Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch


Bäste läsare !


Denna gång har jag lagt ut texten mer än vanligt i en avräkning med ett oförmöget BR.


1) Ett ord inför sommaren. (av Toni Schönfelder)

2) BR protesterar mot Motormännens Riksförbund!

3) En stor Örfil för BR

4) BR och en sjuk argumentering för miljöavgifter Stockholm!

5) London, fritt fram för Svenska turistbussar till innerstaden!

6) Sveriges Nationaldag, den 1 maj eller vaddå?


TS anm.: = mina kommentarer! Återfinns efter olika artiklar, citat och utdrag från andra webbsidor.

=================================================================

Ett ord inför sommaren. ( av Toni Schönfelder)

Många har redan valt hängmattan, en avkopplande och med säkerhet välförtjänt semester om man är anställd av Länsbolagen eller andra genomreglerade verksamheter där inkomsterna tryggt kommer från Sveriges skattebetalare.
För ett hundratal enskilda bussbolag och arrangörer är det inte alls lika självklart, där hela familjen sliter med att hålla verksamheten över lönsamhetens sköra linje.

De ekonomiska konsekvenser av minst sagt alla sanslösa tillkommande regler från lokala och statliga myndigheter, skrivna av personer som nu avnjuter likaså en välförtjänt semester utan ansvar för vad man ställer till. Det är liksom inte deras sak, dom gör ju bara något dom blivit tillsagda att göra, skapa nya regelverk som alla kan rätt färdigas och kan ha sin mening fram till dess att man sätter det hela i ett sammanhang, då ser man snart det orimliga! Problemet är att denna prövning görs sällan eller aldrig numera. Tekniken är, att heller reglera och blir det fel får man rätta till det hela i efterhand, att det ofta drabbar tusentals anställda, den riken får man ta som Olof Palme sa en gång när man avskaffade ett tvingande lagråd och andra instanser som var rättsövervakande.

Den enskilde företagaren som redan tidigare arbetat mer än dubbelt så mycket vad som är tillåtet för en avtalsreglerad medarbetare åläggs nya bekymmer vilken i dylika fall alltid betyder mera kostnader, inskränkningar och sällan mera inkomster.

Sverige som i prydno är en kollektivistisk stat – dvs. det är organisationer som skall företräda en bransch, företagare som hänger ut huvudet skall förgöras, ingen skall rucka på
Maktens invanda piruetter.

Du som företagare gör å sin sida inte mycket för att ändra på din situation, det är snart val
(omval?) i september till en ny förbundsstyrelsen igen, de lokala bussförbundens bidrag är sedvanliga glada tillrop, lite gnäll på ett och annat men aldrig mer än så. ( gissar jag mig till)

Frågan uppstår, varför gnäller man, varför är så många företagare inte med i BR som organisation? Och varför struntar Sveriges regering samt myndigheter i BR som remissinstans? ( mer därom nedan)

Den dag då de som satt sig frivilligt ( ingen är ju vald under tvång) att leda ett förbund som BR, borde alla vid detta laget inser att över 40 år av jamsande inte leder till annat än att man tillsluts inte tas på allvar ( och där är man nu) och när man får en remiss så är det mer pliktskyldigast.

Gör om BR i grunden!
Den svenska bussbranschen måste omorganiseras i grunden, ställa politiska krav och göra sin röst hörd. Det är ingen skillnad mellan BR och vilken annan lobbygrupp som helst – skillnaden finns mellan de som är skickligare med kraft får gehör och de som är bleka, osynliga och tillintetgjorda.

Ett friskt BR som kräver förändringar som kommer samhället till nytta och minska skattebetalarnas last i ett land där skatteuttaget är skyhögt, högts i världen, har chansen att göra sig hörd och få respekt.

Tiggarjönsarna som står dagen i ända utanför kanslihuset är det ingen som orka lyssna på.
Så snart ämnet tas upp – minska skatten – så blir det moderat politik, något som (s) älskar att hugga i eftersom denna debatt inte går att vinna.
Man skall akta sig för att falla in i en politisk fålla – men rätten att göra sig hörd skall inte hindra branschen från att kraftfullt driva framtidsfrågor, frågor som berör företagens överlevnad.

