Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!
Klicka på den artikel du vill läsa

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in DeutschChirac kan få Polen att rösta nej


av Anna Nowacka-Isaksson, frilansjournalist i bl a polska morgontidningen Rzeczpospolita och polska upplagan av Newsweek

I juni folkomröstar Polen om medlemskap i EU. Den polska regeringen har strävat efter att få tillhöra den europeiska gemenskapen ända sedan 1994. Nu har den franske presidentens utfall i internationell politik och den svenske statsministerns hot om att stoppa arbetskraftsinvandring fått polackerna att tveka.

I Irakkonflikten ställer sig Polen, liksom flera andra kandidatländer, på USA:s sida i stället för att sitta tyst. Det har fått franske presidenten Jacques Chirac att hotfullt antyda att deras ”lättsinniga” stöd för den amerikanska politiken, att avväpna Bagdad, äventyrar ratifikationen av EU:s utvidgningsavtal. Det är en utpressning man tar på stort allvar. Chirac kan luta sig mot en hemmaopinion – om en omröstning hölls i Frankrike om utvidgningen skulle 68 procent vara emot.

När Chirac sedan kallade kandidatländerna för ”Bushs små dvärgpinchrar”, fick också många i Polen nog.

Den polska regeringen har strävat efter att få tillhöra den europeiska gemenskapen ända sedan 1994. Fyra år senare började man förhandla om medlemskapet, vilket lett fram till det avtal om medlemskap som folket ska ta ställning till i en folkomröstning i juni. Därför känner man vrede när ett franskt utspel gör gällande att polackerna inte förstå de europeiska intressena. Den polska nationen har inte skakat av sig det socialistiska oket för att nu bli åthutad och förödmjukad av EU-länderna.

Men även om man känner sig nedtrampad, vill man inte bränna sina skepp i Europa. Det har blivit en svår balansgång att både vilja gå in i EU och samtidigt slå vakt om den transatlantiska strategin. Den polske utrikesministern Wùodzimierz Cimoszewicz bedömer situationen som ”delikat”.

För konsekvenserna av landets ovillkorliga stöd för kriget i Irak har Polen också fått sota. Av alla kandidatländerna visar det sig att Polen får sämst utdelning i antal mandat i Europaparlamentet i resolutionen om utvidgningen. En kommentar om detta kommer nu från den grekiske parlamentarikern Aleksandros Alavanos:

- Genom att skicka armén till Irak och stödja amerikanerna, bevisar den polska regeringen att den vill bli den 51:a staten i USA, men icke en medlemstat i unionen. Den polska presidenten satt som minister i Jaruzelskis regering. Kanske tänker han, om han tidigare kröp på knäna till ryssarna, är han illa tvungen krypa nu för amerikanerna.

Mitt i denna ambivalenta tid laddar hela landet upp för folkomröstningen. 100 dagar före omröstningen stöder 72 procent av väljarna den europeiska integrationen. Det är ett starkt stöd. Men omständigheterna kan ändras fort om unionen brister i respekt för Polen.

Svensk respektlöshet
Ett sådant omdömeslöst utspel stod den utredning för, som på uppdrag av den svenska regeringen i januari presenterade rapporten EU:s utvidgning och arbetskraftens rörlighet. I polska tidningar blev den förstasidesstoff: ”Svenska arbetsmarknaden öppnas inte för polacker.”

Trots att Göran Persson har förbundit sig att låta bli att sätta in några hinder för arbetstagare från de nya EU-länderna, föreslår nu regeringens utredare att diskriminerande regler införs för polacker och de andra kandidatländerna. Detta tas emot som en örfil i Polen, där arbetslösheten har nått 19 procent och förväntas stiga ytterligare under de närmaste åren.

Värst är dock besvikelsen över att Sverige inte håller vad man lovar. Utredningen innehåller uppgifter som är föga smickrande och för att inte säga olycksbådande för polackerna. De och övriga medborgare från kandidatländerna betraktas som fattiga kusiner som inte ens har hälften så stor BNP som européer i gemen. Den näst största dagstidningen i Polen, Rzeczpospolita, publicerar en annan nedlåtande passus i rapporten: ”Vad gäller individuell brottslighet kommer antagligen fler brott att begås i och med att fler personer kommer för att arbeta i Sverige. Avsättningsmarknaden för stulet gods är oändlig öster om Polen.”

Euroskeptikerna allt aktivare
Trots polackernas utpräglade stolthet går resonemanget i EU-frågan ungefär på följande sätt: ”Om alla är bjudna till bordet, då är det bäst att få en plats vid det.” Men alla tycker inte att det som serveras vid bordet är beundransvärt. För euroskeptiker ter sig utbudet till och med skrämmande. Så känner exempelvis organisationen ”Den panpolska ungdomen”, som nyss har satt igång en kampanj mot den europeiska integrationen.

Maciej Twaróg, organisationens hedersordförande och lokal ledare för partiet "Familjeförbundet", anser att unionens symboler påminner Polen om hakkorset och den sovjetiska stjärnan. Man tror att Polen förlorar på att ansluter sig till EU, eftersom det då blir ett land där dödshjälp, abort, människokloning och homosexualitet är legitimerad. I ungdomsrörelsens tidskrift kan man läsa en vits: ”Efter inträdet i unionen ska varje polack ha två Mercedes – att tvätta” (åt tyskarna).

I den polska debatten om EU har moraliska värderingar stor betydelse. I en klausul i utvidgningsavtalet har den polska regeringen tidigare förbehållit sig rätten att i likhet med Irland själv reglera saker av etisk betydelse, exempelvis abort.

Parallellt med de slitsamma diskussionerna i det europeiska framtidskonventet i Bryssel, debatterar man i den polska riksdagen om hur man ska lösa moraliska frågor på nationell nivå när landet trätt in i EU. I ett lagförslag konstaterar man att bestämmanderätten om frågor som gäller familj, äktenskap och barnuppfostran inte kan inskränkas av internationella avtal. Den polska staten ska även kunna värna suveräniteten för den polska kulturen.

Kulturell mångfald
”Historien har gjort oss känsliga också i frågan om ingrepp i vår kultur och våra värderingar. Det är ett bagage som vi har med oss vid porten till unionen, och det borde unionen förstå. Vi måste, å andra sidan, ta hänsyn till unionens erfarenheter. De största tragedierna ägde rum då man försökte förstatliga samvetet och få till stånd ett enda värdesystem.” Som en röst i parlamentet uttryckte det.

Polen försöker också påverka bataljen om den framtida europeiska konstitutionen, men man är egentligen glad över att trätan drar ut på tiden. Om arbetet blir långdraget får Polen en större chans att som EU-medlem vara med och ratificera den nya grundlagen. Och att Polen verkligen kommer i den positionen är något den polska regeringen önskar sig mer än något annat.

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.