Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

1) Chefen som gick på horhuset och fick sparken

2) Pinsamt. Historielöshet, ignorans

3) Stagecoach som lämnar USA med svansen mellan bena och 20 miljarder SEK i förluster,

4) SJ:s konkurrenter rasar mot att staten

5) Flygbussarna byter ägare

6) Från och med den 1.1.2003 skall alla Olyckor i EU......

7) SEB har hittills i år dragit på sig 46 betalningsförelägganden

8) Turistrådet & Framtidsprogrammet befinner sig i ett kritiskt läge

9) Goda NYHETER för bussresearrangörer och bussbolagen

10) "Behövs Fastighetsverket?"

11) STG Resebyråer ställer in betalningarna

12) Ett priskrig leder till att resenärerna förlorar genom att flyginfrastrukturen i Sverige försämras


1)
Chefen Med brallorna nere som gick på horhuset och fick sparken!
Stagecoach chefen för USA Barry Hinkley som var utsänd från England att reda ut USbus affärer, togs på bar gärning i Houston Texas,( där all prostitution är förbjuden) tillsammans med en
-glädje flicka - arresterades och utvisades från USA.

2)
Stagecoach....
Jag skrev i mitt januari newsletter år 2000, det är en tidsfråga hur länge Stagecoach kommer att finnas i USA efter att man förvärvat USbus, som man högttydligen deklarerade, här finns det pengar att tjäna! Ja hoppsan.
Att ta över USA:s största bussbolag, det går inte, om man är utlänning! Jag vet!

Pinsamt. Historielöshet, ignorans det är vad det handlar om bland Bussbranschens stor bolag.

3)
Stagecoach förvärvade år 2000 USA:s största och konkurshotade bussbolag USbus med dryga miljarden US Dollar i underskott för 1.8 miljarder US Dollar= ca 20miljarder SEK.
December år 2002 lämnar man ett sargad USbus med en direkt förlust i den egna bokföringen på 766 miljoner USD = 7,6 miljarder SEK efter att man år 2001 skrev av 50% av halva köpeskillingen 900 miljoner USD= 10 miljarder SEK. Smällen torde ligga i storleksordningen 25miljarder SEK, även med kreativ bokföring.
Driftsförlusten för USbus har i vart fall inte minskat, nu är det Amerikanska ägare som tar över. Tack adjö Sir Souter.

Nu tippas det i England att Souter tvingas att ta bort Stagecoach från den engelska börsen.
Så kallade Venture capitalister har lagt ett bud på Stagecoach vilket styrelsen vid denna tidpunkt ännu inte tagit ställning till. ( vilket betyder om man tar över bolaget att det styckas upp i partiklar och säjls medans förlusterna läggs i ett eget bolag som man försätter i konkurs) Den som har mest att säga till om, sitter numera i Dubai, av en händelse en Volvo nära affärsvän. Hokus Pokus affärerna, jonglörerna från finansen, det börja hetta till för det av Volvo finansierade bussbolaget som började med två tomma Bussar!
Timing is all!
Ett Volvo som förvärvade ett engelskt Leyland samtidigt som den Engelska bussmarknaden havererade.
Då fanns Souter med en stadsbuss och körde gratis på rätt plats.
Sanningens stund kommer så sakta, den kommer alltid, ibland tar det bara lite längre tid.
Kan de ovanligt höga förlusterna och en akrobatisk bokföring ha ett samband med att revisor firman heter Arthur Andersen och det är samma fysiska revisorer som är ansvariga för Enron skandalen? den största i världs historien?

Pinsamt. Historielöshet, ignorans det är vad det handlar om

4)
Tanken är att SJ ska visa ett 0-resultat nästa år och att man ska klara statens avkastningskrav 2007.

Har vi inte hört detta förut, minst 20 gånger?


Mina kommentarer finns efter denna press informationer.

05.12.2002
Antalet resenärer på SJ har ökat med 5-6 procent i år. Trots detta tvingas staten skjuta till en miljard kronor för att rädda bolaget. Enligt vd:n Jan Forsberg handlar det negativa resultatet till stor del på några dåliga avtal med länstrafikbolagen och ett eftersatt underhåll. Problemen kommer dock inte att medföra att personal blir uppsagd, om bolaget får in nödvändigt kapital. Tanken är att SJ ska visa ett 0-resultat nästa år och att man ska klara statens avkastningskrav 2007.


