Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

 
Newsletter Varning Schönfelder nr 25 den 14 augusti 2006  
Mot korruption, vänskapskorruptionen, maktmissbruk och slöseriet med skattemedel  
 
Jag har valt en personlig, oftast kontroversiellt prägel på det som skrivs, helt medvetet.  
 
Ledare  
 
SAS-chefen dömer ut Staten som ägare  
 
Efter fem turbulenta år som SAS-chef byter Jørgen Lindegaard så har även han kommit fram till att ha Staten som ägare är fel.  
 
Han har drivit igenom sparprogram på 14 miljarder och räddat SAS undan konkurs.  
Nu tar han bladet från munnen och dömer ut de statliga ägarna som skadliga för bolaget och de andra aktieägarna.  
 
”När SAS bildades för 60 år sedan var man det minst statliga flygbolaget. Nu är SAS det mest statliga utöver Finnair.  
Danska regeringen vill sälja sitt SAS-innehav, men inte den svenska och norska regeringen.  
 
De statliga ägarna motarbetar SAS och de har dessutom svårt att förena sina roller som reglerare och ägare”, säger Jørgen Lindegaard.  
 
Han tycker det är svårt att förklara för marknaden och andra aktieägare varför SAS har tre statliga ägare, som motarbetar bolaget.  
 
Jørgen Lindegaard kommer att bli ihågkommen som den som räddade SAS från konkurs och genomdrev bolagiseringen mot allas vilja.  
 
Första chocken 2001 ”När jag fick frågan om att bli SAS-chef i augusti 2000 tackade jag först nej. Men anställningsintervjun med dåvarande ordföranden Bo Berggren blev den längsta och bästa jag haft. Förutsättningarna var en 50-procentig expansion över fyra år och vi skulle investera 30 miljarder kronor i nya flygplan. De förutsättningarna förändrades snabbt efter mitt tillträde i maj 2001”, berättar Jørgen Lindegaard.  
 
”I augusti 2001 såg vi att affärsresandet minskat kraftigt och på ett krismöte den 10 september planerade vi sparåtgärder, som förstärktes efter terrordåden 11 september.  
En månad senare kom Linate-katastrofen. Affärsresandet föll 25 procent och repade sig inte förrän i november 2004.”  
 
SAS ägare Svenska staten äger 21,4 procent i SAS, danska staten äger 14,3 procent och norska staten äger 14,3 procent. Privata ägare står för 50 procent av ägandet. Familjen Wallenbergs stiftelser är störst.  
 
Min slutsats är:  
Som alltid upptäcker kreativa chefer att Staten, landstingen, kommuner är dåliga ägare, felet ligger i att en total inkompetent person med en partibok i handen upphöjs med automatik till expert i frågor som denne oftast inte har en susning om. För politikerna har dessa uppdrag blivit en inkomstkälla som man inte vill lämna ifrån sig.  
Det är inte folkets röst som politikern för fram utan sin egen i oförstånd.  
 
Tryggheten för politiker styrda företag är att dom aldrig ställs till ansvar för galenskaperna utan vad som väntar ifall det ”skiter sig” är en befordran till annan post för att upprepa felen.  
Företag skall skötas av den privata näringen med tydliga ägare som har ansvar för sina egna och andras pengar.  
 
Företag som ägs av fonder eller andra diffusa kapitalintressen lider oftast av samma problem som samhällsägda verksamheter.  
 
Avreglera är den enda vägen. Varje chef med integritet som arbetat med statliga, landsting, kommunal ägda bolag kommer fram till samma slutsats som Jørgen Lindegaard.  
 
När lär sig väljarna att partifunktionärer inte skall få syssla med företag där folket tvingas stå för risken?  
Ett bra och enkelt skäl att ta bort politikerna ur länsbolagen statliga och kommunala bostadsbolag, vattenfall osv är att privatisera verksamheterna fullt ut.  
 


 
 
Det kom ett mail angående Swebus…  
 
Hej Toni!  
Såg att det fanns de som var gramse på att du granskade Swebus för hårt.  
Ta du och fortsätt med det som tidigare.  
Behövs faktiskt någon som håller en stenkoll här.  
Är själv chaufför i bolaget.  
Mvh  
xxxxxxxxxxxxx  
 
Toni kommentar:  
Självklart skall jag hålla koll på verksamheten – har du som arbeta inom Swebus några uppgifter som belyser bolagets problem så sänd dessa till mig toni@schonfelder.com Alla uppgifter kontrollera jag med vänner – du är garanterat skyddat och anonym.
 