Men inget hindrar branschen från att visa var man kan SPARA in pengar, pengar som kan komma andra delar av samhället tillgodo.

Jag återkommer till Länsbolagen som är det sjukaste och mest kostnadsdrivande planhushållsekonomiska experiment som har skapats av en moderat kommunikationsminister Thuvesson. Eller som en känd moderatkvinna sa, Ulf Adehlson, Thuvesson m.fl.var inga storheter med många misstag på sina meritlistor. Sent skall syndaren vakna.

Det råder inte brist på möjligheter för BR att börja agera – möjligen inte i nuvarande form, men efter en grundlig renovering.

Branschen och då är det ingen skillnad mellan turistbussar och lokal-regionaltrafikbussar måste återfå en ekonomisk frihet under marknadsbetingelser.

BR har fel!
BR:s ständiga helt hopplösa och felaktiga argument om miljöskäl är passerade sedan mer än 10 år. Inser en gång för alla att bussen med dagens dieselmotorer är en felaktig drivkälla även om alternativen inte är fullt framme.
Men miljö argumenten kan man kanske vinna en och annan fanatisk vänster o. miljöpartist – men knappast dom som är kunniga, och sådana finns det även i dessa partier.

Miljömotorer med diverse filter ökar förbrukningen varför en möjlig vinst i färre partikel ökas på med mer onyttiga avgaser, tyvärr har ni helt fel BR, det råder ett 0-summespel i bästa fall.

Men för NANO partiklarna, finns det inget partikelfilter och det är dom som är de verkligt farliga för hälsan, (WHO rapporten bekräftar detta) mot detta finns det inga botemedel, annat än renare diesel, bättre förbränning under högre tryck med lägre emission utsläpp men till slut har vi alltid begränsningar mellan vad tekniken kan åstadkomma och de avtal som Sverige är med och förhandlar fram i EU, där dessutom Margot sitter som miljöansvarig kommissionär.

Svenska särregler är felaktiga och blir kontraproduktiva.

Ett framtida BR har goda möjligheter att påpeka för regeringen att 3% som är EU:s lägsta momssats skall gälla för all trafik till land, till sjöss och i luften, och inte dagens 6% eller nu igen tilltänkta 20% kanske 25%.


Politisk grundskola i hur turism påverkar den Svenska ekonomin!

Sätter man sig ned och går igenom plus och minus finner man snart hur mycket allt hänger ihop. Det finns inga klara avgränsningar, då dessa saknas måste man bredda BR:s aktiviteter till mer övergripande och anpassad efter dagens värld. Kollektivtrafiken hänger ihop med turisttrafiken, inkommande resor hänger ihop med Sverige resor, städernas utveckling och utbud hänger ihop med veckosluts och kortresor, kryssningsfartygen berör hela handeln och bussbranschen men också flyget, vintern och fjällen berör linjetrafiken och turistresorna, det berör flyget för längre distanser och tåget. Det berör hotell och restaurangnäringen, det berör kulturen och museer. Den utländska turism sätter fart på verksamheterna runt vägarna, bussbranschen, flyget, hotellen, taxi. Grundskola i politisk skolning ( orsak och verkan ) inom turism måste bli en del av vår verklighet där branschens olika aktörer rimligen kunde finna en gemensam nämnare istället för att huka sig bakom små föreningar utan resurser och annat än en mötesplats.
Samhället erhåller skatter i varje led, ju lägre skatt ju mer ökar skatteinkomsterna. Svårare är det inte, den inslagna vägen att höja beskattningen är enkelt uttryckt – åt fanders!
Totalt huvudlöst.

Hur många nya tusentals människor vill man åter driva in i arbetslöshet ifall man väljer vägen att höja momsen? Förra gången var det över 100.000 och det tog resenäringen närmare 10 år att återhämta sig. Detta skall BR påpeka, påminna glömska politiker på orsak och verkan. SHR har gått om dokumentation frö dom drabbades värst av alla, antalet bussresearrangörer i Sverige blev mer eller mindre halverad.
Men det är inte bara arbetslöshet och elände, det är hyggliga medborgare som inte har råd att resa i Sverige vilka hitta alternativ väljer säkerligen skattebefriade Finlandsbåtar, är detta en klok politik? BR, er protest under punkt 3 är enbart fånig!