Åh så...
SJ:s konkurrenter rasar mot att staten skall skjuta till en miljard kronor för att rädda bolagets finanser. Jan Johansson, som är vd för Tågkompaniet, anser att stödet snedvrider konkurrensläget. Hans motkrav om stödet går igenom är att staten öppnar för konkurrens på de lönsamma linjerna. Det som, enligt Johansson, är det stora problemet är att SJ slog undan stor del av konkurrensen genom att lägga sig lågt i anbud på tågtrafik. Får SJ sen statligt stöd för att fortsätta på samma sätt tar det livet av konkurrenterna.

Toni anser!
Med Ulf Adelson (m) som lydigt redskap i det socialistiska systemet och ordförande för SJ. Nu skall man hitta en syndabock! Det är aldrig en tillfällighet att dylika bullentiner släpps ut. I maktens korridorer är allt väl planerad. Det gäller att rädda ansiktet på en moderat politiker som själv är befläckat med otaliga idiotiska beslut, för att vara vänlig,i sin egenskap som dåtida kommunikationsminister, vilket kommenteras av nära partivänner till honom, det var väl inte den mest kompetente ministern som moderaterna har haft.

Just det!

Jag kan ge lite extra hjälp till alla som vill veta hur saker och ting hänger ihop!
Det började med Stig larsson som ljög, trixade och till slut sålde allt vad Staten ägde i SJ, ca 30 miljarder kronor försvann i ett bottenlöst hål, det fanns ingenting kvar i SJ:s ägoskap, inte ett dotterbolag än mindre en enda liten järnvägsvagn eller ett fjuttigt lok.
Lease back affärer, var Larssons ord, så gör man i dom privata storföretagen var hans ständiga klyscha, hur det gått med detta visar resultaten i ABB, Ericsson, SAAB, VOLVO, SKF och allt annat där Wallenbergarna har sina tentakler. Larsson kom från ett Ericsson där han körde bort några miljarder på en hopplöst dum snabbtelefon som var ur tiden innan den ens han ut i marknaden, denne Larsson som Wallenbergarna av hävd inte kunde sätta på backen, fick Staten ta hand om, så fungerar det i äktenskapet Staten kontra Wallenberg. Larsson sålde allt i SJ med Riksgälden som garant för att amerikanska pensionstiftelse skulle acceptera en total leasing, SJ själv var inte tillräckligt kreditvärdigt! Denna information var aldrig tillräcklig för att någon skulle höja ögonbrynet. Leasing avtal i US dollar när intjäningen är i svenska kronor!! ( fortfarande märkte ingen någonting) i ivern att dölja Larssonska otroliga luftaffärer. Styrelsen som är både blind och döv märkte ingenting. Regeringen som måste ta ett beslut eftersom riksgälden skulle utfärda statsgarantier, märkte ingenting, facket som var väl informerad visste om allt, men höll tyst då det låg i deras strategie att staten skall vara den som driver trafik och ingen annan! Planhushållning!
Moderaterna som ville ge Larsson sparken, kunde inte detta då socialdemokraterna tagit över och man ville inte lämna ut alla Larssons kriminella aktiviter som i vilket annat EU land, med erforderlig rättssäkerhet, skulle lett till fängelsestraff för ett 20 tal SJ chefer samt statens inblandade tjänstemän, SJ styrelsen och fackets representanter i SJ styrelsen.