 

 
 
1)  
 
Begreppsförvirring att Taxan har kostat SL tio miljoner i månaden  
 
Införandet av enhetstaxa i kollektivtrafiken kostar länets skattebetalare cirka 10 miljoner kronor i månaden  
i minskade intäkter för SL. Det uppger försäljningschef Jarl Klang.  
 
UNDER PERIODEN MAJ–JULI, enhetstaxan infördes den 1 maj, har försöket med trängselskatt, som nu har avslutats, delvis ersatt SL för enhetstaxans inkomstbortfall.  
 
Ja, våra siffror visar att Stockholmsförsöket har inneburit ett ökat resande, i pengar räknat cirka 20 miljoner kronor. Då SL:s kostnader för enhetstaxan är cirka 10 miljoner i månaden betyder det ett inkomstbortfall – även med hänsyn till Stockholmsförsöket – på cirka 10 miljoner kronor för perioden maj–juli, säger Jarl Klang.  
 
Den totala biljettintäkten för nämnda period, maj–juli, är cirka 900 miljoner kronor. För 2006 budgeterar SL för över fyra miljarder i biljettintäkter, det är i nivå med 2005 då SL för första gången sprängde fyramiljardervallen avseende resenärernas ersättningar till SL.  
 
Det ekonomiska utfallet av enhetstaxan är som förväntat, för våra resenärer har i snitt korta resor blivit dyrare, samtidigt har längre resor blivit billigare. Budgetmässigt har enhetstaxan hittills endast haft marginell påverkan, menar Jarl Klang.  
 
Vid seger i landstingsvalet den 17 september har moderaterna och folkpartiet redan lovat att riva upp enhetstaxan och i stället införa, som tidigare, ett differentierat avgiftssystem.  
Kristdemokraterna vill se en rejäl utvärdering av enhetstaxan före ett ställningstagande om systemets framtid.  
 
Är det så att en utvärdering ger nöjda resenärer och ökat klirr i SL-kassan, kan man inte som moderaterna bara på ren princip avskaffa dem, säger Stig Nyman, gruppledare för kd i landstinget.  
 
Centerpartiet, alliansbroder på riksplanet men för närvarande utan plats i landstinget, vill precis som kd avvakta med slutgiligt besked i frågan.  
 
ENHETSTAXAN BESLUTADES av landstingets vänstermajoritet, s, v och mp, och har av oppositionen beskrivits som klassiskt valfläsk.  
Oavsett enhetstaxa eller återgång till tidigare avgiftssystem sjösätts under senhösten 2007 SL Access, ett kortsystem, av typen Smart Card, ett kort laddat med pengar som ger tillträde till länets kollektivtrafik.  
 
Ett helt betalsystem har funnits på agendan i tiotalet år men införandet har senarelagts flera gånger efter produktionsproblem och ekonomiska hinder hos SL:s australiske leverantör.  
 
Toni kommentar:  
Hur sammanfattar man denna artikel? Vad är kontentan? Sanningen är att SL är ett ekonomisk svart hål som alla skattebetalare betalar oavsett om man nyttjar tjänsten eller inte. Hur beräkna man enhetstaxan som kostnad när SL ändå får betalt oavsett om man kör med fulla eller tomma fordon, där folk tvingas vänta i alla väder på att nåt fordon dyker upp, att folk tvingas till byten när man kunde köra med direktbussar med andra ord en riktig monopolist som tappat kontakten till kunderna 50 år sedan.  
 
Sanningen med biljettsystemet som ju inte på något sätt ökar tillgängligheten är att SL förbrukat enbart 200 miljoner kronor i resor till och från Australien för att påtvinga alla sina monopolist kompisar inom länstrafiken (SLTF) ett biljetteringssystem som redan innan man ens fått igång det är föråldrad och bygger på fel teknik och på fel förutsättning.  
 
Den sammanlagda notan när det är färdigt vilket vi hoppas det aldrig blir, kommer att kosta landets skattebetalare dryga 15 miljarder med installationer, stillestånd osv.  
Ett datasystem som är fel – lika galet som det man köper från Hogia i Stenungssund.  
 
Politisk mygel, vänskapskorruption i slutna rum utan insyn har lett till att SL och länsbolagen med SLTF kan härja fritt utan konkret kritik eller alternativ för dom som i slutändan betalar lekstugan.  
 
