Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!
Klicka på den artikel du vill läsa

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch


MARTINS SPALT
(2002-06-03)
Kan och bör journalistiken vara neutral? Finns det objektiva journalister? Det var frågeställningarna när syndikalisterna i Stockholm i torsdags anordnade mediedebatt.
Svaret var, för att göra en enkel sammanfattning, nej och nej. Myten om den objektive journalisten mosades totalt. Hur arrangörerna än letade lyckades de inte ens hitta någon som kunde komma till dess försvar.

Det förvånar mig inte. Det har, på senare tid, blivit väldigt populärt att som mediekritiker slänga ur sig saker som ”all journalistik är vinklad” som vore det någon provocerande sanning. Själv har jag länge tagit det för självklart. Total objektivitet kräver absoluta sanningar – och sådana är det som bekant inte särskilt gott om. Sanningen är relativ, föränderlig och perspektivberoende – och därmed blir också objektiviteten, som ska återge sanningen, ett ombytligt monster, med kort bäst före-datum.

”När jag i mars såg fransmännen utklassa skottarna med 5-0 i Paris förstod jag att VM är deras än en gång”, skrev Mats Gellerfelt i det nummer av Moderna Tider som nådde min brevlåda några dagar före Frankrikes VM-premiär mot Senegal. Sanning? Åsikt? Gissning? Kalkon? Bara tiden vet.
Man kan, självklart, dra vissa gränser mellan opinionsbildande journalistik och löst krönike-tyckande å ena sidan (Gellerfelt) och rak, professionaliserad nyhetsförmedling å den andra (TT den 31 maj: Frankrike-Senegal, 0-1). Men det är svårt att hävda att vinklingar och åsikter enbart förekommer i den förra kategorin (eller, för den delen: att den opinionsbildande journalistiken inte har ett ansvar att förmedla korrekta fakta, så här post-Alcalá).

Rimligare är att konstatera att den absoluta merparten av all journalistisk rapportering är vinklad eller färgad i någon form. Den är det därför att sammansättningen av yrkeskåren ser ut på ett visst sätt, för att vi använder språket på olika sätt, för att ägarbilden av medierna ser ut som den gör och för att en viss sorts källor har starkare ställning än andra.
Men framför allt är journalistiken vinklad därför att vi som producerar journalistiken har åsikter. Som Göran Rosenberg skriver i Tankar om journalistik (Prisma): ”Åsikterna försvinner inte bara för att journalisten skriver en nyhetsartikel eller leder ett radioprogram. Den redaktionella kedjan från urval till vinkel är kantad av åsikter”.

Allt annat vore absurt. Hur skulle nyhetsurvalet ske om journalistiken var strikt objektiv? Med datorns hjälp? Baserat på statistik? Av notarius publicus?
Snarare är det så att journalistiken ofta blir bättre ju tydligare åsikterna är. Rosenberg igen: ”God journalistik kan i sista hand bara beskrivas av journalister som inser att varje skildring av verkligheten innefattar ett ställningstagande, en åsikt om man så vill. Och att idealet om den åsiktsfrie journalisten är nyhetsindustrins ideal, inte journalistikens.”

”Bra journalistik fördjupar, kompletterar och tillför bilder, åsikter och fakta. Den förmedlar något du inte redan visste. Och det kan den göra oavsett vilka föreningar journalisten tillhör eller vilka åsikter denne företräder, så länge han eller hon i första hand är en trovärdig journalist.
Att definiera det – trovärdigheten – hade för övrigt varit ett betydligt mer angeläget ämne för en debattkväll. Istället för att slå in öppna dörrar om objektivitet.
MARTIN JÖNSSON
chefredaktör


P.S. PR-konsulten Westander publicitet & påverkan har på sin hemsida lagt ut en lathund om hur företag bör formulera sina pressreleaser, för maximal utdelning i medierna. I denna ges bland annat följande, något motsägelsefulla, bild av murvlars ryggrad: ”Skriv inte en reklamtext med förskönande adjektiv och utropstecken. Seriösa journalister vill inte förmedla företagsreklam och en text som inte behöver skrivas om blir lättare publicerad.” Med andra ord: de må prata högt om sin integritet, men till syvende og sidst är de framför allt lata jävlar, som är lätta att manipulera bara man vet hur man ska göra…

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.