Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in DeutschNu är det dags igen för ett axplock av diverse underhållande nyheter. Det blir fler och fler läsare av detta Nyhetsbrev där onekligen en och annan påstår sig fått blodstörtning. Bra, det är exakt vad jag vill, få igång känslorna och tankeverksamheten, bort från det vardagliga och öppna vyerna. EU medlemskapet är sveriges räddning för demokratin. EU stärker det personliga skyddet, för den personliga friheten och den fria konkurrensen.

Tyvärr tar det alldeles för lång tid att gå igenom det svenska rättssytemet ( medvetet?) innan fallet kan tas upp i EU domstolen.
Fällande domar mot landet Sverige ökar vilket visar att mycket finns kvar att göra, framför allt i huvuden på svenska folket som kanske tillhör de mest kuvade inom Unionen.

Denna gång handlar det om:

1)
Stagecoach

2)
Sverige, den svenska resebranschen, bussbranschen och EU.

3)
11 000 har krav på Goodjet

4)
Nytt Kongress centrum i Stockholm väcker starka känslor

5)
My Travel avskedar ytterligare 700 medarbetare

6)
Tick tick tick...... WAAAH!!!!


7)
Två NYA GRATIS turisttidningar


8)
Diverse träffande Citat


9)
Gudrun Schyrman! Hon verkade så rekorderlig, så ärlig, så osjälvisk...


10)
En bredsalva av Toni till BR som hittar på egna miljöregler!


11)
När det sker en tragisk olycka!


12)
Nytt toppår för världsturismen, med undantag för Sverige som stampar!


13)
Ryssmuta avdragsgill, Härliga TIDER!


14)
Till slut! ÖPPET VREDESUTBROTT BRA FÖR HJÄRTAT

Ha en trevlig läsning -- önskar dig många vredesutbrott, så att du lever längre!


1)
Stagecoach !
Stagecoach chefen Brian Souter och systern Ann Gloag har förvärvat ytterligare13.4miljoner aktier I Stagecoach Holdingbolaget som startades 1980, med detta har familjen ökat sitt aktieinnehav till 26.1%.
Det spekuleras nu i den engelska pressen bland annat I tidningen The Daily Telegraph att familjen Souter är på väg att köpa ut bolaget från börsen efter nya jätteförluster.
Förlusten första kvartalet 2002 var ca 1,4 miljarder kronor i sitt engagemang i US bus.. USA.
För helåret blev det en mindre vinst på ca 150 milj SEK
Gruppens omsättning är nästan oförändrat från året innan. £1,067.7m (2001 - £1,085.8m) ca 17 miljarder kronor
Gruppen har ökat sin cashflow till dryga 1,6 miljarder kronor

Enligt Souter köper han aktierna i det egna bolaget då detta är kraftigt undervärderat vilket finansmarknadens aktörer ställer sig minst sagt kritiska till.


2)
Sverige, den svenska resebranschen, bussbranschen och EU.

Det är minst sagt förvånande hur liten kunskapen är bland branschens aktörer och Sveriges ingångna förpliktelser till EU, det vill säga den Europeiska Unionen.
Sveriges medlemskap regleras av Maastrichtavtalet, ett avtal som omfattar alla delar i en rättstat vilket är grunden för att få vara medlem. Den Svenska administrationen hade under åren 1992 – 1995 på sig att anpassa samtliga svenska lagar till EU standard.

Det skall påpekas att många stater i unionen som blev medlemmar innan Sverige trädde till, trixa och slingrar sig fortfarande inte minst landet Spanien och mest av alla Frankrike. Framför allt när det gäller att bevara nationella särintressen framför allt om det finns en stark hemma lobby från Industrin eller andra starka makthavare. EU har därför en domstol som står över nationell rätt vilken kan tvinga länder till att införa lagar som man medvetet bryter. Det sker fortlöpande och Sverige är bland de länder som blir fällt oftare!
--------------------------------------
Resebranschen berörs av EU:s Directive 93/13/EEC of 5 April 1993 on unfair terms in consumer contracts som med artikel Art. 7 som nu är upphöjt till Lag 90/314/.
Där står det att varje medlemsland måste ha en lag som skyddar resenärer som betalat i förskott inbetalda pengar för en resa.

