Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch
Bäste läsaren denna gång är jag riktigt på hugget, jag blir lindrigt sagt förvånad över tidningen Trafik Forum och dess ledare i nr 9 varför Ulo får en och annan kommentar från mig.
Varför det är 396 Tomteplan som flyger över Sverige på 10.000 meters höjd vilka landar i Rovaniemi istället för Kiruna, det är Olof Tegström som kommer med nyttig information om ett nytt avtal som skall skona vår värld. Och för dem som har ett intresse av Ryssland och Georgien kommer lite matnyttigt.

Välkommen nya läsare som tillkommit, här är det högt i tak och har du nåt du vill bli av med så e-maila mig. Du som anser att fler än du som skall läsa detta Newsletter, så klicka på raden och fyll i dennes e-mail adress. Enklare går det inte!


I detta nummer 28 av Varning Schönfelder kan du läsa följande:

1) I min Ledare ondgör jag mig över dravlet med att försvara slöseriet med 50 miljarder av skattebetalarnas pengar

2) Svensk turism – finns den? Eller hur tiotusentals flygresenärer passera Sverige på 10.000 meter på väg till tomtelandet.

3) Svensk Camping räddningen för Sveriges turiststatistik

3b) Det Svenska självmålet – allt sker korrekt, ingen är ansvarig för följderna

4) Vill du ha en egen Resebyrå på NÄTET i USA?

5) IPHE -en maktfaktor att räkna med för Sverige! Bränslecellen!
av Olof Tegström

6) Svenska hotell har fått ett stjärnsystem

7) Från tidningen Expressen läser jag:
Grip dem som vanliga tjuvar

8) Regeringen skyddar osund offentlig konkurrens

9) Den offentliga sektorn i Sverige ned från 75 till 71%

10) Kvotering för att få kvinnor i styrelsen!

11) Städa uppifrån - rulla ut Ramqvist

12) För dig som har ett intresse av Ryssland och vad som sker i Kaukasus.

=========================================

1)
Ledare
I tidningen Trafik Forum nr 9 kan man läsa för dem som har god syn ( förbaskat liten stil och kanske lika bra för det ) en ledare av Ulo med rubriken Tig och Lid.
Det skall omedelbart sägas innan jag gör mina kommentarer att jag anser att Ulo är en synnerligen skicklig tidningsmakare, en likaså spännande journalist som satt fart på Radio Stockholm och mycket annat. Därutöver är han en härlig kille där det bara sprudlar av idéer.
Ur ledaren,
Skär ner trafiken! Höj taxorna! Eller gör både och!
vidare, resultatet: svensk kollektivtrafik är nu på väg in i en nergående spiral.
Vidare anser Ulo att man inte skall skälla på politikerna utan det är frågan om ett systemfel.
Samhällsekonomiska lösningar får står tillbaka osv
Sedan kommer det: Branschen genomförde för något år sedan en rad isbergskonferenser – utmärkta arrangemang……
Problemet är när det krisar att alla konferenser väger lätt när man kommer till verkligheten.
Åså Ringholm och hans departement har förträngt de samhällsekonomiska intressen….
Ulrika Messing tycks ha abdikerat som ansvarig för kollektivtrafiken.
Branschen ligger lågt anser Ulo och är förvånad.

Bäste Ulo!
Sveriges statsskuld är den största i västvärlden, för att få ihop till löpande utgifter måsta man låna 46 miljarder för detta budget år och för nästa år 50 miljarder kronor.
Räntorna utan amortering utgör en tredjedel av BNP eller 300 miljarder kronor.

