Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland
Klicka på den artikel du vill läsa

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

I S:t Petersburg, Ryssland satte man igång en jätterazzia man kontrollerade 1,597,558 lägenheter, 360 privata hus, 168 hotel, 245 egendomar och över 14,000 vindar och källare på 4 (fyra) dagar och hittar BARA: * 36 grams of narkotika * 7 pistoler * 302 illegala vapen * 2.5 kg TNT DETTA ÄR ALLTSÅ RESULTATET AV DEN STORA KLAPPJAKTEN MOT SK TERRORISTER ! I MOSKVA HITTADE MAN ÄNNU MINDRE ! ÄR DET FORTFARANDE NÅGON SOM TROR PÅ JUL-TOMTEN ELLER ATT TETJENIER SKULLE LIGGA BAKOM ALLA BOMBER I RYSSLAND ? Vilka är det som har största vinningen av en dylik "terror" -- dom som vill behålla makten även efter ett val om det nu blir överhuvudtaget ett val (?) eller Tetjenier som inget har att vinna med en dylik bombterror? Eller är det ett cyniskt sätt att få --- LUKACHENKO--på plats ? VÄNTA OCH SE -- SENAST VÅREN 2000 ÄR HAN PÅ PLATS I MOSKVA --- Ryssland är full av liknande händelser, några 1000 människors lidande har aldrig stoppat makthavarna inte ens om det handlar om miljoner av medborgare som avlivas. Den ryska historien ända fram till nutiden är full av grymheter som ingen kan ana eller ens föreställa sig - det har aldrig upprört västvärldens makthavare att 60 miljoner Ryssar har fått sätta livet till enbart efter 2:a världskriget. Sveriges nuvarande talman Birgitta Dahl ( den högsta posten vid sidan om Kungen) har istället ansett att Sovjet hade mycket att lära Sverige liksom att Kombodja och Pol Pott var något som Sverige skulle aktivt stödja genom bidrag och alla vittnesbörder från folk på den tiden som slog larm hur det egentligen stod till med ett folkmord avfärdades som lögnaktiga. Sveriges Diplomater fick order om att rapportera i en positiv anda som överensstämde med partiet och regeringen officiella linje. Sveriges media tiger som muren - man följde den officiella linjen ! Dom som kallar sig demokratins väktare -- går i själva verket i ledband på samma sätt som det sker i andra "enparti" stater. Att kalla Sverige för "enparti" stat är kanske en överdrift -- men det är åtskilliga utländska journalister som lämnat detta land med stor förvåning över hur okritisk den svenska pressen har varit och hur den följer regeringens outtalade direktiv - man går i ledband. Att nu, 1999 debattera vad som händer flera årtionden sedan är belysande -- det debatteras i P1 eller kultur och ledar sidorna -- alltså till en liten krets som redan då visste men vilket av makthavarna deklarerades som förtal och lögn. Att samma personer sitter idag i regeringen eller är regeringens stödparti ökar inte precis tilltron till systemet! På samma sätt är det med Ryssland idag, regeringen har skickat en ambassadör som förmodligen både är blind och döv till Moskva, vilket måste vara slutsatsen till dom rapporter som han lämnar -- eller är det regeringen som har bestämt i förväg vad han skall rapportera så att det överensstämmer med den glättade och positiva bild man vill att svenskarna skall få -- samtidigt som man bortser ifrån att ca 50 miljoner människor lever i en misär värre än man kan föreställa sig ? Att ytterligare 50 miljoner lever för dagen ? Samtidigt som systemets medlöpare , några miljoner lever i en rikedom som saknar motstycke i västvärlden ? Vem har mer att vinna genom att destabilisera Ryssland, dom som stjäl av folket så mycket dom orkar eller Tetjenierna ? Hur länge skall svensk media bedriva "struts" rapportering ? Är det inte dags att vakna upp ? Toni Schönfelder

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.