Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!
Klicka på den artikel du vill läsa

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

Fd Muf-ordförande: Moderaterna består av svaga kollektivister 1999-11-03, 13:51 STOCKHOLM. Thomas Idergard, tidigare Muf-ordförande, kritiserar Moderata samlingspartiet och dess ledning genom att kalla dem ” En medelmåttornas tyranni med svaga och osäkra kollektivister som ägnar sig åt infantilt och oreflekterat testuggande.”. Detta skriver Idergard i en artikel i Moderna Tider, meddelar TT. Idergard avgick för ett år sedan och nu gör han upp med ett parti som han tycker inte lever efter sina ideal. Enligt honom råder rädsla och förakt för olikhet, trots att själva affärsidén är att sälja individualismen. Idergard med sin vardagliga och ungdomliga klädsel har själv fått kommentarer. Dessutom finns det enligt honom en föreställning inom partiet att partiet alltid har rätt. När Idergard i direktsändning valnatten 1998 kommenterade moderaternas valresultat ansågs han vara alltför negativ och behandlades som luft resten av kvällen. Han fick senare uppmaningen att han för sin egen skull skulle vara försiktig med att komma med kritik. Idergard beskriver ett maktfullkomligt, toppstyrt och självbelåtet parti, vars ledning betraktar riksdagsgrupp, partistyrelse och kommunalråd som "nyttiga idioter i resan mot historiens slut". Idergard angriper också partiledarkulten kring Carl Bildt, som enligt Idergard ges övermänskliga egenskaper och där minsta invändning bemöts med standardkommentaren: "Carl har tänkt så mycket längre än vad vi kan förstå. Punkt." Den nye partiledaren Bo Lundgren beskrivs som en svag person som inte vet vad han vill med makten och som används av den gamla ledningen för att säkra dess makt.

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.