Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!
Klicka på den artikel du vill läsa

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

Från smedjan.com

Kolumn 2003-12-04:

För fega för att slåss - för feta för att springa

av Mattias Svensson, liberal debattör

Att kämpa för större frihet är ingen picknick. När Timbro förtjänstfullt samlat texter från århundraden av liberaler i boken Frihetens klassiker konstateras redan på försättsbladet att många författare betalade ett högt pris för sina idéer, från fängelse och landsflykt till akademisk utfrysning.

Frihetskampen är inte heller kortsiktigt populär i den praktiska politiken. Den politiker som hyser omsorg om medborgarnas skattemedel får inte sällan arga demonstrationer på halsen när dåligt besökta badhus läggs ned eller avgifter tas ut av dem som använder en idrottshall. Sak samma om någon skulle gå emot att förbjuda och reglera tillvaron när drevet går och medierna är upprörda över allt från rökning på krogen till mindre än hundraprocentigt skattefinansierad skolmat. Därför räcker det inte att tala väl om frihetens principer i högtidstal, när inget står på spel. Är man inte beredd att hålla fast vid samma principer när det stormar, blir resultatet en slentrianmässigt växande regleringsbörda, liksom höjningar av offentliga utgifter och skatter.

Vad vilja de konservativa?
I det ljuset blir det intressant att betrakta den samling essäer av konservativa skribenter som nyligen givits ut under förespegling att föra "den nya borgerliga idédebatten". I boken Och sedan? (red Per Dahl, Hjalmarson & Högberg) får sex skribenter fritt utrymme att utveckla områden som författarna ser som viktigare än sänkta skatter, minskad politisk makt och ökad frihet för individen. Det visar sig vara områden som kultur, nation, kyrka, välfärd, liksom att ifrågasätta den sexuella revolutionen.

Att friheten inte alltid är ett värde för de konservativa framgår av bokens första kapitel. Där mässar Fredrik Haage, inte olikt en troende maoist efter korrektionsförhör, det ena mer fantastiska påståendet efter det andra: "Ingen hållbar berättelse kan handla om individens frigörelse från kollektivet eller historien.". Friheten är "tom" och "poänglös", individens oberoende "en barnslig konstruktion".

Det är klart att man kan betrakta frihet och frigörelse som barnsligt. Att det skulle vara poänglöst eller ohållbart att bryta med en tradition och historia av exempelvis slaveri eller underkastelse kan ju Haage prata med kommunismens överlevare eller svarta sydafrikaner om. Och att inga "hållbara" berättelser kommer därur motsägs av exempelvis Schillers Vilhelm Tell, Ibsens En folkefiende, Rands Fountainhead och Atlas shrugged, Vilhelm Mobergs Rid i natt eller den romanbaserade mastodontfilmen Spartacus. Beethoven inspirerades att skriva sin musik av de frihetliga framgångarna i sin samtid.

Kanske är det ett populistiskt grepp, men jag noterar frånvaron av referenser till klassiska verk och tänkare i den konservativa skriften. Haage refererar till Star Wars, och när Hans Wallmark ska sammanfatta den konservativa diskussionen refererar han till de kloka tankarna hos en PR-konsult(!), därtill en PR-konsult som var ansvarig för en av världens mest kostsamma och misslyckade valkampanjer genom tiderna, Sverige i Europas eurokampanj.

God analys räcker inte
Tidvis är dock den konservativa analysen riktigt bra, som när Martin Tunström beskriver statens och inte minst dess myndigheters och ombudsmäns in- och övergrepp på kyrkan eller Hanna Brobergs systematiska genomgång av välfärdsstatens tillkortakommanden.

Men hur mycket de konservativa än delar analysen att staten är för stor och gör för många och felaktiga ingrepp i människors och organisationers liv, så landar de ändå i något ytterligare litet ingrepp på marginalen som enda konkreta politiska förslag. Bidrag även till Frälsningsarmén, efterfrågan på borgerlig bygg- och kulturpolitik, ett handlingsprogram mot analsex (Charlotta Levay tycker att Carl Bildt borde ha kombinerat sin vägran att flamsa om analsex i ett radioprogram med "ett genomtänkt handlingsprogram"), krav på att ytterligare ämnen som historia och religion görs obligatoriska i frivilligt valda gymnasieutbildningar.

Genom att ta upp så många skiftande teman illustreras gång på gång de konservativas syn på frihet. Konservativa kan tala väl om friheten, de kan ha en samhällsanalys som utmynnar i den generella slutsatsen att politiken bör rullas tillbaka och skatterna sänkas, men så fort de tycker att något är viktigt - kännedom om när Gustav Vasa dog, mässor för andedyrkan, teaterpjäser, någon speciell förening, för tidig sexdebut - så är friheten för individen underordnad stödjande eller hämmande politiska ingrepp. Friheten är inte viktig, inget värde att kämpa för eller försvara. Den kan alltid naggas i kanten, negligeras eller rentav bespottas beroende på omständigheter och smak.

Efter att ha läst Och sedan? måste man ifrågasätta det konstruktiva i en liberalkonservativ politisk allians. Ska frihetsvänner någonsin driva Sverige och Europa i frihetlig riktning krävs förvisso allianser, men det krävs framför allt några som värderar och kämpar för friheten även när det tar emot. I frihetskampen är de konservativa förvisso inte alltid på motsatt sida, men detsamma kan sägas om socialdemokrater, gröna och till och med en och annan kommunist om man isolerar enskilda sakfrågor. Befrämjas friheten av att liberaler släpar på konservativa allierade som i frihetskampen är för fega för att slåss och för feta för att springa?


Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.