I Sverige (Kista) har vi haft med betoning på har haft för några år sedan världen mesta data kunnigt folk som enkelt byggt ett system grundat på en helt annan teknik som kan uppdateras allteftersom. Det blev istället en firma med lönsamhetsproblem som överlevde tack vare att SL skickade dit en halv miljard kronor och SL ledningen samt styrelse är inte åtalade!  
 
Det finns idag bara en lösning – släpp fritt SL monopolet – låt hugade företag köra i konkurrens och Stockholmarna kommer få en långt bättre kollektivtrafik till mindre än halva priset.  
 
Frågan är bara vad gör man av alla oduglingar inom SL och dom är ju några tusen? Förtidspension är nog den i särklass billigaste lösningen för landet med andra ord ta dom ur trafik!  
 

 
 
2)  
 
Swiss bank issues environment warning on biofuels  
 
Den anrika Schweiziska banken Sarasin sedan 1841 varnar för Biodiesel och Etanol.
 
Det betyder i klarspråk att bankerna på kontinenten inte lånar ut en euro eller Schweizer franc till företag som vill tillverka ett bränsle som förgiftar folket mer än dagens bränslen.  
http://www.sparksdata.co.uk/refocus/redesign/showdoc.asp?docid=65481204&accnum=1  
 
BASEL, Switzerland, August 2, 2006 (Refocus Weekly) Current methods of producing ethanol and biodiesel are not as environmentally sound and as socially compatible as the industry suggests, according to one of Switzerland’s private banking institutions.  
 
The large-scale production of biofuel could require large tracts of monoculture plantations which, in turn, would reduce biodiversity and consume agricultural land that could be used for food or animal feed crops, says Bank Sarasin in ‘Biofuels - transporting us to a fossil-free future?’ It also warns of negative implications for agricultural workers in terms of exposure to agrochemicals.  
 
Bioethanol receives a better rating on sustainability than biodiesel because the former has more sources of raw materials, a higher yield for area and better reduction of CO2 emissions.  
 
”Opponents of what on the surface seem to be green alternatives to diesel and petrol are concerned about whether they really are sustainable as an energy option in the long run,” it explains. “Bank Sarasin believes that two of the most popular renewable fuels, biodiesel and bioethanol, are not always as environmentally friendly and socially compatible as their ‘bio’ label suggests. Especially cheap soya bean and palm oil imports from developing countries present significant risks in some cases.”  
 
The study concludes that production of plant-based diesel and ethanol “can actually have substantial social and environmental impacts,” and recent increases in the price of oil have significantly increased demand for biofuels, with governments in several EU countries, the U.S. and Brazil pumping subsidies into biodiesel and ethanol production facilities.  
 
“For some time now, we have been seeing the share prices of companies active in the biofuel industry rising sharply in response to investors’ high expectations,” says Matthias Fawer-Wasser, the bank’s sustainability analyst. Despite the European Commission’s target for biodiesel and ethanol to account for 5.75% of total fuel consumption by 2010, Bank Sarasin remains skeptical.  
“We are less excited about the future of this industry because its expansion will quickly come up against certain natural constraints,” it notes. “Producers who procure their raw materials locally with short transportation distances also have a superior sustainability profile.”  
 
If the materials are procured from developing or transitional economies, a catalogue of environmental and social criteria needs to be applied to their production but, “if there are no technological advances to improve the use of biomass, we place the present limit for the environmentally friendly and socially responsible use of biofuels at roughly 5% of current petrol and diesel consumption in the EU and US.”  
 
“A second generation of biofuels such as cellulose-ethanol or biogas presents a generally more convincing sustainability profile in Sarasin’s opinion, because the yield per hectare is higher and many different types of plant can be used as feedstock,” adds Fawer-Wasser. “One of the key factors for the long-term performance of biofuel companies on financial markets will therefore be whether these producers take into consideration sustainability criteria in procurement and production. This is essential if these fuels really are to deserve the ‘bio’ label.”  
 
Of 16 companies analysed for the report, ten are included in Sarasins investment universe, including Abengoa, Biofuels, D1 Oils, EOP Biodiesel, Pacific Ethanol, Renova Energy, Xethanol, Neste Oil, Novozymes and Sunopta. The six which are not rated as eligible for inclusion include Biopetrol Industries, Cosan, Archer Daniels Midland, Agrana, Bunge and Südzucker.  
 
