Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

Newsletter Varning Schönfelder nr 30 den 1 oktober 2006  
Mot korruption, vänskapskorruptionen, maktmissbruk och slöseriet med skattemedel  
 
Jag har valt en personlig, oftast kontroversiellt prägel på det som skrivs, helt medvetet.  
 


 
 
Viktigt!  
Att kapa mail adresser är populärt i kretsar som ogillar frihet, allt oftare skickas det ”skit mail” eller virus med min mail adress som avsändare, öppna inte, lägg dem direkt i papperskorgen. Jag skickar inga dylika mail däremot är jag utsatt för mail trakasserier där man kapat min mail adress.  
Beklaga att man inte kan komma åt eländet.  
”Delete” knappen är det enda fungerande verktyget.
 
 

 
 
Ledare  
 
Deltog i en diskussion där temat var att återföra samhället till medborgaren, mindre stat, mera frihet. Många har tillvänts att allt skall regleras av staten, det är ett intressant konstaterande.  
Ett samhälle styrs med lagar och förordningar.  
Men hur kan man ha respekt för lagar där flera är uppåt 100 år gamla och flertalet i vart fall 40 år och äldre? Politiken har avskaffat kontroll funktionen i samhället som lagrådet var, Sverige är en av få stater i västvärlden där det saknas en konstitutionsdomstol som övervakar grundlagen och politiken. Vi har tjugotvå tusen skattelagar/regleringar, tiotusen lagar och förordningar som reglerar trafikfrågor för att nämna några exempel.  
 
Vi köper bilar och andra dyra kapitalvaror, dessa byts med jämna mellanrum även om vi i Sverige idag av skatteskäl har den äldsta fordonsparken inom EU som smutsar ned miljön, där 700 000 skrothögar står för 80% av nedsmutsningen samtidigt som man ropar efter mera lagar som innebär mera tvång utan att man gör sig av med lagar som borde ha haft ett förfall datum. Våra bilar byts ut var 10:ende år men våra lagar som skulle behöva anpassas till en allt snabbare förändring i omvärlden som påverka våra liv, dom finns kvar och folk döms efter otidsenliga lagar utan att samfundet eller advokatförbundet reagera, och de advokater som reagera blir betraktade som vilseledda individer.  
Kollektivet tar över och vi finner oss i allt korkat som främst anarkist politiker hittar på med vetskap att vi ändå inte kan rucka på det, då är det bättre att vara med, istället för emot.  
Denna metod om minsta motstånd är för demokratin kanske den farligaste utvecklingen.  
 
Årets val med ett regeringsskifte leder i vart fall till att ett och annat blir synat och förändrat, det tillträder nya krafter med andra ambitioner, andra prioriteringar.  
 
Stockholms och Sveriges socialdemokrater fick lära sig att man inte sviker sina väljare ostraffat, det är ett gott tecken på att demokratin trots allt fungera. Trängselskatter hit eller dit är en sekundär fråga, det handlar om politisk trovärdighet.  
 
I debatten om trängselskatter följde dom grönas dimridåer om Etanol som kanske är en osanning som saknar motsvarighet i svensk politik. Snabbt hänger ett antal media på tåget och sprider osanningen allt för att vara med och för guds skull inte avvika från vad dom styrande ger order om vad som är rätt eller fel, Putinisering på Svenska.  
 
Nu gäller för de närmaste 4 åren andra prioriteringar, med glädje kunde jag notera att kommunalrådet (s) i Luleå vägrade i veckan mp efter en motion införskaffa Etanoldrivna bilar till kommunen med kommentaren att Etanolen är ett blindspår.  
 
Så rätt han har och kunde inte låta bli sända en hälsning!  
 
Läs mer: http://www.toni-schonfelder.com/swe.asp?kat=1&id=810&show=810  
Statsminister Göran Persson ingår inte i G8-kretsen. Han har offentligt desavouerat tre organ – KU, JO och JK – som ursprungligen inrättades för att motverka envälde. ”Putinisering” på svenska.  
 
http://www.toni-schonfelder.com/swe.asp?kat=1&id=828&show=828  
Håll dig på mattan i Putins Ryssland  
 
”Polititism” ett nytt ord för ett land som passerat grundvärderingarna på alla sätt där mygel, lögner ibland uppmärksammas i pressen, men vad blir konsekvensen? Ingenting allt fortsätter som vanligt eller man blir omplacerat till en ny och mer lönsam befattning. Systemet känns igen från länder som vi tidigare högljutt har föraktat, länder som trampar på de mänskliga rättigheterna, när en demokrati tillåtes skapa en nomenklatura något som tidigare varit förbehållen diktaturer, då har något gått fundamentalt fel.  
 
Med den synen blir det svårt för Svenskar med rättssinnet kvar att på ett trovärdigt sätt påstå något annat och kräva handling och inte bara ord och fällande domar. Det är ett logiskt resonemang som saknar kraft eftersom politiken i dagens Sverige står över lagen, så länge ingen överklaga till EU domstolen där Sverige intar en föga hederfull plats i såväl antalet mål och fällande domar.  
 
Sedan kan man ha vilken uppfattning man vill om mygel, korruption. Mänskligheten går inte under av att detta förbjuds och fällande domar tillämpas där ord ersätts med handling. Grundläggande är dock att ett samhälle som tillåter myglet förfaller, det blir en egen mekanism där alla som är inblandade vet med sig att när det uppdagas blir straffet en befordran. Den svenska kollektivtrafik branschen är ett bra exempel, den bestäms av ett fåtal personer som har makten över resten av folket där varje beslut har stora konsekvenser för den enskilde som inte kan värja sig. Trafik monopolet förbjuder den fria konkurrensen.  
 
Det är hög tid att Alliansen tar tag i kollektivtrafiken och avreglera den – fri från politiska ingrepp!  
 

 
 
1)  
 
MAN – Scania av Toni Schönfelder
 
 
Det har skrivits spalt kilometer de senaste veckorna om MAN:s bud på Scania.  
Jag hoppas och önskar att Wallenberg samt Volkswagen som är största ägarna i Scania inte viker sig, fast det känns i allra högsta grad osäkert.  
 
Framför allt efter att tagit del i tysk affärsmedia där VW chefen Dr. Bernd Pischetsrieder vill koppla ihop VW Brasilien verksamheten med MAN i Brasilien.  
 
En person som aldrig nämnts i svenska affärsmedia är mannen bakom köpet av Scania aktierna som på sin tid var VD för VW och nu är styrelseordförande Dr. Ferdinand K. Piëch.  
 
