Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

”Varning Schönfelder nr 19” BR ( Bussbranschens Riksförbund) ur tiden!


Bäste Läsare,
det har strömmat till åtskilligt med fler läsare, Välkomna!

Enklast att sprida budskapet är att du klicka på ovanstående rad och lägger till en giltig e-mail adress till någon som du anser skall ta del av detta och kommande Newsletter.

Det är snart årsmöte för BR och risken är stort att allt förblir som det varit hitintills.
Våga säga ifrån ifall du vill åstadkomma en förändring, det gäller inte att sitta still och tiga och hoppas på att någon annan skall göra något. Skall du som företagare i en bransch som är våldtagen på alla sätt komma tillrätta med lagar och förordningar, måste det till en upprensning och en förändring. Valet ligger hos dig, hos dina kollegor eller acceptera att branschen sakta och säkert övergår till ett total monopol. I skrivelse av den 10 juli till Näringsministern vill Länsbolags maffian tillskansa sig ett total ansvar för all slags trafik. Kollektivtrafikens andel av resandet måste öka om viktiga samhällsmål skall kunna uppnås. Det är slutsatsen i "Kollektivtrafik med människan i centrum" (SOU 2003: 67)

BR har i sedvanlig ordning inte förstått vad som står mellan raderna, det är det största hotet mot den privata bussnäringen sedan länsbolagens tillkomst. Din branschförening föredrar att fnaskar sig för makthavarna och det är vad detta Newsletter handlar, en branschorganisation som viker sig i alla kontroversiella frågor och slår sig för bröstet.
Valet är ditt om det skall få fortsätta på detta vis?1) BR ( Bussbranschens Riksförbund) ur tiden! Av Toni Schönfelder

1B) Miljözoner!

1C) Vilka stolpskott till ledamöter i BR samt VD!

1D) Säkerhetsbälten, bromsprov och annat smått och gått.

1E) Bromskontroller! Fordonsansvar.

1F) Åså var det, angående eventuell höjning av mervärdeskatt

1G) Miljöavgifter för kollektivtrafiken

1H) Näringsminister Leif Pagrotsky vill ha med näringslivet, men inte BR.

1I ) Var finns EMU informationen? En för bussbolagen synnerligen stor framtidsfråga?

1J) BR och framtiden!

1K) Är BR ett organ för de fyra fem stor bolagen?

1L) Finns det inga positiva budskap att förmedla till allmänheten?

1M) Det är dags att göra sig av med byket!


2) EMU, nu är sanningens stund snart kommen!

3) En lokaltrafikchef ( länsbolag) i Mellansverige har beställt och själv attesterat sponsring och representation för 270000 kronor

4) Flygbussarna har tillväxt och förstör 2000 resenärer per dag?

5) Tio sätt att bli lurad av en webbdesigner

6) Dålig ekonomi kombinerad med minskade statliga bidrag till kollektivtrafiken.

7) En rolig insändare från Ukraina, Jo det är lättare i sverige.

-------------------------------

BR ( Bussbranschens Riksförbund) ur tiden!

BR har kommit med sin Årsberättelse för året 2002.

Läsningen styrker min uppfattning, man är fullt sysselsatt med fel saker!
Fnaskeriet är påtagligt!

Här kommer ett antal slumpvis valda frågor!
Resegarantin och BR
– Citat från BR:s VD:
– För den resenär som bokar en resa är det viktigt att kunna kontrollera att det företag man har köpt resan av har ställt resegaranti, säger BR:s förbundsdirektör Jan-Erik Kjellberg.

– Att på Internet snabbt få fram uppgifterna är en trygghet för kunden och ett försäljningsargument för den seriösa researrangören.

BR uppmanar Kammarkollegiet med en samlad publicering på Internet över företag som ställt garanti.
----------------

Toni:s kommentar:
Förbudsivern ligger som en röd tråd i generna hos förbundsdirektören och kan man förmoda hos flertalet styrelseledamöter. Lösningen på alla problem är att öka på förbuden, övervakningen, vara maktens korridorer till lags. Det finns inga gränser i fnaskeriet.

Istället för att tillskriva kammarkollegiet och påpeka att resegarantin är felaktig, att den är föråldrad och motsvara inte en värld med Internet.
Att nuvarande utformning på resegarantin slår hårdare mot BR:s medlemsföretag vars företagare måste pantsätta sina företag och nästan alltid lämna personliga garantier. Att nuvarande resegaranti är kontraproduktiv och leder till att många väljer att arrangera resor utan att ställa en resegaranti. Att dagens resegaranti leder till att bussresearrangörer som ställer garantier i enlighet med lagens utformning inte kan publicera antalet avgångar man skulle vilja göra då garanti åtaganden baseras på antalet publicerade avgångar och inte antalet resor som genomförs. Garantin medför en orimlig kostnad, till en orimlig personlig insats!