En herre som var med till 100%, som lydmänniska, Karl Erik Strand, dåvarande chef för SJ persontrafiken, därefter chef för Flygplatsen i Skavsta, där han fick sparken av de engelska ägarna knappt ett år efter att han började. Därmed fångas han åter upp av rörelsen, det gäller att ta hand om de egna!
Varför han blev chef för Sveriges Turistråd. Det var han som var ansvarig för dumpingavtalen mot länshuvudmännen vilket gör att SJ blöder som ett såll, väl medveten om att det först efter några år kommer fram, alla som har en minsta kunskap om svensk kollektivtrafik, och dom är många, ingen av dem har vid ett enda tillfälle yttrat sig om Larssons och Strands skandalösa agerande! Förskingring av statligt kapital, tusentals tillintet gjorda arbetsplatser. Varför undrar du? Därför att alla står i ekonomiskberoende skap, som smygit sig på genom en medveten politik, från sittande statsmakt, det finns bara en motsvarighet för att kunna förklara det hela, om du vill eller inte vill godtaga detta. Sovjet, ett annat land där det som lakej går dig väl. Annars står du utanför,experterna i sverige med insikt samt deras möjligheter att framföra misshälligheterna, dom finns inte, ifall dom vill arbeta och leva kvar i Sverige där alla står i beroende ställning. Jag har sett det i andra länder, jag kan se skillnanden, det har inget med politik att göra, det är ruggigt och det är sjukt i ett land som påstår sig prisa ytrandefrihet, demokrati och vara en rättsstat.
Samme KE Strand lyckades med att förstöra SJ:s internationella avtal som exempelvis Interrail, vilket har lett till att tusentals turister försvann från Sverige,inte minst Norrbotten, samme KE Strand är ansvarig för att SJ lade ned Schwedisches Reisebüro i Berlin och lämnade delägarskapet i Reisebüro Norden i Hamburg m.fl andra platser
Inga åtgärder därefter har kunnat kompensera förlusten av den Tyska resemarknaden, ej heller nästan gratis flyg från Frankfurt till Östersund och Kiruna, som är en skandal i sig som heter duga.
Berlin och Hamburg var i särklass de största distributörerna av Sverige Turism, på den största av alla marknader, Tyskland. Störst på incomming alla katogorier var GDG för hela Norden,med buss, bil, kryssningar, tåg samt flygresor! Mer än 120 agenturer i världen blev utan mottagare av sina turister en vacker dag. GDG Continentbus lyckades man genom falserier och Jante lagen avliva och stycka upp. Till detta saknades det inte lyd människor som hjälpte till för egen vinnings skull.
Att lägga ned Berlin kontoret som var ett historiskt arv med ett marknadsvärde som inte går att mäta i pengar, ett sådant beslut behövs antingen en total aningslöshet eller total avsaknad av kompetens.
I detta fall är det, både Och!
Det är denne KE Strand som idag leder Sveriges Turistråd, se artikel nr 7!
Denne förmodligen mest inkompetente person som går att hitta till detta arbete fortsätter att förstöra för Sverige, det är den politiska adelns stamtavlor och det intressanta skvaller i förbindelserna som är grogrund till utnämningarna, därför står Brasiliens brudar står högt i kurs och helt riktigt utan att någon tar bladet för munnen. I rädsla, i ett land av yttrandefri.......

Pinsamt. Historielöshet, ignorans och en otrolig kapitalförstörelse, i pengar och humankapital.Det är KE Strand! VD för Sveriges Turistråd.


5)
Flygbussarna byter ägare!

Flygbussarna köps av bolagets management tillsammans med Storstockholms Lokaltrafik.
Det innebär att koncernchef Kjell Bergkvist och styrelseordförande Kurt Jofs tillsammans tar över majoriteten av bolaget, 54 procent, och att tidigare majoritetsägare Nordico Group och 3i lämnar företaget. Övrig management i Flygbussarna får en andel på 16 procent, medan SL ökat sin andel till 30 procent.

- Vi i företagsledningen har stark tilltro till den framtida utvecklingen av flygbussarna. Nu kan vi säkerställa långsiktigheten i utvecklingen inom flygrelaterade verksamheter i Sverige och utomlands, men satsar också på nya verksamhetsgrenar som tågverksamhet, säger Kjell Bergkvist, VD och delägare.

Flum, flum, flum!

Suck, inte nu igen! Är det aldrig någon som reagera? Lekstugan där man använder skattebetalarnas pengar efter att venture kapitalisterna nu lämnat verksamheten, visa en sak, att vinsten i Flygbussarna inte alls är den som man hade förväntat sig i ett bolag som har total MONOPOL i trafiken. Alla vackra ord om utveckling och Flygbussrana World Wide coperation är och förblir en saga! En saga, sött och inlullad för dem som vill slirar runt med grabbarna! Och det är många! Rövslickare heter det i andra samnhang, som med skattemedel lever gott! Eller är tanken att SL med lakejen Bergkvist skall ta över världen för att rättfärdiga sina framtida studieresor? Läs Stagecoach! Era förutsättningar finns inte, ....ju, ifall svenska skattebetalare förser er med nödvändigt kapital, med ett SL som delägare, Grattis till vinstlotten! Varför inte börja för en gångs skull på hemmaplan och införskaffa en buss som är komfortabel, som utmärker sig för att vara en bekväm flygbuss! Det ni har idag är ett monopol! En faslig massa skrällen till bussar som inte står efter kvalitén som finns i Moskva! Hur man lyckas köpa Neoplan bussar som är så till den milda grad felanpassade torde vara en bedrift i sig. Neoplan, det enda märke där man tidigare kunde få något som skulle kunnat sätta riktmärken i marknaden. Kanske ni skall börja med att ta över trafiken i länder som Ryssland, Vitryssland, Ukraina m.fl. ni kommer inte att märka nämnvärd skillnad förutom att det finns en massa grabbar med mörka solglasögon, det känns förutom detta säkerligen hemtamt, mycket snack och lite handling.

