Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland
Klicka på den artikel du vill läsa

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

Artikel  
Dagens Industri 17 november 2009  
Ewa Björling, Handelsminister  
 
 
Medvedev på väg till WTO  
 
Ryssland står inför ett vägskäl, politiskt och ekonomiskt. I den ena riktningen skymtar öppenhet, samarbete, växande handel och ett mer dynamiskt näringsliv. I den andra riktningen syns mer slutenhet, isolering och ett allt större råvaruberoende.  
 
 
I förra veckan höll president Dimitrij Medvedev - som i morgon besöker Stockholm för att delta vid toppmötet mellan Ryssland och EU - ett stort linjetal. Hans vision stod i kontrast till den utveckling vi sett i Ryssland de senaste åren. Fokus låg på ett mer öppet, modernt och transparent Ryssland, där kunskap och teknik framhävs och råvaruberoendet bryts.  
 
Ett av de tydligaste sätten som Ryssland kan visa att de verkligen menar allvar vore att intensifiera ansträngningarna för att avsluta de förhandlingar om medlemskap i världshandelsorganisationen WTO som har pågått sedan 1993. WTO:s regelverk, tvistlösningssystem och reformverktyg skyddar konsumenter och företag från godtycklig statlig inblandning. Det skapar rättvisare förutsättningar för investeringar och handel, och därigenom bättre förutsättningar för tillväxt och utveckling. En sammanställning från Världsbanken över de ekonomiska konsekvenserna av ett ryskt WTO-inträde pekar på att landets tillväxt skulle stärkas med runt 2 procent årligen. Investeringarna i Ryssland beräknas kunna öka med 10 procent.  
 
Det är sant att ett WTO-medlemskap minskar medlemmarnas handlingsutrymme. Men den minskade makten att införa handelshinder, begränsa avtalsfrihet och diskriminera investerare går tillbaka till medborgarna och företagen. Det internationella handelssystemet kan därför liknas vid en internationell konstitution. En andra försvarslinje mot ekonomisk nationalism, protektionism och stängda gränser. Det är därför WTO-medlemskapet är ett så viktigt instrument för varje land som vill modernisera den egna ekonomin. Sedan juli 2007 har Ryssland steg för steg höjt exporttullarna på rundvirke. Det har slagit hårt mot sågverksindustrin i Finland och Sverige, men även drabbat de ryska skogsprovinserna. Eftersom kapaciteten att förädla all den skog som avverkas i Ryssland saknas har stora resurser gått till spillo. Det har lett till stigande arbetslöshet och ekonomiska problem. Troligtvis var det insikten om detta som gjorde att den sista planerade höjningen av tullen på 330 procent har skjutits upp vid ett antal tillfällen. WTO är ingen helförsäkring mot protektionism, även om strävan är att göra systemet bättre och nå ett nytt globalt frihandelsavtal 2010. Den typ av skadliga tullhöjningar som Ryssland har ägnat sig åt på virkesområdet hade kunnat undvikas, eller begränsas, inom systemets ramar. Stabila regler för handel och investeringar är positivt för såväl EU som Ryssland.  
 
Sverige välkomnar därför ett snabbt ryskt WTO-inträde. Får president Medvedevs nya reforminriktning genomslag i den praktiska politiken är jag övertygad om att vi kan hantera det fåtal stötestenar som ännu ligger i vägen.  
 
 

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.