
Karin Svensson Smith (v)  
Claes-Göran Brandin (s)  
Jan-Evert Rådhström (m)  
Monica Green (s)  
Runar Patriksson (fp)  
Sven Bergström (c)  
Kerstin Engle (s)  
Björn Hamilton (m)  
Mikael Johansson (mp)  
Tillkommer 26 Suppleanter  
 
 
Du hittar hela listan under länken nedan och även till lagutskottets ledamöter.  
Tala om för ledamöterna hur det är att bedriva busstrafik i Sverige år 2004 och fråga dem varför det inte finns en etableringsfrihet?  
 
http://www.riksdagen.se/folkvald/ledamotr/organ/ON_TU.htm  
 
 
 
 
================================  
 
 
3) Terrorn och ett annorlunda bidrag, en artikel som ger fler frågor än svar!  
 
10 åring togs med en rycksäck med 10 kilo sprängämnen! Detta skedde några dagar sedan i Gaza. Dagligen läser vi om nya terror dåd och överfallet på 3 fulla pendeltåg i Madrid med skolbarn och arbetspendlare gjorde det än mer påtaglig, nu även i Europa.  
 
Vad slags föräldrar är det som skickar sitt barn med en rycksäck med sprängämnen till en säkert död, för det egna barnet och andra människor?  
 
Aha, säger någon. Men Madrid - och kanske i morgon London - får nu betala priset för kriget i Irak. Invasionen har ju bara gjort vreden än rödare i de islamistiska lägren.  
Sant är att kriget på kort sikt gjort världen osäkrare. Hur det ser ut om fem år vet ingen.  
Men terrorhotet började inte med invasionen av Irak. Och det drabbar inte bara länder som sände trupp dit.  
Ta Turkiet. Ankara satte tvärtom stopp för USA:s norra invasionsplan av Irak, men det innebar inget vaccin mot våld och död i Istanbul.  
Och vad finns det för förklaring att ge till alla offren efter bomben i Kenya i augusti 1998? Långt innan USA:s president hette George W Bush.  
En god vän till mig som bor i Nairobi besökte för några veckor sedan Minnesplatsen. Så gott som alla namnen på minnestavlan var kenyanska.  
Då, efter explosionerna i Afrika, kändes hotet avlägset. I dag reser det med oss på tunnelbanan.  
Här följer en dags färsk recension av Ulf Nilson, journalist och författare, när man läst detta förstår man att inget här i världen är svart eller vitt. Inga lösningar är enkla och solklara.  
 
Varför sov Amerika?  
 
Av Gerald Posner  
Varför sov Amerika fram till den 11 september 2001?  
Redan 1993 försökte någon – klart identifierad som muslimsk extremist – spränga World Trade Center. Under tiden fram till Sept 11 2001, den massiva attack som går under namnet Nine-eleven, hade man ett antal chanser att ”eliminera” Usama bin Ladin, som man visste var livsfarlig. Under sommaren före katastrofen fastnade avslöjande rapporter på mellannivå hos FBI, som tycktes befinna sig i dvala. Världens i särklass största och bäst finansierade underrättelsetjänst kunde till sist bara titta på när ett gäng på 19 knappast överbegåvade (och i många fall grymt lurade) självmördare tilldelade USA det hårdaste slag som någonsin drabbat den Nordamerikanska kontinenten?  
Vad hände? Varför?  
I sin nya bok Why America slept försöker Gerald Posner besvara de upprörda frågor som fortfarande studsar omkring obesvarade i amerikansk debatt. Posner är i grunden jurist men mest känd för sin bok Case closed, enligt min mening den bästa analysen av Kennedy-mordet (även om jag givetvis inte läst alla de 400 plus verk som utgivits). I den boken visar han med stor skärpa att det med all säkerhet faktiskt var Lee Harvey Oswald som – ensam och utan hjälp eller sponsorer – mördade JFK. Någon tröttsam konspirationsteoretiker av det klassiska slag som underkänner allt som sagts och gjorts från myndighetshåll, är han alltså inte.  
Så mycket mera intressant är det att han i den här boken faktiskt avslöjar hittills okända omständigheter som tyder på att medlemmar av det saudiska kungahuset och Pakistans hemligtjänst kan ha varit inblandade i Nine-eleven. Men mera därom längre fram.  
En annan värld  
Boken börjar på Atlantic Avenue i Brooklyn, ett stenkast tvärs över East River från WTC, men samtidigt ”en annan värld – mera lik Kairo än New York”. Längs Atlantic bor så gott som uteslutande araber bland moskéer, bokhandlar med islamisk litteratur, kebab-restauranger och caféer där vattenpipor bubblar och skäggiga män spelar bräde. Plakat och graffiti fördömer Israel och hyllar självmordsbombare. Här lyssnar man på den fatwa som smugglades ut av den blinde muslimske prästen Omar Abdel Rahman – så småningom inspärrad på livstid. Fatwans budskap:  
 