Pinsamheter. Historielöshet, ignorans och stöld av skattemedel!6) Enligt ny EU lag från den 1 mars 2003 måste alla försäkringsbolag informera sina kunder med uppgifter vem som är ansvarig att hjälpa dig om olyckan är framme i annat land. Om det räcker med SOS i Köpenhamn är tveksamt? Eller vet någon hur det skall fungera? Annars är systemet med SOS bra, då man där talar skandinaviska! Och ofta rycker ut rellativt snabbt, långt ifrån acceptabelt, men ändå bättre än hur det var innan SOS.


7)
SEB har hittills i år dragit på sig 46 betalningsförelägganden. Bland fordringsägare finns Posten, Riksbanken, Apoteket, Vodafone och Taxi Stockholm.

Kreditfakta ger nu storbanken sitt lägsta kreditbetyg, en röd bock, uppger Dagens Industri och tillägger att så dålig kreditvärdighet har annars konkursmässiga företag.
- Det går inte att skylla ifrån sig utan det är illa skött, kommenterar SEB:s informationschef Gunilla Wikman

Bäste bussägare, eftersom det är många som har dragit på sig en anmärkning, vilket är helt OK i ett system där alla borde få en medalj för varje år, där man orka arbeta i ett system fullt av Nollor. Men det är få bussbolag som nått SEB bankens taskiga kreditvärdighet! Eller är det något fel på företaget som gör kreditvärdighets rankning?
Ring Gunilla nästa gång din bank säger nej till ett lån, hänvisar till att ni har fullt upp med annat!

Pinsamheter. Historielöshet, ignorans. Stor är störst och bestämmer!

8)
Turistrådet kräver ökat regeringsengagemang

Näringsdepartementet och regeringen har hittills inte genomfört eller levt upp till något av sina utfästelser i Framtidsprogrammet. Nu är det hög tid att öka tempot och gå från ord till handling, säger Turistrådets vd Karl-Erik Strand.
Onsdag den 4 december presenterar näringsdepartementet och turistminister Ulrica Messing lägesrapporten kring Framtidsprogrammet.
Men redan nu bedömer Karl-Erik Strand att tempot och engagemanget från regering och riksdag hittills varit för litet.
- Framtidsprogrammet befinner sig i ett kritiskt läge. Om vi inte ökar trycket nu är risken stor att förtrondet för programmet drastiskt kommer att minska. Vi måste snabbt få ett ökat turistmedvetande i riksdagen och hela regeringen.Det en lång rad förslag i paketet som väntar på beslutsfattande.
Karl-Erik Strand ger två exempel: I framtidsprogrammet står det klart och tydligt att marknadsföringsresurserna ska öka.Därför förväntade sig turist- och resenäringen ökade bidrag i budgeten inför 2003. Något som inte infriades.
Det andra punkten gäller skatter och avgifter där Framtidsprogrammet, undertecknat gemensamt av näringsdepartementet och turistbranschen, tydligt talar om att turistnäringen ska behandlas likvärdigt med andra industrigrenar.
- Lika förbaskat har frågan om sänkt skidskatt kört fast, och vi har fortfarande högre restaurangmoms och högre energiskatt på hotell jämfört med andra näringsgrenar, säger Karl-Erik Strand.
Enligt vad Travel News erfar har näringsdepartementet haft mycket svårt att få igenom sina idéer i diskussionerna med finansminister Bosse Ringholm.


Vad betyder nu detta svammel?
Jag gissar att Ringholm känner väl till KE Strand ! Förmodligen finns det kvar medarbetare i finansdepartementet som minns honom från andra statliga bolag som Strand varit verksam i, Swedair, SJ, varför man säkerligen är extra försiktig när KE Strand är inblandat.
Vad är det som skall kosta så förfärligt mycket pengar i framtidsprogrammet?
Mycket av det som gjordes i grupperna har förändrats och tillrätta lagts av KE Strands medarbetare så att det
skall passa in i hans verksamhet,

isåfall är Jorden för liten!

Tack Bosse, stå emot och börja med att tipsa Ulrica Messing att hon skall vara ytterst aktsam, börja med att skicka Strand till Sydpolen, då Nordpolen ligger för nära, det finns jobb på en forskningsstation där man mäter isens tjocklek, ta fram en person som kan leda ett Sverige i turistiska frågor som landet så väl behöver. Eller som någon nyligen sa, slutar slicka mig i röven, det är redan fullt där! Denne person är Amerikan, verksam i USA, i kryssningsbranschen. Det är en annan takhöjd där OVER!