Det är Piëch som anger tonen och skapade den mångfald av olika bilmärken som idag ingår i VW koncernen där man ville vara med utan att avsätta kompetens i den tunga sektorn och då köpte man in sig i Scania som med all säkerhet är den bäste lastbilstillverkaren just nu i världen.  
 
VW omsättning var 2005 dryga 95 miljarder Euro, (över 1000 miljarder kronor) tillverkade 5,243 miljoner bilar. (Volvo bygger ca 400 000 personbilar)  
 
I gruppen ingår Audi, SEAT, Lamborghini, Škoda, Bentley och Bugatti utöver detta tillkommer en inte helt oviktig division av nyttofordon där inte minst MAN och VW har sedan många år ett långvarigt samarbete.  
 
VW sitter på 2 stolar, med MAN i nära samarbete och utveckling av mindre nyttofordon och med Scania i direkt delägarskap.  
 
Det är också väl känt att VW chefen Dr. Bernd Pischetsrieder och styrelseordförande Dr. Ferdinand K. Piëch inte alltid är av samma uppfattning. Man kan ana att det pågår en och annan diskussion i bakgrunden där VW chefen Dr. Bernd Pischetsrieder vill tona ned ägarandelen i Scania och cash in, pengar som behövs inte minst i den förlustbringande tillverkning i China.  
 
"Vi vill inte vara en aktieägare bland många. Men vi utesluter inte att en lösning nås till slut, där båda sidor kan känna sig som vinnare", säger en källa på Volkswagen.  
 
Man kan vara övertygad att Dr. Ferdinand K. Piëch står emot ett samgående mellan MAN och Scania fram till den dag som budet är tillräckligt sockrat att han inte kan som styrelseordförande för VW säga nej och därmed blir Dr. Bernd Pischetsrieder den store vinnaren i detta maktspel bakom lykta dörrar.  
 
Nuvarande aktieägare i MAN är inte alls med på noterna varför kursen för MAN har sjunkit rätt kraftigt då alla är på det klara över att det blir ett dyrt köp som kommer ekonomiskt att belasta MAN koncernen för lång tid framöver.  
 
MAN:s vd Håkan Samuelsson har också flera gånger sagt officiellt att han skulle välkomna Volkswagen som en ägare och inte försöka hindra Volkswagen från att ta en minoritet på 25 procent av aktierna, vilket skulle ge bolaget makt att blockera beslut som det ogillar.  
 
För närvarande räcker Volkswagens aktier i Scania bara till en post om 14 procent i MAN. Om den brasilianska verksamheten apporteras in skulle Volkswagen fortfarande få mindre än 20 procent i MAN, enligt analytikers uträkningar. En möjlighet vore om Volkswagen köpte ytterligare aktier i MAN för att nå en minoritetspost på 25 procent.  
 
Säkert är ingenting i dessa dagar men att VW skulle nöja sig med mindre än 25% i MAN är inte troligt och här är själva poängen, VW inte råd att öka med eget kapital i MAN utan förväntas att MAN skall komma med en lösning som säkerställer denna knut.  
 
Wallenberg kan sitta lugnt och se hur värdet i Scania ökar.  
Att Scania utan draghjälp på sikt får det svårt är en bedömningsfråga nu när vi närmar oss ett teknikskifte där MAN ligger långt framme med Bränslecelldriften och Scania kommit ur spår pga av att tidigare s + mp + v regeringen hindrat Scania från att vara med i bränslecell utvecklingen, det är ett stort ansvar som faller på fd regeringen Persson men detta kommer sällan eller aldrig till tals, framför allt inte från LO borgen som samma natt som väljarna hade sagt sitt, började med utpressningstaktik och outtalade hot mot Alliansen.  
 
Scania behöver blixtsnabbt krafthjälp tillsammans med svenska samt utländska universitet för att komma ikapp bränslecellutvecklingen för att trygga Scanias överlägsenhet även i framtiden om det inte är försent. Volvo har varit lite mer offensiv som dock insett allvaret i svensk politik och därmed flyttar hela sin bränslecellforskning för tunga fordon till Indien, en sådan teknikförlust har Sverige aldrig tidigare råkat ut för, missade affärer ja, men inte en missat teknikomvandling.  
Nu är det räknenissarnas tid, få se vad dom hittar på.  
 
Det känns tungt att ännu en av svensk industri främsta verksamheter skall behöva lämna landet enkom för att Persson regeringen fört in landet i en hopplös återvändsgränd där ordern gick ut att satsa på farliga Etanol som ingen i världen vill ha annat än länder där man tvingar industrin till detta.  
 

 
 
2)  
 
Korta Notiser LO hotar, facken vill sätta käppar i hjulet!
 
 
LO-HOT UPPRÖR. LO:s hotfulla tonläge inför avtalsrörelsen upprör Svenskt Näringslivs vd Urban Bäckström, som anser att det samförstånd som tidigare talats om från LO nu synes bortblåst efter valet.  
 
KÄPP I SAMORDNINGSHJULET. Fackförbundet Transport hotar att spräcka LO samordningen innan den ens har inletts. Att låta industrin bestämma löneökningstakten vore en förlustaffär för andra förbund, enligt ordförande Per Winberg.  
 

 
 
3)  
 
Miljö vänlig Etanol är ”gröna dimridåer”  
att importera Etanol från Brasilien är oetiskt  
 
Av Toni Schönfelder
 
 
Mp + v +s använder sig av ”gröna dimridåer” som politikerna använder när de talar om biobränsle. Att Sverige skulle kunna tillverka någon betydande mängd etanol är enligt en samlad expertis omöjligt,  
och att importera Etanol från Brasilien är oetiskt.  
 
I Sverige döljer man den energi som behövs i framställningsledet, som därmed ger en felaktig bild av verkligheten till förmån av Etanolen.  
 
I praktiken innebär att man blandar etanol i bensinen och växtolja i dieseltanken.  
Ursprunget till den här målsättningen är ett EU-direktiv och liksom andra direktiv är själva målet bindande för medlemsländerna där kravet är att minska de farliga utsläppen. Metoderna för att uppnå målet får länderna själva välja bara man ser till att de uppfylls inom den bestämda tiden vilket är år 2010.  
 
’Miljö’ bränslet rapsolja i dieseln ger 10 ggr högre lungcancer partiklar  
Svenska forskare visade sambandet mellan avgaserna från rapsolja och 10 ggr högre risk för lungcancer i en rapport som försvann eller i vart fall tystades ned.  
 
KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) bedömde etanolen som 17 ggr farligare än bensin om temperaturen var -7 gr.C för att öka upp emot 100 ggr vid -20grC. Vi har sådana temperaturer i större delen av Sverige.  
Dessutom är energiinnehållet 5 kwh/liter etanol medan bensinen har minst den dubbla effekten.  
Det betyder att det behövs 2 liter etanol bara för att ersätta 1 liter bensin i bilen samtidigt som bränsleförbrukningen med Etanol i tanken ökar med ca 25%  
 
Lägger man därtill energibehovet för framställningsledet ökar energibehovet ytterligare, som ett universitet i USA konstaterat att det behövs energi motsvarande 3 liter bensin för att framställa den mängd etanol som ersätter 1 liter bensin i bilen.  
 
Etanol eller Biogas ökar istället CO2 utsläppen, som skapar omedelbara obehag för alla som går i närheten av en exempelvis Etanoldriven buss. Barnen får omedelbar astma besvär från Etanolen samt Biogasen som tyvärr också är mer cancerframkallande än dagens renare diesel eller bensin.  
 
Nils Tiberg, professor i restproduktteknik, uttrycker det: för att tanka motsvarande femtio liter bensin behövs det 2,5 ton potatis. Odlingen av potatisen tar tusen kvadratmeter som istället kunde ha gett en människa mat i två år.  
Etanolproduktion är ett exempel på en sådan, bristen på en helhetslösning vill säga. Om vi så använde all skogstillväxt i Sverige och gjorde etanol av skulle det bara ge halva den mängd bränsle vi förbrukar idag, dessutom fordrar det 1,5 ggr mer energi att framställa etanolen som man sedan får i bränsle. Skulle man odla en gröda för att göra etanol blir det än oförmånligare. Då blir bara en tredjedel nyttig energi, eftersom det då också går åt energi för konstgödsel och maskiner.  
 
Professor Hans-Erik Ångström vid KTH  
Etanolbilarna nytt hot mot hälsan och miljön
 
Att en etanolbil är en miljöbil är en etablerad "sanning i Sverige".  
En sanning som är dikterat av regeringen och dess stödpartier, utan förankring med verkligheten.  
 
Normalt inom miljöarbete brukar man prata om försiktighetsprincipen, den borde gälla även i detta fall. Utsläppen från etanolbilar 18 gånger större än från bensinbilar vid kallstart.  
 
Försök med etanoldrivna motorsågar avbröts sedan skogsarbetarna blivit sjuka av ångorna. Liknande effekter kan uppträda när etanolbilar kallstartas, eftersom reningen av avgaserna inte fungerar vid start i kyla. Farliga kolväten, som formaldehyd, går rakt ut i luften. Mätningar visar att utsläppen från etanolbilar är 18 gånger större än från bensindrivna bilar vid start i sju minusgrader. Dagens regler för etanolbilar tillåter dessutom att utsläppen i praktiken är hur stora som helst. Därför måste vi begränsa användningen av etanolbränsle - åtminstone vintertid - tills vi har kontroll över utsläppen och deras hälsopåverkan, skriver professor Hans-Erik Ångström vid KTH.  
 
Olof Tegström svara på frågan om Etanolen  
Det vore en tragedi om vi fortsätter i Etanol spåret för här har man en uppgörelse Socialdemokraterna med Centern (Olof Johansson o LRF) för ursprungliga kärnkraftsuppgörelsen. Att etanolen inte skulle påverkar växthuseffekten är inte korrekt.  
 
Etanolen bidrar till att 1.700 personer i Sverige dör (enligt Svenska Folkhälsoinstitutet maj 2004) av markozonet från kolvätet som strömmar ut ur alla kompressionsmotorer som går på kolväten (=etanol o bensin/diesel)  
 
Vad är det som styr svensk miljöpolitik?  
Under oljekrisens dagar 1974 och den därpå följande domedags debatten, avseende storleken på världens oljereserver, tvingades den svenska regeringen till långtgående eftergifter till energiproducenterna i Sverige. Det är ett svårt ämne att hitta heltäckande informationer då mycket är hemligstämplat eller döljs på annat sätt.  
 
Staten och kommunernas roll att sitta på 2 stolar har lett till en ensidig utveckling där riksdagen fick ta ett beslut som i praktiken hindrade bidragen till utveckling och forskning på alternativa energikällor, istället koncentrerade man sig på vattenkraft och kärnkraft.  
 
Staten gick in med ett borgensåtagande sammanlagt på 20 miljarder samtidigt som man skulle betala skadestånd till Vattenfall och petroleumindustrin om man stödde alternativa bränslen. Skadeståndet är utformat på sätt att man skall betala 20 öre för varje förlorad kWh. Sveriges regering med stöd av Miljöpartiet (partiet som profilerade sig som miljöns räddare skulle lika gärna namnändra till miljö - kvaddare) kände sig väl tvingad till ett beslut där man i princip hindrade all utveckling till alternativa bränslen, detta med hänsyn till den tidens anda varför resurser sattes till att bygga raffinaderier och kärnkraft!  
 
Avtalsperioderna var mellan 10 - 15 år för Vattenfall med automatik på förlängda avtal, vilka fortfarande gäller i dessa dagar. (Hemlighetsmakeriet är stort)  
 
Varför är den brasilianska etanolen så billig.  
Olika TV kanaler i Europa har undersökt frågan där man kom fram till att sockerbaronerna hänsynslöst driver bort det fattiga småfolket och utnyttjar naturresurserna för största möjliga vinning. De som försöker protestera tystas ner. Dessutom hugger man ner känsliga regnskogsområden för att få mera odlingsmark och vattenföroreningen är svår.  
 
Brasilien är byggt av kontraster – 1 procent av befolkningen äger över hälften av landets tillgångar medan 40 procent av folket delar på 7 procent av tillgångarna.  
 
Svenskar som kör med sina etanolbilar vet nog om att deras bränsle kommer från Brasilien men glömmer bakgrunden samtidigt som barnen i skolan uppmuntras att samla pengar för att bevara regnskogen. Etanolen skall till Europa och transporteras med fartyg som drivs med svartolja, det mest förfärliga bränslet vad som avser nedförsmutsningen, färdas till Göteborg där det lastas om till tåg för att köras till Örnsköldsvik för att distribueras ut över landet.  
Ebberöds bank inom energin i sin fullkomlighet.  
 
Tyska TV kanalen ARD motsvarande Tv 1 "Panorama": Gefährlicher Ökosprit - Untersuchung zeigt Krebsrisiko bei Rapsöl programmet redogjorde för en ökat cancer risk med rapsolja i bränslet. Programmet sändes Torsdagen den, 29 Juni 2006, 21.45.  
Slutsatsen: är det rimligt med statlig subvention skapa nya bränslen som är än mer farliga för folkhälsan?  
 