Bank Sarasin was founded in 1841 and now claims to be one of Switzerland’s leading private banking institutions.  
 

 
 
3)  
 
Myten om Etanol som miljöbränsle  
En sammanfattning hur farlig Etanolen är som bränsle, rapsoljan orsakar lungcancer  
http://www.toni-schonfelder.com/swe.asp?kat=3&id=813&show=813  
 
Samtliga riksdagsledamöter med ansvar för trafik och miljö, ansvariga lokal politiker i de större städerna, parti högkvarteren, dags och fack tidningar har fått hela sammanställningen som kom som en chock för flertalet av döma av mailen jag erhållit.  
Mailtrafiken till sakkunniga går varm just nu för att ”käll” kontrollera uppgifterna. Det innebar en ny chock för många som litat på uppgifterna från mp,s+v som visar sig vara århundradets största osanning.  
 
Mp,s,v har inte bara lurat sina politiska vänner utan ett helt samhälle som nu investera sig fast i en helt galen utstakat väg.  
 
Får man hövlig påpeka att även dom som styr har barn, barn-barn att ta ansvar för, har detta i minnet när sjukvården snart utsätts för nya prov. I Stockholm är det tusentals personer som mår illa och får astma liknande anfall inte minst barnen, fråga din politiker hur dessa kan acceptera att SL kör omkring med lögnen om att Etanol bussar är miljövänliga när sanningen är raka motsatsen. Även taxi, färdtjänst etc hjälper nu till med skattesubventionerad bränsle att förpesta innerstaden med stöd av mp, s och v.  
 
Mp gör ett stort nummer av en biogasfärja inne i staden en teknik som inte är godkänd än mindre blir biodiesel miljövänlig med den lösning miljökommunisterna förespråkar.  
 
Fråga dig hur ryggradslös en politisk SL ledning kan vara med kunskap om alla negativa effekter från Etanol och biodiesel och bara valsa med. Att dom orka se sig i spegeln varje morgon är en gåta.  
 
Det är snart val och dags att byta ut lögnhalsarna och ut med mp ur riksdagen!  
 

 
 
4)  
 
Insändare:  
 
Politisk korruption i världsklass  
 
I Sverige accepteras korruption på ett sätt som vore omöjligt i andra demokratiska länder. Den politiska korruptionen är så inrotad i samhället att det blir rubriker när den ifrågasätts. Svenskarna "ser inte skogen för alla träden". Det krävs ingen Einstein för att räkna ut att sossarna kontrollerar landet med järnhand genom att placera sina egna i toppen av myndigheter och statliga bolag. Jag har själv sett det inifrån eftersom jag har varit anställd vid ett av "verken" i Karlstad. Där fanns en socialdemokratisk generaldirektör som gjorde sitt bästa för att manipulera verksamheten så att den blev politisk korrekt. Medarbetare som visade röda sympatier gynnades och befordrades. Det fanns t.o.m. en socialdemokratisk klubb för anställda som hade möten på arbetstid. När nu den borgerliga alliansen pekar på nödvändigheten att byta ut de till tjänstemän förklädda politikerna är det inte en dag för tidigt att belysa korruptionen i Sverige. För att kunna få genomslag för en borgerlig politik efter en eventuell valseger är det också helt nödvändigt. Om inte så kommer det att sitta bromsklossar över allt i samhället. Tillsätt istället de mest meriterade och dugliga personerna som chefer. Helst sådana som inte har någon politisk bakgrund alls.  
Anders  
 

 
 
5)  
 
Över 1 miljon svenskar har skrivit på protest listan – Nuder har inte tid!  
 
Nu är det bara en månad kvar till riksdagsvalet 2006. Alltfler människor skriver under våra tre krav och ansluter sig till upproret.  
 
Men från riksdagspartierna (delvis undantaget kd) är motståndet mot rättvisare transportskatter kompakt och fortfarande har Pär Nuder och hans gigantiska kansli på Finansdepartementet inte ens behagat svara på önskemålet för tid för uppvaktning.  
 
Den 7 juli erhöll finansdepartementet en ny begäran om tid för uppvaktning. Denna gång har vi gjort framställan tillsammans med Motormännens Riksförbund. Tillsammans har vi över 1,3 miljoner människor bakom oss.  
 