Sverige vid EU inträde svarade genom en fullständigt felaktigt och galet svar som kommerskolegiet gav till regeringens företrädare där man anser den befintliga svenska resegarantilagen vara en ( Sverige soft law 98/257/EG) utgöra ett fullgott skydd för Sveriges resenärer. Därefter har den svenska lagen aldrig prövats i EU:s domstol eftersom ingen från den svenska resebranschen har klagat.

EU lagen är prövad av EU:s domstol i målet, Tonner, Alternative Dispute Resolution in the European Union, in: Rickett/Stapleton/Skinnon/Telfer (Hrsg.), Consumers Access to Justice.

Directivet upphöjdes 1993 till EU lag som därmed är förpliktigande för alla stater i unionen.

Merparten av alla EU länder har infört lagen även Schweiz år 2001 genom ett bilateralt avtal med EU.
Allt skulle väl vara frid och fröjd om det inte vore så att år 2002 nära 20.000 svenska resenärer rest med företag som inte faller under den svenska resegarantilagen.
Goodjet, Transjet, Traffic Europa, Air Olympic, Swissair, Sabena.

Det är därför en stor örfil till hela branschen, som I sitt ständiga minglande och vara alla tillaggs, bara ingen kan kritiseras, inte bryr sig om att dels vara uppdaterad vad EU lagen innebär för Sverige och den bransch man tillhör, det är oanständigt att branschstyrelser inte tillskriver regeringen och påpeka bristerna i befintlig lag som efter alla konkurser visar tydligt felen. Det är nästan kriminellt av bussbranschen BR att inte hjälpa sina medlemmar från de betyngande resegarantier som man måste lämna till kammarkollegiet. Och det är försumligt av SRF att inte göra detsamma för sina resebyråer.

Det är oförsvarligt att ett Turistråd som skall verka för ett större resande i Sverige inte har baskunskap vad som hindrar exempelvis bussresearrangörerna att öka sitt utbud av Sverige resor, då garantierna måste ställas till förhållande antalet publicerade avgångar i broschyren och inte vad som i verkligheten genomförs. Hela detta krångel och personliga uppoffringar är ett stort hinder i den Svenska Turism. Gotlands Turism har tagit upp detta, men var finns bussbranschen?
----------------------------------
Sverige och EU, ännu en örfil!
Marknadsföring: Fritt fram för alkoholreklam?
Förbudet för alkoholreklam i tidningar kan inte upprätthållas i nuvarande form. Det anser Marknadsdomstolen. Förbudet är ett handelshinder inom EU och folkhälsan är inte så betydelsefull att den kan sättas främst. Det är domstolens tolkning av EG-rätten. KO har nu fört saken så långt det är möjligt. Sverige måste nu ändra sin gällande lag!

---------------------------------------
Sverige och EU, ytterligare en örfil!
Nu får flygplan landa på Bromma och Stockholms kommun är överkörd.
EG-kommissionen har framfört kritik mot förbudet mot utrikestrafik vid
Bromma flygplats. Enligt kommissionen strider den nuvarande
begränsningsregeln mot gemenskapsrätten eftersom trafik inom
gemenskapen bör betraktas som inrikestrafik.

Mot den bakgrunden har regeringen beslutat att det s.k. utrikesförbudet
vid Bromma inte skall omfatta destinationer inom EU, eller de länder
som genom särskilt avtal med EU omfattas av reglerna om flygtrafik på
den inre marknaden.

-----------------------------------------

Sverige, EU och Spriten!
Medan den svenska bussbranschens förening BR inte för lång tid sedan gjorde stor drävlande populistiska uttalanden om bussbolagen som kör shoppingresor till annat EU land, har under tiden Sverige dömts till att anpassa sin lag till EU standard, införseln är nu höjd till 5 liter sprit 30 liter vin osv. BR står nu med brallorna nere, igen,(!) domstolarna friar
(med undantag för den politiska domstolen i Göteborg, kammarrätten) men det är bara en tidsfråga då EU lagen är den som gäller och inte Bosse Ringholms lakejers tyckande.
Det är detta som är skillnaden mellan demokrati och en enpartistat, om nu någon inte kände till detta. Det kan du tacka EU medlemskapet för, varje minut som går.