50 miljarder är summan som den svenska kollektivtrafiken kostar inklusive förvaltningar, bidrag till olönsam flygtrafik, Gotlandstrafiken, forskning ( för vaddå )och allt annat som erhåller pengar.
Kostnaden har fullständigt exploderat sedan tillkomsten av länsbolagen, trafikutbudet har ökat marginellt medans det byggts upp förvaltningar i mega storlek som inte står i förhållande till utbudet. Utbudet på de flesta platser i landet saknar resenärer, olika trafiksystem kör parallellt,
Rikstrafiken upphandlar helt korrekt efter direktivet från statsmakten trafik mellan punkten A till B utan att man tar hänsyn till anslutande trafik eller möjligheten att skapa ny trafik.
Att du Ulo anser att Isbergsmöterna varit bra- så kanske det beror på att det är du som tjänar på dessa nonsens konferenser, men vad gör man inte för sin överlevnad. Ur innehållet är det bara trams, den som inte kan det mest självklara skall inte vara i branschen eller gå på en skola som inte finns i brist på pengar. Som jag skrivit så många gånger tidigare, vill man förändra något så har man också skyldigheten att berätta hur detta skall finansieras. Skattevägen i världens mest beskattade folk är uteslutet, varför skall 100% av svenska folket subventionera till 80% - 90% en kollektivtrafik som inte efterfrågas? Varför hävdar du att det skall införas vägtullar i Stockholm när dryga 70% säger nej? Gäller inte demokratiska ställningstagande för dig?
Hur frånvarande kan man vara om man jämför Stockholm med London? I London har det inte byggts en enda väg i staden sedan före andra världskriget, däremot kringleder.
I London bor det mer folk än i hela Sverige.
I Stockholm bygger man blindtarmar till gator och en fungerande kringled är inte i sikte. I Stockholm har sagda politiker mot folkets vilja byggt så mycket hinder och stopp att avgas utsläppen är onödigt höga, kollektivtrafiken tar sig fram mödosamt på vissa gator och köerna på Hamngatan/ Strandvägen/ Birger Jarlsgatan liksom på de flesta andra ställen i staden är självförvållade.
Jag har läst din ledare ett antal gånger och ställer mig frågan, varför skriver du ett sådant nonsens som borde veta bättre än många andra.
Kan det bara vara så enkelt att du är en i kön till systemet där det gäller att visa sig foglig och ta parti för en hopplös koloss som inte borde finnas till i ett modernt samhälle som Länsbolagen som är ytterst är din livlina och betala din tillvaro?
Är det därför det aldrig skrivs en rad om ett samhälle med etableringsfrihet för kollektivtrafiken? Istället är det spalt meter med reportage om bevarande av ett stalinistisk system?
Är det därför man står i kön och flåsar med tillrop som mer pengar till forskning? Forska vaddå? Det finns forskning i flera länder som i princip har samma problem som Sverige.
Folk skall nämligen överallt på morgonen till arbetet och hem på eftermiddagen.
Ta dig en funderare och försök motivera systemet länsbolag som dränera landet på pengar ! Den dag du borde ligga inne för en operation men på grund av brist av pengar och brist på vårdplatser får du vänta ett halvår för att då kunna konstatera att hade du kommit in när det uppdagades då hade man haft en stor chans att rädda dig kvar till livet. Nu gick det inte.
Försök och ge alla äldre som ligger i en hopplös äldrevård där personalen går på knäna därför för att det saknas pengar och därmed personal. Varför då dina helt överflödiga konferenser skall hållas som kostar samma skattebetalare miljoner för varje gång dessa avhålles och räckte till för flera anställda på åtskilliga vårdhem.
Fundera då också varför vi inte har en skolgång med sammanhängande skoltimmar utan håltimmar eller lektioner utan lärare? Fortsätt då fundera varför vi har en poliskår som ägnar sig åt att jaga bilister och inte har resurser till att fånga bovar? Eller varför domarna avskriver det mesta så länge det inte är fråga om ärenden som i slutändan innebär inkassering av möjliga skattemedel ?
Ta dig en alldeles ordentlig funderare varför det fanns 48 personer i trafikledning och administration hos GDG för en trafik som utfördes i 6 län där man idag behöver flera tusen anställda för samma trafikmängd?
Och till slut vem kan rättfärdiga ett system av länsbolag bara för att man skulle skapa ett 50 kort i varje län som nu är ett ekonomisk bottenlöst hål ? Pengar som antingen inte finns eller måste lånas upp och därmed ökar statsskulden som alla måste vara med och betala eller pengar som måste tas från annat i samhället som sjukvården och en tillhörande forskning som vi mycket väl behöver eftersom åtskilliga svenska läkare ligger i världstoppen.
Därutöver kommer rättsosäkerheten för alla de företagare som finns inom kollektivtrafiken, deras anställda samt övriga berörda. Där man lever på nåder av maktens män vilket leder till att leden tystnar, Tig och Lid, kommer här väl på plats.
Varför behövs det överhuvudtaget en gigantisk förvaltning för att upphandla en trafik som styrs av efterfrågan, nej nu gör den inte det, men skulle kunna vara så.
Vad är det som talar emot etableringsfrihet inom alla former av kollektivtrafik, flyg,tåg,buss, färjor? Jan Brandborn har ju kommit fram till att järnvägen borde vara fri från monopol. Varför skulle det gälla ett undantag för övrig kollektivtrafiken ? Den trafik som inte går att räkna hem på ett eller annat sätt kräver stöd, då kan de berörda kommuner gå in och subventionera, då blir det ett avtal mellan utförande företag och kommunen och inte som nu med mängder av mellanhänder där länsbolaget debitera alla berörda kommuner utan konkurrens fantasibelopp för att kunna resa på möten med isbergskonferenser, studieresor till andra länder och kontinenter, till oändliga möten där det äts ostmackor för att få möten så långdragna att berörda personer kan kvalificera sig till ett halvdags traktamente?
Jämför detta med flygbolaget Easyjet där man inte har några stolar i konferensrummet för att korta ned möterna.
Vad du än väljer att svara eller inte svara, jag kan bara bli kufstämlad en gång av dina gelikar, så förklara för mig vari samhällsnyttan består? Kom inte med lögnen om miljö etc samt berättar vad den får kosta och varifrån pengarna skall tas utan att höja skatterna.
Förklara hur en samhällsnytta som sjukvården och allt annat nyttigt skulle kunna jämföras med kollektivtrafiken? Samt varför den inte kan organiseras av fristående företag, stora som små på egen risk med innovationer och utveckling. Dina argument som jag läst under åren påminner mig om den som SAS och ett lydigt redskap som luftfartsverket tillämpat i årtionden.
Läs om flyget till Tomteland som SAS satte stopp för.
Vad SAS och Lfv:s regleringsiver har lett till behöver jag väl ändå inte berättar här, däremot vad som hände efter avregleringen där mängder av flygoperatörer skapat nya rutter med direktflyg som tidigare under SAS var olönsamma.
Ett monopolbolag som SAS kunde till och med rättfärdiga att tre av Europas största flygdestinationer Malaga, Palma de Mallorca samt Alicante var olönsamma varför man la ned all flyg dit sålunda inte bara direktflyget utan all flyg.
Den ende som lever gått på monopolet är väl huvudägaren till Gotlandsbolaget som drog den största vinstlotten, avsevärda komisioner i egen ficka för beställning av nya fartyg som betalas till 100% av skattebetalarna och en oskälig ersättning för driften. Jodå jag vet vad en Gotlandstrafik kostar att sköta, bolaget JBT ingick som dotterbolag i Effjohn vars chef jag var och där vi drev trafiken på uppdrag av Nordström och Thulin.
Hela det svenska samhället skakas just nu av skandaler som alltid funnits men inte i mediat, därför att varje slutet system skapa dessa möjligheter, det är tack vare konkurrensen och nya lagar från EU som gjort det svenska och andra medlemsländers monopol transperanta.
Vi befinner oss mitt i den största omvandlingen i historien med skapandet av ett EU utan att ett nytt krig.
Gubbarna i dagens skandaler är nu skakade och kan inte hantera den nya insynen efter att mediat inte längre springer i ett hundkoppel.
Sverige är sjukt, det är en pendel som far fram och tillbaks, en åtgärd att komma tillrätta med eländet är att redaktörer som du tar av dig skygglapparna och inse att kollektivtrafiken aldrig kan jämställas med samhällsnytta. Vilket inte innebär att folk inte kommer att få åka buss, men förmodligen mer taxi i framtiden, att trafiken anpassas efter efterfrågan, att entreprenörer tar över trafikföretagen istället för ärträknare, dessa må vara jätte trevliga allihopa som personer, det hjälper inte, ett sjukt system måste angripas i roten.
Det börja med att naturlagen där man rimligen inte gör av med mer pengar än vad som finns.
Sveriges folk skall inte betala mer skatt eller avgifter, svenska folket har rätt att få en redogörelse vart alla pengar tar vägen och hur man skall få ned västvärldens i särklass största låneskuld.
Nej Ulrika Messing har inte abdikerat som ansvarig för kollektivtrafiken utan fått erfara att utan pengar kan man inte vara vidlyftig och spendera dessa på nonsens som kollektivtrafikens etablissemang utgör och då ingår ansvaret att sluta resa på Isbergskonferenser.