Döda de otrogna var du än finner dem. Sänk deras skepp…  
Denna fatwa har blivit obligatorisk läsning i 30 000 religiösa skolor i Saudiarabien, Pakistan och Jemen.  
 
Efter att effektfullt ha slagit fast att mordlysten, muslimsk extremism slagit rot mitt i hjärtat av New York fortsätter Posner sin granskning, som snart gör honom ”rasande snarare än överraskad”. Några huvudpunkter:  
Underrättelsetjänsten, i första hand CIA, och den federala polisen, FBI, var totalt oförmögna att samarbeta, närmast fiender. Båda undanhöll varandra rutinmässigt viktiga informationer. CIA, hade islamistiska terrorgrupper under övervakning sedan 1970-talet, men ingen utanför högkvarteret i Langley tycks ha vetat om det.  
· Lagar och förordningar avsedda att förhindra diskriminering bakband polisen. Både FBI och lokal polis var till exempel förbjudna – enligt den uppsjö på lagar som skyddar mot etnisk och religiös diskriminering – att infiltrera och skaffa upplysningar om religiösa grupper. Utan konkreta misstankar om brott fick FBI:s agenter inte ens läsa tidningsreportage om hur välkända terroristgrupper samlade in pengar i USA och sände dem till Afghanistan och Mellanöstern via både officiella och informella banksystem. Hetspropaganda och terrorplanering kunde ostört bedrivas i och runt moskéerna – och så skedde. År efter år.  
· Usama bin Ladin sågs under många år som – och var faktiskt – en medarbetare till USA. Bin Ladin slussade miljarder dollar och tusentals mujaheddin (frihetskämpar) till Afghanistan, där de verksamt bidrog till att besegra och driva ut den sovjetiska ockupationsmakten. Med hjälp av Pakistans militära underrättelsetjänst och saudiska pengar underlättade bin Ladins organisation al-Qaida (ordet betyder ”Basen”) därpå de fundamentalistiska talibanernas maktövertagande – som skedde helt med USA:s goda minne. Al-Qaida, som så småningom skulle bli USA:s fiende nr 1, skapade terroristceller i femtio länder världen runt i stor utsträckning med amerikansk hjälp. Det är, framhåller Posner, praktiskt taget omöjligt att överskatta betydelsen av utvecklingen i Afghanistan för vad som komma skulle.  
· Det saudiska kungahuset som i många år kunde ha eliminerat bin Ladin valde i stället – som man alltid gjort – att göra en överenskommelse. Ett hemligt avtal träffat redan 1991 mellan bin Ladin och chefen för hemligtjänsten, prins Turki, gav al-Qaida-chefen frikostigt finansiellt stöd så länge han nöjde sig med att angripa USA och andra ”otrogna” – men inte huset Saud.  
Varken hjältar eller skurkar  
Gerald Posner utnämner varken hjältar eller skurkar, men han ger inte mycket för Bill Clintons insatser i kriget mot terrorismen.  
Den 26 februari 1993 sprängdes en bilbomb i ett garage i World Trade Center. Clinton besökte aldrig platsen. Han nämnde ”incidenten” i ett enda radiotal och träffade inte CIA:s chef personligen på två år.  
Den 13 april samma år förhindrade Kuwaits polis ett irakiskt mordförsök riktad mot George Bush d ä. Clinton svarade med ett 80-tal kryssningsrobotar mot hemliga polisens högkvarter i Bagdad, försiktigtvis kl 02.00 när lokalerna var tomma.  
Under hela 1992 reste reportern Steve Emerson runt bland moskéer och läsrum runtom i USA. Överallt fann han hetspropaganda mot judar och kristna, handböcker i bombtillverkning, rekrytering för Hamas. Emerson larmade FBI. Svar: ”Religiösa grupper är tabu.” 21 november 1994 – långt efter den första WCT-bombningen – rapporterade Emerson på PBS. Det avslöjande programmet som hette ”Jihad in America” väckte inget uppseende.  
I januari 1995 greps en grupp fanatiker som planerade att mörda påven under ett besök i Manilla. I en dator tillhörig en av männen fanns en plan på att kapa en Jumbo-jet och flyga den in i något av Washingtons monument.  
November 1995: en bilbomb mot en förläggning i Riad kräver fem amerikaners liv. Något senare undertecknar Clinton en s k finding som går ut på att Osama bin Ladin är ett hot mot USA:s säkerhet. Den hemligstämplades, liksom ett formellt åtal mot bin Ladin.  
I januari 1996 spränger al-Qaida en bomb intill en amerikansk anläggning i oljestaden Dhahran. 19 döda.  
Den 6 februari 1996 ber man Sudans regering att utvisa bin Ladin. Begäran ledde till att sudaneserna erbjöd sig att utlämna al-Qaida-chefen direkt till USA. Anbudet avslogs.  