Skattebetalarnas förening är den första stora etablerade politiskt aktiva organisationen (utanför själva bil och motorsektorn) som tillfullo har insett idiotin med skyhöga transportskatter just i EU:s glesbygdshörn. Inför valet 2006 driver Skattebetalarna med sina över 100 000 medlemmar en intensiv kampanj för att föra upp skattefrågorna i valrörelsen. En av deras mest framträdande frågor är drivmedelsbeskattningen. Denna sunda inställning gör att Skattebetalarna är en mycket intressant samarbetspartner för oss. Vi har redan genomfört ett antal utåtriktade kampanjer med bl a materialspridning tillsammans och under Almedalsveckan i början av juli hade vi inbjudit Skattebetalarna att delta i vårt protestmöte utanför ringmuren när miljöpartiet samtidigt propagerade för mer "grön skatteväxling" innanför muren.  
 
Vi har gjort en första enkät till de politiska partierna. Vi presenterade den under Almedalsveckan bl a vid ett seminarium som vi var inbjudna till det första nattseminariet någonsin under veckan.  
Det var Motorbranschen som bjöd in till en folktribunal om bil och bensinskatter på medeltidskrogen Clematis. Det var en livlig och intressant manifestation där bl a Motormännen, Jagvillhabil.nu, Bilfront, Skattebetalarna och bensinskatteuppror.se deltog.  
 
Vill du läsa hela enkäten gå in på  
http://www.bensinskatteuppror.se/partiernaochbensinskatten.pdf  
 
* Hittills har 142.526 personer protestmailat till Pär Nuder via vår mailfunktion på hemsidan  
* Vår sida har nu haft 4.5 miljoner besök  
* Antalet prenumeranter på vårt nyhetsbrev är 38.678  
* 1.038.930 har skrivit på vårt uppror på http://www.bensinskatteuppror.se  
 

 
 
6)  
 
Visste du att Brasilien är skuldfritt sedan i år?  
 
På denna länk kan du läsa allt om landet  
http://sv.wikipedia.org/wiki/Brasilien  
 
Lider du av den ”schemära” bilden att landet är fattigt, korrupt, våldsam och hopplös efter…?  
 
Sanningen är att sedan folket genom val sopade bort korrupta socialister som ersattes av arbetare partiet ett slags folkparti - moderater har Brasilien den starkaste ekonomi tillväxten i hela Syd Amerika, sedan juni 2006 har landet ingen statsskuld längre och det investeras mer än någonsin i slumkvarteren i utbildning och byggandet av nya bostäder.  
 
Brasiliens regering har förbättrat landets makroekonomi så grundligt att den brasilianska statens utlandsskuld i juni i år helt enkelt kunde slutbetalas.  
 
Och trots en relativt dyr brasiliansk real har Brasilien hittills i år 25 miljarder dollar i handelsöverskott, vilket bidrar till att kreditvärderingsfirman Moody’s inom kort väntas uppgradera Brasilien ett snäpp.  
 
I världens femte största land med nära 190 miljoner invånare är det inte alltid lätt att arbeta. Men de allra flesta av Brasiliens 180 svenska företag agerar med den äran, går riktigt bra och andas framgång.  
 
Jonas Sjöbom är chef för Svenska handelskammaren i landet. Han ser nu den svenska optimismen i Brasilien bära frukt.  
 
Att valutan gör Volvos produktion i Brasilien dyrare än i Sverige hindrar inte lönsamheten i sig. Konkurrenternas verklighet är ju densamma.  
 
Efter en bräcklig start i år fick Scania upp farten i Brasilien under årets andra kvartal – med order från grannländer som Chile och Peru. Det kompenserar när jordbrukets kris ger visst bortfall på marknaden i Brasilien. Därmed ökade Scanias omsättning i Latinamerika med 23 procent under första halvåret.  
 

 
 
7)  
 
Turistrådet missar en av våra största tillgångar, vem förvånas?  
 
http://www.svd.se/dynamiskt/brannpunkt/did_13384295.asp#kommentera  
 
Sverige är blänkande sjöar, trolska skogar, fjällvidder, öppna landskap med råmande kor, en världsunik skärgård och pittoreska städer. Men Sverige är också fantastiska och unika råvaror, en månghundraårig men ändå modern mattradition, ett kunnande om och en kärlek till denna gastronomi. Maten är intimt knuten till vår natur.  
 
Svensk mat är bokstavligen talat fisk från kalla vatten, svamp, bär och vilt från djupa skogar och kött och mjölk från kossor i öppna landskap. Därför är det märkligt att den nya svenska internationellt uppmärksammade gastronomin helt verkar glömmas bort när Sveriges rese- och turistråd försöker locka besökare hit.  
 