Sedan får alla ha sina drömmar!
Dom är kostnadsfria.=================================


2)

Svensk turism – finns den? Tomteflyg passerar Sverige på 10.000 meters höjd
se, mina synpunkter efter artikeln.
Från Flygtorget.se

http://www.flygtorget.se/nyheter/nyhetsdetaljer.asp?ID=1779&KatID=3

Vår biträdande näringsminister Ulrica Messing har en nära omöjlig uppgift på den nuvarande politiska spelplanen. Som Turist- och Regionminister vill hon gärna ha fler turister företag och besök till olika platser i Sverige. Men som Infrastrukturminister vill hon att det skall kosta allt mer att flyga just på Svenska flygplatser och att dessa skall bli färre! Det kan liknas vid att bjuda in kunder till en affärskedja, ta rejält inträde i butikerna och därefter stänga en del av dem. En föga framgångsrik metod på en konkurrensutsatt marknad som kan exemplifieras med nedanstående nyhet från december 2003.

Så här skrev nyhetsbrevet Stand By: "Hela 395 charterplan väntas i december till finska Lappland med besökare som alla har en punkt på önskelistan: att få träffa den riktiga tomten. Det är 30 fler charterplan än rekordåret i fjol.
Förutom charterresor startar Finnair julflyg till finska Lappland från Zürich, Paris och Milano en gång i veckan.
De flesta besökarna kommer från Storbritannien och Ryssland. I år väntas de för första gången bli över 100 000 resenärer, av vilka 60 000 kommer från England och Irland. På flygkontrollcentralen i Sundsvall har man i år inrättat en speciell flygled för alla tomteplan som passerar över Norrbotten."
Men i norra Sverige råder Midvintermörker. Det handlar istället om flygförbud för helikoptrar i Norrbotten, stängning av flygplatser, minskade anslag till Rikstrafiken, höjda avgifter för passagerare, bonusar och fiaskot i Kallax Cargo. Det senare en Björntjänst till Norrbotten och flygsektorn. Tänk om miljonerna till Kallax Cargo hade lagts på utveckling av flygplatsen för turism i Pajala istället? Där finns väl också tomtar?
Där politikerna styr går det mesta baklänges in i framtiden. Var finns entreprenörerna som kan få Julen att snurra även i Sverige?


Harald Rosén generalsekreterare för svensk Flyg efterlyser entreprenörerna som kan få Julen att snurra i Sverige.

Toni Schönfelder har följande kommentar:

Entreprenörer och visionärer är det ingen brist på!
Det som saknas sedan 60 talet och alltjämt en långfristisk turist politik där man fastställer ett antal projekt som Sverige kan satsa på, nationellt samt internationellt.
I slutet av 70 talet var ett av innovationsföretagen inom turism Continentbus, också ägare av Nordkalottresor i Luleå som ägdes av Hellgren koncernen, Skellefteå.

Nordkalottresor hade två chefer som förmodligen var den svenska turism största entreprenörer, Ebbe Wickberg och Bert Persson. Vad dom åstadkom för Nordkalotten under 15 år har hela turistbranschen inte lyckats med varken förr eller senare. Dessa båda herrar som borde hyllas blev istället misskrediterade för mindre lyckade affärer. Då ställer sig frågan, när är en affär mindre lyckat i dessa sammanhang? Vem är det som dömer? Som entreprenör behöver man utrymme och uthållighet till den ekonomiska framgången inträffar och till det behövs en del medel.
Det tog 15 år att få Tetra Pak bli lönsamt, idag ett av världens mest lönsamma bolag som skatta i England.

Jultomten finns i lappland – Santa Claus in Lapponia

Detta var ett projekt som vi långt innan EU ( jag var med som glad påhejare) ville förverkliga i Kiruna, Tomteland i Kiruna det är kallt, det är snö, det finns samer, det finns gott om lapptält modell större, det ligger i lappland, det finns en flygplats med tillräcklig stor landningsbana och Renar! Till slut, det fanns Yngve Bergkvist i Jukkasjärvi.

Vi skissade på det som idag är en verklighet på Ishotellet, ( Idén kom från Japan där man bygger varje år med hjälp av militären och tusentals studenter en hel stad i Is samt det kejserliga Palatset i skala 1:10.)

Jultomten var temat, tanken var att det svenska postverket skulle bjuda på svars portot på alla julönskningar som barnen världen över skulle sända till Santa Claus ( Jultomten).
SAS skulle vara Official Airline of Santa Claus, SJ skulle ha ett par tåg, tomtetåget från södra Sverige, Charterarrangörerna I Tyskland och England skulle flyga 1 dags-flyg till tomten.
Det skulle vara Concorde (BA) och Jumbojet från (Lufthansa dottern Condor).

Svenska Tullen skulle acceptera att Renar med släde skulle stå vid flygplanets trappa varifrån man skulle hämtas, Passpolisen skulle inte titta på varje enskild pass utan acceptera passagerarlistan.

Is staden skulle byggas med en jättegrotta där man kunde använda några av försvarets jättetält med ett antal jultomtar i varje så att alla besökare kunde få träffa jultomten i rätt miljö, handla och skicka hem julpaket med svenska varor med en speciell Santa Claus poststämpel.

Med andra ord det var ingen hejd på idéerna, vi hade med oss TUI, Neckerman, Cook i England, Kouni i England samt Schweiz sammanlagt ett 20 tal arrangörer. Vi drog detta projekt i den mycket aktiva arbetsgruppen för hela Nordkalotten där Norrmännen samt Finnarna var med.

Det sprack i Sverige på att Luftfartsverket till skydd för SAS inte ville medge 1 dagar charterresor, det sprack på att SAS folket i Stockholm tyckte det var oseriöst, det sprack på att vi fick glada tillrop från en och annan politiker i Norrbotten men merparten ansåg som SAS att det var oseriöst och slutligen det sprack på att passpolisen krävde att all skulle gå genom passkontrollen samt tullen krävde att alla skulle gå genom grön eller röd filter.

