Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

Newsletter Varning Schönfelder nr 29 den 21 september 2006  
Mot korruption, vänskapskorruptionen, maktmissbruk och slöseriet med skattemedel  
 
Jag har valt en personlig, oftast kontroversiellt prägel på det som skrivs, helt medvetet.  
 


 
 
Viktigt!  
Att kapa mail adresser, allt oftare skickas det ”skit mail” eller virus med min mail adress som avsändare, öppna dessa inte, lägg dem direkt i papperskorgen. Jag skickar inga dylika mail däremot är jag utsatt för mail trakasserier där man kapat min mail adress.  
Beklaga att man inte kan komma åt eländet.  
”Delete” knappen är det enda fungerande verktyget.
 
 

 
 
Ledare:  
Nu börjar jobbet.
 
 
Svenskt Näringslivs Kris- och framtidskommission, svenska folket och vår nyvalda riksdag måste nu ta tag i Sveriges problem. Efter en valrörelse med stort fokus på arbetslöshet och jobb är det dags att agera. Nu börjar jobbet.  
 
Det måste bli lättare att anställa, investera och att ta ett jobb. Och det måste bli lättare att starta och driva eget. Det är budskapet från de företagare, experter och unga arbetssökande som Kris- och framtidskommissionen samtalat med under mer än ett års tid. Resultatet av kommissionens arbete är ett manifest med förslag på åtgärder som kan ge nya jobb.  
 
Syftet med den stora annonskampanjen som går i landets mest lästa dagstidningar är att sätta fokus på att Sverige har ett stort arbete framför sig.  
 
– Det är viktigt att fokusera på att det måste göras ett jobb för att få fart på Sverige, säger Ulla Hamilton, kommunikationschef på Svenskt Näringsliv.  
 
Det har pratats mycket om arbetslösheten, jobben och näringslivsklimatet under valrörelsen. Men det räcker inte att hålla låda - nu måste vi agera, menar Ulla Hamilton.  
 
– Vi är väldigt nöjda med att jobben har varit i fokus i valrörelsen. Nu måste den nya regeringen ta tag i problemen.  
Kanske vi våga hoppas på att politikerna utreder Länsbolagen och en monopol lag som förhindrar utveckling, fri konkurrens och en besparingspotential på 10 tal miljarder kronor.  
 
Nog finns det mycket att ta tag i!  
Nu börja jobbet.  
 

 
 
1)  
Från jante till hjälte. Det är ett nytt svenskt mål.
 
Jan Carlzon är ordförande för Företagarna. När han valdes till ordförande i maj 2006 antog han utmaningen att få ett offensivare företagsklimat i Sverige. – Jag vill att vi har en ny dröm för Sverige, en dröm där vi går från jante till hjälte – att människor vågar omsätta egna idéer i eget företagande. Jag ser hellre människor som utvecklar flygplan än människor som utvecklar fallskärmar, säger Jan Carlzon.  
 
För Jan Carlzon är det självklart vad som är Företagarnas uppgift:  
– Företagarna som organisation är till för sina medlemmar. Vi har ingen annan roll. Medlemmarna har sagt att det viktigaste uppdraget är att skapa en företagarvänlig opinion. Näst viktigaste uppgiften är att ge service till medlemmarna och den tredje uppgiften är att skapa lokala nätverk och opinionsbildning.  
 
En attitydförändring i samhället behövs  
Förutom att Företagarna ska fortsätta driva opinion ska serviceformerna utvecklas.  
– Vi ska vara lyhörda för vilka tjänster medlemmarna har behov av. Vi ska också utveckla former för hur vi ska ta ansvar för det som sker lokalt. Min roll är främst att delta i opinionsbildningen och ändra attityden i samhället. En attitydförändring i samhället är viktig, när attityderna ändrats kommer åtgärderna av sig själva.  
 
Jan Carlzon önskar ett samhälle där media talar om företagare som hjältar, istället för som det är idag att man lyfter fram den som vunnit fyra miljoner på triss.  
Vad tror du om framtiden för Sveriges småföretagare?  
 