Även om miljöskälen inte talar för bussen, så finns det andra skäl exempelvis är det trängsel effekten som talar för bussen i Stockholm, Göteborg och möjligen Malmö och alla vill inte resa med bil till eller i staden! En faktor nog så viktig.

Men resten av landet då? Skall dom behöva lida för att Stockholms politiker inte kan komma fram till en fungerande vägplan, biltunnlar med motorvägsstandard runt staden som förbinder alla stadsdelar? Pendeltågstrafiken kör på egen banvall genom staden och kanske nya sträckningar samt tillräckligt med parkeringshus under gator och torg skulle förenkla livet?
Vad är det som hindrar att hela Strandvägen, Kungsgatan, Sveavägen, Birger Jarlsgatan samt andra gator under marken skulle få parkeringsgarage? Hur elegant detta kan lösas finns bra exempel på i Köln, Alicante och Barcelona för att nämna några förslag!

Kom ihåg att det var enbart penningbrist som räddade Gamla Stan från en rivning enligt versionen av Hjalmar Mehr som ville bygga ett mini Manhattan? Hur bestraffas ett sådana brott?

Det är väl inget fel att BR påpekar för Stockholm att Strandvägen i sin helhet över till Skeppsbron görs fordons fritt, med mängder av restauranger och barer, livfulla kajer fullt av båtar som skapar liv och rörelse? Något som skulle höja hela Stockholm som turistattraktion? Göteborg gör det, i princip genomför man allt som kom fram med
Sverige är Festligt-festen, tidernas största inomhus fest som står sig än idag (ett BRA arrangemang) i samband med TUR mässan 1985, där GP hängde på och gjorde en bilaga hur kan vi göra Göteborg festligare.
Få städer i Norden (med undantag för Oslo) har lyckats så konsekvent att göra något för sin stad med den nya Operan och Oskarsleden under jord. För detta krävs det dock män som (komm.råd) Göran Johansson som med kraft orkade driva fram Göteborg genom en stor förvandling där Göteborg & Co kom att spela en stor roll med att profilera staden.


Att Stockholm är så väsentligt i den svenska trafikdebatten beror på att 80 % av alla tågförseningar i landet beror på bristen på spår genom Stockholm.
Att Stockholms trängselmiljö i trafikdebatten skapar riktlinjer för hela landet fast dessa kan ifrågasättas.

Inget av dessa förslag är något negativt för bussen och kollektivtrafiken men väl ett stöd för de som trots allt finns och vill åstadkomma en bättre huvudstad, där bilar och annan trafik kan komma fram, grunden för att en storstad skall fungera.

London ett bra exempel? Nej Tack!
Annat än hur man under alla år efter kriget aldrig gjort en enda vettig investering varken i gatutrafiken inne staden eller upprustning av spårbunden trafik. Istället har järnvägen förfallit till en Öststatsnivå fram till att den privatiserades? Spårskenor som lossnade från sylarna var ingen ovanlig händelse, Euro Star tåget som skulle rusa fram i närmare 300 km mellan London och Dover för att därefter försvinna in i tunneln, ruskar fortfarande fram på en hjälplig reparerad gammal banvall. Det är inte mycket Engelsmännen har att visa upp i dessa sammanhang, tunnelbane nätet i London är omfattande men otillräckligt för närmare 7 miljoner människor? I vilket tekniskt skick den befinner sig? Om man är snäll på bästa 50 tals standard!!

Att London i ett totalt hopplöst läge inför inkörningsavgifter ( Congestion charging zone ) för personbilar ( ej för bussar inkl in- och utländska turistbussar) är acceptabelt då man inte kan komma närmare en trafikinfarkt. Men Sveriges glesbyggd inkl huvudstaden befinner sig på ljuslängders avstånd i en jämförelse med London. I Stockholm är det medvetna hinder som skapar köer – varje hinder man har byggt har gjorts med argumentet att det skulle minska biltrafiken, man kan rättfärdiga allt här i livet.


