Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

 
 
Det som saknas är uppkäftiga motkrafter.  
 
Bäste läsare,  
 
I mitt Newsletter nr 17, http://www.toni-schonfelder.com/swe.asp?kat=3&id=639&show=639  
berörde jag flera gånger nödvändigheten i en fungerande demokrati,att det som saknas är uppkäftiga motkrafter.  
 
Detta gäller i lika hög grad inom samverkande förbund eller politiska föreningar.  
 
En verksamhet som inte är konkurrens utsatt fungerar men i en form som fördyrar och byråkratisera.  
 
Den svenska turism är ett annat sorgebarn, under nr 3 beskriver jag hur illa det är ställt.  
 
Varje utveckling i samhället har skett genom att modiga personer vågat ta steget att ställa sig vid sidan om vad alla andra tycker. Det är lätt att tycka, det är ännu lättare att inte tycka alls och därmed ställa sig i ledet med Ja sägare.  
 
Det är frågan om läkemedelsföretaget Astra hade funnits till idag ifall inte en enda person utvecklat Losec i sin övertygelse att det var vad världen behöver och en feg VD samt hans styrelse förbjöd att fortsatta utvecklingen.  
 
Vad Losec betytt för Sverige, för Astra och tusentals anställda kan väl inte beskrivas med andra ord än ett stort tack.  
 
Sak samma hände på Ericsson när tre herrar utvecklade GSM standarden mot Ericsson chefers vilja som idag är en standard i hela världen till och med de så mäktiga företagen i USA har fått ge vika.  
IKEA är en sann saga där en person stod emot när svenska konkurrenter var på väg att driva IKEA i konkurs.  
Idag har en hel värld lärt sig att bokhyllan heter Billy som få kan uttala utanför Sverige.  
Men vad finns kvar av IKEA som är svenskt?  
 
En designavdelning i Älmhult resten av koncernen ligger i Danmark och Holland. En ägare som inte ha råd att bo i Sverige och är utlokaliserat till Schweiz där man efter inte helt obetydliga skatter där heller har råd att vara miljardär.  
 
Med honom har 500.000 andra svenska flyttat från landet de senaste 15 åren, inte därför att dom vill utan därför att dom tvingats till detta steg ifall man vill behålla en intjänat förmögenhet och få möjligheten att efterlämna en del till arvingar.  
 
Nästan hela den svenska märkesvaru industrin, WASA knäcke, FELIX, ABBA, Marabou , Volvo personbilar, SAAB och flera hundra andra har sålts till företag i andra länder.  
 
Med varje person som skattemässigt lämnar Sverige eller varje företag som är sålt till annat land flyttar huvudkontoret, ledningsfunktionerna och skattebasen.  
 
Det är dessa pengar som saknas i samhället och allt färre måste betala allt mer för att hålla igång ett land som har fullt av ekonomiska och moraliska krämpor!  
 
Att det kunde bli på detta sätt beror till en stor del att det saknas uppkäftiga motkrafter.  
 
Svenska regeringen som endast för några månader sedan meddelade att man var i stort sett i balans har fått korrigera dessa uppgifter fortlöpande, nu är man framme att netto upplåningen inte längre är 50 miljarder utan snart 90 miljarder kronor och vi har inte kommit fram till halvårs skiftet ännu.  
 
Uppmärksamma läsare till detta Newsletter kunde läsa om detta redan i oktober 2003.  
 
Kort och gått när det inte finns en fungerande opposition som enkelt kan beskriva vad som måste göras för att återskapa ett samhälle i tillväxt blir det ingen utveckling.  
 
Samma sak gäller för branschorganisationer, kan de som styr bete sig hursomhelst utan att det blir ett ramaskri då blir det ingen förändring.  
 
Det är nästan skrattretande att en hel bransch böjer sig för en resegaranti som är som en sten om halsen, inte överensstämmer med EU lagen och ändå sedan 1995 inte har åtgärdats. Att bussbranschen tillåter införandet av olagliga miljözoner vilka man dessutom tillstyrker. Listan av försummelse är lång, listan av något som är vettigt obefintlig!  
 
Ändå sitter det i lokala styrelser jamsande ordförande och medlemmar som håller truten. Det börja bli tjatigt men när skall någon vakna och kräva en total omorganisation av hela förbundet? Börja med att skicka hem Claes Olofsson är alltid en bra början.  
 