Rådets vd Thomas Brühl har framhållit att den globala resenären inte bara åker till ett land utan också kräver upplevelser. Trots det bedriver Turistrådet en traditionell marknadsföring med samma gamla klichéartade argument. I stället för att visa på den kanske mest påtagliga upplevelsen av vår fantastiska natur - maten. Mer fokus på gastroturismen behövs, men också mer pengar. I dag satsar Sverige minst pengar per capita i Norden på turism.  
 
Internationellt uppfattas svensk mat som modern och nytänkande. Det förklaras av naturligheten, råvarorna och det närproducerade i kombination med en stark nyfikenhet och ständig utveckling. Utländska journalister reser självmant hit och skriver om maten.  
 
Med hjälp av den moderna svenska maten kan vi marknadsföra både hela, och delar av, Sverige. Vårt avlånga land omfattar fler klimatzoner än de flesta andra EU-länder. Det har fått oss att utveckla ett mycket brett spektrum av lokalt anpassade råvaror och maträtter. Svenskarna blir allt mer matintresserade. Allt fler börjar ställa krav på maten. Bra råvaror uppfattas som viktigare än billiga råvaror.  
 
I våra roller som kockar är vi beredda att göra en insats för att locka besökare till Sverige. Vi vet vad det svenska skafferiet har att erbjuda. Med sitt kvalitetstänkande och öppenhet för influenser utifrån är den moderna svenska maten den bästa reklamen för Sverige. Helhetsupplevelsen av att äta, dricka och njuta av det svenska köket blir också en upplevelse av Sverige. Om Turistrådet lovar att anstränga sig för att få fler matälskare att turista i Sverige, så lovar vi att tillfredsställa dessa besökares smaklökar.  
 
Torsten Kjörling Årets Kock 1984, Hotell Tylösand,  
Christer Lingström Årets Kock 1985, Edsbacka Krog,  
Gert Klötzke Årets Kock 1986, Gripsholms Värdshus, Professor i Gastronomi Umeå Universitet,  
Fredrik Eriksson Årets Kock 1987, Långbro Värdshus, Ordf. i föreningen Årets Kock,  
Roland Persson, Årets Kock 1990, frilans,  
Rikard Nilsson Årets Kock 1991, frilans,  
Per Ekberg Årets Kock 1992, Täby Park Hotell,  
Anders Dahlbom Årets Kock 1993, Trädgår’n,  
Stefan Karlsson, Årets Kock 1995, Fond,  
Jonas Dahlbom Årets Kock 1996, Trädgår’n,  
Henrik Håkansson Årets Kock 1997, frilans,  
Robert Nilsson Årets Kock 1998,frilans,  
Karl Ljung Årets Kock 1999, Stureplansgruppen,  
Michael Björklund Årets Kock 2000, Havsvidden, Åland,  
Christian Hellberg Årets Kock 2001, Magnus & Magnus,  
Andreas Hedlund Årets Kock 2002, Pontus in the Green House,  
Magnus Lindström Årets Kock 2003, Swedish taste,  
Markus Aujalay Årets Kock 2004, frilans,  
Stefan Eriksson Årets Kock 2005, Jerrhag & Eriksson Gastronomi,  
Peter J Skogström Årets Kock 2006, Mat & Vin på Stolpaberga  
 
Toni kommentar;  
Sveriges Turistråd numera Visit Sweden har alltid varit och är fortsatt på fel spår.  
 
Alltfler börja upptäcka det hela, hotell chefer som tidigare var så där lagom intresserade är nu på hugget och inser att den svenska marknaden är liten och tillväxten sker från utlandet liksom svensk industri känner till att framgångarna ligger i exporten och inte hur många lastbilar eller skruvar man säljer i Sverige.  
 
Svensk export industri har i regel kvalificerade medarbetare inte minst genom alla utländska chefer som till och från tvingas till att väcka sina svenska insnöade chefer, Vin & Sprit som gjorde jätte blundern och kastade ut den chef som lanserade Absolut och gjorde det till ett världsmärke han försvann då han var för duktig, Scania och Volvo har gjort samma blunder under tidigare år för att nu veta bättre, Ericsson fick lära sig det den hårda vägen och tusentals svenskar förlorade sina arbetsplatser och stora förmögenheter det är då statens fonder kommer in som en räddning innan bolagen gå i putten.  
 