– Jag tror att man inser att det måste hända något. Storföretagen kommer inte att anställa, samtidigt måste de som idag står utanför arbetsmarknaden få komma in. Då måste vi satsa på småföretagen. Jag tror att om människor fick välja skulle de hellre vara löntagare än bidragstagare.  
Den som tar risker har rätt att tjäna pengar  
 
– Det finns tre sätt att tjäna pengar på i Sverige idag. Ett är att du tar anställning, säger Jan Carlzon. Det andra är att söka bidrag, det tredje sättet är att du vågar ta din egen idé och omsätta i ett företag och kanske till och med vågar ta det stora steget som det är i Sverige att anställa. Den som gör detta har all rätt att tjäna pengar och hyllas.  
 
En av de största utmaningarna som Jan Carlzon ser är att få politikerna i landet att konkurrera om vem som kan skapa de bästa förutsättningarna för Sverige istället för politiker som tävlar om vem som kan dela ut mest bidrag. Han tycker att debatten i samhället idag handlar för mycket om välfärdssamhället.  
– Trygghetsnarkomanin skapar stagnation och tar bort ansvarskännandet hos människor. Välfärdssamhället lever vi redan i idag, det politiska uppdraget nu är att hitta en ny svensk dröm.  
http://www.foretagarna.se/sverige/intropagec____2150.aspx  
 
Toni kommentar:  
Vad rätt du har Janne, du kommer att göra underverk med Företagarna som tidigare var ännu en sömnig förening med möten för dom närmast sörjande sittandes på middagar med dans med ringa intressen att förändra mer för att bevara. Nu är det andra bullar med en klar vision att arbeta emot.  
Kan du inte ta över den sömnigaste av alla bransch organisationer, Bussbranschen BR? Innan den förstenas?  
 

 
 
3)  
 
Brasilien utan statsskuld, Ryssland, Indien och Kina förutspås bli mycket rikare
 
 
Rikedomarna i Brasilien, Ryssland, Indien och Kina förutspås öka nästan dubbelt så mycket som genomsnittet i världen de kommande fem åren. Bakom utvecklingen ligger förväntningar om höga oljepriser, ökad export och en växande IT-sektor, enligt en studie från Boston Consulting Group.  
 
Vem kunde tro att ett av världens mest skuldsatta länder kunde bli skuldfri genom att privatisera och ta bort det socialistiska oket som legat över landet i årtionden.  
 

 
 
4)  
 
Vätgasen utvecklas på allvar, i Norge!
 
 
Länge har man drömt och pratat om den rena vätgasen som skulle vara svaret på hur man stoppar den pågående växthuseffektspridningen. Med det skenande oljepriset och den alltmer accepterade uppfattningen att vi råkat ut för en temperaturförhöjning, som om den får fortsätta är förödande för mänskligt liv, så har satsningarna på vätgasutvecklingen tagit ordentlig fart.  
 
Amerikanarna i Kalifornien som legat i täten när det gäller att öka kraven på bilparken för att förse medborgarna med allt renare bilar är sannolikt längst komna. Men också i Japan har man arbetat aktivt med vätgasutvecklingen. Vårt grannland Norge hör också till vätgasivrarna och har förverkligat möjligheten att köra vätgasdrivna bilar.  
 
Men även länder som Island, Australien och Indien är aktiva.  
Nyligen har den förre amerikanske presidenten Bill Clinton engagerat sig i att bekämpa växthuseffektutvecklingen och en stiftelse som han arbetar för har fått miljontals dollar för att föra ut budskapet om nödvändigheten att begränsa vårt oljeberoende.  
 
Kostnaden för vätgasframställningen är fortfarande det största hindret men det finns ett stort antal olika platser där energin för detta ändamål är billig.  
 
I Norge håller nu vätgaslandsvägen från Oslo till Stavanger bli verklighet med åtta vätgasstationer planerade. 2010 räknar man att vägen byggts ut så att du också kan bila upp till Trondheim med en vätgasbil. Nyligen invigdes Stavangers vätgasstation i närvaro av representanter för länder som svarar för två tredjedelar av jordens befolkning. Vätgasen till stationerna tillverkas efter de lokala förutsättningarna. Det kan vara genom elektrolys då man har överskott av vattenbaserad el, det kan vara genom rening av gaser eller vätgasspill från den kemiska industrin men också med hjälp av solcellsenergi.  
 
Goda Nyheter i Göteborg AB  
http://www.godanyheter.com/  
 

 
 
5)  
 
Sveriges bästa kommunalråd sitter säkert!
 