I detta nummer kan du läsa om:  
 
1)Berlusconi gör en ”Pagrotsky” med Alitalia  
 
2)SJ mörkar om resandet med fjärrtågen!  
 
3)Svensk inkommande turism har gått i stå!  
 
4)Börsens 40-bottenlista  
 
5)Sverige världsbäst på produktivitet med ny teknik  
 
6)Äntligen! Handlingsplan för dig som redan har en hemsida  
 
7)Miljö politiken i Sverige är en bluff av historiska mått, All time High  
 
 
8)Hårdare regler för att stoppa penningtvätt  
 
 
======================================  
 
Boka nu din resa till RDA, endast för bussresearrangörer med avresa den 1 augusti 2004. http://www.busstidningen.se/rda.html  
 
========================================  
 
 
 
1)  
 
Berlusconi gör en ”Pagrotsky” med Alitalia  
Som alltid i frågor som att hantera statliga bolags framtid är det politiska överväganden som tar över, se bara på SJ som fick betydande statsstöd i höstas genom en insats från Näringsminister Leif Pagrotsky uppbackad av tågmästare Lars Ohly.  
 
Det staliga italienska flygbolaget Alitalia har just nu en kassa för endast några dagars drift. Bränsleleverantörerna har fått garantier om löpande betalning av ett italienskt oljebolag där - just det - staten har betydande ägarintresse. Vår europakorrespondent ser i denna analys slående likheter mellan räddningsplanen för Alitalia och det sätt som man i Sverige för över nödvändigt kapital för att rädda SJ från konkurs. Alitalia måste få ett tillskott med minst hundra miljarder kronor för att återställa sitt eget kapital.  
 
Ingen investerare går in med dylika medel utan statliga garantier. Eftersom bolaget skall omstruktureras med ett holdingbolag som ägare där de olika verksamheterna delas upp, kan detta ses som en tillrätta lagt plan för att passa in i Air France/KLM-konsortiet. Italien måste få andra att betala kalaset och det gäller att köpa sig tid.Ett Alitalia utan betydande bantning av personal vilket facket hittills motsätter sig med framgång kan inte fungera. I första skedet skulle verksamheten bantas med 2 500 personer, men ju längre förhandlingarna pågick insåg man det verkliga personalbehovet kommer att vara 12 000 personer lägre än dagens 22 000 anställda.  
 
Mer än en halvering alltså. En sådan konsekvens blir politiskt omöjlig för premiärminister Silvio Berlusconi en månad före valet till Europaparlamentet. Vid sidan om det ovissa spelet mellan staten, andra ägargrupper samt fackföreningen tillsattes därför en grupp under ledning av finansministern som hade till uppgift att utse en konkursförvaltare enligt modellen med det krisdrabbade livsmedelsgiganten Parmalit för att kunna driva vidare Alitalia efter en likvidation fram till dess en lösning med Air France - KLM gruppen skulle kunna komma tillstånd.  
 
Det som nu kommuniceras från Berlusconis tjänstemän är ett politiskt spel där den tillfälliga lösningen är att - fram till Europavalet - låta Alitalia flyta och flyga. Italienska regeringen sätter nu press på EU där man på något sätt vill ha en tillåtelse att tillföra pengar till holdingbolaget och därmed göra bruden attraktiv för Air France - KLM koncernen.  
 
Därefter för man över saneringsproblemet till Paris och det hela är inte längre ett problem för italienska regeringen. Om denna plan kan förverkligas är synnerligen tvivelaktig.  
 
Eller blir det så att efter valet stoppar regeringen det flytande lånet och Alitalia stannar, för att därefter i ett mindre och fritt från skulder kommer tas upp i det fransk-holländska holdingbolaget?  
 
Spelet om Alitalia och dess anställda är inte på långa vägar slut den tid man har vunnit kommer visa sig vara en Pyrrhusseger för det av kommunister styrda facket.  
 