Svensk turistnäring genom sin politisering har aldrig utsatts för konkurrens annat än att springa efter politiker och utvecklar ”rövslickandet” till en fullkomlighet.  
 
Att Visit Sweden har den chef den förtjänar – så är det – kockar som hotellägare, turistchefer och länsturistchefer, rederier, SAS, andra kommersiella företag de få som har sin bas i Sverige, ni alla bär på ansvaret, det har varit tyckarnas tid där alla tycker och endast står upp för att få mera bidrag. Utländska turister köper man inte, intelligensen är större än så i regel, det som krävs är en uppslutning och ett gemensamt mål som Dubai, Las Vegas, Barcelona och nu Valencia samt andra ”mega” succéer som visar vägen.  
 
Sverige som destination har alltjämt en fantastisk möjlighet, men tyvärr missa man sin vana trogen alla möjligheter och det är inte politikens fel utan alla ni som arbetar i branschen som inte kan stava till samarbete.  
 
Senast visade man detta när Ulrika Messing gjorde ett seriöst försök och branschens dödgrävare lyckades med att det lades i ett arkiv långt ned på departementet.  
 
Man får det man förtjänar – varför hela landet måste lida då ett fåtal inkompetenta turistchefer och anställda chefer från näringen som kommer och gå får härja fritt är bara att beklaga Sverige som land.  
För att friska upp minnet för en och annan här kommer en del förslag som censurerades bort av branschens kanske störste kvaddare Erik Strand och medlöpare Jan Gunnarsson. Ulrika Messing var mottagaren men fick det aldrig.  
 
Sammanfattning:  
Svenska är bidragsbenägna, bra projekt urholkas därför att helheten går förlorad, alla i branschen är upptagna med att hitta vägar hur man skall hämta bidrag istället för att ägna sin kreativitet till att skapa hållbara koncept är ett resultat av den politiska styrningen.  
 
Åtgärdsplan – det är från grunden man måste ändra för att lyckas.  
Den nuvarande beskattningen slår fel.  
Turistnäringen måste få mera pengar - det är utgångsläget.  
 
Skälet är att svenska turistanläggningar generellt ligger långt under en acceptabel standard och tappar i konkurrenskraft. (Hela förgångna Östeuropa kör ifrån oss så det dånar)  
Genom att ändra avskrivningsreglerna -- kan Sverige tilldra sig internationellt kapital eller kapital från den svenska finansvärlden som idag landar i andra länder.  
 
Ändra avskrivningen till -- investering upp till 500 miljoner kr kan skrivas av på 1 år, avskrivningar över 500 milj på 2 år. Samtidigt som man förlänger avskrivningstiden till 50 år på fastigheter som används inom turistnäringen.  
Svenska staten å sin sida minskar momsen på restaurang, resor, hotell / boende , camping, skidliftar osv till 3% som motsvarar den lägsta momssatsen i EU.  
 
Skapandet av en rejäl fond liksom olika AP fonder som får till uppgift att lånar ut pengar ENDAST till verksamheter inom turism, (ej flyg och fartyg) till en max ränta av 3 % tillsammans med bankerna som lånar ut den ena halvan får man en kommersiell granskning och konkurrens mellan olika banker. .  
Har banken sagt ja till ett lån, lånar fonden ut lika mycket utan vidare prövning.  
 
Sverige har fler fritidshus än något annat land i Europa som inte kan utnyttjas av en bredare allmänhet. En olycklig effekt i den individuella beskattningen, marginalskatt etc gör att man inte hyr ut eller svart.  
 
Att höja den inkomst befriade beskattningen från idag 8.000 till minst 200.000 kronor skulle automatisk öka antalet fritidshus på marknaden. Även dessa hyresgäster besöker krogar bästa restaurangfolk! Köper bensin och använder sig av lanthandeln som kan överleva till nästa sommar.  
 
Därmed kommer det fram hus av en standard som idag inte finns på marknaden men som efterfrågas av bl.a. den tyska, franska, norska marknaden men även av svenska kunder som befinner sig i en ålder där man ännu inte är villig att binda sig till en fast plats.  
 
Skapa ett par hundra tusen tomter runt kanske en 2 - 3.000 sjöar där man ge dispens från regeln på 300 m. (behåll fri rätt att gå runt sjön räcker 30 m?) Skapar tomter som är av en storlek så att det inte blir en stugby tomter som arrenderas ut på 90 år för att förhindra alltför hög spekulation.  
 