Konkurrensen från lokala föreningar, fackföreningar och tusen andra glada ungdomar och inte minst pensionärer som arrangerar till en egen liten krets resor förbi resegarantier är en lika hög grad svår konkurrent för dem som ställer en garanti som de arrangörer som inte ställer en resegaranti.
De arrangörer som inte ställer garantier är sålunda endast en aktör på marknaden, de gråa och de osynliga arrangörerna är långt fler.
Det hade varit på plats att påpeka med en likalydande skrivelse för kammarkollegiet och inte minst Näringsdepartementet, Finansdepartementet och Jordbruksdepartementet att nuvarande resegaranti strider mot EU lagen sedan 1990 och borde snarast ersättas med en reseförsäkring och en avveckling av kammarkollegiet som övervakare. Lite mer frihet, mera garantier för konsumenten till ett lägre pris och bussarrangörer som inte behöver pantsätta sitt företag och personliga tillgångar.
Detta är alternativet till dravlet som förbundsdirektören går ut med i ett pressmeddelande.

Att ett förslag som underlättar för bussresearrangörerna inte kan komma från förbundsdirektören Jan-Erik Kjellberg beror på att han aldrig verkat som egenföretagare och liksom så många andra inte känner till det enskilda bolaget ägares kamp med lönsamhet, likviditeten och alla andra åtaganden som buss ägaren dagligen får kämpa med.
Därför fungerar reflex mässigt genen för förbudsivern och mera övervakning.

Bort, bort, bort med dig Jan Erik och Claes!

---------------------------------

1B)
Miljözoner!

Påfundet från Stockholm, Göteborg, Malmö samt Lund att införa miljözoner för tunga fordon vilket inkludera bussarna är i själva verket ännu ett jätte misslyckande från BR..
Först skall vi kanske dela upp problemet i lokalbussar som kör på uppdrag av Länsbolagen och turistbussar som besöker dessa städer.
BR var snabbt med på att ställa sig bakom förordningen som inte är en lag. Kommunerna ansåg sig med hänvisning till den lokala rätten att utfärda trafikföreskrifter kunna införa en dylik miljöbestämmelse.
FEL, fel, fel! Det kan dom inte alls.

Först och främst har Sverige i EU förbundit sig att följa en gemensam miljölag, det står varje land fritt att implementera denna lag bara det sker inom den föreskrivna tidsperioden.

Den nu aktuella miljö zon förordningen är sålunda rättsvidrig eftersom den även skulle omfatta utländska bussar vilket strider mot flera EU lagar. Självklart, hur skulle det se ut om olika städer eller länder skulle införa begränsningar som i praktiken begränsa den fria rörelsen av turister? Miljözonerna är ett klart rättsövergrepp och borde aldrig kommit till om BR varit lite mer på hugget och inte haft som första intresse att fnaskar för lokala myndighetsföreträdare.
Hade det varit så att miljön är ett verkligt intresse, så kunde lokalpolitikerna enklast gått till det aktuella Länsbolaget och gett dem ett uppdrag att se över avtalen med utförande bussbolag. Därmed hade man åstadkommit till 99% det man ville åstadkomma.
De turistbussar som kör till aktuella städer är i nedsmutsning synpunkt så ringa att det inte ens är mätbart!
Sammanfattningsvis är det ett brott mot flera EU lagar och den kommunala möjligheten till förordning är inte laglig möjlig. RDA och andra utländska förbund har protesterat till regeringen samt till EU medans BR fnaskar med berörda svenska kommunaltjänstemän.

Att acceptansen från BR där en årsmodell på buss skall vara avgörande om en viss buss skall få köra till respektive kommun är lika obegåvad som att SAS med en medelålder på 15 år för sina flygplan skulle få flygförbud till Köpenhamn, Stockholm och Oslo.

BR valde snällt att fnaska med makthavarna.


Bort, bort, bort med dig Jan Erik och Claes!

-------------------------

1C) Vilka stolpskott till ledamöter i BR samt VD!


Länsbolagen, kollektivtrafik kommittén!
I årsredovisningen vidare nämner man den fortsatta dåliga lönsamhet som bussbolagen som kör för länsbolagen visar. Nå, det har det sagts förut på denna plats, det är branschen själv som stod upp och applåderade sin egen undergång när man bildade länsbolagen, det fanns goda chanser på den tiden att stoppa vansinnigheten. Det dåtida BR var för det hela då medlemsföretagen ville ha det så, stekta sparvarna skulle falla från himlen.
Nu är det år 2003, en annan tid och för all del åtskilligt med nya chefer som inte kan lastas för tidigare chefers synder, fastän nästan samtliga gamla chefer finns kvar i branschen, lustig nog är flertalet av dem chefer idag i ett länsbolag.

