Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!
Klicka på den artikel du vill läsa

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

Det var en rolig ledare i FTI, Finanstidningen, 28 sept, med anledning av Bosse Ringholm och Alenius ärendet, men skämtandet borde kanske föranlåta frågan, hur är det möjligt att Sverige som ett av få ( kanske enda landet ) i västvärlden, som annars alltid i alla läger gör gällande att vara den enda (?) riktiga rättstaten - -- men är mig veterligen den enda "sk" Demokratiska staten där en motsvarighet till RRV inte är fristående från regering. Vad det hela handlar om egentligen är en konstitutionell fråga som borde ligga alla demokrater varmt om hjärtat att ett RRV skall vara fri från parti eller regering och detta skall vara grundlagsskyddat. Vem kan stödja ett system där den som skall övervakas tillsätter den som skall utreda ? Länder som tillämpar detta -- Ryssland, China osv ingen av dem gör anspråk på att vara en riktig demokrati även om ma kallar sig för detta -- men är det i denna liga Sverige skall kvala? Detta måste vara ett skämt hos alla verkliga demokrater att en regering tillsätter den som har till sin uppgift att övervaka rättstaten. Alla i sverige borde skämmas att man inte tar tag i flera liknande frågor, ett lagråd fritt från inblandning, inrättande av ett konstitionsutskott - osv Det saknas lite sting av denna kaliber i er annars intressanta tidning och risken är att ni också blir medlöpare av systemet - med eller omedveten. VAD ÄR DET SOM ÄR SÅ FARLIGT ATT MAN INTE KAN INRÄTTA INSTANSER SOM HAR TILL SIN UPPGIFT ATT ÖVERVAKA DOM SOM SITTER I MAKTENS KORRIDORER ? En JO, en JK en konsumentskyddschef osv alla som har till uppgift att företräda valmanskåren-- mot makten -- är tillsatta av regeringen ! Kan det bli annat än en sken - demokrati av detta -- vilken frihet har dessa personer ? när dom söker andra jobb ? inom staten. Hela Bosse Ringholms affären påvisar hela bristen och avståndet till flertalet demokratiska länder. Varför är detta inget ärende för en opposition ? Hur kan man anse att ett KU fyller en meningsfull funktion när dom skall svara för inför dem som ställer frågorna kan ljuga, underlåta att svar efter eget godtycke?. Borde det inte vara dags för dom sk oppositionspartiena att driva dessa frågor som ett viktigt led i reformeringen och anpassningen till omvärldens demokratier ? Borde inte alla i Sverige skämmas över att man även i dessa sammanhang kommer på efterkälken ? Med Vänliga Hälsningar Toni Schönfelder

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.