Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

Miljözoner blev miljöbyråkrati istället för miljökrav kan sluta med en Turistboykott mot Sverige

Sedan den 1 januari 2002 har kommunerna Stockholm, Göteborg, Malmö och Lund infört med stöd av Trafikförordningen(SFS 1998:1276) och kapitel 10 lokala trafikföreskrifter en miljöbestämmelser som strider mot EU lagar. Trafikförordningen säger att Bussar äldre än 8 år måste ha speciella filter vilka i verkligheten kräver nya motorer då äldre motorer inte klara av filtrerna utan att motorn går sönder. Enligt EU lagstiftningen kan ett land införa strängare bestämmelser än de som ryms inom EU lagen, men den skall då ha fått ett godkännade av Kommisionen, och detta har de svenska kommunerna fullständigt struntat i. Efter diverse samtal med ledande personer inom Kommisionen är det frågan om motstånd och obstruktion till EU lagen. Vidare strider den rätten för ett fordon som är godkänt inom ett medlemsland fritt få resa runt med Turister.Varje form till åtgärd att inskränka den fria reseverksamheten även om det inte varit den primära avsikten kan inte accepteras.Att jämföra miljözonsbestämmelserna t.ex. högsta tillåtna hastigheter på vägnätet mellan olika medlemsländer är inte acceptabelt.
Det bör påpekas att Sverige har försökt fördröja EU:s långt strängare miljölagar för dieselfordon då en svensk tillverkare inte kunde få fram motorer som uppfyller EU:s nya miljökrav. Dubbelmoralen torde vara högst besvärande för de svenska förhandlarna.

I vart fall kan respektive kommun inte börja att tillämpa trafikförordningen utan att Kommisionen gett sitt klartecken. Stockholm struntar i EU:s regelverk. Polisen stolt meddelande att man börja bogsera bort Turistbussar som inte uppfyller de nya föreskrifterna.
Att Polisen därmed utför en olagalig handling tycks ingen bekymra, Maktens arrogans.


Lagen om miljözoner är idag en pseudolag för miljöbyråkrater och politiker som vill hänvisa till något för att slippa göra något verkligt för miljön. Moderaterna i Stockholm tillsammans med stödpartiet, Stockholms partiet, bedriver kohandel för att till varje pris sitta kvar mandat tiden ut, då faller lätt principen att försvara de mänskliga rättigheterna och den fria rätten att resa samt företagssamheten.

Turistbussarna svenskar eller utländska skall överhuvudtaget inte omfattas av miljölagen eftersom det ringa antal som finns och kommer på besök till respektive städer är så få att avgaserna överhuvudtaget inte är mätbara.
SL trafikens bussar respektive de andra länsbolagen är de verkliga stora miljöbovarna, dessa till stor del äldre och skraltiga bussar kan verkligen inte kallas för Turistbussar. Det hade varit enkelt för berörda kommuner att i egenskap av huvudman för respektive länsbolag införa i upphandlingskontrakten de miljökrav man håller för riktig, utan att det därmed påverka Turistbussen. Trafikförordningen är därmed helt överflödig, måhända den skall gälla för lastbilar men det är ett annat ämne.

Ryska och Baltiska Turistbussar i Stockholm
Turistbussar i Väst Europa är sällan äldre än 8 år, men det förekommer framför allt i kortrese gränsöverskridande trafik. Från Danmark till Sydsverige, från Norge till västkusten från norra Tyskland till sydsverige och från Finland samt forna Öststater till Stockholm. Bussar från Baltikum samt Ryssland berörs också, det torde synas märkligt i perspektivet att Sverige med den sk Östersjö miljarden å ena sida finansiera äldre i Sverige uttjänadeTuristbussar till dessa länder och samtidigt förbjuder dessa Bussar att besöka ex Stockholm och dess turistattraktioner eller att få köra fram till city hotellen. Sverige som driver på utvidningen av EU och vill ha med de Baltiska Staterna samtidigt som man hindrar deras medborgare att få besöka staden med en förordning som vill ge sken av miljökonsekvenser men i själva verket med alla filter det behövs öka bränsleförbrukningen och därmed nedsmutsningen. Följdverkningen av den aktuella trafikförordningen är absurd, de berörda kommunerna anser sig ha gjort sitt genom att trycka en broschyr innehållande förekskrifterna på 3 språk. Man ålägger utländska bussar besöka Bilprovningen, på vilket språk man skall tala är det ingen som har sagt, att man inte kan ringa ett 020 nummer från utlandet, att det råder flera veckors väntetid om ens det räcker och att Turistresan skall sammanfalla med en tid på Bilprovningen.

Europas största organsiation för bussresearrangörer RDA med över 3000 aktiva medlemmar har ställt frågor till Stokholms ansvariga politiker (m) utan svar. Näringsdepartementet har svarat omgående med ett konstarerande att det ligger inom den kommunala självförvaltningen, men så enkelt är det inte vilket Milano, Paris och andra städer fått erfara, man kan inte ha ett EU där alla medlemsländer träffa avtal vilka sedan undermineras av lokala trafikförordningar åtminstone inte när det gäller det fria resandet. Vilket borde vara något av en självklart för varje person som försvara demokratin.

Flera av Europas branschorganisationer och fackmedier håller nu på att införmera sina medlemmar att undvika resor med Turistbussar till Sverige eftersom ingen får enligt EU:s konsumentlag arrangera en resa till en destination där arrangören i förväg vet att det kan bli inskränkningar för resenärerna, eller menar Stockholms politiker att utländska bussar skall köra fram till Tullarna eftersom ingen vet om man utsetts för en Polisrazzia och sedan skall en Stockholms buss, om sådan finns tillstädes, lastar om och hämtar passagerna med resväskor i värsta fall i hällande regn, Välkommen till Sverige!
Det enklaste och rakaste för Stockholm och övriga 3 kommuner är att förändra den aktuell trafikförordningen genom att den inte skall omfatta Turistbussar, svenska eller utländska. Så enkelt är det.Toni Schönfelder

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.