Den 18 maj flög bin Ladin i stället till Afghanistan där han fick en fristad hos talibanerna. USA kunde relativt lätt ha stoppat eller skjutit ned det chartrade planet, men man avstod.  
Det var kanske det största misstag (jag begick) som president, kommenterade Clinton efter Nine-eleven.  
Den 27 september samma år tog talibanerna under mullah Omar definitivt makten i Kabul. Al-Qaida ökade tempot i sina attacker. 17 nov 1997: 57 turister i Egypten. 7 aug 1998: sprängning av USA:s ambassader i Nairobi och Dar-es-Salaam minuterna efter varandra. Clinton svarade med två, totalt ineffektiva raketattacker mot ett läger i Afghanistan (som bin Ladin lämnat efter amerikanska läckor) och en kemisk fabrik i Khartoum som visade sig inte ha någonting med terrorism att göra. Clinton var vid tillfället hårt pressad av Lewinsky-affären. När missilkryssaren Cole sprängdes den 12 oktober 2000 reagerade presidenten med ord – men inte mer.  
Utbildade sig till piloter  
På sommaren 2001 hade Muhammad Atta och de arton (eller eventuellt 20) självmordskapare som genomförde Nine-eleven befunnit sig i USA i två år eller längre. Flera utbildade sig till piloter och de flesta hade studentvisa. 550 000 utländska studenter söker sig till USA varje år (intäkter: 11 miljarder dollar) och migrationsmyndigheten INS är notoriskt, för att inte säga komiskt slapp. Vilket bäst illustreras av det faktum att kaparna Atta och al-Shehhi tillsändes skriftliga besked om att deras visumansökningar beviljats – sex månader efter bådas död den 11 september och efter hundratusentals medierapporter där deras namn nämndes.  
Som alla också vet numera fastnade FBI-mannen Kenneth Williams rapporter om mystiskt flygintresse bland män från mellanöstern på låg nivå i maskineriet. Ingen åtgärd. Och kollegan Coleen Rowleys anhållan att få kolla Zacharias Moussaouis dator avslogs – en granskning kunde faktiskt ha satt polisen på rätt spår före katastrofen, eftersom det allmänt antas att Moussaoui var ”den tjugonde kaparen”. (Moussaoui greps före Nine-eleven för en visumförseelse.)  
Det är rimligt att här skjuta in att alla de häpnadsväckande och skandalösa missar som får tillskrivas både polis och underrättelsetjänst (och Clintons ointresse) gjorde det lätt för Bush-administrationen att, närmast i desperation, driva igenom de drakoniska lagar som går under samlingsnamnet Patriot Act. Men om detta har Posner ingenting att säga.  
Dramatiskt aslöjande  
Boken slutar (som en första klassens thriller) med ett dramatiskt avslöjande. Den 28 mars 2002 greps en ledande al-Qaida man, Abu Zubaydah, i ett safe house i Pakistan av amerikanska och pakistanska specialtrupper. Sårad och drogad fördes han till en amerikansk förläggning där man specialbyggt en saudisk sjukcell. Under inflytande av sömnbrist, plus sanningsserum och andra droger förhördes han av män som utgav sig för att vara saudier, men i verkligheten var amerikaner. Förhören direktsändes till CIA i Langley och det man fick höra var sensationellt.  
– Ring prins Ahmed, sa Zubaydah till ”saudierna”. Han talar om vad ni ska göra.  
Prins Ahmed, en av de rikaste männen i Saudiarabien, var brorson till kung Fhad. Lycklig över att ha hamnat hos saudier, inte amerikaner, avslöjade Zubaydah att han varit med på ett möte 1996 då Usama bin Ladin gjort upp om stöd från både den pakistanske generalen Mushaf Ali Mir (stor man i underrättelsetjänsten ISI) och huset Saud genom prins Ahmed. Inblandade var också prins Sultan, även han brorson till Fhad, och den unge prins Fhad. Både prins Ahmad och general Mir visste om Nine-eleven i förväg, men hade uppenbarligen inte varnat USA, en nära allierad till bådas länder.  
Talade Zubaydah sanning? Det påstår Posner inte. Ingen av hans många, ofta anonyma (men utan tvivel tillförlitliga) källor är heller beredd att dra några bestämda slutsatser. Men...  
Den 22 juli 2002 dör prins Ahmad plösligt i en hjärtattack, 43 år gammal… Nästa dag dör prins Sultan i en oförklarlig singelolycka på väg till kusinens begravning… En vecka senare hittas unge Fhad förolyckad i öknen där han, enligt officiella källor ”dött av törst”.  
General Mir levde i ytterligare 7 månader. Sen störtade en nyligen servad och genomgången Fokker i fint väder med honom, hans fru och en grupp höga officerare som alla, liksom Mir, bekände sig till fundamentalistisk islam. Ingen överlevde kraschen. Ingen vet vad – eller vem – som förorsakade den.  
 