 
Den förra regeringen som snackade och lovade hej vilt i vetskap att man struntar i allt vad man lovar. Det är en stor skandal att s + v + mp struntat i Ostindienfararen som förmodligen är århundradets största PR miss.  
Göran Johansson:  
 
Jag är besviken över att staten inte utnyttjar Ostindiefararen i marknadsföringssyfte. Den enda förklaringen jag kan se är att den heter Götheborg, att den inte är en Stockholmsbåt.
 
 
http://www.gt.se/index.jsp?a=656554  
Göran Johansson och framtiden  
Om du får sammanfatta EM?  
- Helt fantastiskt. Jag pratade nyss med en företrädare för ett storbolag. Han sa att han aldrig hade varit på ett evenemang som varit så välorganiserat. "Ni är en förebild i världen", sa han.  
Nästa jätteevenemang kan bli friidrotts-VM 2011?  
- Ja. Yngve Andersson (ordföranden i Svenska friidrottsförbundet) och jag ska träffas klockan ett i morgon (läs i dag) och börja diskutera.  
Förra gången, 1995, blev det en mångmiljonsmäll för friidrottsförbundet?  
- Ja, men man fick aldrig någon inblick i Internationella friidrottsförbundets ekonomi. Jag är fullständigt övertygad om att de gjorde jättepengar. Och om det inte hade varit för Nebiolo (dåvarande ordföranden i IAAF) hade de gått in och löst problemen. Men han var en skurk, jag har aldrig träffat en man som varit så långt från idrotten. Det var vidriga pampfasoner han höll på med.  
 
Staten måste stötta  
- En förutsättning för att söka VM 2011 är att staten går in och garanterar mästerskapen ekonomiskt. Annars är det ingen mening att söka.  
Till EM nu bidrog staten med tio miljoner kronor.  
- Det de utländska turisterna har spenderat i Göteborg under EM har gett staten en inkomst på ungefär 100 miljoner.  
- Man kan säga så här: Göteborgs kommun var garanterad eventuella förluster, staten bara inkomster.  
 
Tar det inte på allvar  
Varför är svenska staten så ovillig att garantera stora evenemang?
 
- Sverige har inte har tagit evenemang och turism på allvar. I motsats till alla länder vi konkurrerar med.  
Om vi pratat VM 2011 i Stockholm, tror du att staten hade varit mer intresserad då?  
- Det är möjligt. Jag är besviken över att staten inte utnyttjar Ostindiefararen i marknadsföringssyfte. Den enda förklaringen jag kan se är att den heter Götheborg, att den inte är en Stockholmsbåt.  
- Vilket är allvarligt. Det borde handla om nationens intresse, inte Stockholms eller Göteborg.  
Men..?  
- Det är lite på den nivån det är. Och det är helt obegripligt.  
Din partikamrat (s) Göran Persson var på Volvo i Göteborg under EM. Men han dök aldrig upp här?  
- Nej. Jag tycker att han skulle ha varit här, jag förstår inte varför han inte var det.  
Du ser Göteborg som Sveriges evenemangshuvudstad?  
- Det har varit så ganska länge. Det är till och med så att Köpenhamn är rädda för att samarbeta med oss. Vi är för bra. De vet att vi sköter vårt så otroligt bra. Jag vet att det är skrytsamt...  
Vi ska också gratulera och tacka alla volontärer och anställda. Utan dem hade det inte varit möjligt att stå som värd för detta EM i friidrott. Jag tror att alla förstår att det behövs en organisationsförmåga och ett engagemang utöver det vanliga för att ett arrangemang av denna storleksordning ska fungera. Och det har det gjort. Service, snabb information och glada leenden är ett måste när så många människor kommer samman.  
• Under veckan har jag sett att göteborgarna ställt upp och bidragit till den goda stämningen genom att hjälpa många turister att komma rätt och berätta om vår stad. Visst har det varit lite knöligt att ta sig fram på sina håll men det har kompenserats av det som EM och Göteborgskalas i förening ger tillbaka till oss göteborgare.  
 
Jag är övertygad om att vi har allt att vinna på de satsningar vi gör på turismen. Här arbetar idag inte mindre än 15 000 personer och fler, inte minst de som har haft svårt att finna sin utkomst inom andra delar av arbetsmarknaden, får chansen att finna ett framtidsjobb när branschen kan växa.  
Vi är på god väg att göra Göteborg till ett riktigt starkt varumärke. Evenemang och kultur skapar trivsel i en storstad. Människor som kommer hit säger att de gillar Göteborg och vill gärna komma tillbaka, tillbaka till allt det vi kan erbjuda i form av olika upplevelser.  
 