Det var nu Finnarna tog tag i projektet, la det i Rovaniemi, tog hela projektet rakt av och allt som var omöjligt i Sverige gick galant i Finland, där det förverkligades inklusive att Finnair är sedan sjuttiotalet Official Airline of Santa Claus.

395 charterplan år 2003, jag är övertygad om att hade vi fått sköta projektet hade det varit det dubbla antalet plan eller närmare 200.000 turister som handlar för en sådär 500 – 1000 kronor per person på en dag! SJ hade garanterat kört tåg så det ryker om snön då en tågresa av denna dignitet är synnerligen exotisk och hade hittat sina kunder i södra Sverige, i Danmark samt i Tyskland.

Bäste Harald, det har funnits möjligheter, det har funnits entreprenörer och innovatörer, men i Sverige är det enklare och man är väldig snabb från nomenklaturan att kufstämplar alla som avviker från mängden och till dem hör jag.

Andra projekt som vi utomjordingar hade, var ett Nobel arrangemang i december för hundratusentals turister, göra om stora delar av Kungliga Slottet till konferenscenter som skulle vara helt unikt i världen med ett otroligt läge, Göta kanal var ett annat projekt, embryot till ett Stockholm festival som sedan dog av mammutsjukan, utveckla Stockholm till kryssningsdestination nr 1 i Östersjön för kryssningsfartygen, Göteborg dit man skulle varje år ta alla världens militärfartyg inkl hangarfartyg och skapa ett militär sjö-forum likt den som finns för flyget utanför Paris, det sprack på att militanta gröna, centern och vpk politiker lyckades förbjuda att Nato fartyg skulle få angöra Sverige. Så var det festen ”Sverige är festligt” i samband med TUR mässan som blev av och fortfarande är den största festen som har genomförts i Sverige med över 400 svenska artister som ställde upp gratis, och 8.000 betalande personer, bakgrunden var att starta upp Sverige är festligt kommittéer som länsvis kulle tävla med varandra så att man stimulerade innovationer till att utveckla Sverige länsvis där arkitekter, entreprenörer, företag, landstingen, kommunpolitiker skulle förenas och ta fram det som präglar respektive län, ort och tävla med varandra, som förslag hade vi exempelvis vem har den vackraste verandan, var finns dom vackraste portarna till ett hyreshus, vilken ort har de vackraste gatubelysningar. Var finns den roligaste målade kollektivtrafiken som skulle sätta färg på samhället, listan var lång av mer eller mindre genomtänkta förslag.

Det var vidare världsmästerskap i Snö scooter racing på Nordkalotten från Norge till Finska Sovjet gränsen och tillbaks ( en annan form av safari rally), det var en vinter biltest anläggning i Arjeplog som efter mängder av hinder till slut blivit en prioriterad statlig angelägenhet. Det var Astrid Lindgren sagovärld som Walt Disney ville vara med och bygga – som sprack som istället blev en halvmesyr till svensk lösning, det var i Bergslagen där man skulle göra nåt kul med de stora nedlagda gruvorna – förslag fanns.

Vi ville få Åre till att bli en attraktion där det började med alla skyltar och all text överhuvudtaget från en enkel matsedel till affärernas skyltar skulle vara på sv,eng,tys och finska, där hela byn skulle göras bilfri, sätta upp miljoner av små lampor på varje fastighet som skulle få hela ÅRE att gnistra året om, ta bort Konsums anskrämliga fastighet som förstör hela Åre och göra torget till medelpunkten dit man skulle kunna åka utför med skidor från i princip varje hotell varifrån den då planerade Linbanan skulle gå ifrån, istället blev Konsum kvar och linbanan på andra sidan landsvägen…..högt över byn, det är som att ha mängder av hissar i ett höghus som alla starta på 4:e våningen.
Det är inget fel på idéerna, det som saknas är inte pengar, det som saknas är en nationell uppslutning, en sammanhållning och stolthet och inte kufstämpla alla så snart fort det kommer idéer som inte består av att söka bidrag.

Därför är det bara att gratulera Finland och den sammanhållning man visat, det ger imponerande positiva ekonomiska effekter för Lappland samt hela landet, därför flyger 396 flygplan på 10.000 meter över Sverige där den enda inkomsten är överflygningsavgifter. Därför är ”löjliga Finnair oseriös” som Official Airline of Santa Claus som gör vinst och ”fina” SAS går med miljardförluster. Hur länge Sverige kan få ta del av smulorna av överflygningsavgifterna lär bero på när Lfv anser att dessa måste höjas så mycket att flygbolagen väljer en annan route genom att flyga på andra sidan av Östersjöns nyblivna EU:s medlemsstater. Därefter kan man minska antalet flygledare i Sundsvall i brist på arbete och allt sker enligt regelboken, att inkomsterna försvann är inte myndigheten ansvarig för.
Sicka idioter!

Jag tillhör nog hellre de kufstämplade och kan blicka tillbaka på ett liv fullt av innovationer, ibland mindre bra, än att tillhöra ”rövslickar”etablissemang som bara står med mössan i handen, kröker rygg och begära bidrag. Att Sverige först år 2003 skulle få de första stjärnklassade hotellen är ännu ett bevis på där egen intressen och girighet styr svensk Turistnäring.


===================================

3)


Var inte ledsna Sveriges hotell, transportörer, souvenirförsäljare, guider och alla andra som lever på en ökande turism – som inte kom.

Svensk Camping räddningen för Sverige, från nättidningen Stand By

Utan campingplatserna skulle turiståret 2003 gå på tomgång. Enligt statistik från Turismens utredningsinstitut blir året, som visserligen inte är slut än, att bli rätt magert. Privatreseandet har ökat, men turisterna har huvudsakligen valt billiga boendealternativ.

Kommentar!
Vart tog alla fina tillväxt siffror vägen från i somras? Det var ingen hejd på tillväxten av utlänningar, rekord efter rekord, tyskar överallt enligt tidningen Res Flex , Res Forum och andra!
Så går det när man bara skriver av Pressreleaser.