 
==================================  
 
4)  
Det finns sju steg i reparationsprocessen med missnöjda kunder  
 
1. Lyssna – försök inte kasta dig fram och be om ursäkt. Låt din kund vädra ilskan som ofta handlar om att något gått sönder eller inte fungerat som du lovat. Sånt här kan du förebygga genom att redan vid köptillfället, när din kund beställer en resa eller buss visa kunden att om något går snett så kommer du att finnas du där, att ditt jobb är att lösa problem åt dina kunder.  
2. Visa att du förstått genom att upprepa problemet så som du uppfattat det för kunden. Det är här du visar att du tar över och ”äger problemet”. Du visar att du är den som ansvarar för lösningen, att kunden inte behöver gå längre än till dig. Tänk om stora företag lärde sin personal att ta över äganderätten till problemen direkt när en kund ringer – (In your dreams, baby).  
3. Be om ursäkt med empati och fråga vad kunden vill att du ska göra åt problemet.  
4. Fixa problemet. Kan det inte fixas nu – berätta när du tänker göra det och när du kommer höra av dig.  
5. Ge kunden något extra för besväret.  
6. Utvärdera händelsen så att samma sak inte händer igen.  
7. Tala med chefen ifall han är mottaglig för problemet, tala med dina kollegor så att alla vet hur du löste problemet.  
 