Befrielse från fastighetsbeskattning av turistfastigheter, camping, hotell, pensionat, osv  
Kommunerna skall i motsvarande grad åläggas att inte ta ut lokal beskattning av hotell etc  
 
Sätt upp skyltar i alla städer och kommuner till hotell och sevärdheter det finns gott om exempel i Europa för att se hur man gör det elegant.  
 
Uppmuntra kommuner att skaffa sig vänorter sådant skapa resande – det är idag mer eller mindre inte tillåtet.  
Vid infarten till respektive ort sätt upp stora skyltar vilka vänorter man har!  
 
Markera Sveriges riksvägar efter principen "SCENIC ROUTES"  
 
med en gemensam simpel trafikskylt  
stor sjöarnas väg  
små sjöarnas väg  
glasvägen  
inlandsvägen  
vikingavägen  
älgvägen  
byvägarnas väg  
Östersjövägen  
Fjällvägen  
skogsvägen  
osv  
 
Kommuner, regioner, län  
Uppmuntrar till att bygga alla nya fastigheter med en profil som passar den aktuella bygden.  
Få ägarna till gamla hus att vid renovering forma sina hus efter bygden.  
Aktion bort med "eternitplattorna"  
Alla myndigheter som är ansvariga för byggnadslov skall ta in detta i sin plan att få en prägel på bygdens gamla arkitektur. Inga bygglov skall få ligga längre än 3 månader.  
 
Utforma årliga tävlingar med 100 miljoner i skattefria vinstbelopp för kommunala och privata hus ägare.  
Sätt upp olika klasser  
privathus - en familjs hus  
bostadshus  
industrifastigheter  
 
den som har den snyggaste farstun  
den som har den snyggaste porten  
den som har den snyggaste fasaden  
den som har den snyggaste balkongen  
den som har det snyggaste staketet  
 
För kommunerna  
Den snyggaste kommunparken, bilfria gator, snyggaste torget, vackraste gatubelysning osv  
låt fantasin även flödar bland ämbetsmännen.  
Ge också privata belöningar till kommun anställda som gör nåt förtjänstfullt för turism.  
 
Produkten Sverige skall visa upp och övertyga sig själv.  
 
Turistrådet skall inte uppträda som tiggare och leta sponsorer till allt -- ge den en ordentlig öronmärkt budget så att ett par tusen utländska rese journalister och resebyråer, arrangörer årligen kan komma och skapa sina egna kontakter.  
 
Inrätta ett turistministerium med minister så att vi kan tala med våra kollegor ute i världen på samma nivå! Lägg ned 80 nyskapade myndigheter de senaste åren och tar dessa resurser till detta departement.
 
 

 
 
8)  
 
Pensionschock hotar var fjärde svensk  
Var fjärde svensk struntar i eget pensionssparande.  
 
Underhållande sommar läsning!  
http://www.goransfunderingar.blogspot.com  
 

 
 
Eder tillgivne  
 
Toni Schönfelder  
Ring till lokaltaxa och swisch är du i Alicante  
Stockholm 08 - 519 70 616 eller Göteborg 031 - 360 84 81  
 
annars gäller som alltid  
Tel 0034 616 421 085  
Fax 0034 966 69 81 58  
 
Mail mailto:toni@schonfelder.com  
 

 
 
Annons  
 
Hyra bil från Nummer 1 i Spanien!  
http://www.eurocasacar.eu  
 
Vi har över 24.000 bilar på flygplatserna Malaga, Alicante, Palma de Mallorca, Barcelona Girona flygplatser som är några av 30 tal mest populära destinationerna där vi finns.  
 
Vår bokningsite är helt automatisk fungera dygnet om alla dagar, året om!  
Svar inom några sekunder, Voucher inom 1 minut!  
Inga rabatter, inga bonusprogram, inget snicksnack, inga flum löften, bara rakt av ett lågt pris där allt är inkluderat från första början!  
 
Välkommen du också, du sparar tusenlappar med ett enda ”musklick”!!  
http://www.eurocasacar.eu  
 

 
 
World Wide Biluthyrning  
Hyra bil i övriga världen gör du på http://www.telluscar.eu eller på http://www.telluscar2.com  
Över 6400 destinationer inkl Kanarieöarna, Sverige, USA, UK, Italien, Tyskland till ett lägre pris!

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.