Svenska SJ fick - enligt Riksrevisionen - alldeles för mycket statliga pengar för gamla lok och annat under förra året. SJ fortsätter att å med förlust, och man kastar alltså - med samma goda skäl som Berlusconi in goda pengar efter dåliga. Att detta kunde ske beror på att regeringen och Näringsministern inte hade några problem att få stöd från Vänsterpartiet och dess ledare Lars Ohly, även han kommunist och dessutom tjänstledig Tågmästare hos SJ. Han har ju sin och sina kompisars pension att tänka på.  
 
 
SJ mörkar om resandet med fjärrtågen!  
läs mer på följande länkhttp://www.flygtorget.se/nyheter/nyhetsdetaljer.asp?KatID=1&ID=2173&bhcp=1  
 
Flygtrafiken från Stockholm under april månad ökade med 16 % till Göteborg, 20 % till Köpenhamn, 28 % till Oslo och knappt 3 % till Malmö. Vår reporter ställde frågan till SJ om bolaget ser någon effekt av detta: - SJ uppger inget för enskilda sträckor, vår trafik totalt under första kvartalet ökade med 2 procent och i mars med 4 procent. Aprilsiffrorna har vi ännu inte, säger en talesman för bolaget.Men SJ blandar ihop lokaltrafik med fjärrtrafik när man redovisar resandet. Enligt uppgifter från vanligtvis välunderrättat håll har resandet med SJ minskat dramatisk på det sträckor där flyget ökar.  
 
 
====================  
 
 
3)  
 
Svensk inkommande turism har gått i stå!  
 
Turism är som bekant en komplex fråga och när jag erhöll en fråga om min åsikt om paketering vilket är den enklaste av allt inom Turism men samtidigt det svåraste då produkten skall fram till en hugad lokal arrangör innan det skall ut på marknaden och då blir allt genast lite krångligare.  
 
Jag är inte alls övertygad om paketeringen i en större omfattning inför  
framtiden.  
Jag är istället bekymrad över den svenska övertron på paketering -- det bygger på  
att svenskar som rest i ett tidigare monopol reste i en paketerat resa,  
denna resform ut ur landet begränsas numera av att nya generationer klara sig  
själv bättre och med ett allt billigare flyg kan ordna sin resa på sätt  
som forna svenskar skulle få hispan.  
 
Den paketering som kommer att öka är möjligen skräddarsydda gruppresor där människor  
med ett gemensamt intresse väljer att resa till en viss destinationer.  
Detta är ju onekligen en form av paketering, ut ur landet! Men också till Sverige.  
 
Till Sverige ser det lite annorlunda ut, att resa till Sverige i ett  
paketarrangemang för traditionella semesterresenärer är dödfött!  
Sverige kan vara Gateway för resor till Nordkap, Baltikum, men inte mer.  
Svensk inkommande turism har missat alla tåg...  
Arrangörerna i dom Baltiska staterna är ju inte korkade dom heller.  
Finnarna har tagit hand om det mesta när det gäller resor norrut och  
norrmännen befinner sig på en ännu värre nivå än vad Sverige befinner sig  
när det gäller paketerade resor.  
 
Danmark har aldrig varit särskilt stora förutom när man körde för USA  
amerikaner som är nordiska ättlingar på den sk tre huvudstäderna men den  
verksamheten är också borta.  
 
Kryssningstrafiken är en stor grej och har flyttat till Östersjön med St  
Petersburg som magnet -- den kommer med nästa år fara Sverige allt mer förbi genom nya avgifter  
för att angöra lyckolandet väljer rederierna allt mer hamnarna på andra  
sidan Östersjön.  
 
Den inkommande turism i paketform sker hos Haman Scandinavia, Scandorama samt ett 20  
tal kontinentbaserade paketresearrangörer som lämnar allt färdigt till en  
bussresearrangör. Även denna marknad kommer än mer begränsas eftersom  
de10 nya EU länderna kommer att väcka nyfikenheten och är ur ekonomisk  
synvinkel är långt mer spännande destinationer.  
 
Vad som saknas är också arrangörer med kapacitet och resurser i Sverige.  
Jag kan inte se en enda arrangör som har muskler eller ens förmågan att  
skapa ett spännande arrangemang som håller i ett internationellt  
perspektiv.  
 
Skall man ändra på denna nedgående spiral måste detta ske på flera nivåer  
samtidigt.  
 