========================================  
 
 
 
5) Från Nätupplagan av nyhetsbrevet Busslink, Användningsområden för bränsleceller  
 
Användningsområden för bränsleceller 2004-03-05  
StationärtHemmabrukTransporterPortabel elförsörjningSopstationer/Vattenreningsverk Det finns många användningsområden för bränsleceller. För närvarande arbetar de största fordonstillverkarna med att ta fram en kommersiell bränslecellsbil. Bränsleceller kan driva bussar, båtar, tåg, flygplan, mopeder och till och med cyklar. Det finns bränslecellsdrivna automater, dammsugare och trafikskyltar. Bränsleceller i miniatyr för mobiltelefoner, bärbara datorer och portabel elektronisk utrustning är på väg ut till marknaden. Sjukhus, bankomater, polisstationer och banker kan använda bränsleceller som energikälla för sina inrättningar. Vattenreningsverk och sopstationer kan använda bränsleceller för att konvertera metangasen de producerar till elektricitet. Möjligheterna är oändliga.Stationärt. Mer än 2 500 bränslecellssystem har installerats över hela världen (sjukhus, långvårdshem, hotell, kontorsbyggnader, skolor, kommunala kraftstationer och på en flygplats) och ger primär elkraft eller reservkraft. I storskaliga byggnadskomplex kan bränsleceller minska energikostnaderna med 20-40% jämfört med konventionella energikällor.  
http://www.busslink.se klicka på Nyheter  
 
======================================  
 
 
 
6) Från Bränslecellens Guru Olof Tegström i Sverige kommer följande bidrag.  
 
 
H2-nytt 40318  
18 Mars ,en historisk dag:  
Först går jag på ett fördrag där Kyotoprotokollet praktiskt blivit dödförklarat  
(Föredrag av GP-journalistenCarl-Johan Bondesson, Göteborg) p.gr.av att  
Ryssland inte vill skriva på protokollet, vilket är en förutsättning för dess giltighet.  
I Februari minns vi att IPHE (International Panel for Hydrogen Economy) bildades med 15 länder som första underskrivare på att snarast införa vätgas-  
ekonomi i sina ländert. Där återfann vi Ryssland, USA + 13 biltillverkande länder, som nu satsar på att ersätta Kyoto-protokollet med betydligt radikalare  
åtgärder mot koldioxidutsläppen. Därmed skapande tillväxtekonomier, där både miljö och arbetsskapande värksamheter grundas.  
Denna kväll kom också EU:s Press-uttalande:  
NEW EUROPEAN UNION - HYDROGEN AND  
FUEL CELL "Quick Start" INITIATIVE.  
Läs Margot Wallströms inledningstal till Nya EU:s alla länder, där hon citerar författaren Rolf Edbergs bok fr.1966  
(se nedan) Allt ligger på http://www.ch2bc.org/indexh.htm den 18 mars)  
 
EU:s beslutade snabbstart delgavs av EC-kommisionären Philippe  
Busquin, där han bl.a. presenterade EU:s hittils beslutade stöd till vätgas-  
utvecklingen i EUROPA inom s.k. Ramprogram 6 (FP6). Sist i dagens artikel.  
 
Margot Wallström inledde: " Jag skulle vilja börja mitt tal med att föra fram en av mina favoritförfattare, Rolf Edberg. År 1966 skrev han;" Detta är mänsklighetens hem", i nära gränslandet mellan brännande hetta under våra fötter och kylan i rymden ovanför oss. Han beskriver bräckligheten i existensen i poetiska termer" atmosfärslagret är så tunn att det inte kan reproduceras på någon glob en med den finaste pensel. Dess tjockaste del är den blott någon milliondel av jordens radie. Det är detta lager som gör skillnaden mellan  
vår planet och det sterila landskapet på månen. Efter att ha läst detta känner man behovet av att ta vara på det sköra lagret !  
 
(Det är bara att hoppas att Margot tar Göran Persson i örat och klargör för honom att stoppa kärnkraftens VETO mot vätgasen och ta vara på den vätgas som svensk industri måste släppa ut och förstöra ozonlagret, bara för att få behålla makten över energin  
- 1 miljon vätgasfordon kan gå på denna mängd utan tillförande av ytterligare energi !  
 
Här hamnade första delen av EU:s utvecklingsprogram inom FP6 som skall vara redovisade senast 2006. Före detta datum har EU tillfört utvecklingen 12 miljarder SEK och Utomstående 14 miljarder SEK.  
 