Den schweiziska banken Bank Sarasin varnar för Etanol som är allt annat än miljövänlig, en undersökning som har genomförts tillsammans med 16 företag:  
16 companies analysed for the report, ten are included in Sarasins investment universe, including Abengoa, Biofuels, D1 Oils, EOP Biodiesel, Pacific Ethanol, Renova Energy, Xethanol, Neste Oil, Novozymes and Sunopta. The six which are not rated as eligible for inclusion include Biopetrol Industries, Cosan, Archer Daniels Midland, Agrana, Bunge and Südzucker. Current methods of producing ethanol and biodiesel are not as environmentally sound and as socially compatible.  
 
Om målsättningen med biobränsleinblandningen i bilarna är att minska oljeberoendet har man fattat ett förhastat beslut.  
 
Trafikbränslet går att fixa och det kommer vi att göra inom fem tio år, det är inte så komplicerat, det är vätgasen/ bränslecellen med inga avgaser alls som blir fortsättningen efter oljan. Forskning pågår på detta område i hela världen utom i Sverige.  
 
Om det är klimatpolitik och minskade utsläpp som är huvudsaken så lönar sig inte etanolen eftersom det går åt så mycket mer energi i tillverkningen. Med andra ord är energibalansen inte tillräckligt positiv. Det är kalla fakta att etanolproduktion i Sverige inte leder till några minskade koldioxidutsläpp.  
 
Att beslutet om att införa biobränsle handlar om landsbygdspolitik som har kommit fram mellan raderna när beslutsfattarna har talat om nyttan. Syftet är att vilja öka sysselsättningen och utkomstmöjligheterna på landet, men då är frågan till vilket pris för hälsan och ekonomin?  
Man kan inte acceptera ”stolliga gröna dimridåer” som försöker ta över sanningen som är en enda stor osanning.  
Vill vi ha snabba miljöeffekter med minskat koldioxid utsläpp från bilar?  
Börja med att ändra skattereglerna så att över 700.000 äldre bilar som svarar för 80% av utsläppen kan bytas ut mot moderna nya avgasrenare bilar.  
 
Stoppar Etanol investeringarna med skattepengar och lägg om kursen för att använda vätgasen som drivkälla för bilar, lastbilar, bussar, byta ut oljepannorna, driften av fartyg,  
Bygg nya kraftverk bara för att nämna några användningsområden.  
 
Vätgas finns överallt:  
Spillvätgas från svensk chemisk industri som släpps direkt ut i luften och förstör Ozonskiktet vilken effektiv kan användas istället utan biverkningar som bränsle för bilar.  
Bara i Sverige släpps det ut årligen för motsvarande 1 miljon personbilars drift.  
Gratis energi idag men värd guld imorgon.  
Erbjuds för 1 kr/Nm3H2 = 1 kr/mil med mindre bränslecells-  
bil.  
 
Andra EU-stödda framställnings metoder för kr/Nm3H2  
1:16 kr/Nm3 vid elektrolys av vattenkraftsspill (off peak).  
1:40 " " Naturgastvätt (rent kol faller ut).  
2:87 " " Vindkrafts-el elektrolys  
2:48 " " Import av Norsk off peak prod vattenkraft  
3:41 " " " " Kanadensisk " " "  
De båda sista erbjuds i flytande vätgasform (-272 o C)  
En övre målgräns är satt för EU-bidrag = 3:95 kr/Nm3H2  
där vare sig kol eller kärnkraft är godkänd.  
 
Rädda arbeten kvar i Sverige  
Satsar på vätgas utvecklingen, Sverige har flera av världens ledande personer inom vätgas teknologin som alla lämnat landet, hämta tillbaks dom, utveckling av svensk vätgas ger fler arbetstillfällen än Etanolen någonsin kan ge, vi får dessutom snabbt en förbättrat miljö som kommer oss alla tillgodo.  
 
Stoppa Volvo från att flytta sin sista lilla spillra till utveckling av vätgasen från Hisingen till Indien.
Vätgasen är ett av de få nya bränslen som vetenskapen kommit fram till är miljövänlig utan biverkningar vilket varje land har i stora överskott som går idag rakt ut i himlen och förstör ozonskiktet.  
 
Vad gör du för att få stopp på galenskapen?  
 

 
 
4)  
 
Skvaller från Ryssland och Flygbussarna!
 
 
People Express håller på att omorganiseras och frigör Ryssland äventyret från den svenska koncernen? Det är nog ett klokt beslut med tanke på vad som kan ske i landet där korruptionen och övergrepp är i nivå med värstingländerna i Afrika, så allvarligt att den ryska regeringen insett problemet igen!  
 
Det ryktas att det finns problem med dom ryska förarna och löneutbetalningar?  
 
Snacket går och snart skall jag komma med en rapport från Ryssland från dom som vet hur saker och ting ligger till i verkligheten. Och inte tillrätta lagda sanningar måste kännas ovant för en och annan inom branschen av ryggdunkare.  
Rusta för en kall vinter!  
 

 
 
5)  
 
Paris bilsalong, Bränslecell bilarna som serietillverkas redan i år
 
 
GM i USA lanserade i dagarna den 4:e versionen vätgas/ bränslecell drift som gör dom ledande i en explosiv utveckling. http://www.chevrolet.com/fuelcell  
 
För Sveriges del gäller det att hänga med nu när teknikskifte inleds på bred front och låt Sverige bli ledande inom tekniken, kunskapen finns, dom som kan har flytt landet, hämta hem dom igen!.  
 
På den aktuella bil mässan i Paris presenterar BMW en bil i 700 serien med Bränslecell och normaldrift, finns för leverans från 2007.  
Citroën visar upp sin nya Sedan bil med bränslecell och normaldrift som finns i handeln redan i år.  
Toyota visar flera modeller med hybrid drift som finns i handeln.  
 
Nissan (Renault ägt) har flera modeller med bränslecelldrift liksom Renault  
Ford visar upp en Ford Focus med bränslecelldrift med leverans våren 2007  
 
Samtliga tillverkare har en ny version av bränslecell som tillåter mellan 35 – 50 mil bilkörning på 1 tank.  
 

 
 
6)  
 
Det går inte så bra för Sverige när sanningen kommer fram
 
 
Sveriges ekonomiska rörelseutrymme är mindre än för de flesta andra europeiska länder. Det är Standard & Poor¹s, det främsta ekonomiska analysinstitutet, som i somras konstaterade det.  
 
Det är i sig ingen nyhet. När det går bra för Sverige går det extra bra för staten, eftersom en stor andel skatter av BNP skapar en snabb intäktsökning.  
 