Först och främst krävs det folk som vill lära och som förstår att sätta sig  
in i hur folk tänker i det landet man vill attrahera, detta kräver att man  
bor en tid i landet och får ta till sig initial kunskap.  
Det räcker inte med att man kan tala hyfsat ett språk arbetat som aupair i  
en familj, det börja med att förstå att alla inte är socialister utan folk  
i andra länder beroende på bildning och inkomster har högst olika krav. Att  
paketera en resa för engelska lordar som övningsobjekt, även om dom aldrig kommer hade det  
varit en kul utmaning. Men vart skall dom resa i Sverige? Hur ser  
mottagningsapparaten ut, vem bär väskorna?  
 
Haman Scandinavia har nischat in sig på ett smalt segment där man slåss i  
konkurrens med ett 20 tal tyska paketarrangörer -- att paketera resor till  
Nordkap.  
Alla övriga resor är -- antar jag bara marginella även om St Petersburg  
resorna varit hyggliga kommer dessa att ersättas av Baltländernas offerter  
att resa in via Estland vilket kommer förbilliga resan med minst 1000 kr  
per person om det räcker.  
 
Vi befinner oss i en omvälvande omvandling där alla korten blandas på nytt.  
Svensk turistnäring har inte fattat ett smack och det är problemet, det  
finns tio tusentals älgar i östra Polen, Europas största sjösystem som är tillgängligt på ett eller annat vis.  
Kunderna slipper en fördyrande färjekostnad till Sverige samt är priserna att åka till Polen  
helt annorlunda och kommer så att vara under många år framöver i nybyggda hotell som växer upp som svampar ur jorden.  
 
Den svenska utbildningen är under all kritik, eleverna mestadels inte mottagliga och vem attan är lärarna? Kalmars utbildning var en katastrof -- det var allt fel och började med lärarna och så är det med Östersund och andra platser som jag haft nöjet att besöka för att ta mig i pannan när jag lämnade skolan.  
Antag att man får ihop en avancerat utbildning -- vad skall dom ta vägen  
efter att dom är färdiga? När det inte finns några vettiga arrangörer i  
Sverige kvar? Men vem vet kanske undrens tid inte är förbi och det skapas  
en verksamhet som har kraft att ta emot kunnigt folk åren 2007/08.  
 
 
Hej Toni,  
jag har sugit lite på detta, vet inte riktigt vad jag ska säga???  
Jag är i stora delar enig med dina åsikter. Det finns per idag inget bolag i Sverige som har tillräckliga muskler för dessa glada entusiaster som går ut ur befintliga turism utbildningarna.  
Möjligen Haman och Scandorama, har överlevt eftersom dessa flyttat sina huvudkontor till Norge. Övriga inom incomingbranchen består av bucketshops med 1-5 personer.  
 
En Swedish Workshop är en lika trist föreställning som Parsifal operan av  
Wagner. Dvs, tungt, tungt tungt...  
 
Har just fått reda på att de pengar regeringen avsatt för Innovation har  
enbart gått till statliga/kommunala myndigheter.  
Alla privata företag har fått nej - av konkurrensskäl.  
 
Det är alltså bara kommuner som kan stå för innovationen!!! Det är Turistdelegationen som beviljar pengarna och de har passat på att bevilja lite pengar till sig själva.  
Vad kan det bli av detta? Mer än ren cirkus.  
 
Konsten är inte att paketera - konsten är att känna kunden där ute i världen och kunna läsa  
de trender som finns med flera års framförhalning.  
När skall den svenska turistnäringen kunna samla sig till en gemensam linje åtminstone för några år framöver och avsluta det 30 åriga kriget som inte lett någonstans än ständigt nya utredningar och nya bidrag som försvinner i kommuners kassor som är tomma?  
 
Varför inte lyfta blicken ett tag och se på vad som skett i Dubai och nu är på väg att upprepas i Qatar två stater i Mellanöstern med öken på ena sidan och havet på den andra, med vilt skjutande araber runt omkring Gulfen och ändå kan man attrahera fler turister än vad det finns invånare i Norden, det satsas som aldrig för med nya flygplatser och resort anläggningar från vilka vi bara kan drömma.  
 