Område Beteckning Fysisk återföring Vilket Land EU-besl.  
i milj.SEK  
 
H2-prod. HYTHEC Splittring av vatten v.högtemp F (CEA) 17,5  
 
CHRISGAS H2-rik gas från biomassa SE Univ. 87,4  
Växjö  
Hi2H2 Högtemp. elektrolys F (EDF) 8,3  
_________________________________  
 
 
H2:s fram- HYWAYS Karta över vätgasinförandet D (LBST) 37,2  
komlighet  
NATURALHY Söker infrastruktur för H2 NL (Gasunie 102.3  
och naturgasblandning  
_________________________________  
H2-lagring STORHY Nästa generation H2-lagring A (MagnaSteyr 93.2  
_________________________________  
H2-säkerh. HYSAFE Säkerhetsstudier på H2 D (FKZ) 65,1  
________________________________  
H2: samh. ZERO REGIO Flottor av bränslecellsfordon D (Infrastud.) 69,7  
 
PREMIA Effektivitets dem. B (VITO) 9,33  
 
HYICE H2 på kompressionsmotorer D (BMW) 83,7  
_______________________________  
EU-totalt 61,8 Euro= 574,7 milj.SEK  
Nu under slutbehandling:  
 
HögtempFC Real-SOFC Nästa gen. SOFC D (FZJ) 83,7  
 
BIOCELLUS Biomassa i bränslecellsystem D (TU) 23,2  
 
Green FC Biomassa i SOFC-celler F (CCIRAD) 27,9  
______________________________________  
 
SOFCcell. HYTRAN SOFC i biltransporter SE (VOLVO) 83,7  
 
FURIM Högtemp. PEM-celler Dk (DTU) 37,2  
___________________________________  
Portabla FC MOREPOWER DMFC-metanol D (GKSS) 20,5  
____________________________________  
Projekten ovan ska vara slutredovisade 2006, för beslut om H2-införande 2007. Då i samarbete med USA o Japan inom IPHE (se ovan  
HydrogenOrganization /OTm  
 
=========================================  
 
 
7) Nytt virus lurar server ta emot smittad e-post  
 
Virusprogrammerarna använder allt mer avancerade metoder för att smitta ned datorer. Den senaste trenden är att dölja körbara exe-filer inuti krypterade skal, just nu i lösenordsskyddade filkomprimeringsarkiv av zip-typ. Dessa zip-filer skickas sedan som bilaga med ett e-postmeddelande.  
 
Kom ihåg att just nu finns det e-mailadress tjuvar, som skickar ut i ditt namn meddelanden som skall förmå dig att öppna en file! Gör det inte, du känner enkel igen skurkarnas e-mail då budskapen är på engelska eller enstaka lösryckta svenska ord.  
Jag har erhållit åtskilliga e-mail från bussägare och busstidningarna den senaste veckan som alla är VIRUS smittade.  
Fyra nya varianter av Bagle (Q, R, S, T) sprids just nu. De sprids inte som en bifogad fil som tidigare varianter utan via ett HTML säkerhethål i Internet Explorer. Meddelandet som Bagle varianterna kommer med försöker ladda ner och starta maskens fil från webbservrar som installerats på datorer som är infekterade med tidigare varianter av Bagle.  
 
F-Secure Anti-Virus har skydd mot alla varianter av Bagle med uppdateringar från 18 mars 2004.  
 
Mer information om de olika varianterna finns på vår hemsida:  
http://www.f-secure.se/virus/virusinfo.asp?Namn=Bagle.Q  
http://www.f-secure.se/virus/virusinfo.asp?Namn=Bagle.R  
http://www.f-secure.se/virus/virusinfo.asp?Namn=Bagle.S  
http://www.f-secure.se/virus/virusinfo.asp?Namn=Bagle.T  
 
 
Med detta önskar jag alla som besöker TUR mässan en spännande vecka.  
Eder tillgivne  
 
Toni Schönfelder  
Tel 0034 616 421 085  
fax 0034 966 69 81 58  
 
======================================  
 
Resan till RDA workshop med start den 1:a augusti http://www.busstidningen.se/rda.html  
 
=======================================  
Hyra bil i Spanien till absolut lägsta pris från världens första helautomatiska website  
http://www.eurocasacar.com  
 
 
 
Bild 1 Hydrogen expansionen i Europa  
 
Bild 2 Nytt resmål för bussresearrangörer?  
 

faxless cash advance faxless c>

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web
http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.