Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch"Varning Schönfelder" Inget Nyhetsbrev för folk med svaga hjärtan.

20 februari 2004
Bäste läsare

Ur innehållet:

1) Förlåt men var det ett försök till statskupp?

2) Umeå Lokaltrafik försvinner

3) Vi vill att Sveriges företagare ska kunna ägna mer tid åt företagande….

4) Till att börja med: Att bry sig om kunder handlar om andra saker än att sitta i velourbrallor och se mysig ut.

5) Glada nyheter!
Välkommen till Traveller Buss
extra nyhetsbrev


6)Vad tänker du göra åt tystnaden på jobbet?=============================

1)

Förlåt men var det ett försök till statskupp?
I veckan som gått var det orkan i ett vattenglas i kära Svedala.
Kungen och den industridelegation som besökte Brunei och Vietnamn.
Inte var det Kungens uttalande som fyllde det svenska mediat utan lutar det mer åt en samlad attack från vänstersidan att driva frågan med att avskaffa kungahuset?
Man körde hela programmet enligt handboken hur man störta maktens boningar.
För mig känns det alldeles klart oaktat vad Kungen hade eller inte hade sagt vid sitt besök i Brunei så hade vänsterelementen tagit det som en förevändning att driva frågan om ett vara eller icke vara av Kungahuset.
Vietnamn, den verkliga diktaturen med hundratusentals i fängelse med dödsstraff och tortyr för dem som har en annorlunda syn på livet än vad sittande kommunister har, där det fria ordet inte eksistera, där det är förbjuden enligt lag att lyssna på utländska radiostationer, läsa annat än partiets tidningar, inte tar emot satellit TV eller får läsa information på Internet. Med andra ord rena drömlandet för dem som nu för debatten i Sverige om Kungens uttalanden. Med kunskap om att 71% av SVT journalister är vänstersympatisörer där folket i TV soffan företräds av en miljöpartist, en författarinna som inför kameran medger att hon är vp och en ivrig debattör som är nåt mitt emellan, undrar jag i vart fall hur i all världen detta kan vara en saklig debatt eller fråga rörande statsskicket för ett framtida Sverige?
Det svenska Kungahuset är en skänk från ovan för svenska folket och för industrin, det gäller nämligen ifall någon har glömt att inte bara producera förstklassiga varor utan även att kunna kränga dem på en stenhård konkurrensutsatt värld. Ju större framgång ju fler arbetsplatser vilket är grunden för välståndet. Vietnamn är raka motsatsen, dom har inga pengar eftersom systemet är bankrutt, det dom kan köpa är vad SIDA med svenska skattepengar skänker Vietnamn som efter avdrag för att föda den egna sjuka administrationen och de smulor som finns kvar för dem köper man svenska varor, med andra ord en lysande affär!
Kungen är dörröppnare nr 1 där ingen president eller talman kan ikläda sig denna uppgift med motsvarande resultat. Sveriges internationella anseende och ställning har man till stor del att tacka Kungahuset för och sedan är det ointressant i dagens värld ifall man föds till Kung eller inte. Sådan är världen vi lever i och det är folket i alla världens länder som skall vinnas för att handla våra produkter.
För min del är uppfattningen av veckan som gått att detta var ett planlagt försök från vänster elementen att igångsätta en statskupp. Hoppas jag har fel!


================================

2)

Umeå Lokaltrafik försvinner
2004-02-06 [kollektivtrafik]
Från TrafikForums nätupplaga.
http://www.rt-forum.com/nytt.html
Umeås kommunledning har beslutat att avveckla Umeå Lokaltrafik AB, Ultra. Ultra fungerar som trafikhuvudman för tätortstrafiken i Umeå. Själva trafiken bedrivs genom det kommunalt ägda bussföretaget Polarbuss.
Tonis kommentar:
Statskassan sinar, bidragen sinar, landstingens skatteuttag sinar det är den privata bussnäringens största chans till överlevnad. Bidragsnarkomanerna inom SLTF slingrar sig och driver frågan om mer bidrag samtidigt som landet är i ekonomisk obalans.
Vi kommer att få läsa om motsvarande neddragningar mycket snart från fler håll i landet. Demonteringen av en uppblåst byråkrati har satts igång, det är en tidsfråga till dess hela länsbolagsformen kommer att ifrågasättas. Att Umeå lokaltrafik försvinner är en god nyhet för alla som tror på etableringsfrihet, det är en bra nyhet för skattebetalarna, det är en fingervisning för andra delar av landet, det är en stor dag för rätts Sverige, monopolets festdagar på skattebetalarnas bekostnad börja gå mot sitt slut.

Sista veckan förlåt åren med gänget?

=======================================

3)

Vi vill att Sveriges företagare ska kunna ägna mer tid åt företagande….


Finansminister Bosse Ringholm och näringsminister Leif Pagrotsky
skickade i dagarna ett brev till 10 000 av landets småföretagare som exporterar
eller importerar, för att uppmärksamma dem på Tullverkets nya,
förenklade internetdeklaration som har lanserats.