 
 
6)  
 
2 svenska grabbar från västkusten erövrar Europa
 
 
Vem kunde tro att 2 svenska grabbar kunde skapa ett imperium med bas i Varberg där man erövrar ungdomarnas intresse i hela Europa. Utveckling sker i Varberg, marknadsföringen sker från en dator i Göteborg, service och underhåll från mobila enheter.  
http://www.pitbike.se  
 

 
 
7)  
 
Klyschor istället för handling, enklare att sätta sprätt på folkets pengar!  
 
Tre länstrafikbolag i gemensam kampanj
 
2006-09-17 [kollektivtrafik ] http://www.rt-forum.com/nyhet.html  
De tre trafikhuvudmännen i Halland, Kronoberg och Kalmar län går nu ut i en gemensam kampanj om kollektivtrafikens samhällsnytta.  
 
I kampanjen framhåller man att kollektivtrafiken går med vinst för samhället.  
Man lyfter också fram att belastningen på sjukvården minskar om fler åker kollektivt och betonar kollektivtrafikens miljövärden.  
 
Om alla Sveriges bilister skulle byta ut en bilresa i veckan mot en cykeltur eller en resa med kollektivtrafiken skulle koldioxidutsläppen minska med 350 000 ton om året, framhåller man. Det skulle också innebära en minskning av bensinförbrukningen i landet med tre miljoner liter/vecka.  
– Vi vill visa den nytta som kollektivtrafiken innebär för såväl samhället i stort som för den enskilde individen.  
– Det handlar om samhällsekonomin, om jordens sinande naturresurser, om vår gemensamma livsmiljö och vår personliga hälsa, säger Thomas Nilsson, vd för Länstrafiken Kronoberg.  
 
Toni kommentar:  
Det handlar om samhällsekonomin, om jordens sinande naturresurser, om vår gemensamma livsmiljö och vår personliga hälsa, säger Thomas Nilsson, vd för Länstrafiken Kronoberg.  
Klyschor och inget annat vem annars än en tramsig politiker kan komma med så mycket ”bullshit” och slösa med skattebetalarnas pengar på nonsens kampanjer?  
Lägg ned energin på att avreglera – och låt marknaden reglera tillgång och efterfråga, lägg ned energin på ett nödvändigt teknikskifte så slipper vi alla avgaser fortare än någon kan drömma om. Ändra beskattningen så att folk har råd att köpa nya bilar så att vi kan göra av oss med 700000 skrothögar som står för 80% av koldioxid utsläppen.  
Men detta är väl ett nummer för stort för provinsfolket?  
 

 
 
8)  
 
 
Turism – Gotland
 
 
 
Erfarenheter från Gotland sommaren 2006  
   
 • Förändrad livsstil ger ändrat resbeteende  
 • Fler spontanresenärer som impulsbokar  
 • Allt senare bokningar  
 • Allt kortare stanntider – fler 3-4-dagars resor  
 • Flexiblare resor – större variation i researrangemang  
 • Allt högre komfort önskas – Camping/tältande går ned  
 • 1/3-del av bokningarna sker nu via nätet  
 • Flest bokningar mellan kl 21 och 23  
 • En del bokar mitt i natten  
 • Algproblemen gör att pooler blir ett måste  
 • Flyget ökar pga. av att flygpriserna halverats på fem år  
 
 
Årets trend tvingar researrangörerna att ha is i magen; turisterna bokar resan senare och stannar kortare tid. Kampen om turisterna har stigit in i en ny era där internet har ändrat förutsättningarna och där framtiden är osäker.  
 
Nya begreppet "spontanresenär" indikerar att turisten inte längre planerar sin resa långt i förväg utan istället "impulsbokar" och tar det boende som finns. 45 procent av bokningarna inföll i år under juni och juli. Bokning av en stuga för en vecka är inte lika vanligt som förr, en tredagarssemester mitt i veckan är mer vanligt förekommande.  
- Vi är mycket mer rörliga idag. Människor gör fler och kortare resor per år. Gotland behöver inte vara huvudsemestern och det är bara för oss att gilla läget, säger Mats Jansson, utvecklingschef vid Gotlands Turistförening. Enligt Mats Jansson är några anledningar till det förändrade resmönstret lågprisflyget och internet.  
Just Internetanvändningen är något som också gett avtryck på företaget Gotlandsresors verksamhet.  
- Det är ingen trend det är en levnadsstil som vi tar till oss. Folk bokar mitt i nätterna idag, säger Yngve Kristiansson, vd för Gotlandsresor.  
 