===================================

3b)

Det Svenska självmålet – allt sker korrekt, ingen är ansvarig för följderna

KRITIK MOT HÖG KRYSSNINGSAVGIFT
Visserligen är det rimligt att kryssningsfartygen skall vara med och dela kostnaderna men den föreslagna farledsavgiften på 100 kronor per passagerare är på tok för hög. Det anser Företagarombudsmannen som ingår i Stiftelsen Den Nya Välfärden. Man pekar på att denna sjöfart är mycket lättflyktig och blir det för dyrt i Sverige är det risk att kryssningsfartygen istället väljer att anlöpa andra Östersjöhamnar. Detta kan få stora konsekvenser för lokala ekonomier som i Stockholm där kryssningsturismen omsätter 230 miljoner kronor per år och i Visby där cirka 90.000 kryssningspassagerare i snitt omsatte 750 kronor per person. För höga avgifter kan enligt Företagarombudsmannen därmed innebära att staten både förlorar avgifterna och de skatteintäkter som verksamheten genererar.

Sjöfartsverket som är en affärsdrivande verksamhet medgav för ca 15 år sedan att kryssningsfartyg var befriade från farledsavgifterna som skulle ha varit flera hundra tusen kronor för varje anlöp. Dåtida kom det endast sporadiskt ett och annat kryssningsfartyg, efter att Sovjetunionen blev Ryssland har kryssningstrafiken dit ökat till ca 400 anlöp varav dryga 200 kommer till Stockholm. Nu kliar det i fingrarna på ärträknarna på verket, nu skall kryssningsfartygen betalar för en överviktig administration i Norrköping, inte att dom förse Sverige med värdefull valuta inkomster. Det är någon annans ansvar, och kommer det inga kryssningsfartyg i framtiden, så vad gör det, det står inget i statens uppdrag till sjöfartsverket att använda insidan av huvudet och framför allt inte se Sverige som ett land. Därmed är man likställt med alla andra myndigheter, Lfv, Rikstrafiken, Vägverket, skatteverket och alla andra, vi utför statens uppdrag och skall förse staten med en förväntad avkastning!

Med dylik mentalitet behöver man inga yttre fiender.


==============================


4)


Vill du ha en egen Resebyrå på NÄTET i USA?

Detta är den första resebyrån jag sett på nätet där man kan under sitt eget firmanamn få en komplett rese verksamhet med utgång från USA. Det kostar dig 49 dollar per vecka och du kan sitta i sommarstugan och sköta resebyrån - over there!
Klicka in och lär dig vad innovatörerna inom IT skapar.
Denna site basera sig med utgångspunkt USA där hela systemet ( resebranschen) ligger långt före Europa. Flygbolagen gör det enkelt istället försvåra all form av bokning, sak samma med hotell, kryssningar etc
Det du ser här är en ny värld vilken leder till att resebranschen kommer att förändras – radikalt, mycket snart även för din verksamhet.

http://bookmytravel.com/plengine.cfm?CFID=73111&CFTOKEN=66078972======================================

5)

IPHE -en maktfaktor att räkna med för Sverige! Bränslecellen!

Av Olof Tegström

Tar över Kyotoprotokollet ! ?
IPHE = International Partnership for Hydrogen Economy.

Ryssland hoppade av Kyotoprotokollet (USA 1 år tidigare) nu till
förmån för långt radikalare IPHE.
Varför: Jo, som vi meddelat tidigare så är Kyoto inte tillväxtfrämjan-
de och är nerkompromissat att det inte hinner hindra växthuseffek-
tens atmosfäriska konsekvenser.
Vilka ser vi som dominanter inom IPHE ? Undertecknades i Wash-
ington 21 november 2003 av: Island (Nya Saudi ) , Norge (utan kärn-
kraft men med vattenkraftspill), Tyskland, England, USA, Frankrike, Ryssland, Italien, Kanada(världsledande på vätgasteknik)
Japan, Korea, Kina, Indien, Australien och Brazilien.

Syfte: Införande av tillämpad vätgasinfrastruktur och ekonomiskt
stöd härför.

USA:s motiv var att genom införande av statsstödda "Freedom Fuel"
och "Freedom Car" syftade man till utträdet av oljeberoendet (en
fredsstörande faktor inför framtiden). Dessutom är IPHE ekonom-
iskt tillväxtskapande eftersom USA:s bilmarknad är dominerande i världen.
Englands motiv var att Nordsjö-oljan o gasen är slut 2007 och Eng-
land blir nettoimportör av energi.

EU har paraferat IPHE , då stater som Sverige m.fl vägrar delta eller
är planekonomiskt beroende av sin dagssituation.
EU har nu bjudit Sverige på 3 första vätgasbussarna i Stockholm, som startar i trafik den 8 dec.2003.
Tyskägda Sydkraft har placerat sin vätgastankstation i Malmö .

Det är viktigt att vi följer dessa länders utveckling på webben:
Island:www.Newenergy.is och www.gagarin.is/Nyorka.
Norge på: www.Bellona.no/no/energi/hydrogen/index.html
Tyskland : www.Hyweb.de och www.dwv-info.de/wss.htm
USA: www.H2fc.com/news.html och CH2bc.org/indexh.htm
England: www.fuelcelltoday.com.

Inför 2004 kommer t.ex Berlin att tillsammans med övriga "fossiltap-
par" uppföra: Tapp för tryckvätgas (350 Bar) och tapp för flytande vätgas (LH2). Dessutom visar man upp i inlärningssyfte 10 st HFC-
Mercedes A-klass, 2st. BMW + 3st Ford Focus + 1st. OpelZafira,
(s.k."HydrGen3) alla på vätgas.

PRISRAS: Honda FCX hade i modell 2003 een bränslecell som kostade 4.000 US$/kW medan i 2004-versionen priset rasat till 282
US$/kW = prisras 92%. Alltså leasingpris 2004 är c:a 5.000kr/mån.
Inte mycket dyrare för kommuner med H2-tankstation.

Glöm inte åka med Stockholms Lokaltrafiks vätgasbussar efter 8 december och hela våren "gratis"!

Kolla in på http://www.branslecellsbuss.se=============================

6)


Svenska hotell har fått ett stjärnsystem


Det har tagit dryga 30 år att få igenom detta, motståndet har varit under åren från samma organisation som nu är ansvarig för stjärnmarkeringen, eftersom de stora medlemsföretagen varit emot detta, varför? Eftersom ex Scandic kedjan har hotell som inte håller en likvärdig standard bland alla sina hotell. Jag har skrivit det förr, svensk turism består mestadels av snäva egenintressen, något som fört landet till en turistisk jumboplats. Vad är det som måste ske för att branschens olika aktörer skall vakna? I ett försök att samla sig kring en helhet?