Förenklingsarbetet inom offentlig verksamhet är en viktig del i
regeringens strategi för att underlätta för företagen.

- Vi vill att Sveriges företagare ska kunna ägna mer tid åt företagande
- sälja, skaffa kunder och utveckla produkter. Att bidra till att
effektivisera och minimera företags administration är därför en
prioriterad uppgift för regeringen, skriver Ringholm och Pagrotsky i
brevet.

Tonis kommentar:
Bra att regeringen förstår nyttan av det privata företagandet, dess kraft och möjlighet att producera som ger inkomster till det gemensamma.
Varför tar det en sådan förfärlig tid att förstå miljardvinsterna genom att avveckla länshuvudmannen och låta personer som vill driva företag sköta en verksamhet utan ett monopol?
Den är inte bara den svenska medelklassen som har gjorts bidragsberoende av politiska skäl utan en stor del av företagandet där kollektivtrafiken intar en särställning. Hur stämmer detta överens med ovanstående uttalande av Finans och Näringslivsministern?===============================

4)

Till att börja med: Att bry sig om kunder handlar om andra saker än att sitta i velourbrallor och se mysig ut.

Här är 7 punkter att börja med:

·Bry dig om vad kunderna måste gå igenom för att beställa vad du säljer. Är ni lätta att nå? Kan man beställa på olika sätt (På nätet, via fax, telefon eller per post)?

·Bry dig om hur lätt det är för kunder att ta reda på saker om ditt företags produkter. Gör det så lätt som möjligt för kunderna att fatta intelligenta köpbeslut genom att förse dem med rik information om det du säljer.
Sluta och ljug om miljö fördelar som inte finns.

·Bry dig om hur lätt är det för dem att hitta till ditt företag både när det gäller hemsida, telefonnummer och fysisk adress.

·Bry dig om hur det är för kunden att försöka testa ditt erbjudande i sitt eget huvud. Hur känns det? Går det att lita på att det kommer den buss han har beställt?
Känns det tryggt att göra affärer med dig?

·Bry dig om hur lätt det är att betala för erbjudandet. ?

·Bry dig om hur lätt det är att få svar på en förfrågan, vem kontrolera e-mail boxen varje timme eller ännu tätare?

·Bry dig om hur lätt det är att beskriva fördelarna med köpet för andra som kunden känner (fru, man, vänner, kollegor). Förser du kunden med de argument han/hon behöver för att motivera inköpet också för andra?
Har du ett nyhetsbrev? skicka ut ett budskap 2 till 3 ggr per år det räcker väl för att du underhåler din affärskontakt, självklart har du en stor nyhet så ut med den, omdelbar bums.

=====================================

5)

Glada nyheter!
Välkommen till Traveller Buss
extra nyhetsbrev

I det här nyhetsbrevet så finner du några nyheter samt ett värdebevis som ger dig möjlighet att åka riktigt billigt med Stockholms snabbaste växande bussbolag.

Visste du att våra bussar har den modernaste motortekniken - en medelålder under 3 år - vilket ger en effektiv förbränning och minskad miljöbelastning. Detta tillsammans med ett bra logistiksystem - som reducerar onödig tomkörning - bidrar till att vi vågar påstå att vi inte bara har bra bussar och ambassadörer - utan att vi också är ett bra miljöval.
http://www.travellerbuss.se

Tonis kommentar:
Det är inte ofta man ser ett så välskrivet och genomtänkt Nyhetsbrev. Inte bara svammel text utan konkreta erbjudanden med prova på rabatter. Grattis Traveller Buss, så skall slipstenen dras.
Nu börja jag nog skämmas, ni fanns också på SHIE mässan i Älvsjö, det skall villigt erkännas jag var där en timme fastnade för Flygbussarnas häftiga monter, träffade flera intressanta personer som gjorde att jag i det därpå följande korta svepet missade tydligen flera bussbolag, sicken miss! På er webbsida har ni ett trevligt bildspel på besökare, ett bra och roligt uppslag.
Lycka till med era satsningar, det enda som får mig att hicka till är den allmänt utbredda lögnen om bussens miljöval, det är inte därför man hyr en buss.
Det är ingen som ringer och beställer en buss för att bolaget har ISO märkt sig, att bussen har ett miljömärke någonstans på rutan eller att ni betalar skatter eller har förare med busskort eller låg svavel olja i motorn.
Mitt budskap är till alla i branschen slutar ljuga för er själva eller gå i ledband för BR:s lögnaktiga budskap som bara är förlöjligande. Traveller har så mycket mer att erbjuda bland alla nya spännande bussar som är på väg, ni har en ny bra webbsida, ni har ett bra budskap och börja använda er av Internet på ett sätt som hoppas jag sätter skola.
Det finns bara tre bussar som är miljövänliga och det är Bränslecellbussarna.
Lycka till!


===============================

6)


Vad tänker du göra åt tystnaden på jobben?


