Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!
Klicka på den artikel du vill läsa

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in DeutschMiljözoner miljöbyråkrati istället för miljökrav

Med en lag från 1998 fick kommunerna möjlighet att införa miljözoner för att kunna minska föroreningar från tunga fordon. Lagen var vällovlig men har fått en del parodiska konsekvenser. Du trodde att det gällde klara utsläppskrav för de bussar och lastbilar som släpps in i städernas i miljözoner. Glöm det. Några tester på utsläpp görs inte. Det är årtalet för registreringen som gäller.


Samma bil som registrerats i januari kan vara laglig men inte om den registrerats i december. Ibland är det rena godtycket som gäller. Samma buss och samma motor kan ge olika tillåten körtid. Samma motor i en nyare kaross kan ge ett år längre tid. Byter man ut motorn mot samma igen men fabriksrenoverad får man fem år till. Sätter man på ett filter får man också några år till, men några test görs inte, så det är årtalet som gäller. Ibland får man ett år med krav att Svensk Bilprovning skall besiktiga att filtret sitter på plats. Men de gör inga sådana besiktningar.


Det trodde att miljöklassningen gällde för hela landet. En långväga lastbil eller en turistbuss som bara kommer då och då till en stad måste ha en speciell miljöcertifiering för varje stad den besöker med motsvarande kostnader.


För den som struntar i lagen är det riskfritt att strunta i miljözonerna. Polisen har inga resurser eller intresse för att kontrollera efterföljandet vilket gynnar i dubbel mening svarta åkare. Utländska fordon behöver ingen miljöcertifiering. Det ger dem konkurrensmöjligheter.


Men en svensk turistbuss som kör på Europa måste ha certifiering. Det är bara det att i Europa har man en mycket sämre disel än i Sverige. Följden är att filtret på en buss som anpassats efter svensk diesel sätts igen när bussen körs i Europa. Temperaturen i motorn ökar och man riskerar motorhaveri. Att byta en motor kostar 100.000 kronor och lika mycket i stillestånd.


Lagen om miljözoner är idag en pseudolag för miljöbyråkrater och politiker som vill hänvisa till något för att slippa göra något verkligt för miljön. Som att minska trafiken totalt. Det är utsläppen som ska kontrolleras. Och de ska kontrolleras. Där lagen blir orimlig skall dispenser ges. Ett alternativ är att helt förbjuda diselfordon i städer. Svenska hederliga åkare skall inte missgynnas mot utländska eller ohederliga åkare.


Lagen om miljözoner bör också gälla för personbilar. De stora trafikmängderna kommer från inpendlare. Även bensinfordon kan ge stora föroreningar. Moderna bilar med insprutningsmotorer släpper ut stora mängder partiklar. Den första halvmilen fungerar i princip inte katalysatorn ens när det är sommarvarmt. Inpendlarna kör ofta inte längre än så. Och en kall motor drar stora mängder bränsle och avger alltså motsvarande mängd avgaser.


Hans Sternlycke

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.