Den svenska hotellnäringen blir mer internationell. Sedan den 3:e december utrustar branschorganisationen Sveriges Hotell- och restaurangföretagare 300 hotell med stjärnor som ger en fingervisning om vilken klass boendet har.

HOTELL Sveriges Hotell- och restaurangföretagare, SHR, har ambitionen att klassificera drygt 1.000 hotell som är medlemmar i organisationen.
I Europa är det bara Sverige och Finland som inte har en nationell stjärnklassificering.

Denna gång är det Bengt Klaesson på Stockholm Convention Bureau som får en extra stor blomma, då det är han som initierad och fått med sig SHR och andra att äntligen driva igenom en klassificering. STORT GRATTIS till dig Bengt och ett Grattis till Sverige som nu äntligen är med i världen.
===================================

7)

Från tidningen Expressen läser jag:
Per Wendel: Grip dem som vanliga tjuvar

Två polisbilar lämnade i går förmiddags polishögkvarteret på Kungsholmen i Stockholm.
Ena bilen åkte hem till förre Skandiachefen Lars-Eric Petersson för att gripa honom.
Den andra förde koncernens förre finansdirektör Ulf Spång till Kronobergshäktet.

Så hade det varit om Sverige vore en rättsstat.
Nu är Sverige inte det.
Därför är Lars-Eric Petersson och Ulf Spång fortfarande på fri fot.
Visserligen är de misstänkta för grova brott. Bland annat trolöshet mot huvudman. Ett brott som kan ge dem upp till sex år i fängelse. Vardera
Ingenting är nytt under solen och det var inte bättre förr. Men just nu är det rätt många svenskar som undrar vad det är för en moralkollaps som samtidigt drabbat SL, försvaret, Skandia, Systemet, Vin&Sprit och alla ännu inte avslöjade ställen.
Det är troligt att många medborgare känner folkhemmets husgrund gunga under fötterna, som om ett välvande skred är på gång.


Kommentar:
Något har hänt! Detta Newsletter kom till i mitten av 90 talet där jag på olika sätt gjorde mina närmaste vänner och läsare uppmärksamma på rofferiet som bredde sig ut i samhället på ett sätt som jag då inte varit tidigare medveten om. Det var för mig som för många andra, man var helt enkelt för upptagen med annat.
Med insyn i de fina rummen blev jag heligt förbannat över skojeriet som fick fortgå utan att någon tog tag i detta. Jag gjorde vad jag kunde göra, skriva insändare i tidningar, det blev några hundra i Sveriges media genom åren, men vad som gjorde mig ännu mer rasande vara att redaktörer skrev om mina insändare på ett sätt som närmst påminner om censur.

Att girigheten och makt korruptionen fanns inom Länsbolagen sedan deras tillkomst på mitten av åttiotalet var nog åtminstone för åtskilliga med mig som lever utan skygglappar en krass verklighet.
Med åren har mitt Newsletter fått en helt fantastisk spridning, med detta har jag erhållit, anonymt förståss, eller med löfte om att inte avslöja källan, åtskilliga informationer som lett till publika avslöjanden.
Allt detta hade inte varit möjlig utan Internet, ett medium som bara befinner sig i utvecklingsstadiet. Med åren och den ökade konkurrensen har betonghäckarna på tidningars redaktioner fått flytta på sig. Nya chefredaktörer och vakna journalister formligen jagar nu efter nya skandaler som tidigare kunnat ske i det tysta, kompisarna i etablissemanget emellan.
Tidigare stjärnor på den svenska affärshimlen visar nu sitt rätta ansikte, inkompetenta, giriga och närmast brottsliga om lagarna hade varit snarlika som i många andra länder.

Med åren har jag lärt mig att se de stora stjärngossarna efter att mött dem i olika sammanhang, Effjohn Sweden AB vars chef jag var, var ett börsbolag, varför man möter dem alla. Därför ser jag med en förskräckelse på hur Sveriges fantastiska företag raseras ( Ericsson), eller slumpas bort ( Volvo) enbart pga inkompetenta ledare som kommit till sina positioner genom att kröka rygg och skåla inställsamt med rätta personer.

Det svenska företag saknar helt är den finska Sisu mentaliteten, när man i Sverige sitter och babbla med kaffe och ostmacka, där man måste väga sina ord så att ingen blir förolämpad, går finnen rakt på och får saker och ting ur händerna.
Nu återstår frågan, när skall personerna i maktens korridorer upptäcka vad man har ställt till med genom att skapa länsbolagen?

==================================


8)

Regeringen skyddar osund offentlig konkurrens

Från siten för Svenskt Näringsliv, av Anders Morin
Stat och kommun snedvrider konkurrensen när de ägnar sig åt affärsverksamhet på den öppna marknaden. Det är de privata företagen som drabbas, framför allt småföretagen, skriver fyra näringslivsledamöter i Konkurrensrådet – Anders Morin, Svenskt Näringsliv, Allan Eriksson, Svensk Handel, Gösta Jedberger, Vårdföretagarna, samt Jens Karlsson, Företagarna – i en debattartikel i DI.
Ofta handlar det om en för kommunerna artfrämmande verksamhet utan rimliga skäl – exempelvis städtjänster, brandskyddsutrustning, fordonstvätt, fordonsuthyrning, bussverksamhet, arkitekttjänster, resebyråverksamhet, tryckeritjänster, kaféverksamhet, gym och solarier. Många gånger faller verksamheten helt utanför den kommunala kompetensen


Kommentar!
Ett fritt samhälle kräver etableringsfrihet där staten, kommuner, landsting skall sköta det gemensamma och anpassa regelverken till omvärlden.
Varje form av verksamhet där politiker även skall vara företagare blir fel, det belyses dagligen.