I dessa länder som svensk turistindustri länge skrattat åt har man skapat en destination som om några år skall vara större än Frankrike med sina 50 miljoner inkommande turister. Det är inte av en tillfällighet att Förenade Arab republiken beställt fler AIRBUS jätteplan för 800 passagerare vardera än något annat flygbolag, det är liksom en annan dimension i tänkandet medans man i Sverige fortsätter äska bidrag och baktala varandra!  
Det 30 åriga kriget är inte färdigt ännu.  
 
Det som saknas är uppkäftiga motkrafter. Det är alldeles uppenbart!  
 
=========================  
 
4)  
 
Börsens 40-bottenlista  
 
Under 2000-talet har ett 40-tal bolag på Stockholmsbörsen levererat 26 miljarder i förlust. Och flera väntas inte klara av att göra vinst i år heller.  
 
Ett 40-tal av börsbolagen har gjort förlust hela 2000-talet. Lägger man till bolag med något enstaka vinstår under perioden sväller listan rejält, skriver DI:s börskrönikör Torbjörn Isacson.  
 
 
=========================  
 
 
5)  
 
Sverige världsbäst på produktivitet med ny teknik  
 
Sverige tillhör den absoluta täten när det gäller att skapa högre produktivitet med hjälp av ny teknik. Det visar en studie genomförd av The Economist som offentliggörs idag. Studien bekräftar att IT och telekom bidrar till ekonomisk tillväxt. Men att enbart investera i teknik räcker inte. Fem faktorer har betydelse för förmågan att skapa högre produktivitet och därmed ekonomisk tillväxt.  
Studien är finansierad av Microsoft och genomförd av The Economist Intelligence Unit, EIU, en undersökningsenhet inom förlaget bakom tidningen The Economist. Den undersöker betydelsen av IT och telekom för Europas produktivitet och ekonomiska tillväxt.  
 
– Studien är viktig eftersom den hjälper oss svenskar att förstå vad vi måste fortsätta satsa på för att inte tappa vår tätposition. Svenska företags utmaning är att upprätthålla en mycket hög produktivitetsnivå och hitta nya sätt att ligga kvar i täten. Allt annat innebär att vi tappar i konkurrenskraft till omvärlden, säger Peter Kopelman.  
 
Tonis kommentar,  
Det är med stor glädje man läser detta, tänk om denna positiva innovativa utveckling kunde nå andra branscher som exempel rese och transportbranschen.  
 
 
===========================  
 
6)  
 
Äntligen! Handlingsplan för dig som redan har en hemsida  
 
Nu surrar det inte där ute längre, nu vrålar det av aktivitet bland företagare som förstår  
hur mycket man kan göra med begränsade resurser på Internet.  
Har du tagit din plats bland de som kommer räknas framöver eller är skärmen släckt efter masken SasserW32?  
 
Idag är det två saker som gäller:  
 
1. Handlingsplan för dig som redan har en hemsida  
 
Avsätt tid till planering av hemsidan. Det här är viktigt eftersom många hemsidor är  
styvmoderligt behandlade. Man lägger in lite grejor som man låter guppa omkring och sköta  
sig själva. Planering, tid till planering och förbättringarna som resultat visar oss där ute att ditt  
företag är med på tåget.  
 
Har du startat ett nyhetsbrev som visar dina kunder och intressenter vad du kan? Om inte, gör  
det blixtsnabbt. Ditt nyhetsbrev kommer bli din bästa länk till gamla och nya kunder.  
 
Utvärdera sajten som helhet med ditt statistikprogram. Finns det sidor som besökarna är på oftare?  
Kan du ge dem mer sånt? Kan du ta bort sidor som inte får så många besök. Gör det.  
 
Gör en plan för när ni ska utvärdera nästa gång. Ta det här på allvar. Internet är ett Klondike men bara  
för den som sätter spaden i jorden.  
 
Skapa rutiner för hemsidan. När ska saker göras och av vem? Vem har ansvaret för att sidan  
utvecklas? Vilken tid har den personen att göra det på?  
Vem är det som svarar på e-mail förfrågningar och vilka rutiner finns det för detta? Minst en gång i timmen skall e-mailen bevakas och svaren skall skickas innan man går hem för agen.  
 
 
 
2. Handlingsplan för dig som inte har en hemsida  
 
Surfa runt på Internet. Besök dina konkurrenter och se vad de gör bra och mindre bra. Vad kan du lära  
dig av dem. Vad kan du göra bättre än dem?  
 