Skall man ställa krav måste man också kunna visa på tydliga inbesparingar för samhället.
Att avveckla Länsbolagen är en sådan åtgärd.
Det är säkerligen ingen stor politisk fråga i dagens alltmer ansträngda ekonomiska situation, då alltfler socialdemokrater inser felet och ser kostnadsspiralen som inte går att stoppa.
Om Östergötlands länsbolag får 50 milj mindre i årets anslag, betyder det ingenting för organisationen, samma otympliga och kostnadskrävande kostym finns kvar, det är entreprenörerna som utför trafiken som återigen hittar andra inkomstkällor i den mån de finns.

Kanske borde ett framtida BR
- ingå i svensk Näringsliv och därifrån driva frågan att befria all kollektivtrafik från alla slags skatter som man har lagt på de senaste åren – istället tar man bort lika mycket i bidrag – fortfarande ett nollsummespel men betydande minskning av byråkratin.
-Driva frågan där man höjer fribeloppet idag för varje inkomsttagare från 30.000 till 150.000 kronor och samtidigt minskar bidragsfloran.
Utreder man detta förslag kanske finner man samhällsmässiga fördelar som skapar
nya möjligheter och
-försvann gjorde Pig debatten,
-enklare att anställa bussförare,
-svart arbetskraft i tjänstesektorn,
-plombering av kassor i restauranger
samt allt annat som har satt en tvångströja på svenska folket.
Varje enskild åtgärd går att rättfärdiga – men helheten? Vart har den fört landet?

Ett nytt BR med framtidsfrågor och konkreta förslag, en stark organisation med mycket kunskap i ryggen som Svenskt Näringsliv, skulle man sakta återskapa en fungerande marknad bort från regleringar och tvångsåtgärder som tagit ett strupgrepp på hela branschen.

Det finns mycket att göra i branschen.
Konkret finns det mycket att göra för BR och det finns stora resurs- och möjligheter i alla dessa tusentals småföretagare som överlever till skillnad mot Linjebuss / Connex, Swebus, Buslink och andra som förlorar pengar årligen och sparkar sina VD:ar på grund av ett systemfel vilket Länsbolagen är orsak till.

Frågan är nu inte längre om det blir en förändring utan hur snart den kan komma, september 2003 är en bra månad att ta temperaturen på branschens sjukdomsinsikt!
Börja med att be Claes Olofsson sköta sitt eget bolag, Buss i Väst, varken mer eller mindre, det vore alltid en början.


==========================================================


2)

BR protesterar mot Motormännens Riksförbund!

Men sorry BR, ni har fel!

Enligt en uträkning gjord med hjälp av VTI skulle Stockholms bussar under rusningstid med en beläggningsgrad på i snitt 20 resenärer släppa ut 30 procent mer kväveoxider räknat per person än personbilarna.

TS anm.: nu är det så att massor av SL bussar inte alls har ens 20 personer i genomsnittsbeläggning!

Vidare:
– Undersökningen visar att avgasutsläppen från personbilarna minskat kraftigt och att ett minskat resande med personbil inte löser några miljöproblem om resandet istället sker med buss, säger Berndt Sehlstedt, informationschef på Motormännens Riksförbund.

TS anm.:
Helt korrekt vilket styrks av motsvarande undersökningar från Tyskland med en helt annan biltäthet än vad som förkommer någonstans i Norden.


Bussbranschens Riksförbund går till motangrepp.

Med stöd av Vägverkets emissionsjämförelser mellan buss och bil menar de att bussar med avgasrening generellt har stora fördelar framför bensindrivna personbilar. Det gäller till exempel effekter som ozonbildning, partikelemissioner, cancerrisk, klimatgaser och energianvändning.

– Stadens miljö blir bättre om fler väljer bussen framför bilen. Att som Motormännens Riksförbund nu hävda att bussen ur miljösynpunkt är sämre än bilen enbart på basis av ett ämne i fordonens avgaser är att förenkla miljödebatten och vilseleda allmänheten. Man måste ta hänsyn till den samlade bilden, säger Jan-Erik Kjellberg på BR i ett pressmeddelande.


