Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

av Toni Schönfelder oktober -00 Lobbygrupper, miljonklipp, kortsiktighet och egen intressen är vad som styr svensk miljö, allt annat är läpparnas bekännelse. Det är buss och lastbilsåkarna som drabbas. Under oljekrisens dagar 1974 och den därpå följande domedags debatten, avseende storleken på världens oljereserver, tvingades den svenska regeringen till långtgående eftergifter till energiproducenterna i Sverige. Det är ett svårt ämne att hitta heltäckande informationer då mycket är hemligstämplat eller döljs på annat sätt. Staten och kommunernas roll att sitta på 2 stolar har lett till en ensidig utveckling där riksdagen fick ta ett beslut som i praktiken hindrade bidragen till utveckling och forskning på alternativa energikällor, istället koncentrerade man sig på vattenkraft och kärnkraft. Staten gick in med ett borgensåtagande sammanlagt på 20 miljarder samtidigt som man skulle betala skadestånd till Vattenfall och petroleumindustrin om man stödde alternativa bränslen. Skadeståndet är utformat på sätt att man skall betala 20 öre för varje förlorad kWh. Sveriges regering med stöd av Miljöpartiet (partiet som profilerade sig som miljöns räddare ) kände sig väl tvingad till ett beslut där man i princip hindrade all utveckling till alternativa bränslen, detta med hänsyn till den tidens anda varför resurser sattes till att bygga raffinaderier och kärnkraft!. Avtalsperioderna var mellan 10 - 15 år för Vattenfall med automatik på förlängda avtal, vilka man kan befara att dessa fortfarande gäller i dessa dagar. ( hemlighetsmakeriet är stort ) Den så vitt omtalade svenska offentlighets principen, den som Sveriges regering har som mål att exportera till EU förvaltningen, gäller i vart fall inte här. Det är inte med automatik man erhåller handlingar som åskådliggör hur besluten har gått till och bevekelsegrunden till dessa. Det ligger nära tillhands att sammanfatta lite förenklat den svenska regeringens Miljö-åtgärdesplan med ett enda begrepp, höja skatterna. Resten löser sig nog själv! Men inget kan vara mera felaktigt, då höjda skatter på bränsle drabbar fel part. Hela den svenska transportsektorn, buss , lastbil är ett exempel på som genom en stigande beskattning av bränsle inte kan kompensera denna genom höjda priser. SJ:s verksamhet som oaktad stora direkt kontant bidrag motsvarande 1.2 miljoner kronor i timmen dygnet om från statskassan bedriver sin verksamhet med förlust så kompenseras detta ytterligare med exempel att staten efterskänker avgiften till Banverket med ca 900 miljoner kronor. Den svenska regeringens ödesdigra beslut att hindra eller vart fall försvåra alternativa utvecklingar på bränslen, har försatt Sverige på efterkälken och på ett sidospår. I flera länder där man gått en annan väg är man framme med produkter för serietillverkning med bränslecellen som drivkälla, vilket mig veterligen inte finns en enda industri i Sverige som kan erbjuda ex. värmepannor för villor med avgaser som består av rent vatten. Nu är inte bränslecellen inte det slutgiltiga, det är dock ett steg i rätt riktning bort från fossila bränslen, slut målet torde vara med dagens kunskap att använda solenergien fullt ut, men dit är det en bit kvar. Istället har de svenska lastbils- och bussåkerierna kommit ned i en lönsamhets nivå som är helt oacceptabelt vars orsak är de höga skatterna samt ett monopol upphandlings system i form av länsbolag, vars enda effekt blir att de snedvrider konkurrensen eftersom aptiten ökar med tiden och begreppet linjetrafik och beställningstrafik suddas ut. Effekten är att ett fler och fler antal arbetsplatser försvinner från bolagen som tillför samhället en väl behövlig skattebas. Samtidigt som det tar allt fler plats i länsbolagens administrationer vilka är till 100% skattefinanserade. ( enl regeringen har man lyckats få ned antalet personer som är anställda i den offentliga sektorn i Sverige från 75 till 71% vilket återspeglar sig mycket positiv i statens finanser. Hur skulle detta då har sett ut om man jämför sig med ex Tyskland där det är 24% i den offentliga sektorn ) Miljöpartiet vill göra gällande att de som står miljön närmast har snällt ställt sig bakom regeringens beslut att indirekt stoppa alternativa " miljövänliga " bränslen. Resonemanget att tvinga godstransporter från vägen till tåget håller inte i ett tidsperspektiv av ett fåtal år när tåget snart nog istället kommer att framstå som en stor förbrukare av energi, som någonstans skall framställas av fossila bränslen som kol , olja eller kärnkraft. Vattenkraften som energikälla är begränsad genom stopp av nybyggnationer, även detta ett verk i huvudsak av Miljöpartiet. 