Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland
Klicka på den artikel du vill läsa

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch


Angående korruptionen i Ryssland Artikel från DN 7:e sepetember 2003


En fara att vara framgångsrik i Ryssland

Putins Ryssland förefaller stabilt och BNP ökar. Men det är skralt jämfört hur det skulle vara om inte investerare skrämdes bort av växande korruption och obefintligt skydd för egendom.


När Georgij Satarov förra året utkom med sin stora Världsbanksstödda kartläggning av korruptionen i Ryssland var vi många som tänkte att det kan väl inte bli värre än så här:

Ryska medborgare och företag pytsar ut ofattbara 36 miljarder dollar (drygt 300 miljarder kronor) per år i mutor. Det innefattar allt från vardagssmörjning av trafikpoliser, tullare statstjänstemän, lärare, rektorer och tillståndsmyndigheter och militärofficerare till storskalig bestickning av domstolar och höga politiker. Och det var en konservativ beräkning, påpekades det i rapporten.

Den verkliga siffran är därför betydligt högre: korruptionen omsätter mer än den federala statsbudgeten (cirka 40 miljarder USD). Det kan kallas för en "alternativ skuggskatt".

- Men korruptionen har tyvärr blivit ännu värre på sistone, både i omfattning och beskaffenhet, säger Georgij Satarov som i denna vecka befinner sig i Stockholm för att tala om de kommande duma- och presidentvalen i Ryssland, men också om det utbredda mutsystemet.

Han noterar en utveckling där korruptionen tar sig uttryck i att "tjinovniki" - statsbyråkraterna - tar över allt större delar av näringslivet. Det kan ske genom att det mesta går att köpa; domare, politiker, till och med ministerposter (prislappen på en viceministerpost ligger på 500.000 dollar!).

Georgij Satarov ger ett exempel:

- Ta en firma som tillverkar tandborstar, med stor framgång. En dag besöks företaget av en hel brigad, bestående av åklagare, skattepoliser, säkerhetsmän från FSB, brandtjänstemän och miljökontrollanter och genomför en "komplex granskning". De vänder upp och ned på allting och företaget lamslås under de veckor "granskningen" pågår. Så en dag kommer en av dem med ett förslag till ägaren: "Om ni säljer 40 procent av aktierna i ert företag till den eller den firman för ett visst pris kan era problem enkelt lösas." Så får byråkraterna kontroll över näringslivet.

En annan vanlig metod är att låta en minoritetsägare - här kan en babusjka som äger en aktie komma till pass - begära en extra bolagsstämma förebärande någon formell förseelse. Med hjälp av en köpt domare kan på så vis hela företaget gå i putten, och allt av värde styckas upp.

- Det är vår ryska variant av "hostile takeover", med den skillnaden att det hos oss handlar om en helt igenom kriminell intrig. Att vara framgångsrik i Ryssland i dag är helt enkelt farligt.

Dagens korruption skiljer sig från den som rådde under den förre presidenten Boris Jeltsin. Då var det snarare de nyrika ägarna till privatiserade storföretag - de så kallade oligarkerna - som hade en öppen bakdörr till Kreml.

- När Vladimir Putin kom till makten lovade han att bryta oligarkernas inflytande över staten, och han förintade finansmän som Berezovskij och Gusinskij. Det bäddade för en byråkratins revansch. Under den föregående epoken kunde man säga att storkapitalet höll på att ta över staten, men nu går det åt det motsatta hållet - staten bemäktigar sig näringslivet.

Georgij Satarov vet en del om skillnaden mot förr. Under Jeltsins styre i mitten på 1990-talet satt denne jovialiske herre i maktens absoluta centrum, som en av presidentens medhjälpare. Han var en av hjärnorna bakom den skröplige presidentens sensationella uppryckning i valet 1996, då den ryska politiska och finansiella eliten (exklusive kommunisterna) tillfälligt slöt fred för att säkra sin nyvunna rikedom och makt - och i någon mån demokratin - undan en återgång till en variant av det upplösta sovjetsystemet. De indirekta kostnaderna av det dåliga investeringsklimatet är mångfalt större än det som försvinner i mutkolvarnas fickor.

- Vi har i dag en enorm utveckling av rysk business. Men investeringarna ökar inte, kapitalflykten har inte minskat, och det beror på den aggressiva miljön för företagen. Saknas skydd för privat egendom kan konkurrens och marknadsekonomi inte fungera ordentligt. Jag säger inte att ingenting görs åt problemet, men hittills är det isolerade åtgärder.

Michael Winiarski

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.