TS anm.:
BR, ni har helt fel, frågan står inte mellan Bussen och Bilen och avgaser utan ur båda fordonen kommer det fortfarande avgaser, lika besvärliga och farliga, det är bara det att bilen har genom effektivare förbränning blivit så mycket renare, något som dieselmotorn i tunga fordon däremot inte kan visa upp.
Dieselavgaser är därutöver farligare för hälsan än bensinavgaser. Nu reser inte alla med bussar utan det finns tåg, T-bana, båtar och inte minst cyklar som är en del av kollektivtrafiken.
Sorry, BR, visst har MRF rätt och ni har fel, men det var väl inget nytt!===============================================================


3)

En stor Örfil för BR

– som inte får vara remissinstans till något som drabbar branschen mer än något annat, en framtida Mervärdeskattehöjning som heter duga!
BR tar detta för vad det är – makten – struntar fullständigt i BR och deras ständiga tiggande på mera bidrag.
Angående övervägande i SOU 2002:47:
Våra skatter - om förändringar i procentnivåerna för mervärdesskatt

Skattebasutredningen har varit ute på remiss, men varken vi eller andra i transportbranschen - i synnerhet inte dem som omfattar personbefordran - har givits möjligheter att lämna yttrande. Sista svarstid är den första juni och vi vill med detta brev protestera mot att vi inte omfattats i remissomgången.============================================================

4)

BR och en sjuk argumentering för miljöavgifter Stockholm!

Utdrag från BR:s hemsida:
Svenska Bussbranschens Riksförbund (BR) har i sitt yttrande över försöksverksamheten med miljöavgifter i Stockholm framfört att all yrkesmässig busstrafik måste undantas från avgifter för att försöket skall kunna nå önskade effekter - en minskning av biltrafiken till förmån för en övergång till resande med kollektiva färdmedel.
BR och Stockholms läns bussbranschförening har nu tagit del av utlåtande 2003:RI och kunnat konstatera att endast bussar i linjetrafik, skolskjutsfordon och färdtjänstfordon föreslås undantagna från miljöavgifter. Samtidigt föreslås att de trafikantgrupper som undantas från avgifter bör vara tydligt definierade så att risken för tolkningar minimeras". Det är mot den bakgrunden nödvändigt att förtydliga undantagen, som i stället bör anges till att avse hela den yrkesmässiga busstrafiken som enklast kan definieras som bussar - synonymt med övriga undantag såsom "taxibilar" och "utryckningsfordon" etc.

SL:s entreprenörer Connex, Busslink och Swebus kör också särskilda beställningar med samma fordon som används i linjetrafiken. Hur skall staden kunna avgöra när dessa fordon kör i linjetrafik respektive i beställningstrafik?

Exempel på kundkategorier som med förslag i utlåtande 2003:RI beläggs med miljöavgifter:
· Skolor som beställer en buss för att ta lärare och elever på studiebesök, utflykter till besöksmål, idrottsanläggningar och simhallar.
· Pensionärsföreningar som beställer en egen buss för att kunna resa gemensamt "från dörr till dörr" på sina resor till besöksmål både i och utanför Stockholm
· Idrottsföreningar som reser med beställd buss på sina resor till/från matcher.
· Myndigheter, organisationer och företag som reser med beställd buss till/från konferenser, evenemang, studiebesök och möten.
· Besöks- och turistgrupper som reser med guidade rundturer till Stockholms olika sevärdheter.

TS anm.:

Vad är nu kontentan av detta som inte alla redan vet?
Varför inte för en gångskull börja med – Sverige är med i EU, inom EU finns det överenskommelser, lagar samt konventioner där man fastställt hur trafikmiljön skall förbättras.
Det står varje kommun fritt inom vissa ramar att skapa egna regler som skärper de redan fastställda EU bestämmelserna.

Bussbranschen skall naturligtvis inte acceptera några andra åtgärder som förändrar företagens villkor i förhållande till andra länder inom EU och framför allt skall man inte acceptera något som kan inskränka rese & turisttrafiken i Sverige eller Stockholm.