Ett respektfullt BR hade påpekat i sin årsskrift och inte minst i ett kraftfullt agerande till berörda myndigheter där man påpekat att hela reformen är fel. Det hade varit tidernas chans och hängt på de borgerliga delegaterna i kollektivtrafikkommittén som vill avreglera och införa fri etableringsrätt för all slags trafik.

Men ligger det i Swebus, Connex, Busslink och Ramkvillas intresse? Inte minst det sistnämnda bolaget som över generationer funnits med en stark bas i Småland där kompisbanden med lokala makthavare varit och är starka, väldigt personliga ifall man får uttrycka det hela lite varsamt.

Varför är det så viktigt för socialdemokrater, vänsterpartiet och miljöpartiet att behålla ett köparmonopol? Svaret på denna fråga hade varit en viktig information för branschens företagare och inte minst medlemsföretagen få ta del av.

Den VD hos länsbolagen som sitter med en påse pengar som skall fördelas till hugade stor bussbolag där redan inledningsvis alla småbolag är bortsållade till fördel till de större bolagen som lägger ut uppdrag till de mindre för sträckor som anses totalt ekonomisk hopplösa. Först lägger stor bolagen i sin kraft att vara stora ett bud som är med förlust, därefter flår man den lille åkaren som får på nåder köra i egenskap som under entreprenör för att Länsbolagets ledning inte vill beblanda sig med alla små bolag, av ren bekvämlighets skäl.

Detta totala hårresande faktumet som i vilken annan bransch skulle leda till en folkstorm i media och branschföreningar, omnämnts med en enkel klyscha i BR:s årsredovisning enligt nedan som om det inte vore ett fundamentalt problem.

”Nu får vi väntar ytterligare något år innan vi åter har en bransch i ekonomisk balans.
I nästa andemening stöder man sig på ett nytt policydokument Rollerna spelar roll!
Detta dokument skall göra bussbolagen jämnstarka med huvudmannen!”

Vilka stolpskott till ledamöter i BR samt VD, har ingen lärt sig den enkla regeln, den som sitter på plånboken den bestämmer färdvägen och villkoren! Rollerna spelar roll! Är inget att annat än tidsspillan, en massa vällovliga ambitioner förbi verkligheten. Något som varenda departementschef fått lära sig, det är Bosse Ringholms grabbar i finansen som i slutändan bestämmer hur pengarna fördelas och till vem.
Annorlunda är det inte i förhållandet med länshuvudmannen, skulle vilja se den chef på länsbolaget som skänker bort en krona för det är synd om bussbolaget.
BR agerande är igenkännande, det skall fnaskas med alla!

Bort, bort, bort med dig Jan Erik och Claes!

-----------------

1D)
Säkerhetsbälten, bromsprov och annat smått och gått.
Europas olika motsvarigheter till BR har sagt till EU att säkerhetsbälten är OK i bussen men det skall vara upp till resenären ifall dessa skall användas, det skall vara samma behandling för en bussresenär som en resenär som färdas fram i tåg med flera hundra kilometer i timmen.
På tåget finns det inga säkerhetsbälten. Flest olyckor med buss med personskador inträffar i lokaltrafiken där inga bälten kan användas. Det hindrar inte att turistbussarna inte skall vara utrustade med bälten, men det är upp till resenären om han skall använda dessa.
Frihet under eget ansvar!

Bort, bort, bort med dig Jan Erik och Claes!

-----------------

1E)

Bromskontroller! Fordonsansvar!
Bromskontroller kan man lösa enkelt och utan besvärlig administration utan behöva vara med i Bilprovningens tid lotteri. Bussbolagen som vill och har resurser kan ha en egen bromsprov, därutöver låter man sina kollegor komma till ett mellanprov test, där personen som utför den är godkänt av Bilprovningen under straffansvar, jo faktiskt, med säkerheten får man inte leka.
I länder där detta redan idag fungerar har alla bussar ett bromsprov var 6:e månad!
Så fungerar det i flera EU länder i länder där man är mån om frihet under ansvar!

Bort, bort, bort med dig Jan Erik och Claes!
-------------------------------------

Något man inte tar strid med från BR är med busstillverkarna som alltjämt bygger bussar vilka bidrager med till en låg lönsamhet för bussbolagen. Bussparken i Sverige blir äldre än i de flesta andra länder eftersom den låga lönsamheten tvingar till orimliga långa avskrivningstider utan att bussarna kvalitet i motsvarande grad ökas. Åtskilliga bussbolag har tvingats i konkurs då reparationskostnaderna tvingat dem till denna åtgärd. Skulle vi ha samma fordonsansvar från tillverkarna som gäller i USA skulle livet se helt annorlunda ut. Jag vet, Jan Erik, om man tar strid för sina medlemmar blir man inte populär hos tillverkarna, dessa vänder sig till ordföranden i BR för att hota med ett och annat då ni alla är av samma skrot och korn.
Det gäller att fnaska med dom stora pojkarna, vilka är så lagom stora när dessa har förflyttats från sin maktplattform.
Skulle flyget ha samma dåliga kvalitet på flygplanen skulle dessa stå på marken och endast sällan flyga. Istället är det tvärtom, driftskvalitén är minst sagt imponerande.