Var fjärde kommunaltjänsteman har egna erfarenheter av att det straffar sig att framföra kritik på jobbet. Så många som 40 procent säger sig inte öppet, via media, våga kritisera verksamheten. Störst är rädslan bland kvinnor och äldre. Var femte vågar inte heller framföra kritiska idéer och förslag på sin arbetsplats. Det visar en undersökning som SKTF har genomfört.
Detta är ett akut samhällsproblem! Tystnaden är ett hot mot demokratin och medborgarnas rätt till insyn och den är också ett allvarligt hot mot kvalitén och utvecklingen av den offentliga verksamheten. Som fackförbund märker vi nu också att skyddsombuden på arbetsplatserna inte känner att de till fullo kan utföra sina arbetsuppgifter av rädsla för arbetsgivaren. Människor lär sig av att se hur det går för andra som säger sin mening.
Tonis kommentar:
Man måste inte vara anställd för att slås av den totala tystnaden, inom hela näringen som arbetar inom kollektivtrafiken möter man tystnaden, rädslan att säga något som av en handfull länsbolagsdirektörer kan uppfattas som kritik, då är man borta och ur leken för nya uppdrag, så fungerar monopolet i verkligheten, ingen kritik ingen utveckling, med en allt större likriktning förhindras innovationer och en marknadsanpassning.

Vad tänker du göra åt tystnaden?


===============================

För bussresearrangörer, RDA resan den 1:a augusti 2004

Tidningen Bussbranschen inbjuder alla bussresearrangörer från Sverige, Norge, Åland och Finland att följa med vår studieresa för bussresearrangörer till Köln och RDA work shoppen med avresa från Sverige
Söndagen den 1:a augusti 2004 med återkomst den 5 augusti vilket är en Torsdag.

Bussen avgår från Göteborg 06.30 via Malmö Syd Svågertorp, Öresundsbron och Rödby – Puttgarden med Scandlines till Lübeck där vi övernattar.
För deltagare från övriga Sverige kan vi rekommendera påstigning i Malmö Syd Svågertorp
Järnvägsstation som ligger direkt vid motorvägen till Öresundsbron, det finns möjligheter till bevakat Parkering hos firman http://www.parksmart.nu/bokning/bokning_malmosyd.html

Flyg direkt till Malmö!
Du som väljer att flyga med nya lågprisflyget i Sverige till Malmö föreslår vi att du tar en Taxi från Sturup till Malmö Syd Svågertorp. Avgången från Malmö Syd Svågertorp är 11.00

Flyg direkt till Lübeck!
Ett annat alternativ är att från Stockholm/ Skavsta flyga direkt till Lübeck med Ryanair http://www.ryanair.com och ansluta till hotell Scandic Lübeck. Ryanair kostar om man bokar nu 195 kronor enkel resa ev skatter tillkommer. Bokning gör du själv!
Flyg nr FR 9701 avg Sthlm 13.55 ank Lübeck 15.20 ( förbehåll för tidtabell ändring)
Återkomsten till Trelleborg är den 5:e augusti kl 07.00 till Malmö Syd Svågertorp senast 07.45 och Göteborg 11.30.

Resan sponsras av:
Busstidningen Bussbranschen http://www.busstidningen.se
Volvo Bussar, http://www.volvo.com/bus/global/en-gb
Resekonsulterna http://www.resekonsulterna.se
Öresundsbron http://www.oresundskonsortiet.com/
Haman Scandinavia http://www.haman.se/
Scandlines http://www.scandlines.se/SEFront/Front_SE
TT-linjen http://www.ttline.se/ttrtm?Publisher=2&Language=sv&PageID=467
Scandic Hotells i Lübeck http://www.scandic-hotels.com/dispatch/ViewPropertyHomePageForm?hid=11105375&ViewPropertyHomePage=&formName=ViewPropertyHomePageForm i samarbete med Resekonsulterna
samt Lindner Hotell i totalrenoverade Leverkusens Fotbolls Arena
http://www.lindner.de/en/BAY
RDA work shop som svarar för inbjudan och sponsrar alla deltagare i Köln
http://www.rda-workshop.de/new/index.html


Information om resan erhåller du av Erland Olsson ( Ljungskilebuss)
på telefon tel 0709414214
eller av Toni Schönfelder 0034 616 421 085 eller per mailto:toni@schonfelder.com som är reseledare och är med från Malmö till Köln och tillbaks till Malmö.


Hur man bokar och vad det kostar kommer under mars månad!

====================================

Söker du värmen och lite avkoppling eller bra golfbanor med rimliga Green Fee avgifter
kolla du in på http://www.eurocasa.nu
Hyra bil från världens första helautomatiska site till lägsta pris i Spanien http://www.eurocasacar.se

Hyra bil till lågpris i hela världen http://www.telluscar.se

Eder tillgivne
Toni Schönfelder

PS du som vill att någon mer skall få ta del av mina Newsletter, klick på raden högst upp och lägg till en korrekt mailadress, vips är det klart.Vi är nu dryga 13.000 läsare.Bilderna nedan
Bild 1 är hotellet i Leverkusen / Köln där RDA resans deltagare kommer att bo.

Bild 2 är den lömske chefen som intalar sin medarbetare att han kan gå hur långt som helst!

faxless cash advance faxless cash advance

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web
http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.