Pinsamt. Historielöshet, ignorans och ett våldsamt slöseri med skattemedel.


9)Goda NYHETER för bussresearrangörer och bussbolagen

Om två år planerar finländska Holiday Club att öppna sitt nya jättehotell och upplevelseanläggning i Åre. 154 hotellrum, 150 andelslägenheter, ett äventyrsbad, spa, bowlinghall, barer, minigolfanläggning och en stor hall med plats för 1.500 personer – ska göra Åre mer attraktivt som turistort – året runt. Holidays Club beräknar att anläggningen kommer att ha 150 anställda och omsätta runt 140 Mkr. allt enligt Dagens Industri, den 5 december.

En bra dag, samma dag då jag fyllde mina 60 År!

Detta betyder ett stort lyft för Åre, transfer trafiken från Östersunds flygplats samt bussresearrangörerna från andra delar av landet som kan köra folk till ÅRE. Sådanna här projekt är GULD värda för Sverige och för bussfolket! Grattis Sverige!


10)
CITAT
Finansminister Bosse Ringholm talar vid Statens fastighetsverks
tioårsjubileum måndagen den 2 december, under rubriken "Behövs Fastighetsverket?"

Men Bosse Ringholm, varför behöver vi Länsbolag i Sverige? Jag som fortfarande är en betydande skattebetalare i Sverige, visserligen inte frivillig, men du har gjort så att jag är det och för all del har Sverige blivit anmäld till EU, igen, men det struntar du och dina medarbetare högaktningsfullt i eftersom ni är medvetna om att Sverige blir fällt, därför gäller det att fördröja beslutet så länge som möjligt. Jag skulle gärna lämna mina bidrag om dom kom exempelvis sjukvården, äldrevården, skolan, universiteten tillhanda. Men jag vill inte betala till schlaug, garthon, schyrman och alla andra potentater som missbrukar mitt bidrag. Och jag vill inte att mina surt förvärvade pengar skall gå till Bergkvist och SL så att dom far jorden runt för att hitta nya flygbussar att förlora pengar i, samtidigt som dom förhindrar varje form av fri konkurrens på sträckan Arlanda - Stockholm. Jag vill inte att mina pengar går till varje kommunistisk rörelse i latin Amerika eller Afrika. Och jag vill framför allt inte att mina pengar går till Länsbolagen! Så frågan är, Behövs Länsbolagen? Svaret är NEJ !
Eller är det jag som har missat något som jag borde begripa?

Pinsamheter. Historielöshet, ignorans


12)
STG Resebyråer ställer in betalningarna

Medlemsorganisationen STG:s servicebolag ställer in betalningarna. Orsaken är den mycket svaga marknadsutvecklingen och att satsningarna på ett eget datasystem blivit kraftigt fördröjt.


Det är datans fel! Tror mig det vet min snart 97 åriga moder, det är datans fel!
Det vet ju alla. Är alla som läser lika nojiga? Jag besparar mina läsare pressreleasen, flum svenskan är den som står högt i kurs, och branschens nyhetsorgan tar tacksam emot allt -för att fylla sina sidor!

Pinsamheter. Historielöshet, ignorans

13)

Näste Flumare....

Bolag som Goodjet och Ryan Air har satt prispress på SAS. Easyjet hotar att göra det. Men det innebär inte bara fördelar för resenärerna. Ett priskrig leder till att resenärerna förlorar genom att flyginfrastrukturen i Sverige försämras. Mindre konkurrensutsatta och mindre lönsamma rutter läggs ner. Det menar SAS informationschef, Bertil Ternert, men han tror inte att lågprisbolagen blir långvariga.
- De erbjuder ingångspriser för att komma in på marknaden, men successivt måste de höja priserna, säger Bertil Ternert.

Tack Bertil, SAS!

Aeroflot, Air China, North Korean Airlines, kommer du från någon av dessa bolag, eller du kanske arbetat i dessa länder för SAS?
Det måste var härligt att leva i en flumvärld långt borta från konkurrens och sömnlösa nätter.

Pinsamheter. Historielöshet, ignorans

Jag återgår till dagen efter firandet, härligt befriande och solen skiner från en klarblå himmel.

Till givne
toni schönfelder

0034 616 421 085


Välkommen alla nya läsare!
Hoppas ni har det högt i tak därhemma!

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.