Bort, bort, bort med dig Jan Erik och Claes!

-------------------


1F)

Åså var det,
Angående eventuell höjning av mervärdeskatt!
Citat: ”På omvägar har vi (BR) blivit uppmärksammade på den rubricerade utredningen och finner till vår förvåning att den innehåller delar som kan komma att påverka priset på flera kollektiva transporter………. och vi vill med detta brev protestera mot att vi (BR) inte omfattats i remissomgången.”

Ja just det, det är vad BR är idag en tandlös tiger. I framtiden mer död än levande?
När 6 organisationer i rese & turistbranschen skriver insändare som påtalar orimligheten med en högre moms, då saknas Bussbranschen och BR. Efter min fråga till den som höll i samordningen av insänadre varför BR inte var med, fick jag till svar, dom får visa ett eget intresse. Något som följer en som en röd tråd för BR, en organisation ur tiden!

Bort, bort, bort med dig Jan Erik och Claes!

-----------------------

1G)

Miljöavgifter för kollektivtrafiken
BR menar därför att det definitionsmässigt måste göras undantag för "bussar" från miljöavgifter så att trängseln på gator och vägar kan minska, trafiksäkerheten öka samt att trafikens miljöpåverkan minskar. Ett sådant förtydligande av definitioner skulle dessutom innebära att färdtjänstfordon och skolskjutsfordon inte behöver specificeras i undantagen eftersom de täcks in av begreppen "bussar" och "taxibilar".

Miljöavgifterna för bussar hade aldrig kommit till ifall BR hade tagits på allvar från berörda myndigheter. Miljöavgifterna är bara ännu en skatt på alla andra skatter.
Det är inte svårt att fylla en pärm med allt urbotad korkad som presteras på BR:s kansli.
Man arbetar för fullt med fel saker!

Trafiksäkerhetscertifikat? Förlåt vaddå? Moms skatt för att resa genom eller till Danmark, skatt för att resa genom eller till Tyskland.
Svenska fordonsskatter för bussar som är kontraproduktiva.
Så här kan man raljera i oändlighet med allt BR inte har gjort eller lyckats med att påverka.

Självklart skall årgången på en buss inte spelar någon roll i något sammanhang, en buss kan liksom SAS flygplan renoveras, plockas ned i partiklar och putsas upp, motorer kan bytas eller miljöanpassas efter EU normer. En välskött buss är en lika stor attraktion gammal som ny, i vart fall är det kunden, resenärerna som skall avgöra detta i en fri marknad.

Bort, bort, bort med dig Jan Erik och Claes!

-----------------

1H)

Näringsminister Leif Pagrotsky vill ha med näringslivet i regeringens
arbete med att minska krångel för företagen.
BR är inte tillfrågat eller ens inbjuden!

Bort, bort, bort med dig Jan Erik och Claes!


----------------


1I)

Var finns EMU informationen? En för bussbolagen synnerligen stor framtidsfråga?

Varför kan man inte rekommendera ett JA till Euron?
Vem är det BR skall fnaska för?

Bort, bort, bort med dig Jan Erik och Claes


----------------

1J)

BR och framtiden!

Medlemmarna lämnar alltjämt BR, vilket är bra. Det är enda språket som en handlingsförlamad styrelse utan några som helst visioner förstår.
Mindre pengar i kassan betyder höjda avgifter av dem som är kvar, bra, så blir det snart fler som lämnar!
Det är något obehagligt över ett förbund som påstår sig arbeta för branschen och i själva verket är ledningen i maskopi med makten, i maskopi med storbolagen.
Ett förbund som inte har någon plattform hos myndigheterna, inget att säga, inget att ge förutom att jamsa med.
Ett förbund som ingen tar på allvar och därför endast sporadiskt erhåller remisser sådana som är i princip utan värde.
Sysselsättningsterapi?

Bort, bort, bort med dig Jan Erik och Claes!

--------------------

1K)

Är BR ett organ för de fyra fem stor bolagen?

Kräver storbolagen att man vill ha ett BR som ett verktyg för egen bruk? Eller är det till för hela branschen, i så fall betyder det gemensamma frågor står över egna intressen.