Men när ekonomin faller slår det hårt på staten som både drabbas av högre kostnader för arbetslöshet och minskade skatteintäkter. Detta var ett av skälen till att valutakrisen för fjorton år sedan slog hårdare mot Sverige än de flesta andra länder.  
 
Hela rapporten på:  
http://tinyurl.com/f89zt  
 
Sveriges Michael Moore  
 
Martin Borgs har med sin dokumentärfilm 1200 miljarder etablerat sig som Sveriges Michael Moore ¬ men från en svensk liberal utgångspunkt i stället för, som Moore, en amerikansk. I USA står ordet liberal för vänster.  
 
Borgs har i ett halvår rest runt landet och dokumenterat slöseri med skattepengar. Scenen när han frågar medborgare i Borlänge om de har lust att betala för att han ska kunna gå in på bowlinghallen och spela är obetalbar.  
 
Ingen har lust att betala för Borgs bowlingspel. Men det får de göra i alla fall ¬ eftersom bowlinghallen får pengar av kommunen.  
 
Filmen är en avräkning med bidragssamhället som är en kniv rakt in i hjärtat på alla som tror på jultomten. Jag hoppas att de som nu med nytt mandat ska gå igenom budgetar i stat och kommun ser den. Du också för bövelen!  
 
http://www.1200miljarder.se/  
 

 
 
Turism  
 
7)  
 
Dubai blir bara hetare som resmål
 
 
Utvecklingen av besöks- och boendemiljöer saknar motstycke i världen. Varje dag öppnar världens ledande företag filialer i Dubai och varje dag öppnas nya eller utökade flygförbindelser med Dubai. Varje dag pågår flera världsevenemang i Dubai som alla växer och intar allt mer ledande positioner.  
 
“Dubai is demonstrating enormous growth. The changes take one’s breath away. Dubai’s growth prospects seem truly unlimited. The architecture is dazzling. The innovation seems constant. It makes the imagination soar. This is a city that refuses to be confined by such trifling matters as logic, physics or geography. Its currently engaged in a host of surreal superprojects. For Dubai, moderation is a dirty word.  
 
Dubai is in the arts and entertainment business with just 8% of its GDP coming from oil and now 17% coming from tourism - and thats the arts and entertainment business. Reportedly, about 16 percent of the worlds large construction cranes are in Dubai, a number often cited and difficult to verify (kända bedömares spontana reaktioner)”
 
 
Och nu måste vi lägga Dubai Marina på minnet – En ny stadsdel för 80.000 invånare i 20.000 lägenheter i 70 skyskrapor börjar ta form. Komplett med köpcentra, strandpromenader, 700 båtplatser, pooler, beacher, restauranger och nöjesdistrikt.  
 
Absolute Advantage  
konsulter inom turism - världens största näring  
Leif Aronsson, Askims Stenblocksväg 8, 436 40 Askim, 031-28 26 50, 0707-92 31 01, mailto:tourism@telia.com  
 

 
 
8)  
 
I veckan var det Världsturismdagen.
 
 
Det är dagen då vi skall reflektera inför turismens status och utvecklingsmöjligheter.  
 
Världens största näring  
10 % av världens BNP (turistindustrin direkt 4%)  
Den reala tillväxten beräknas till över +4% per år de närmaste 10 åren  
 
Den största sysselsättningsskaparen  
9 % av sysselsättningen i världen (direkt och indirekt)  
230 miljoner människor i världen får sin utkomst från turismen  
Ca 300.000 svenskar får sin utkomst från inresta besökare  
 
Genererar störst exportinkomster  
13 % av världshandeln (turister och varor för turism)  
Utländska turister spenderar runt om i världen 18 miljarder kronor - per dag  
I Sverige spenderar utlänningarna i år 180 miljoner kronor - per dag  
Exporten av varor och tjänster för turism i världen utgör dessutom 15 miljarder kronor per dag  
 
Turismen är världens största näring. Rese- och turistindustrin (hotell, restauranger, transportföretag mm) sysselsätter i år enligt WTTC 77 miljoner människor och genererar direkt nästan 4 % av världens BNP. Inklusive indirekta och inducerade effekter ger turismen sysselsättning till 234 miljoner människor eller ca 9 % av sysselsättningen i världen. Realt beräknar WTTC att tillväxten skall överstiga +4% per år fram till år 2016.  
 
Internationella turister spenderar i besökta länder enligt UNWTO mer än 15 miljarder kronor per dag. Under 2005 totalt 6 trilliarder kronor (6.000 miljoner kronor). Det utgör ca 6-7% av världshandeln. Under 2006 beräknas de utländska turisterna spendera 6,5 trilliarder kronor. Utöver detta exporteras enligt WTTC produkter och tjänster för turismen (kryssningsfartyg, flygplan, husvagnar mm) under 2006 för 5,5 trilliarder kronor. Sammantaget uppgick turisternas utlägg och exporten av turistprodukter till 13 % av världshandeln år 2005 på ca 93 trilliarder kronor.  
 
Det internationella resandet har mätt i antal resenärer enligt UNWTO ökat ifrån 25 M 1950 till 700 M år 2000 (+2.800%). I år ligger prognosen på 835 M. Sedan 1990 ligger den genomsnittliga tillväxten på +4% per år.  
 
Sverigeturismen omsatte år 2005 enligt Nutek 192 miljarder kronor på resor över 10 mil och gav direkt sysselsättning mätt i årsverken åt 138.000. I kommunerna spenderar sammantaget inresta besökare ytterligare ca 50 miljarder (närshopping +36, evenemang, nöjen mm +14) eller sammantaget 240 miljarder kronor. Det gör att inresta till kommunerna spenderar 660 miljoner kronor per dag. Det innebär också att besöksnäringen i kommunerna direkt ger underlag för 450 nya arbetstillfällen per dag och över 675 per dag efter hänsyn till indirekta effekter. Totalt behövs direkt ca 170.000 helårstjänster för att serva de inresta i kommunerna. Detta ger indirekt ger sysselsättning åt ytterligare ca 85.000 årsverken. Med hänsyn till alla deltids- och säsongstjänster ger turismen i kommunerna sysselsättning åt i storleksordningen 300.000 människor. Sveriges turistexport av enbart köpta turisttjänster inom landet beräknas i år uppgå till 65 miljarder kronor eller till 180 miljoner kronor per dag.  
 
Absolute Advantage  
konsulter inom turism - världens största näring  
Leif Aronsson, Askims Stenblocksväg 8, 436 40 Askim, 031-28 26 50, 0707-92 31 01, malto:tourism@telia.com  
 

 
 
9)  
 
Liten reserapport: Hur är det med våra kunskaper i swingEngelskan?  
 
