Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

Snabb krishantering på webben efter olycka ! det är inte bussbranschen det handlar om utan flygbranschen....en bransch som i stenhård konkurrens lever på sina kunder och inte som bussbranschen i sverige "hänger" på dropp på svenska skattebetalarnas pengar.! Vad kan bussbranschen lära sig av detta? istället för att gå ut och dementera, snacka bort, försköna, eller komma med "intelligenta" tillrop som att bussar över 3,9m är farliga? Använd internet tekniken, gå ut med ett klarläggande om en olycka -- alla fakta på bordet -- utan hänsyn till Volvo och Scania bussars bevisade brister -- låt olika experter komma till tals -- låt andra avgöra vad som är rellevant -- Det är sådant som ger branschen i sin helhet en chans till förnyelse och en väg tillbaks dit den en gång var!..... ordet framgång känns som förlegad i en svunnen tid.... Det är inte bussbranschens VD:s "nuna" i media som är av intresse -- utan fakta , fakta och inget annat än fakta och den besitter inte föreningens kansli och ännu mindre dess VD.. Lär er av flyget...... eller gå till min webbsida http://www.horizonsafety.com där hittar du alla flygolyckor i världen under rubriken US Office off Accident Investigation Något för bussbranschen att ta efter ? Bygg upp en internetbaserad databank för bussolyckor med riktiga uppgifter så slipper man www.vingkund.com som torde visa hela branschens oförmåga. Finns det ingen övre gräns för en branschs tafflighet? frågan ställs av, --- Toni Schönfelder ---- läs vidare hur flyget löser detta -- utan fördröjning -- kanske det finns hopp för bussbranschen -- trots allt? På måndagskvällen 3 tim efter olyckan (31 jan 2000)när det störtade flygplanet från Alaska Airlines i Stilla Havet utanför Los Angeles, var Flygbolaget mycket snabb med att lägga ut information om det inträffade på webbplatsen www.Alaskaairlines.com. Handlingen visar på fördelen med internet som verktyg för företags krishantering, skriver Cnet. I ett meddelande på webbplatsen förklarar flygbolagets vd John F Kelly att man avser att fortlöpande publicera information om olyckan. ........som avslutning ställer jag frågan -- vad är uppgiften för bussbranschen år 2000? Toni Schönfelder

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.