Småbolagen är ryggraden i alla branscher så även i denna, BR skall självklart inte vara en plattform för fyra fem stora företag.
Att ett BR slår ihop sig med en stor organisation som exempelvis Svensk Näringsliv för att erhålla sak kompetens och kan ta tag i frågor som exempelvis beskattning, konkurrensfrågor borde man ta till sig. Att vara med i en stor organisation betyder också frihet, då man kan driva obehagliga frågor utan att Länsbolagens kittsliga VD:ar eller andra potentater kan hota med åtgärder mot enskilda bolag, stora som små!
Svensk Näringsliv kan vara en av flera lösningar där man tar udden från storbolagen samtidigt som man stärker branschorganisationen samt alla de mindre företagen.

Kanske detta skulle leda till att hundratalet icke medlemmar skulle hitta vägen tillbaks till ett gemensamt starkt förbund? Och BR med sanningen i behåll kan påstå att man representerar
Branschen!
I september är det årskongress, och återigen möts en stor del av branschen, denna gång säkerligen fler än på många år, då inte minst persontrafik mässan blir ett spännande dragplåster. Vem tar upp ämnet att förändra ett BR till en organisation för framtiden?

Bort, bort, bort med dig Jan Erik och Claes!

----------------------------

1L)
Finns det inga positiva budskap att förmedla till en allmänheten?

Bussbolagen och bussarrangörer arbetar ytterst med kunder, i ena fallet har dom inget val utan är hänvisade till monopolets företrädare och rese trafiken kan kunden välja mellan et stort antal lokala och regionala bussresearrangörer.
Under hela BR:s tid som organisation har man aldrig haft något enda vettigt att tala om för media, något som är av allmänt intresse. Enda undantaget torde ha varit när Expressbussarna gavs möjligheter att starta sin verksamhet men sedan då? Finns det inga positiva budskap att förmedla till en allmänhet vars intresse kan väckas att vilja resa med en turistbuss?
Är det bara tvånget att folk skall resa med kollektivtrafiken som gäller? Tvång under hot eftersom alla måste betala för en trafik som inte efterfrågas, även de som aldrig vill eller och kommer att utnyttja kollektivtrafiken måste betala och den som efterfrågas den uppfyller inte kraven på en vettig standard? Är det inte dags att strukturera BR:s verksamhet?

Bort, bort, bort med dig Jan Erik och Claes!

------------------

1M) Det är dags att göra sig av med byket!

Det är dags att göra sig av med byket, det är dags att se över ett framtida BR och detta skall inte göras av branschmedlemmar utan av folk med vidvinkel, utifrån!

Bussbranschen behöver ett starkt förbund som ser till helheten i branschen. Ifall bussbranschen är så viktig för den svenska kollektivtrafiken som VD:n gör gällande, ställer jag frågan, hur är det möjligt att den brandbeskattas, att man skapar regler som begränsar för att inte säga nästan omöjliggör en lönsam verksamhet?
Svaret är enkelt, är man oduglig så är man, kan man inte vrida saker och ting rätt, skall man lämna skutan.

Bort, bort, bort med dig Jan Erik och Claes!-------------------


2)

EMU, nu är sanningens stund snart kommen!

Nu är vi på väg in i det avgörande skedet i kampanjen inför folkomröstningen om den gemensamma valutan den 14 september. Hitintills
har nej-sidan dominerat i det mesta,

Försvarar EMU? Det låter som om JA sidan vore ett gäng förbrytare.

---------------------------


3)

En lokaltrafikchef i Mellansverige har beställt och själv attesterat sponsring och representation för 270000 kronor, bland annat sponsrade han sin golfklubb med 41000. Kunde man läsa i ett extra Newsletter den 3 september.


Vd skickade hem chefen
Lokaltrafikens områdeschef Börje Sandberg har beställt och själv attesterat sponsring och representation för 270 000 kronor. Bussbolagets vd Lars Mattsson betecknar sin områdeschefs agerande som omdömeslöst. Sandberg fick gå hem i väntan på att bolagets presidium träffas.

Börje Sandberg hade beställt och låtit Västmanlands Lokaltrafik betala privata bussresor, bland annat för VIK:s hockeyveteraner, där han själv spelar, för ett privat bröllopssällskap och för ett juniorlag i fotboll som leds av en anställd på bussbolaget.
Den fortsatta granskningen av bussbolaget visade att Sandberg vid flera tillfällen de senaste två åren bjudit leverantörer, personal och privata vänner på idrottsevenemang i Stockholm.
Sandberg bjöd till exempel fem representanter för Swebus på ett hockeypaket i Globen i Stockholm för 22 494 kronor. Västeråsarna satt i en särskild loge, där de också kunde äta och dricka. Varje enskilt paket kostade närmare 3 000 kronor.

Vid ett annat tillfälle bjöd han fyra leverantörer och två privata vänner till Stockholmsderbyt mellan AIK och Hammarby på Råsunda. I bokföringen finns också fakturor från hockeyresor med Aros grusförädling och med den egna personalen samt "kund-aktiviteter" på bandy.
Börje Sandberg säger till VLT att det handlat om representation och personalvård som är värdefull för bolaget.
Den bedömningen gör inte verkställande direktören för Västmanlands Lokaltrafik, Lars Mattsson.
- Det är inte fel att umgås med leverantörer, men det är fel när det får den här omfattningen, säger Mattsson.