2003 skall i Kalifornien 10 procent av alla nyregistrerade bilar ha NOLL procent utsläpp. Delstaterna New York och Massachusetts har hängt på denna lagstiftning. Island skall förvandla hela sitt samhälle från fossila bränslen till bränslecelltekniken de närmaste åren, man börjar med bussar och bilar år 2002, och snart fiskebåtar osv. När Volvo sålde sin personbilsverksamhet till Ford var ett av argumenten att man låg långt efter i utvecklingen med bränslecellmotorn. Hela det svenska mediet har förmodligen i okunskap om denna revolutionerande teknik, missat vad Volvo menade med detta budskap. 1993 när Volvo kallade till sig den svenska experten på bränslecelltekniken, Olof Tegström, Göteborg, ville man utrusta sin miljökonceptbil ECC med en teknik från bränslecellen och STU kontaktades, föregångaren till Nutek. Beskedet var att detta kunde man inte stödja utan ett nytt riksdagsbeslut och något sådant har fram till idag inte fattats. Saab hade dessförinnan gjort samma upptäckt att Sverige inte kunde tillåta forskning med statliga bidrag till alternativ bränsle. Alternativbränsleutredningen kom så sent som 1998 fram till att inom en 10 års period ( alltså ej före 2008 ) skulle det inte finnas någon bränslecellteknik tillgänglig på marknaden. Inget kunde vara mer fel än detta. När bl.a. Karlstad och Uppsala stadstrafik ville prova vätgasbussar ( bränslecellmotor) fick man avslag av Transportforskningsberedningen. Under tiden har firman Ballard ( Kanada ) och Zevco samt andra finansierade av Daimler Benz, BMW, Volkswagen samt EU tagit fram för en snar serietillverkning av motorer med den nya tekniken. I den kapplöpning som sker främst mellan BMW och Mercedes lutar mycket åt att Mercedes med sin A 160 blir den första serietillverkade bilen med rent vatten som enda avgas år 2001 /2. Möjligen till en kostnad lägre än en bil med normal bensinmotor. Aktien i firma Ballard, Kanada, till stor del ägd av Daimler Benz, har stigit med 264 % bara i år. Ford, GM och den Japanska bilindustrin står i kö att få köpa den nya tekniken. Mr Geoffrey Ballard är synnerligen aktuell i Sverige dessa dagar då han den 7 december erhåller "Göteborg stads miljöpris" på 1 miljon kronor. Kuriosa är att till Stockholm kommer våren 2001, de första 3 bränslecellbussarna tillverkade av Mercedes ( Daimler Benz ). Men till Göteborg finns ännu inga beställda. Pessimisterna tror fortfarande att Bränslecellmotorn kommer först om ca 10 år, det är helt FEL ! Sverige satsar på fossila bränslen fast man påstår sig vilja avveckla dem ! Etanol, Biogas, Etanol och andra hokupokus bränslen är istället det officiella Sveriges svar som alternativ bränsle, samtliga fossila som förutom miljön också påverkar hälsan på människor negativt. ( bakom dessa satsningar ligger främst lobbygrupper som LRF och andra och alla med betydliga statsbidrag och skattelättnader ) Etanolet är ett bra bevis för de berörda Svenska myndigheternas beteende, LRF lobbar för att starta en Etanol tillverkning vars råmaterial kommer från skogen i Norrland, gör man gällande. Med stöd av pengar till glesbygden startar man bolaget SEKAB i Örnsköldsvik, bygger en tillverkningsanläggning med offentliga medel, det ombyggs ca 400 fordon för runda 150.000 kr stycket. ( ca 60 miljoner ) Produktionen kommer inte upp till mer än 20 % av behovet, varför man importera resterande ca 80% Etanol från Brasilien. Etanolet kommer med fartyg som kör på svartolja, vilken är en av de värsta miljö bovarna. Etanolet kommer från en skövlad regnskog i vilket fall kan det inte garanteras att den inte kommer därifrån, samtidigt som svenska skolbarn samlar in pengar i skolan för att köpa en plätt mark för att förhindra skogsavverkningen. Därutöver ger den svenska regeringen långt gående skattelättnader till Etanolet samt andra direkta bidrag. Det torde vara en skandal som t.o.m. får "Hallandsåsen" att blekna. Skulle man nu ge sig på en kalkyl med tillgängliga uppgifter får man en bränslekostnad per mil för