Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!
Klicka på den artikel du vill läsa

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

Expertgruppen för godtycke i offentlig ekonomi av Johan Norberg, redaktionssekreterare för smedjan.com En ESO-rapport bevisade härom dagen att Sverige nästan är bäst i världen, trots en socialdemokratisk politik som har dömts ut i andra länder. Det blir inte så svårt att visa det, om man har definierat socialdemokratisk politik som kriteriet på att vara bäst. Förra veckan kunde media meddela glädjebudet att Sverige är fantastiskt. Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi hade genomfört en undersökning, där Sverige och sju andra länder, Danmark, Nederländerna, Tyskland, Frankrike, Storbritannien, USA och Japan, bedömdes i 155 olika kategorier. Och Sverige stod sig väl i konkurrensen. I inte mindre än 26 kategorier var Sverige bäst av alla, medan vi bara var sämst i 14 kategorier. Inte oomtvistligt En vanlig reaktion på rapporten, Med många mått mätt (Ds 2000:23), var att den visade att höga skatter, stor omfördelning och många regler inte alls ledde till olycka utan till goda konsekvenser i världsklass. En titt i kolumnerna gör det konstaterandet svårsmält. Där visar det sig nämligen att det som betraktas som bäst inte är några självklara och oomtvistliga mål. Vi är bl a bäst för att vi har hög arbetslöshetsersättning till män, flest arbetsmarknadspolitiska åtgärder, mest sammanspressad lönestruktur och högst miljöskatter. Även många av de mer samhälleliga konsekvenserna av åtgärder är också resultat av politiska prioriteringar och värderingar, och inte alls okontroversiella, t ex att vi dricker minst officiellt registrerad alkohol och sämst tillgång till kemiska bekämpningsmedel. Allt sådant kan man naturligtvis tycka är bra, men att påstå att det visar att regler och ingrepp leder till goda resultat är trams, när det bygger på att man har definierat den typen av regler och ingrepp som goda resultat. Man får intrycket att bedömningsgrunden har varit att ESO-ordföranden och gamla (s)-statsrådet Anna Hedborg har suttit och mer eller mindre spontant tyckt till om vad som är bra och dåligt. Sanningen är att rapporten bygger direkt på en motsvarande dansk rapport från sommaren 1997, gjord på uppdrag av s-regeringen, som tyckte att det var viktigt att mäta hur bra man klarade sig i kategorier man ansåg var angelägna. Politisk narcissism Alla kategorier är naturligtvis inte godtyckliga, många är helt oantastliga, och en del har en slagsida åt andra hållet. Men att alls blanda ihop mätande av önskvärda resultat med önskvärd politik är att ersätta vetenskap med politisk narcissism. Ett problem med denna typ av undersökningar är att man osynliggör orsakssamband i stället för att upptäcka dem. Sverige är visserligen dåligt eftersom få utbildar sig, men vi är i alla fall bäst eftersom vi har så sammanpressade löner att utbildning inte lönar sig. Vi är visserligen bland de sämre med vår låga sysselsättningsnivå, men vi är å andra sidan bäst eftersom vi öser ersättning och åtgärder över dem som inte tar ett arbete. Så på det viset går det jämnt upp. Dåliga resultat av politiken kompenseras av att vi i alla fall har socialdemokratisk politik, som ESO-gruppen har definierat som bra. Själv har jag just gjort en egen rapport. Den visar att det reglerade och överbeskattade Sverige är sämst av alla jämförda länder. Hur jag kom fram till det? Helt enkelt genom att definiera regleringar och skatter som dåliga ting. Det kanske inte var så briljant, men för att citera rapportförfattarna från ESO: "Det är viktigt att än en gång understryka att vi inte har genomfört någon självständig eller djupare analys."

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.