Vid genomgången fick Lars Mattsson också se de sponsorsavtal som Börje Sandberg tecknat med Irsta Handboll, VSK Fotboll, VSK Bandy och Frösåkers golfklubb för tillsammans över 180 000 kronor.
VL betalade bland annat 41 000 kronor till Frösåker som är Sandbergs egen golfklubb.

Vd Lars Mattsson är mycket kritisk.
- Skattebetalarna kanske kan tycka att det är okej att sponsringen går till idrottslag i Västerås, men jag kan inte se hur det skulle öka resandet med VL.
Mattsson skulle inte ha godkänt sponsringen om han fått veta om den. Extra upprörd är han över att Sandberg sponsrat sin egen golfklubb.
- Det kan jag inte förstå alls. Folk kommer att se det som direktörsfasoner.
Lars Mattsson anser att hans områdeschef handlat mot givna direktiv.
- Jag har gjort klart för honom vilka strikta regler som ska gälla för sponsring och han erkänner nu att han inte följt dem.

Sandberg har också brutit mot reglerna för bokföringen. Lars Mattsson skulle ha attesterat de sponsringsfakturor som Sandberg både beställt och attesterat.
- Jag skulle inte ha godkänt något av detta. Det handlar om 270 000 kronor som kunde ha använts på ett bättre sätt, säger Mattsson.
Han inser att den här typen av leverantörskontakter finns inom det privata näringslivet. Men att det är "oerhört besvärande" när det görs med skattebetalarnas pengar.

Sandberg har vidare beställt en resa till Robert Wells föreställning Ivory i Globen nu i september. Kostnaden skulle bli 37 469 kronor.
- Vi skulle ha ett budget möte i Stockholm men vi avbeställde evenemanget när vi insåg att vi inte skulle hinna med budgetprocessen, säger Börje Sandberg.

Lars Mattson ger en annan version och menar att det var personal som uttryckte sin tveksamhet och fick områdeschefen att backa.
Den sena avbeställningen kostade VL 11 000 kronor.

----------

Nå bäste Lars Mattsson, hur ligger det verkligen till? Sandberg har fått sparken från 3 tidigare arbetsgivare bl.a Sellbergs. Lars anställde Sandberg därefter i Swebus, som Lars och Sandberg lämnade. Lars återanställer Sandberg i VL och Sandberg som redan tidigare haft problem med att hålla reda på sina egna intressen och företaget visar återigen bristen på ansvar för skattebetalarnas pengar.

Jag känner inte till någon som bättre kan administrera ett företag än Lars Mattsson, men hur är det möjligt att en platschef kan under en längre tid attestera sina egna sponsor fakturor? Var finns kontrollen på ekonomiavdelningen?
Som chef för ett länsbolag som bara har en enda uppgift att transportera folk från A till B som betalas med skattemedel kan det inte finnas medel för sponsring, budget möten med kvällsunderhållning, pengar till golfspel eller tjänsteresor utanför det egna länsbolagets verksamhetsfält.
Lars säger vidare att han inser att den här typen av leverantörskontakter finns inom det privata näringslivet. Javisst möjligen, men det finns inga ursäkter eller skäl för att ett länsbolag skall tillåtas tillämpa motsvarande verksamhet. Möten med bussbolagen eller andra entreprenörer kan ske under former som på kontoret.

Moralen och värdegemenskapen tycks allt mer bli en bristvara.
Mitt råd till Lars är enkelt eftersom jag vet att du kan och vet bättre!

Bort, bort, bort med alla dessa inkompetenta bedragare.


----------------------

4)

Flygbussarna har tillväxt och förstör 2000 resenärer per dag?

Skavstas ökning fortsätter.
En intressant uppgift är att mer än 60% av passagerarna reser med Flygbussarna till och från flygningarna. Det blir cirka 2000 busstransfer per dag eller 40 fullsatta bussar- varje dag!

Kul skulle många vilja säga och grattis till Flygbussarna som hittat en kassako.