=======================================

9)


Den offentliga sektorn i Sverige från 75 till 71%

SJ:s verksamhet som oaktad stora direkt kontant bidrag motsvarande 1.2 miljoner kronor i timmen dygnet om från statskassan och erhåller sin ström utan att betala skatt för den bedriver likaväl sin verksamhet med förlust. Järnvägen erhåller mer än 17 milliarder varje år i bidrag, det vettiga med detta kan starkt ifrågasättas.
Samtidigt som allt fler administratörer tar plats i länsbolagen vilka är till 100% skattefinansierade.
Banverket som står för underhåll och nyinvesteringar tillkommer.

( Enligt regeringen har man lyckats få ned antalet personer som är anställda i den offentliga sektorn i Sverige från 75 till 71% vilket återspeglar sig mycket positiv i statens finanser. Hur skulle detta då har sett ut om man jämför sig med ex Tyskland där det är 24% i den offentliga sektorn )


=====================================

10)

Kvotering för att få kvinnor i styrelsen!

Detta är från Nättidningen Dagens PS
LGP Allgons ägare orkar inte med diskussionen om kvotering av kvinnor i styrelsen, enligt uppgifter till Dagens PS. Genom en försäljning av bolaget till amerikanska Powerwave slipper man problemet.
Äntligen en som vågar säga vad han tycker! i ett bolag bestämmer ägarna, och ingen annan. Kvotering är Stalinism.=====================================

11)


Städa uppifrån - rulla ut Ramqvist

Skandias varumärke har blivit synonymt med girighet, omoral och inkompetens.
Girigheten personifierad av Jan Carendi.
Omoralen av Lars-Eric Petersson.
Och inkompetensen av - den högste ansvarige, utan vilken skövlingen av Skandia aldrig kunnat äga rum - Lars Ramqvist.
Nestorn i svenskt näringsliv.

Det ska tydligen till en utredning i Sverige för att även de mest självklara beslut ska kunna fattas.
Minns också strategimissarna som fick Ericsson att segla tillsynes herrelöst mot konkursens rand.

Skadan hade nog inte kunnat bli större. Vem vill längre kalla sig direktör, eller ännu värre, styrelseordförande? För gemene man kommer företagsledare och företagare under lång tid framöver att förknippas med parasiter.
Uppriktigt sagt tror jag inte att någon av dem begriper att de handlat fel. Har snarare en känsla av att rövarbandet Ramqvist/Petersson/Carendi, och i viss mån Spång, upplevde att de var värda sin upphöjdhet med allt vad privilegier och ersättningar heter

Jan Carlzon berättade under en intervju , gjord under SAS glansdagar i slutet av 1990-talet, att hans värsta fiende var "den sprickfärdiga ballongen". Han menade faran och rädslan av att ryckas med av bilden om myten av sig själv. Att en dag vakna upp av att ballongen är punkterad och upptäcka att "kejsaren är utan kläder". Denna mardröm återkom ofta till honom, berättade han, och ingen av oss reflekterade nog vid det tillfället över hur sund och sann den egentligen var.


Den svenska bussbranschen lider av ett liknande komplex, det råder samförstånd i alla frågor, det finns ingen som våga föra fram en annan åsikt, förbundet fastställer vad man skall syssla med helst då med saker som är okontroversiella och gynna de större medlemsbolagen.

Nu väntar en delikat balansakt för de delar av buss etablissemanget som väljer att hålla kamrat Claes Olofsson om ryggen och försvara exesserna i Buss i Väst, i BR, i Västra Sveriges Bussförbund och många fler positioner.
Uppgifter om Claes leverne strömmar ständigt in från olika håll med uppgifter allt från en häftig fallskärm till uppgörelse med lokala bussägare att tanka på deras bekostnad.
Men därom mer snart!===================================12)


För dig som har ett intresse av Ryssland och vad som sker i Kaukasus.

Georgiens Parlament
<http://www.parliament.ge/>

The Presidents Press Office
<http://www.presidpress.gov.ge/>
1992 sänkte miljardären George Soros valutaspekulationer den svenska kronan nu sänkte han Eduard Sjevardnadze

Utvecklingen i Kaukasus länder illustrerar många av de framtida utmaningar, Georgien, Panksi-dalen, Tjetjenien, Abkasien, Moldavien, Transdniester och Kaukasien

I Georgien tvingades så president Eduard Sjevardnadze till avgång efter
det att oppositionen besatt parlamentet i protest mot fusk i det val som
hölls den 2 november. Efter att ha varit Georgiens ledande man sedan 1972
- då tog han över ledningen för det georgiska kommunistpartiet i den
dåvarande sovjetrepubliken - med ett mellanspel som det falnande
Sovjetunionens utrikesminister mellan 1985 och 1990 - avslutar han därmed
en remarkabel politisk karaktär.

I eleganta Baden-Baden i Tyskland, dit tsarer förr brukade bege sig för
att koppla av och bada brunn, har han inköpt en föga fattig villa för sin
kommande reträtt. Där kommer man inte att minnas förtrycket i
Sovjetgeorgien eller korruptionen i det självständiga Georgien, utan
Sjevardnadzes nyckelroll i de förhandlingar som ledde till Tysklands
fredliga återförening 1990.

Nu förbereds nytt presidentval i Georgien den 4 januari. Oppositionen har
redan enat sig om sin kandidat. Segern förefaller säkrad. Men vad kommer
att hända därefter?

Utvecklingen i Kaukasus länder illustrerar många av de utmaningar vi nu
ställs inför i det europeiska närområdet. Trots betydande främst
amerikanskt bistånd befinner sig Georgiens ekonomi i ett tillstånd av
fritt fall, med en korruption som härjar friskt och med den mer eller
mindre organiserade brottsligheten som främsta drivande kraft. Till detta
skall så läggas att tre separata delar av landet mer eller mindre tydligt
förklarat sin autonomi, och att det i samtliga dessa tre delar finns ryska
trupper, om är i fallet Abkasien i form av en s.k. fredsbevarande styrka
och ackompanjerade av uttalanden från Moskva om att man respekterar
Georgiens territoriella integritet.

Och till detta skall ytterligare läggas att Georgien gränsar, och den
strategiska Panksi-dalen leder rätt in i stridernas Tjetjenien, med då och
då förekommande ryska militära ingripanden över gränsen, och med över
hundra amerikanska militära instruktörer i landet för att se till att
georgiska förband klarar en konfrontation med olika former av terrorister.
Och skall bilden ytterligare kompliceras så är det med landets roll i den
dragkamp om var pipelines för att föra ut det kaspiska områdets olja till
världsmarknaderna skall dras.