Så sent som i slutet av augusti varslade företaget 23 tjänstemän. Två veckor senare ändrades siffran och Gotlandsresor pratade om ett ensiffrigt tal . Hur många som exakt kommer att tvingas gå är ännu oklart. En stor anledning till nedskärningarana är just internets påverkan eftersom 30-35 procent av bokningarna sker över nätet. En del av verksamheten har också lagts över på Gotland Promotion, ett bolag som ägs av flera företag och som har till uppgift att samordna utbudet av resor, boende och upplevelse på internet.  
 
Enligt Peter Tumegård, verksamhetschef för Gotland Promotion märks den nya levnadsstilen tydligt. De flesta kunderna bokar sina resor mellan klockan 21 och 23. Också han tror att internet spelar en allt större roll för gotlands framtida turism.  
 
- Det är en samhällstrend. Kunderna vill ha högre standard och flexiblare resor. Vi måste kunna erbjuda det annars tapper vi dem. Vi måste vara lyhörda och förstå värdet av Gotland, säger han.  
 
Ingen minskning  
Mängden turister har inte minskat totalt. Men kortare vistelsetider kan innebära en minskning i den summerade kvantiteten. Yngve tror dock att turisterna möjligtvis kommer oftare istället. Han anser också att komfort är viktigt och att det märks på hur turisterna väljer att bo under vistelsen. De förut populära och enkla boendeformerna har hamnat i skuggan.  
 
- Campingen har tappat. Tält är inte populärt
, säger Yngve.  
Än så länge ser det alltså inte ut som om turisterna sviker Gotland. Enligt Gotlands Turistförening ökade antalet gästnätter på Gotland med närmare 19 procent i år.  
 
Vad gäller resandet visar siffror från Destination Gotlands att det totala sommarresandet ligger på samma nivå som förra året med en liten minskning på 0,8 procent.  
- Vi har haft en väldigt bra sommar. Bokningarna kommer in senare, men vi har anpassat oss till det beteendet, säger Per-Erling Evensen marknadschef på Destination Gotland.  
Även Gotlandsflyg flaggar med bättre siffror jämfört med föregående år, en ökning med 5 500 passagerare.  
- Vi har haft en ökning på fasta destinationer mellan Bromma och Stockholm på 45 procent, säger verksamhetschef Conny Bohlin.  
 
Anledningen till ökningen är både att priserna sedan fem år tillbaka har halverats samt att Gotlandsflyg utökade sin kapacitet rejält i år.  
- Vi har utökat med 70 procent, 7 000 fler stolar, berättar Conny.  
 
Algerna fortfarande ett hot  
Turismen på Gotland må vara stabil just nu, men det finns fortfarande kvarstående hot. Bland annat blåstes faran med algblomningen upp i början av sommaren. Under Almedalsveckan var uppmärksamheten störst. När blomningen sedan inte visade sig bli särskilt utbredd hade medias intresse redan svalnat. Återhämtningen från farhågorna fick därför mindre fokus.  
 
- Vi får leva med diskussionen om algerna och måste bygga lite pooler. Folk ringer och frågar och vill veta mer men det är ingen som backar, säger Yngve Kristiansson på Gotlandsresor.  
Algsoppan våldgästar inte heller hela Gotland.  
- Kunderna vet att det är en ö. Blåser det från ett håll så blåser det från ett annat också, säger Destination Gotlands Per-Erling. Turisterna har förändrat sitt resmönster. Allt fler resenärer åker oftare och stannar kortare tid. På båtarna har resandet i allt större utsträckning koncentrerats till juni och juli.  
Hela Gotland Publicerad 2006-09-19 kl.06:00  
 
Absolute Advantage  
konsulter inom turism - världens största näring  
Leif Aronsson, Askims Stenblocksväg 8, 436 40 Askim, 031-28 26 50, 0707-92 31 01, mailto:tourism@telia.com  
 

 
 
9)  
 
Putin regimen hotar Shells miljardprojekt
 
 
De ryska myndigheterna sätter krokben för Shell. Oljebolagets miljötillstånd för att utvinna olja i Sakhalinfältet har dragits tillbaka. Fältet värderas till 140 miljarder kronor.  
 