Bedrövligt säger jag att Flygbussarna som verksamhet ännu inte förstått att skaffa fram bussar med en stuns av komfort och anpassning till verksamheten. 2000 passagerare per dag misshandlas och en ny generation av potentiella resenärer får avsmak från att resa buss istället för tvärtom.
Det är glädjande att man utvecklar datortekniken med genomgångsbiljetter flyg/buss, det är kreativt! Men varför en flygbuss med de specifika kraven skall vara av en standard av forna öststater är mig i en gåta? Bussen hade här chansen att visar en standard som är långt bättre än det väntande på flyget, istället lyckas man med det otroliga, att få kunderna före eller efter en flygresa riktigt känna och hata bussen för en lång tid framöver.
Grattis Flygbuss ledningen, ni kommer från ett monopol, uppför er som monopolister.
Obegripligt är att inte något bussbolag i Stockholm vågat ta upp konkurrensen till Arlanda och till Skavsta flygplats. Det monopol som ni tror er ha i skydd av SL har förverkats och en domstolsprövning kommer visar detta.
Ni lever på lånad tid och detta enbart för bristen på mod hos kuvade bussbolag som inte vågar utmanar Flygbussarnas verksamhet.------------------------

5)

Tio sätt att bli lurad av en webbdesigner

Så du vill ha en sida som både säljer och presenterar ditt företag samtidigt? Du vill ha en hemsida som ger besökarna ett sug efter mer men har nu en sida som ligger övergiven och guppar där ute på nätet utan mening eller mål. Det finns en risk att det är din webbdesigners fel att det har blivit så här.

Hur kan jag säga så? Det är enkelt. Många av oss företagare kan mycket om det vi gör men har inte en aning om hur vi ska få ut det på nätet. Det är en värld som kan vara svår att förstå och sanningen att säga är man kanske inte ens intresserad av att lära sig att knacka HTML-koder för att få synas på nätet. Resultatet är att du anlitar en webbdesigner. Och vem du väljer kan vara helt avgörande för hur stora eller små dina framgångar blir på nätet. Här är tio av de punkter du måste vänja dig vid att hantera för att ta kontroll.


5.1.Välj rätt person.

Webbdesigner är inte en auktoriserad titel vilket betyder att vem som helst kan kalla sig webbdesigner. Det här är viktigt att tänka på eftersom det finns en enorm skillnad mellan att kunna stoppa in saker på en hemsida och att kommunicera budskap och/ eller idéer. De flesta webbdesigners kan bara stoppa in saker på sidan. Det här kan förstöra ditt företags rykte på nätet. Andra som kallar sig webbdesigners kan alldeles för mycket om vad som är möjligt att göra och förstör dina sidor med tekniska lattjolajbansgrejor de tagit fram eller hittat någonstans.5.2. Lider din webbdesigner av hantverkarsyndromet*.

Du kontaktar en webbdesigner eller en byrå som låter jätteentusiastiska över att få ett jobb från dig och du känner att du gjort ett bra val. Problemet är att när du försöker få tag i folk finns de inte där och din sida är bara halvfärdig när den skulle vara helt klar. Du har hamnat i händerna på ett företag som vill ha in kunderna och starta jobb men inte avsluta dem eftersom de vet att det är bökigt att byta, särskilt som de har alla dina lösenord och särskilt som de varje gång ger dig en smart förklaring till varför det inte är klart än men att det blir det nästa vecka.

*Hantverkarsyndromet är när du anlitar en snickare för att bygga om köket och han kommer direkt för att riva ner det gamla, sätta upp en stomme och blir sedan omöjlig att få tag i eftersom han bara säkrat jobbet som han tänker ägna sig åt när han har lust.5.3. Kontraktet.

Otydliga kontrakt som inte visar hur mycket det kommer kosta för ett specifikt antal sidor är vanliga. Se alltid till att ha ett kontrakt som tydligt visar vad du ska få och vad exakt det kommer att kosta. Se också till att kontraktet tydligt anger när jobbet ska vara klart och vad som händer om det inte är det. Ha ett kort koppel.5.4. Akta dig för standard-Jocke.

Webbdesigners kan ibland vara onaturligt fixerade vid olika standardmodeller för webbsidor. Ett exempel är att ha info-adresser på din sida. För mig är det helt absurt att se alla sidor med info-adresser där ute eftersom det är svårt nog ändå att vara personlig på nätet. Att använda en info-adress som enda väg att nå ditt företag kommer se till att du får mycket färre e-postmeddelanden från besökare. Att använda namn på personer man kan kontakta är att kommunicera. Info-adresser är att inte vilja ha kontakt. Det finns massor av exempel på problem som Standard-Jocke ställer till på dina sidor.5.5. Är din webbdesigner intresserad av dina syften eller sina egna arbetsprover?.

Det här är en viktig fråga. En del webbdesigners är mer intresserade av att komplettera sina arbetsprover och gör sidor som visar vad de kan (för framtida kunder) snarare än dem du behöver.5.6. De glömmer ditt mest önskade svar.

Webbdesigners tänker sällan på att naturligt styra besökarna till de områden du helst vill att besökaren ska gå. Du vill skapa försäljning. Du vill att besökarna ska ringa till dig. Hur tänker din webbdesigner göra sidorna för att få det att hända?5.7. De bryr sig inte om vad du ska ha sidorna till.