Att sedan svenska bussföretagare är dåliga på att klaga till EU kontoret i Stockholm, på svenska språket, eftersom den egna branschförening faller medlemmarna ständigt i ryggen, kan ingen annan klandras än den som gnäller men inte gör mer av det hela.

Bussägaren som är friat i 2 instanser för smuggelåtal. citat:Vi får inte tillbaka några pengar från tullen trots att vi vunnit över dem i både Länsrätt och kammarrätt för över 200 dagar sedan. De "vill" inte betala till oss, vilket dom dock gjorde efter 220 dagar. Denna skrämmande maktfullkomliga handläggning av Tullen ligger nu i ärende hos JO och snart får det en fortsättning i EU domstolen.

I andra medlemsländer får handläggare som förtiger, ljuger eller på annat sätt missleder ett land inför EU, sparken utan pardon. I Sverige blir man omflyttad och befordrat! Vem har respekt för ett dylikt system?

---------------------------------------
Sverige och Miljöregler!
Fyra Svenskar kommuner hitta på egna miljöregler strax efter att Sverige genom sin regering skrivit under ett EU direktiv som under tiden blivit Lag. Kommunernas förordning strider mot dessa ingångna avtal, BR tillstyrker och hitta på egna ideér som om dom fanns på en egen planet? Populistisk och ryggradslöst, istället för att läsa innantill vad Sverige har undertecknat i saken miljölagar och sedan driva frågan mot berörda kommuner. Men då merparten av styrelsen utgörs av tiggare med mössan i handen gäller det till varje pris undvika konfrontation med de personer som ger uppdragen till styrelseledamöternas verksamheter.
Detta om något påvisar strukturfelet för hela BR! Att ta beslut i frågor där enskilda styrelseledamöter kan vara i en jäv situation, är enligt lag straffbart! Hade det funnits någon som helst moral i den sittande styrelsen skulle dessa lämnat sina poster innan dom trädde till.
Hade det varit lite krut i de medlemmar som är kvar hade man gjort en polis anmälan mot styrelsen att ta beslut i jäv situation som är till skada för den enskilda medlemmen. Snart nog kommer ett nytt årsmöte, där har du chansen som medlem att resa frågan om misstroende och en total förändring av BR i grunden, bort från rövslickandet till en förening som driver för branschens otaliga livsviktiga frågor.
Frågor vilka berör överlevnaden av ditt företag!
Och arbetsplatser för en rad anställda.

------------------------------------------

Världen och Sverige!
Internet tar över och den svenska resebranschen sitter i en sjunkande skuta?
I Sverige minskade resandet under 2002 med åtta procent, samtidigt som försäljningen av resor via nätet ökade med 30 procent. Ökningen fortsätter även i år och samtliga nätresebyråer märker en kraftig uppgång i januari 2003 jämfört med samma period förra året. Resfeber ökade under perioden sin omsättning med 250 procent, Travelstart med cirka 200 procent, Seat 24 med 100 och Mister Jet med 35 procent. Dessutom ser nätresebyråerna en stor potential eftersom en klar majoritet av resenärerna fortfarande bokar via en traditionell resebyrå.

Jag börja bli chatig -- därför måste resegrantin bort och ersättas av en försäkringscheck!