På tåget mot Göteborg ifrån Malmö (under bokmässan)
 
 
Konduktören(I tågets högtalare):  
 
We are going to have an extra stop in Gothenburg.  
We will have a stop at Liseberg because of the...the...the mess.  
Ehm, because of the mess with books. This stop is near where the mess is.  
 
Från: http://www.tjuvlyssnat.se  
 

 
 
10)  
 
DET ÄR SYND OM MÄNNISKORNA" sa Strindberg, KE Strand på ny post inom turism
 
 
Svenska Turistrådets tidigare chef Karl-Erik Strand gör comeback i turistnäringen  
Strand - skall marknadsföra Finland  
 
Svenska Turistrådets tidigare chef Karl-Erik Strand gör comeback i turistnäringen.  
Numera ska han dock inte marknadsföra svensk turism, utan finsk.  
Han och tidigare turistrådskollegan Karin Voltaire tar över ansvaret när Finland  
 
lägger ner sitt turistbyråkontor vid årsskiftet.  
 
Karl-Erik Strand och Karin Voltaire ska driva verksamheten under namnet VisitFinland.  
 
Uppdraget har de fått genom den upphandling som Finska Turistrådet, CTF, genomfört.  
 
Få människor har förorsakat så mycket skada för den svenska turistbranschen som KE Strand, att han fick lämna Turistrådet angavs orsaken vara hans ledarskap som lett till stort missnöje bland personalen. Det fanns 100 ytterligare skäl varför han aldrig skulle ha satts på chefsstolen, men med (s) politiska kontakter kunde man komma vart som helst varför Strand inte är ensam.  
 
Att han körde hela Sverige tillbaks till svensk turisms medeltid det talar man inte om, att han på SJ som chef för persontrafiken kapade allt vad som heter kontakter med Centraleuropa, det bara blev. Svenska turistnäringens enskild störste turistkvaddare får en fristat i Finland.  
Från Absolut till Koskenkorva, kanske en och annan hänger med.  
 

 
 
11)  
 
Och vad har efterföljaren Thomas Brühl för sig?
 
På Visit Sweden http://www.visitsweden.com Officiell webbplats för resmålet Sverige  
Under rubriken Blogg kan man läsa följande förvirrande intervju?  
Intervju med Thomas Brühl  
http://vdblogg.visitsweden.com/borta-bra-men-hemma-bast  
Borta bra men hemma bäst  
Skrivet av Thomas Brühl September 25th, 2006  
 
Lokalpatrioten Thomas Brühl är som klippt och skuren för jobbet som vd för VisitSweden som marknadsför Sverige utomlands  
 
Till synes avslappnad kisar han i solen och tuggar eftertänksamt på brödet till lunchpastan medan han funderar på frågan vad han tror att han gör om fem år.  
– Jag är nog fortfarande företagsledare, eller kanske verksam inom politiken  
 
Skrivet av Petra Bjurevad! Nå vem är det som skriver, Thomas eller Petra?  
 
Toni kommentar:  
Är detta en första indikation om att Thomas slutar? Isåfall inte en dag försent, gör det nu för Sveriges bästa! Vem är det som skriver på Thomas Blogg, han själv eller är det en frilansare? Vem betalar arvodet isåfall? Sedan kan man fråga sig om en personlig blogg skall finnas med på Sveriges officiella webbsite? På vilket sätt rättfärdiga en personlig blogg med Statens uppdrag att främjar Sverige Turism? Är det någon som överhuvudtaget läser vad Thomas skriver på sin Blogg?  
 
London kampanjen med olika sponsorer SAS, Stockholm Visitors Board med en ny webbsite http://www.stockholmtown.com/templates/page.aspx?id=8589 samt Scandic och några till branschens alla looooosers sedan urminnestider som alltid har hållits under armarna där cheferna avlöser varandra i en tävlan i rundgång! Kampanjen blev en jätte flopp det är reklambyrån som drog vinstlotten allt annat var galamatior i jätte format! Vem bryr sig och vem tar reda på varför det blev en jätteflopp?  
 

 
 
12)  
 
Ryanair delar ut 4 miljoner gratis biljetter med början från oktober, tjänar mer pengar än någonsin!
 
 
Ryanair, i veckan släppte man ut 250.000 biljetter till Europa för under hundralappen med avresa från Sverige. För bara 89 kronor inklusive skatter och avgifter skall få fler att resa och upptäcka Ryanair.  
"Det här är ett steg mot vårt mål: gratis resande", säger Wilhelm Hamilton på Ryanair.  
 
Skall kanske påpekas att Ryanair går igen mot ett nytt år med vinst rekord, har en cash flow på runda 30 miljarder kronor och långt större obeskattade reserver samtidigt när man håller på att byta ut samtliga flygplan med lägsta bränsleförbrukning och lägsta utsläpp. Ryanair beräknade års vinst är dryga 4 miljarder kronor, i dagarna har man utlöst en option och köpt ytterligare 32 st Boeing 737-800 till ett ca pris på runda 200 miljarder kronor med leverans i början av 2008. Med denna order har Ryanair köpt sammanlagt 281 plan a 450 milj. kronor stycket...  
 
Hade SAS skötts på ett annat sätt än att facket bestämde allt hade man kanske kunnat byta ut sina plan och därmed minska utsläppen över Sverige med minst 20%, nu kan man inte det utan brottas med att överleva i samma veva hotar svenska kabinpersonalen med nya strejker. Undrar när fack och personal skall komma underfund med den krassa verkligheten eller sälj rubbet medans man kan får en slant av Norge som vill köpa. Lufthansa, kanske javisst, men knappast troligt efter dyrköpta erfarenheter på annat håll som man har gjort. En uppdelning och otaliga fackföreningar som stökar i ett är inget man springer efter. Det har Lufthansa en god kunskap om, det är nog enklare och billigare att öka upp antalet flyg med egna plan än att vänta att SAS personalen med fack skall begripa vart världen är på väg.  
 