När frågade din webbdesigner vad du ska ha sidorna till senast? Det här är så viktigt att du på stående fot bör sparka en webbdesigner som inte gjort det. Ska du sälja? Till vilka? Vilka är det som är dina kunder? Vad vill de ha? En bra webbdesigners första fråga är just ”Vad ska du ha dina sidor till?” Vill du att besökarna ska vilja ringa dig – hur har din webbdesigner styrt sidorna åt det hållet?5.8. De struntar i att vara en resurs för dig.

Har du blivit positivt överraskad av din webbdesigner? Har din webbdesigner kommit med förslag till hur sidorna kan bli bättre? Har du fått tips om nya program eller tekniska lösningar som kan stödja dina syften med sidorna? Om inte – varför? Du lägger dina pengar i webbdesignerns fickor – varför är de inte mer intresserade av att hålla dig uppdaterade om det de kan bäst.5.9. Kan din webbdesigner ta din webbsatsning framåt på andra sätt?.

Vad mer kan din webbdesigner hjälpa dig med? Förstår han/hon sig på statistik, sökmotoroptimering och sökmotorregistrering? Tar han/hon hand om dig hela vägen eller är du en kund som tas för given? Är du en plånbok eller en samarbetspartner för dem?5.10. Ta kontrollen själv på ett språk som du förstår.

Känner du igen dig i det här? I så fall är ditt nästa steg att läsa boken ”Allt du måste veta om säljande hemsidor som ger dig marknadsförarens perspektiv på hur en sida ska vara för att visa ditt företag från sin bästa sida. Boken ger dig total kontroll över både dina sidor och den webbdesigner du anlitar. Lämna inte din webbplats åt slumpen.

Är du intresserad av Boken som kan hjälpa dig så kontaktar:
Redaktionen, Nimrodsgatan 24 B, 115 42 Stockholm, Tel. 08-34 59 33, Order 08-667 22 30,
skriv till oss mailto:stefan.ekberg@redaktionen-se.se


-------------------

6)

Dålig ekonomi kombinerad med minskade statliga bidrag till kollektivtrafiken.


Det är likadant i Köpenhamn, som i hela Tyskland och andra länder där monopolet driver
Busstrafik i former som påminner om länsbolagen i Sverige.

HUR är ett bolag, som svarar för kollektivtrafiken i Köpenhamn, räknar med en passagerarminskning på åtminstone 4,5 procent. Köpenhamns miljöborgmästare Winne Berndtson talar om en ”katastrofal” situation.

Anledningen till prishöjningarna är HUR:s dåliga ekonomi kombinerad med minskade statliga bidrag till kollektivtrafiken.


---------------------------

7)

En rolig insändare från Ukraina

Jo det är lättare i sverige.


Staden Lviv i Ukraina

På järnvägsstationen.
Goddag mitt namn är Gustafsson från Ukraine Aid.
Jag skulle villa veta vad en sovvagns biljett Kiev till Lviv kostar.
50,60 grivner
Om jag behöver 25 biljetter så skulle det bli gruppbiljett och ett annat pris.
Då kostar 58,00 grivner.
En biljett kostar 50,60 och om jag köper 25 blir det dyrare 58 grivner.
Det beror på documenten, dom kostar .
Om jag förstår dej rätt vill du ha 200 grivner extra (375 sek), trots att jag kommit till stationen för att köpa biljetter.
Stämmer
Men för att få 25 biljetter måste du skriva ett brevfrån er verksamhet med Ukraine aid brevpapper och annhålla om att få köpa nämda antaldet ska vara adresserat till stationchefen. Brevet ska ha firma stämpel och vara singerat av både firmans president och revisor.
Jaha vad det allt
Nej.
Därefter måste du känna någon som har kontakt inom stationshuset.
Alltså någon som jobbar inom någon resebyrå.
När vi hittat en sådan åka och hämta henne på andra sidan stan ,köra till stationen få kassa chefen och hennes chefs singnatur på vårat brev, så iväg och köpa biljetterna i en kassa.
Därefter betala 60 grivner(över100 sek) i tack för hjälpen.Så en 30 min tur hem med resebyrå kvinnan,hon som hade den rätta kontakterna.

Glädjande nog så hjälpte hon oss gratis...... eller så dela dom på p........
Slutpriset blev 56 grivner per biljett.

Vad har vi lärt oss av dessa sjutimmars arbete för att få köpa 25 st sovvagnsbiljetter?

Jo det är lättare i Sverige.

-----------------------------


Med detta önskar jag alla en fortsatt bra vecka.
Sanningen stund närmar sig i EMU frågan och för BR:s årsmöte.

Eder tillgivne

Toni Schönfelder
Tel 0034 616 421 085
Fax 0034 966 69 81 58
Mailto:toni@schonfelder.com


faxless cash advance faxless cash advance

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web
http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.