Georgien är i dag en sönderfallande stat vars söndring riskerar att som
ringar på vattnet påverka regionen och närområdet i övrigt. Kaukasien i
övrigt är instabilt som det är, och det kan inte uteslutas att
instabiliteten får verkningar i områden större än så. Vi har ett starkt
intresse att medverka till stabilitet, eftersom vi annars skulle riskera
att drabbas av instabilitetens olika konsekvenser.

Medan USA inte minst under Clinton-administrationen gjorde vad de kunde
för att hjälpa Sjevardnadze och Georgien, har Ryssland spelat ett mer
mångfasetterat spel som återspeglat inte bara återverkningarna av
konflikten i Tjetjenien utan också mer långsiktiga intressen av att spela
den avgörande rollen i området. President Putin lät meddela att
Sjevardnadze hade fått vad han hade förtjänat eftersom han i sin politik
hade ignorerat de s.k. geopolitiska realiteterna, d v s respekten för
Rysslands dominerande roll i denna region.

Omedelbart efter det att Sjevardnadze avgått begav sig ledarna för två av
de självförklarade autonoma områdena i Georgien iväg till Moskva för
politiska samtal på hög nivå. Signalen var mycket tydlig. I Abkasien finns
en liten FN-mission, men framstegen i försöken att finna någon lösning på
den konflikten förefaller att ha varit intill ytterlighet begränsade.

Samtidigt med dramat i Tblisi, med föraningar för vad som kan komma längre
fram, spelades ett annat drama upp på andra sidan Svarta Havet i Moldavien
med dess ryska utbrytarrepublik Transdniester.

Det var 1992 som en konflikt ledde till att en rysk del på andra sidan
floden Dnjester de facto förklarade självständighet, och sedan dess har
man understötts av en betydande illegal handel med det mesta som tänkas
kan. I området finns de väldiga militära förråden av den dåvarande 14: e
sovjetiska armén, och dessa förråd har gett både omedelbar makt och
intressanta varor att sälja på dunklare internationella marknader.

Olika försök har gjorts att lösa konflikten. Moskva har gång på gång lovat
att dra bort sina militära resurser, men har gång på gång sagt att man
behöver mer tid för att klara det. Och plötsligt presenterade Putin i
veckan som gick en fredsplan som han plötsligt föreföll att få ett
betydande stöd för både från de ryska separatisterna och från den
moldaviska ledningen i övrigt. Han planerade att resa till Chisinau för
att presidera över undertecknandet av avtalet.

Men så blev det inte. Planen visade sig innehålla en rysk militär närvaro
i Transdniester under lång tid framöver samtidigt som Moldavien i övrigt
skulle demilitariseras. Och den s.k. asymmetriska federation med tre lika
delar som föreslogs innebar att Transdniester kom ytterligt nära den
självständighet som de hade krävt.

När det var uppenbart att det internationella stödet för en fredsplan med
dessa komponenter var mycket vacklande, och en inhemsk moldavisk
opposition också började att göra sig gällande, kollapsade det hela och
Putins planerade besök till Moldavien ställdes plötsligt in. Hela frågan
är tillbaka på ruta ett.

I början på nästa vecka samlas den europeiska säkerhets- och
samarbetsorganisationen OSCE till sitt årliga ministermöte i holländska
Maastricht. Med all sannolikhet var den ryska avsikten att ha klarat av
problemet Moldavien till dess, även om resultatet nu snarast kom att bli
det motsatta.

I Maastricht kommer nu problemen med sköra och söndrade stater som
Moldavien och Georgien med all sannolikhet att vara i fokus. Men om det
för ett decennium sedan fanns en tro att OSCE som sådant kunde ha resurser
och möjligheter att hantera situationer som denna är det i dag snarare
till EU, NATO eller FN som man vänder sig. Och så kommer sannolikt att bli
fallet också nu.

Soros bakom regimens fall
1992 sänkte miljardären George Soros valutaspekulationer den svenska kronan.
Nu har han använt pengarna till sänka Sjevardnadzes regim i Georgien.

POLITIK Edvard Sjevardnadzes fall har framställts som det unga Georgiens revolution.
Men det är inte hela sanningen.
En av kuppmakarna var den amerikanske miljardären och finansmannen George Soros.
Planerna att störta Sjevardnaze gjordes upp långt före den 2 november.
Redan i februari besökte person vid den tankesmedjan Liberty Institute till Belgrad. Resan finansierades av George Soros Open Society Institute, skriver den kanadensiska tidningen Toronto Globe and Mail som refereras av Aftonbladet. Det bekräftas av stiftelsen.

Uppdraget för resan var att hämta kunskaper och informationer från den serbiska studentröreslen
Otpors och deras erfarenheter i samband att diktatorn Slobodan Milosevic störtades.
Den serbiska strategin hade stor betydlese för kuppens genomförande, skriver den kanadensiska tidningen.
George Soros har också legat bakom bildandet av såväl den oppositionella tv-stationen Rustavi-2 1995 och tidningen 24 timmar som varit ett av oppositioens viktigaste organ i kampen mot Sjevardnazes regim.

Soros har dessutom stött studentrörelsen Kmara och hela tiden stått i kontakt med oppositionsledaren Michail Saakashvili. Soros delade personligen ut Open Societys utmärkelse till Saakashvili förra året.

I Georgien är "frihetskämpen" George Soros insatser välkända. Däremot har de hela tiden förtigits av internationella medier.Bäste läsare, hoppas du hittade något som kan höja adrenalin spegeln på dig och kanske du kan hjälpa till med att lyfta fram frågor som kräver en korrigering.

Med detta önskar jag många nyttiga kalorier från dignande smörgåsbord.
Sänder en förtidig Lucia hälsning

Eder tillgivne

Toni Schönfelder
Tel 0034 616 421 085
Fax 0034 966 69 81 58
mailto:toni@schonfelder.com


PS

RDA resan till Köln år 2004
Den 1:a augusti avgår resan och är vi åter den 5:e augusti.
Sponsorerna är Resekonsulterna, Busstidningen Bussbranschen, Volvo Bussar,
RDA och fler som jag kommer att meddela allt eftersom.

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.