 
 
13)  
 
Livet i Grönköping
 
 
http://www.gronkoping.nu  
Semester senaste hälsofaran!  
För de flesta är nu årets sommarsemester överstånden, något som tyvärr även avspeglas i att köerna till de sjukvårdande instanserna i samhället ha förlängts. Antalet semesterrelaterade utmattningsfall ökar nämligen år från år, enligt vad hr stadsdoktor A.T. Salvén å Sjukstugan uppger  
http://www.gronkoping.nu/index.php?action=las_text&id=1157457899  
 
Arbetsförmedlingen firar lyckad insats!  
– Vår hårt arbetande personal är absolut värd en rejäl uppmuntran vid en oväntad framgång av det här slaget, kommenterar hr arbetsförmedlingsföreståndare Kent-Göran Pall. Det är sannerligen inte varje vecka, om ens månad, som vi kunna glädja oss åt ett lika fantastiskt resultat, och jag tyckte därför att personalen hade gjort sig förtjänt av en belöning utöver det vanliga.  
http://www.gronkoping.nu/index.php?action=las_text&id=1152800482  
 
Stadsråd (s) får bostadsrätt!  
Bostadsföreningen Proletär u p a har bildats av hyresgästerna i huset, fortfar hr E., och det faktum att samtliga i hög grad äro socialt medvetna personer, borgar för att det inte kommer att röra sig om något s.k. klipp (vinstaffär).  
- Detta torde betyda, inskjuter här GV:s reporter, att hr stadsrådet E. själv blir bostadsrättsinnehavare, enär hr stadsrådet sedan flera år hyr en lägenhet i fastigheten.  
- Ja, det blir ju den oundvikliga följden, tillstår hr E., men jag vill betona, att jag inte på något sätt varit aktiv vid bildandet, utan det är i stället min svåger hr fackordf. Lundblad, som har varit den drivande kärnan i pudeln. Det var f.ö. han som föreslog föreningens namn. Jag kan inte minnas, att jag har skrivit under någon intresseanmälan eller dyl.  
http://www.gronkoping.nu/index.php?action=las_text&id=1157457114  
 

 
 
Världen  
 
14)  
 
Dagens Ryssland påminner mycket om Sverige under Göran Persson som statschef
 
 
Den som inte deltar i clownerierna blir utstött. Och det är inget skämt och ingen överdrift. Du hamnar i ett vakuum. Tjänstemännen undviker att möta dig offentligt, men de vill gärna träffa dig i hemlighet. Det är precis som under sovjettiden. Fast då var det företrädare för etablissemanget som umgicks på detta vis med den utländska pressen. Man samtalade med varandra i parker och privata lägenheter, där man möttes "av en slump". Journalister från en tidning som vår - den enda kvarvarande demokratiskt sinnade oppositionella - inbjuds aldrig till presskonferenser och möten där företrädare för Kreml-administrationen kan tänkas närvara.  
 
Jag har aldrig eftersträvat att bli en av "de andra", eller att bli utstött och kastas upp som en fisk på land. För jag är ingen politisk kämpe. Vad är det då för nedrigheter jag gjort mig skyldig till? Jag har bara skrivit om det jag själv bevittnat. Inget annat. Med avsikt skriver jag inte om alla de andra "fröjder" som följer den väg jag valt. Om att förgiftas. Om att fängslas. Om att bli hotad via brev och internet. Om mordhot per telefon. Allt detta vill jag ändå bara betrakta som oväsentligheter. För det viktiga är trots allt att ha möjlighet att utföra den huvudsakliga uppgiften: Att beskriva livet.  
 
Hela artikeln kan du läsa på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/swe.asp?kat=1&id=828&show=828  
 

 
 
15)  
 
En dag i SL-kaoset
 
 
När jag kommer till busshållplatsen är den redan full av frysande människor. De står och huttrar och försöker hålla sig varma i vinterkylan. Alla väntar på bussen.  
 
Jag fryser även fast jag har massor med kläder på mig. Man kanske skulle ha haft en overall. Uppe i Umeå behöver jag ingen overall. Även fast det är kallare där. Men i Umeå stänger kläderna ute kylan. I Stockholm gör fukten i luften att kylan tränger in genom kläderna.  
 
Jag ser bussen komma runt hörnet och tar upp SL-kortet ur fickan. Nu får jag komma in i värmen en stund. Men bussen kör förbi. Den är full. I Umeå kör aldrig bussarna förbi. Där är de aldrig fulla.  
 
Skulle inte staten och SL bygga ut kollektivtrafiken i samband med de nya trängsel-avgifterna? Politikerna visste ju för länge sedan att biltullarna skulle innebära att fler personer skulle börja åka kommunalt in till stan. Det vill säga, buss, pendeltåg, tunnelbana med mera. Pengarna kanske inte räckte till bussarna som åker där just jag bor.  
 
Jaha, men då är det väl bara att vänta på nästa buss. Och frysa lite till.  
 
Nästa buss är inte full. Den får vi plats på. Nu bär det iväg mot pendeltågstationen! Jippi! På vägen till stationen blir bussen snabbt proppfull. Folk står packade som sardiner i en sardinask.  
 
På pendeltågstationen är det kaos. Folk trängs i vänthallen. På grund av snön och kylan fungerar inte pendeltågen som de ska. Visste inte SL att det skulle bli vinter? Brukar det inte vara kallt här? Brukar det inte komma snö på vintern?  
 
Många har väntat i över en halvtimme, vissa har väntat i en timme. Men trots det är det är ingen upprörd stämning. Alla verkar rätt vana. Man hör lite suckar här och där. Många står och pratar i sina mobiltelefoner. Förmodligen ringer de och meddelar någon i andra ändan av telefonen att de är sena.  
 
Pendeltågstationen fylls på mer och mer. Inga tåg kommer. Vi får veta av en röst i högtalaren att några tåg nu har blivit inställda. Några tågförare är sjuka. Vadå? Finns det ingen personal som kan hoppa in när någon är sjuk? Nähä. Det är väl bara att fortsätta vänta då.  
 
Till slut kommer ett tåg, men det är fullt. Folk försöker pressa sig in. Bara några av oss får plats. Inte jag. Jag får vänta på nästa tåg. Och frysa lite till.  
 
Nästa tåg får jag plats på. Jag får till och med en sittplats. Vilken lyx!  
 
Resan till T-centralen tar en halvtimme. Det brukar ta en kvart. Det är flera tåg framför oss, så det är kö. Tågkö. Vi får vänta lite mer. Nu är det fler som suckar. Och ännu fler som pratar i sina mobiltelefoner.  
 
När jag äntligen kommer fram till T-centralen snabbar jag mig ner i tunnelbanan. Där får jag veta att flera tunnelbane-avgångar är inställda på grund av vagnbrist. Undrar var vagnarna har tagit vägen? Det måste vara många vagnar som har försvunnit. Jag får vänta lite till.  
 
Till slut kommer jag fram till jobbet. HURRA! Fast en timme försent förstås.  
 
När jag ska åka hem från jobbet upprepar sig samma senario. Jag och flera andra som står och väntar på perrongen börjar skratta åt eländet.  
 
Kommande natt fick lokförare arbeta extra och åka omkring med tomma tåg för att hålla dem varma. Så att de skulle starta nästa morgon. Det kanske är dags att byta ut de gamla tågen? Och vart kom alla de extra lokförarna ifrån. Fanns det sjukvikarier?  
 