Ta fram en stor bunt med papper och rita upp de sidor du tänker dig att du ska ha på hemsidan.  
 
Tänk alltid som en besökare när du planerar. Tänk som olika besökare med olika syften till besöket.  
 
Bestäm vad du vill att sidan ska göra för jobb för ditt företag. Ska den sälja direkt? Ska den visa  
var man kan köpa det du säljer? Ska den uppmuntra till kontakt  
Ska den ge information om din verksamhet stödja köpbeslut.  
Bestäm vad sidorna ska göra för jobb åt dig så kommer de att göra det jobbet.  
 
Det finns många fällor som kostar onödiga pengar på vägen. Det är därför du ska investera  
i boken "Allt du måste veta om säljande hemsidor" på http://www.redaktionen-se.se/hemsidor.html .  
Där får du genvägarna till hur du ska lyckas snabbare.  
 
============================  
 
 
7)  
 
Miljö politiken i Sverige är en bluff av historiska mått, All time High  
 
 
I tidigare Newsletter har jag visat gång på gång hur mp + v som påstår sig var miljöns främsta förkämpar istället är raka motsatsen och ansvariga för ett miljardslöseri som saknar en motsvarighet i svensk historia.  
 
Det som saknas är uppkäftiga motkrafter.  
 
Regeringens kärnkraftsförhandlare Bo Bylund verkar ha det svettigt. Senast på Valborgsmässoafton var personalen på Barsebäck, stödpartierna och andra intresserade utlovade besked om framtiden för svensk kärnkraft i allmänhet och Barsebäck i synnerhet. Men nu är det nionde maj och något besked har ännu inte kommit.  
 
Bylunds uppdrag är inte avundsvärt. Han ska förhandla med kärnkraftsindustrin, i praktiken Sydkrafts tyska aktieägare, och till varje pris få dem att skriva på att de ska stänga de svenska kärnkraftverken, mot rundlig betalning. Kostnaden bara för det första steget - det andra aggregatet i Barsebäck - beräknas ligga på i storleksordningen åtta miljarder kronor. Finansdepartementet jublar inte. Till det kommer kraftigt ökade koldioxidutsläpp. Miljödepartementet borde vara djupt bekymrat.  
 
Industrin vet att intresset för kärnkrafts el kommer att öka i takt med att begränsningarna för koldioxidutsläpp i Europa skärps. Samtidigt är inget företag ointresserad av arbetsfria inkomster. Så självklart kommer en uppgörelse förr eller senare. Men en sak står klart redan nu: Den blir dålig för den svenske skattebetalaren och miljön och riktigt, riktigt bra för Sydkrafts tyska aktieägare RWE.  
 
 
================================  
 
 
8)  
 
Hårdare regler för att stoppa penningtvätt  
 
Nya lagar från regeringen till Riksdagen.  
Revisorer, oberoende jurister, fastighetsmäklare och antikvitetshandlare ska omfattas av lagen om penningtvätt. Det är innehållet i en remiss som regeringen idag lämnar till lagrådet.  
Avsändare: Finansdepartementet  
Ämnesområde: Lag och rätt  
 
http://www.regeringen.se/sb/d/3785/a/22282  
 
Tillkommer redan beslutade lagar om ett nytt lägenhetsregister där alla måste fylla i vilken slags bostad man bor i som kan samköras med alla andra register vilket fram till nu varit förbjuden men lagen nu ändras varför några hundra tusen personer snart får frågan hur man har råd att bo i den aktuella bostaden?  
 
Härliga framtidsutsikter!  
 
 
===================================  
 
Boka nu din resa till RDA, endast för bussresearrangörer med avresa den 1 augusti 2004.  
http://www.busstidningen.se/rda.html  
 
========================================  
 
 
Eder tillgivne  
Toni Schönfelder  
Tel 0034 616 421 085  
Fax 0034 966 69 81 58  
 
 
 
Bild 1  
 
Mer och mer liknar saker och ting som hönan och ägget  
 
Bild 2  
 
Regeringen har nu tagit det avslutande steget och kan samköra alla dataregister samt införs ett nytt lägenhetsregister, staten som spionera på sina medborgare har bara börjat!  
 
 
 

faxless cash advance faxless cash advanc>

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web
http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.