Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

Nyhetsbrevet nr 12 den 8:e november 2011 ”Varning Schönfelder”  
 
”Den obehagliga sanningen...”  
Mot korruption, vänskapskorruptionen, maktmissbruk och slöseriet med skattemedel  
 


 
 
Ledare Nyhetsbrevet “Varning Schönfelder” den 7 november 2011  
 
Kris, kris och åter kris. Det krävs inget långt sökande på Google för att snappa upp att det är något tjall med ekonomin i Europa. Till alla redan kända problem kan vi nu lägga ytterligare ett: vanligt folk kan inte räkna.  
 
Läs hela ledaren på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20111108-0.pdf  
 

 
 
1)  
 
Kortrijk 2011 befäster ställningen som världens största bussmässa  
Toni ger en kort rapport vad som pågår
 
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20111108-1.pdf  
 

 
 
 
Vi lever i en illusion om att Sverige är bäst i världen.  
 
Det säger Inga-Britt Ahlenius, tidigare chefen för FN:s internrevision.  
 

 
 
2)  
 
Bra Nyhetsbrev från Hydéns buss – föredömligt bra!
 
 
Klicka på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20111108-2.pdf  
 

 
 
3)  
 
Är det rimligt med statlig subvention (skattebetalarnas pengar) skapa nya bränslen som är än mer farliga för folkhälsan?
 
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
 

 
 
4)  
 
Säsongsräkningen av internationella kryssningsresenärer till Stockholm visar att staden slår rekord som destination
 
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20111108-4.pdf  
 

 
 
Michael OLeary koncernchef för Ryanair  
"The other airlines are asking how they can put up fares. We are asking how we could get rid of them." ("De andra flygbolagen frågar sig hur de kan höja biljettpriserna. Vi frågar hur vi kan bli av med dem.").  
 

 
 
5)  
 
RTS som fick ansvaret att bilda TRIP som skall underlätta kontakterna för småföretagen inom turistbranschen  
 
TRIP får svidande kritik
 
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20111108-5.pdf  
 

 
 
6)  
 
Resegaranti som hämmar och vem bär ansvaret för att inget händer?
 
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20111108-6.pdf  
 

 
 
Paroller som "Arbete åt alla!" har inom vänstern ersatts med "Rör inte mitt bidrag!"  
 

 
 
7)  
 
Kamprad har förändrat världen mer än någon annan
 
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20111108-7.pdf  
 

 
 
8)  
 
Peter Wallenbergs utfall i tv skadade Barnevik i Sverige.
 
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20111108-8.pdf  
 

 
 
9)  
 
Privat Bussföretaget vann upphandling efter strid
 
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20111108-9.pdf  
 

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.