Den ryska åklagarmyndigheten hävdar att Shells tillstånd för att utvinna olja i Sakhalinfältet är upprättat i strid med gällande miljölagar. Myndigheten menar att tillståndet därmed bör ogiltigförklaras.  
 
Shell som spenderat flera miljoner dollar på projektet hävdar att de följt rysk miljölagstiftning till punkt och pricka.  
 
Enligt både västerländska och ryska analytiker handlar processen egentligen om att de ryska myndigheterna vill pressa Shell att släppa in statliga Gazprom i projektet, skriver BBC.  
 
Shell äger 55 procent av fältet som värderas till 20 miljarder dollar, cirka 140 miljarder kronor. Övriga ägare är japanska Mitsui och Mitsubishi med 25 respektive 20 procent. Fältet kan vara världens största kombinerade olje- och gasfält. Enligt vissa rapporter kan det innehålla en miljard fat olja och 500 kubikmeter gas.  
Många bedömare tror dock att det ryska agerandet kan få långtgående konsekvenser för investeringsklimatet i Ryssland.  
 
Toni kommentar:  
Det är bara toppen på Isberget, det är starka krafter igång i Ryssland som vill kasta ut samtliga utlänningar och Ryssland skall förbli rysk.  
 
Det spelar ingen roll om det är en ”Hamburger butik” (som togs över av ryska intressen för 8 år sedan) eller utländsk ägda tillverkningsindustrier. Det som så populärt kallas för ryska besvärliga myndigheter är inget annat än ett beställningsarbete från högre ”ort”. Statskontrollen skruvas åt och när statliga ryska bolag möter på patrull i väst återgällda Kreml detta omedelbart med ”aktiviteter” mot västerländsk ägda bolag.  
 
Det finns en stor skillnad från 80 talet och det är olje och gas vapnet som används som vapen i förhandlingarna något som alltmer anses vara utpressning mot främst EU länder som Tyskland där den tidigare s + mp regeringen med Schröder som Bundeskanzlern förde en för landet men också för EU farlig politik. Januari 2006 var bara en försmak på det som skall komma ett skäl nog att satsa stort och bort från oljeberoendet över till vätgasen som finns i varje land. Det är fråga om ett teknikskifte och sådant kräver att man drar åt samma håll och inte som Sverige med s + v + mp valde att gå en egen väg, rätt in i en återvändsgränd.  
Applåderat av en massa folk som följer som lämlar över stupet.  
Applåderat av en följsam media som okritisk återger lögnerna som desinformation!
 
 

 
 
Eder tillgivne  
 
Toni Schönfelder  
Ring till lokaltaxa och swisch är du i Alicante  
Stockholm 08 - 519 70 616 eller Göteborg 031 - 360 84 81  
 
annars gäller som alltid  
Tel 0034 616 421 085  
Fax 0034 966 69 81 58  
 
Mail mailto:toni@schonfelder.com  
 

 
 
Annons  
 
Hyra bil från Nummer 1 i Spanien!  
http://www.eurocasacar.eu  
 
Vi har över 24.000 bilar på flygplatserna Malaga, Alicante, Palma de Mallorca, Barcelona Girona flygplatser som är några av 30 tal mest populära destinationerna där vi finns.  
 
Vår bokningsite är helt automatisk fungera dygnet om alla dagar, året om!  
 
Svar inom några sekunder, Voucher inom 1 minut, dygnet om!  
Inga rabatter, inga bonusprogram, inget snicksnack, inga flum löften, bara rakt av ett lågt pris där allt är inkluderat från första början!  
 
Välkommen du också, du sparar tusenlappar med ett enda ”musklick”!!  
http://www.eurocasacar.eu  
 

 
 
World Wide Biluthyrning  
Hyra bil i övriga världen gör du på http://www.telluscar.eu eller på http://www.telluscar2.com Vi har avtal med lokala företag på över 6400 destinationer inkl Kanarieöarna, Sverige, USA, UK, Italien, Tyskland till ett lägre pris!  
Välkommen och prova du med.

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.