Skall Sverige vara med och växa i världens största industri som turismen utgör, måste man vara aktsam med spelregler på alla nivåer i samhället, så att dessa är konkurrensneutrala.
Reglerna kan gärna vara sådana att Sverige har fördel av sitt geografiska läget som en avkrok från övriga Europa men aldrig skapa regler som försvårar tillförseln av turister från in –eller annat land.
Det får aldrig råda något tvivel för en utländsk förare eller förare från andra delar av landet för ingrepp från polisen med bötesföljd eller andra åtgärder orsakat av lokala avvikelser i förordningar eller lagar.
Det får inte få gå till så att Sverige satsar skattemedel för att främja inkommande turism samtidigt som lokala myndigheter i sin iver att åstadkomma något vars syfte och resultat dessutom kan ifrågasättas, skapar en osäkerhet som hela landet får lida av.
Resultatet är annars synnerligen kontraproduktiva

Vill Stockholm eller andra kommuner göra experiment med lokaltrafikens bussar har man ett effektivt styrmedel genom sina Länsbolag och då handlar det om lokala ersättningsfrågor till berörda bussbolag men inte att göra hyggliga förare och researrangörer laglösa i sitt eget land.


=================================================================


5)
London, fritt fram för Svenska turistbussar till innerstaden!

Klicka in dig på www.cclondon.com där kan du fylla i ett formulär som gör att din turistbuss inte behöver betala några avgifter för att fara runt i city!

London som infört Congestion Zone, en ny sak för svenska politiker att ta efter som endast kan använda sina huvuden för tvång utan visioner! På BR:s och SLTF:s kongress är detta ett kärt ämne, en Borgmästare från en Stad som aldrig satsat en penny under 50 år i en bättre kollektivtrafik! Denne Borgmästare skall nu berätta varför man inför avgifter efter att trafiken kommit så nära en trafikinfarkt det överhuvudtaget är möjligt.

Frågan borde vara istället hu kommer det sig att T-banan tillhör den äldsta och teknisk mest primitiva i världen? Varför pendeltågstrafiken under Statliga BR – där skenorna lossnade från sylarna, där man använder sig av vagnar och lok sedan 20 och 30 talet?
Varför London inte har en enda vettig trafikled inne eller under staden som exempelvis Barcelona med 30 mil motorväg kors och tvärs i staden? Mer än motorvägarna runt London för vilket dock London har lite med att göra.
Denne Borgmästare som innan varit i Labours trafikutskott så länge jag kan minnas, vad gjorde och åstadkom han där?

Världen fördummas för var dag? Eller ånyo en sagostund för håglösa politiker den 18 – 20 september 2003 i Göteborg. Fattas bara ringlekar som i Linköping.

Toni Schönfelder

=================================================================

6)

Sveriges Nationaldag, den 1 maj eller vaddå?

Få tycks dock veta varför vi har nationaldag: Den 6 juni 1523 kröntes Gustav Vasa.
Han var visserligen en obehaglig despot (läs gärna Hans-Olof Larssons utmärkta och omvärderande biografi, Gustav Vasa landsfader eller tyrann, som kom förra året),
men kröningen markerade Sveriges nationella självständighet.
Den 6 juni 1809 störtades enväldet och Sverige fick en ny författning;
ingen demokrati men konstitutionalism.

Så sent som den 6 juni 1974 beslöt riksdagen om vår nuvarande författning, som
formaliserade den drygt 50 år gamla demokratin i Sverige. Nationell självständighet, konstitutionalism och demokrati är inga dåliga skäl för 6 juni.

En och annan bör lägga detta datum till minnet – den svenska demokratin är inte så gammal som många tycks tro! Den 6:e juni är en viktig dag i den svenska demokratin.
Med detta önskar jag alla en härlig sommar
Risken finns att ett och annat Newsletter ramlar ned i din e-mailbox!
Världen står nämligen inte still även om det kan kännas så i ett sommarvarmt Sverige med en härlig natur.

Eder tillgivne

Toni Schönfelder
Tel 0034 616 421 085
Fax 0034 966 69 81 58PS
Skulle det vara så att du behöver en semesterbostad med kort varsel i Spanien
Kontakta www.eurocasa.nu

Och skall du till Spanien i Sommar och behöver en hyrbil ( finns på 7 olika flygplatser) från en av de bästa hyrbilsfirmorna klicka dig in på www.carrental-eurocasa-com


Bild 1)
www.komsol.nu solar värme i Spanien ( av Toni Schönfelder)

Bild 2)
Bränslecelld påfyllnadsdepå på Island
Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web
http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.