-------------------------------------------

3)

11 000 har krav på Goodjet
Goodjets konkurs är en av Sveriges största - räknat i antalet fordringsägare. 11 000 personer har pengar att fordra. Personalen på tingsrätten har aldrig varit med om något liknande och kan bara minnas konkurser med upp till 300 fordringsägare. Tingsrättens budget och arbetssituation är pressad, och det blir tufft både att få fram pengar till porton och att hinna med arbetet

TS kommentar: Hade vi haft en resegaranti försäkring enligt modellen vilken BRA föreslagit 2 ggr skulle konkurserna förmodligen aldrig ha inträffat. Men antag att det i alla fall blivit en konkurs hade samtliga branschens aktörer stått på trappan och tagit emot alla resenärer, ingen resenär hade haft några större besvär, en resegaranticheck hade varit som reda pengar. Utan byråkrati, utan utredningar, för bussresebranschen en gudomlig skänk från himlen då man skulle ha sluppit med att pantsätta hem och företag till banker eller kammarkollegiet i dessa dagar.

Den store vinnaren i Goodjet konkursen är istället VINGE advokatbyrå som erhållit ansvaret att sköta konkursutredningen. Det kommer säkerligen pågår i 1 – 2 år, förbruka några miljoner i arvoden för att komma fram till att det inte finns några pengar att fördela. Var finns BR, SRF, RTS och alla andra i branschen dessa dagar månne tro? I vart fall har Luftfartsverket tagit kommandot, därifrån försöker man hitta egna lösningar. Okunskapen inom berörda myndigheter är obegriplig stor och kanske kan skyllas på den stora omsättning av personal, där vunnen kunskap försvinner bokstavligen ut genom dörren när personalbytet sker. Resebranschen möts snart på TUR 2003, ett givet ämne hade varit resegarantichecken för Sveriges resenärer ett fantastisk säljstöd och en befrielse för bussarrangörerna, men vem tar i något där man riskera att få obehag, det är roligare att fara runt i världen på bjudresor och minglar, resenärernas skydd och dom som ytterst betalar kalaset, kommer i andra hand. Skål!


4)

Nytt Kongress centrum i Stockholm väcker starka känslor.!
Det planerade stora hotell- och kongressprojektet vid Centralstationen i Stockholm väcker starka känslor. Stadsbyggnadsnämnden förväntas godkänna att skicka ut två förslag på remiss, men nämnden är långt ifrån enig. Kritikerna hoppas att den offentliga diskussionen kommer igång nu när förslagen presenteras. Två förslag har tagits fram, varav det spektakulära förslag A kostar 95 miljoner kronor mer än det mer diskreta förslag B. En merkostnad som enligt Cliffstone Investments bör betalas av Stockholms stad. Cliffstone, som har träffat avtal med Stockholms stad om att bygga komplexet, är registrerat i skatteparadiset Jungfruöarna, men vem som äger bolaget är inte känt. Hotellkedjan Marriott ska driva anläggningen och Skanska har totalentreprenad på bygget.

TS kommentar: Kongresser är också Turism ! Kongresser ger mer pengar till skattekistan än någon annan form av Turism. Vill Sverige och Stockholm vara med i den framtida hårt konkurrensutsatta kongressmarknaden, bör man snabbt komma till skott. Jag menar att anläggningen redan är för liten för att bli en ordentlig konkurrent till kontinentens spännande kongress centras. Det tog närmare 15 år från Idé till förverkligande av Cityterminalen och det var Bosse Ringholm som sabbade en av världens bästa bussterminaler från att ta in bussar högre än 3,9m efter att vissa SJ gubbar fått för sig att terminalen endast skulle användas av statens och SL:s bussar. Jodå, dom går lösa och Bosse åkte upp några pinnhål till att bli Finansminister.


5)

My Travel avskedar ytterligare 700 medarbetare.

För några veckor skrev jag om My Travels allvarliga finansiella situation som kunde bli den största konkursen i historien med oanade negativa följder för många U-länder.

Ett bankkonsortium har trätt till och garanterar den fortsatta driften av verksamheten, en splittring av koncernen är en besluten sak.
En konkurs är dock inte alls uteslutet, förbankerna komer inte att tillskjuta oändligt med kapital, vilket kanske en och annan kan förledas till att tro, förlusterna stiger och har inte gått att stoppa samtidigt som den engelska och den amerikanska resemarknaden visar vikande siffror. My Travel rea nu bort resor i England för att fylla på sin kassa i en omfattning som aldrig tidigare har skett.
Detta har lett till ett priskrig där även TUI dragits med, varför man därifrån har vinstvarnat och stoppat utdelningen till aktieägarna. Hotet om ett Irak krig underlätta inte situationen. Det ser onekligen mörkt ut.