Ingen av mina stockholms-vänner höjde på ögonbrynen när jag berättade om min dag med SL. Så här är det ju. Det var väl inget nytt.  
Efter en vecka förstod jag vad de menade. Att inte kollektivtrafiken fungerade, var inget undantag. Tvärtom blir jag nu förvånad om det fungerar som det ska.  
 
Jag är imponerad av alla pendlande stockholmare. Som står ut vecka efter vecka i det här kaoset. Alla ni som väntar, trängs, fryser och ständigt kommer försent till dit ni ska. Jag har inte sett många sura miner. Även fast ni betalar 600 kronor i månaden för SL-kort.  
 
Jag undrar om SL-cheferna pendlar själva? Jag tror inte att SL:s VD Lennart Jangälv gör det i alla fall. Till tidningen Stockholm City sade han, att så ofattbart dålig som en del framställer kollektivtrafiken, tycker han inte att den är.  
 
Vad? Ska man skratta eller gråta?  
 
Insänt av Therese Öhrqvist  
 
Toni kommentar:  
Och enligt SLTF undersökningar finns det bara nöjda och glada resenärer….  
 
SL som slukar miljarder kronor för att hålla igång en lokaltrafik som saknar en klar styrning som är omhuldat av politiker och massor av intresse grupper där alla kräver och ingen har ett uttalat ansvar. SL är ett typ exempel på byråkratins alla baksidor, överadministrerat, ingen styrning, det gäller att förbruka de pengar man får som anslag till sin budget, idiotprojekt belönas, allt man gör skall kompenseras av skattebetalarna, ingen marknadsanpassning, ingen efterfrågat styrning, ingen anpassning efter vad kunder önskar, det är det totalitära med utredningar som styr det hela för folkets bästa som inte förstår bättre.  
 
... om mygel, bidragsfusk, vänskapskorruption, slöseri med skattemedel i gyllene dosor, men rosor i ett sprucket krus är ändå alltid rosor.  
 
Det är så här det går till. Schön (fd SL chef) döms till villkorligt straff av en domstol, domen överklagas inte, han vet varför! Som present för att genomlidit domstolen får han av SLTF en plats i solen som Sveriges SLTF delegat i den internationella organisationen UITP betalt med svenska skattepengar.  
 
Som arbete får han ett jobb i en av de få företag som erbjuder sina tjänster till Länsbolagen, snacka om att sitta på 2 stolar som är oförenliga, det gäller att hålla ihop.  
 
Schön dömdes till villkorlig dom och böter på 26.000 kronor. Han ska dessutom betala 10.000 kronor i advokatkostnader. Makten berusar, sa åklagaren som en förklaring till Schöns handlande. Det är inte summan som är det viktiga i det här målet, utan den stora betydelse det har för allmänheten. Det är skattebetalarna som betalar vd:s lön och därför är brottet allvarligt.  
 
Sovjet upp i dagen!  
 

 
 
Veckans Spanien  
 
Spansk inrikestrafik till Gibraltar
 
Spanien kommer att använda Gibraltars flygplats som vilken som helst annan i landet. Det unika avtalet som underteckades i Córdoba 18 september innebär att för första gången kommer flygningar att gå mellan Spanien och Gibraltar. Det första flyget väntas gå från Madrid i december. Flygplatsen på Gibraltar kommer att få en ny terminal som ska ligga vid gränsen. Det möjliggör för spanska resenärer att ha en egen ingång från den spanska sidan och kunna resa utan pass och utan tullkontroll från Gibraltar inom Schengenområdet.  
 
Viktigaste avtalet om Gibraltar på 24 år  
Spanien, Storbritannien och Gibraltar undertecknar 18 september det viktigaste avtalet sedan gränsen öppnades på nytt 1982. Förhandlingarna mellan de tre parterna har lagt grunden för en omfattande överenskommelse som bland annat ger Spanien tillgång till flygplatsen på Gibraltar. Vidare ska de tusentals spanjorer som arbetat på klippan beviljas en pension från de brittiska myndigheterna. Spanien kommer i gengäld bland annat att förenkla trafiken vid gränsen samt bidraga till bättre telenät i Gibraltar.  
 
Kritik mot Gibraltaravtalet  
Oppositionsledaren Mariano Rajoy kritiserar i hårda ordalag överenskommelsen mellan Spanien och Storbritannien om Gibraltar. Rajoy säger att avtalet är ett kraftigt bakslag i försöken att återfå herraväldet över klippan och kritiserar framför allt att Gibraltars lokalstyre fått deltaga i förhandlingarna. Oppositionsledaren poängterar att alla tidigare samtal om den brittiska kolonien förts enbart mellan de spanska och brittiska myndigheterna och han ifrågasätter samarbetsavtalet, då den spanska regeringen inte sagt något om det definitiva herraväldet över Gibraltar.  
 

 
 
Underhållande Blogg läsning från bussbranschen!  
http://www.goransfunderingar.blogspot.com  
 

 
 
Eder tillgivne  
 
Toni Schönfelder  
Ring till lokaltaxa och swisch är du i Alicante  
Stockholm 08 - 519 70 616 eller Göteborg 031 - 360 84 81  
 
annars gäller som alltid  
Tel 0034 616 421 085  
Fax 0034 966 69 81 58  
 
Mail mailto:toni@schonfelder.com  
 

 
 
Annons  
 
Hyra bil från Nummer 1 i Spanien!  
http://www.eurocasacar.eu  
 
Vi har över 24.000 bilar på flygplatserna Malaga, Alicante, Palma de Mallorca, Barcelona Girona flygplatser som är några av 30 tal mest populära destinationerna där vi finns.  
 
Vår bokningsite är helt automatisk fungera dygnet om alla dagar, året om!  
Svar inom några sekunder, Voucher inom 1 minut!  
Inga rabatter, inga bonusprogram, inget snicksnack, inga flum löften, bara rakt av ett lågt pris där allt är inkluderat från första början!  
 
Välkommen du också, du sparar tusenlappar med ett enda ”musklick”!!  
http://www.eurocasacar.eu  
 

 
 
Hyr din bil i hela världen till lågpris  
Hyra bil i övriga världen gör du på http://www.telluscar.eu eller på http://www.telluscar2.com jag rekommendera att du alltid jämför priserna mellan bägge siterna då det finns olika avtal med lokala biluthyrningsfirmor.  
Vi har avtal företag på 6450 destinationer inkl Kanarieöarna, Sverige, USA, UK, Italien, Tyskland till ett lägre pris!

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.