Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

gensvar till artikel i Dagens Industri den 17 maj, nedanstående artikel publiceras i Dagens Industri den 23:emaj Behöver Stockholm fyra nya Sheraton ? NEJ Stockholm behöver fler nya hotell än så , med 1-2-3-4 och 5 stjärnor Mitt i City, JA ! Stockholm behöver nya hotell i olika prislägen Hotellkonsulten Thomas Ebegård har fel i sin retorik.Det är alldeles självklart att hotellkapaciteten måste ökas ordentlig inne i själva city och det snabbt. Kunderna, som kommer från övriga landet och världen, vill bo i centrum och inte i förorter, precis som venskar som besöker andra stora världsstäder. Parallellen med början av 1990-talet är dålig. Det var inte bara en fastighetsbubbla med övervärderade hotellfastigheter. En nyinförd moms på 25 procent ledde till stor nedgång i inrikes resande, och många tusen resturanger och hotell gick i konkurs.Ska Stockholm utvecklas till turist- och kongresstad samt bytesplats för kryssningsfartygen, måste det till hotellkapacitet i olika klasser och det snabbt.Tvingar man gästerna att bo i förorterna i stället för i city, blir resultatet inte vad Ebegård tänkt sig, att gästerna skulle flytta ut till förortshotellen. De kommer nämligen inte alls! Hur ska man få nöjda gäster, om de ska bo i Nynäshamn, Handen, Farsta eller Uppsala och delta i konferens i city? Thomas Ebegårds teser visar på ett förakt för gästernas förväntningar och önskemål.Här har vi kämpat i årtionden för att få kryssningsfartygen att byta gäster i Stockholm i stället för i Holland, Danmark och England. Nu år 2000 blir det äntligen verklighet. Varje gäst omsätter ca 4-5000 kronor, och detta ska multipliceras med ca 50-60 000 gäster. Kryssningsrederierna, som har ansvar för en totalprodukt, alltså även inkvarteringen i Stockholm, måste få den kapacitet de kräver. Därtill kommer alla andra kundkatogoriers behov av cityhotell resten av året. Är det något som är fel så är det de höga skatterna och kommanal avgift till Stockholm Stad som driver upp rumspriserna till orimliga höjder.Lägg ned förortshotellen och anpassa kapaciteten till efterfrågan, om det inte finns lönsamhet i dessa. Sverige ligger i världens bottenliga när det gäller den mest expansiva branschen i världen, turism. Jag har i över 30 år varit ansvarig chef i rese- och turistindustrin med företag i stora delar av världen. Vårt företag var ett av de få multinationella som arbetade för att få hit världens turister med flyg, buss och kryssningsfartyg. De hinder som rests av självgoda svenskar har varit många. Den turistström (en liten rännil i ett internationellt perspektiv) som ändå finns, beror på insatser av annat slag än Ebegårds. Turism i världen sker på villkor där helheten är det avgörande, planhushållning eller andra styrmedel fungerar inte. Förstår inte Svenska makthavare detta förblir man i jumboligan, längst ned.

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.