de bussar som körs på ca 200 kr milen ( tvåhundrakronor ) förutom skadorna på miljön och folkhälsan. Att bussar med etanol har en stor effektförlust, att dom har svårigheter att starta på vintern, att det tar förhållandevis lång tid att fylla på och att dom inte orka upp för backarna i det relativ platta Sverige är bara några av de praktiska effekter som får hela projektet att framstå som FEL från början till slut. Olof Tegström ( bland annat f.d. styrelseledamot i ett länsbolag ) var den som redan i början av 80 talet , insåg vätgasens möjligheter. Han stoppades av den svenska byråkratin och hans forskning fortsatte i utlandet, Mr Geoffrey Ballards PEM cellens uppfinnare (ett slags membran ) vilken skapade genombrottet för bränslecellmotorn. All tillverkning och forskning har skett utomlands. Svensk tillverkningsindustri har missat första delen av utvecklingen, Volvo personbilar såldes till utlandet i avsaknad av en teknik som alla tekniker i fordonsvärlden visste snart skulle komma, men inte fick gehör för i Sverige. Sverige skattar istället sönder berörda företag som inte kan påverka sin situation i ett kort perspektiv. Är det inte dags att sätta sig ned och ta bort ett lapptäcke av lagar, förordningar, avtal och börja om från början så att svensk industri kan komma ikapp och Sverige visar i handling att man vill ligga främst i miljö sammanhang ? När så mycket har gått fel oaktad orsak är det dags för branschföreningarna som berörs att sätta sig ned och dra upp en handlingsplan med ett ur samhället sett helhetsperspektiv. Sluta och gnäll, eller medverka till tillfälliga beslut som slår fel därför att helheten avsaknas. Bussbranschen gläds över lägre moms, vilken effekt får det på bussbolagen ? samhället ? Bussbranschen gläds över att den först höjda fordonsskatten nu sänks endast för linjetrafikföretagen samtidigt som dessa konkurrera på helger och veckoslut med sina bussar med bussbolagen som inte kör i linjetrafik eller skoltrafik vilka betalar 4 - 5 mer skatt. Sådant och mycket annat leder till fiffel och ännu mer administration som om den som fanns inte räckte till. Shejk Yamani, Saudiarabiens förre oljeminister har sagt att oljeindustrin har 5 år på sig. Om 30 år tas det inte upp någon mer olja av ekonomisk betydelse som idag. Shells representant på Ingenjörsvetenskapsakademins vätgasseminarium i Stockholm påpekade att "stenåldern tog inte slut på grund av brist på sten " Samhället i världen befinner sig förmodligen i den största förvandlingen någonsin, mot ett bättre och miljöanpassat samhälle, med en rasande fart som saknar motstycke. Med Nanotekniken kommer i grunden allt att förändras, ja hela vår tillvaro och tillverkningsindustri om en så där 10 - 40 år vem vet, det går inte att sia längre i termer av år eftersom världen med Internet och IT har förändrat all utveckling till det bättre, till det snabbare. Ett är säkert, Sverige som land skulle göra sig en björntjänst om man tog bort all gammal prestige och se över alla ingångna avtal, samt struntar i lobbygruppernas snäva egenintressen. Bränslecelltekniken är en första början i en resa till dess att tekniken med Solenergien tar över. Skatter på energi, löser inga miljöproblem utan gör hål i statskassan. Vill man ha en skatt som påverkar utvecklingen till ett miljöanpassat samhälle , skall den vara baserad på avgaser och föroreningar dvs det som kommer ut ur avgasröret. Detta skulle leda till fler uppfinningar och påskynda bort från beroendet av fossila bränslen men då måste berörda myndigheter hänga med och ändra lagarna som idag hämna all nytänkande. Var skulle Sverige har varit idag ifall NUTEK skulle lämnat tillstånd i varje stycke inom utvecklingstakten för IT och Internet, WAP m.fl.? Vari ligger skillnaden till annan teknik eller energi ? annat än i snäva egenintressen och makt! Det finns få länder likt Sverige, där det uppfinns så mycket och där "snillena" måste utvandra istället för att Sverige gör allt för att få dem att stanna. Det borde vara en opolitisk fråga för alla partier att skapa ett klimat där man tillvaratager sina förmågor. Bränslecellen är ett bevis på att något har gått snett. Om någon känner sig förvirrad av alla dessa turer så är han inte ensam. Logiken är inte bara helt obegriplig. Den är obefintlig.

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.