Jag ställer därför frågan igen -- alla de som tror på syenergi effekter i resebranschen och tror att om man är störst blir allt bra? När kommer insikten till branschen att ordet lagom och lönsam är bättre än störst? American Airlines, United, My Travel och vad alla heter som ville vara störst?? I vart fall när det gäller förluster har man gett en ny dimension i rese och transportbranschen.
Mitt tips är att vi snart kommer får se nya ägare till Ving koncernen.


6)
Tick tick tick...... WAAAH!!!!
Det är fint med skatter!

Sverige har världens högsta skatter i genomsnitt.
- Varje vecka måste den svenske löntagaren arbeta ihop till skatterna under måndagen, tisdagen, onsdagen och ett par timmar under torsdags för-middagen.

Är man höginkomsttagare upphör inte skattearbetet förrän efter torsdag lunch. Torsdagseftermiddagen och fredagen arbetar löntagaren åt sig själv. Sanningen om skatterna framgår av tabell:

Månadslön, kr Synlig skatt 1,% Verklig skatt 2 %
15 000 30,6 % 62,2 %
20 000 31,5 % 62,7 %
25 000 32,5 % 63,2 %
30 000 35,7 % 65,0 %
35 000 37,9 % 66,2 %
40 000 40,2 % 67,5 %
50 000 43,5 % 69,3 %
60 000 45,7 % 70,4 %
Många av Sveriges medborgare tror att skatterna är drygt 30 procent.
Den verkliga skattebelastningen är emellertid den dubbla - mer än 60 procent av löntagarens arbetsersättning går bort i skatt. Det beror
på de många osynliga skatterna.

En person som tjänar 220 000 kronor om året betalar 183 000 kronor i skatt varje år. Av dessa är 69 000 kronor inkomstskatt och resterande 114 000 kronor är dels arbetsgivaravgifter (löneskatter)
och dels olika indirekta skatter i form av konsumtionsskatter samt övervältrad bolags-
och fastighetsskatt m.m.

Fakta: http://www.skattebetalarna.se

I flera Newsletter har jag påpekat nödvändigheten att höja fri beloppet till 150.000 per person i ett hushåll. Det löser väldigt många problem, ta bort svartarbete, skapar möjligheter för företag att anställa och bussbranschen skulle kunna lösa sina problem med brist på förare. För Sverige skule det skapa en ny fart på tillvaron.

Samtidigt som bidragstagandet minskar, därmed en förfärlig administration. Det viktigaste av allt, människor återfår sin självkänsla och eget värde!

Nationalekonomiskt har detta ingen betydelse, däremot får LO mindre att säga till om och enbart detta faktum är en befrielse för hela landet!


7)

Två GRATIS turisttidningar, lanseras senare i vår om allt går enligt planerna

HARALD ULLMAN STARTAR GRATISTIDNING
Reklamprofilen och riskkapitalisten Harald Ullman ger sig in i gratistidningsbranschen. Göteborg Exclusive och Scandinavian Exclusive, två turisttidningar, lanseras senare i vår om allt går enligt planerna

TS kommentar: kanske detta kan vara en bra sak för bussturism och överhuvudtaget all turism?
Men finns det inte redan otaliga gratis tidningar för turister? I varje Turistbyrå ligger det otaliga turist tidningar, alla annons finansierade?


8)

Kul Citat:
Tåg- och flygtrafik fungerade på tisdagsmorgonen normalt, dock med förseningar

------------------------------------------

Citat i flum svenskan, denna gång Swebus:

-Sedan är jag i och för sig inte lika övertygad om att antalet bränder i bussarna kommer att minska till följd av de ökade säkerhetskraven. De bränder vi hade förra året hade uppstått ändå. Men självklart ska vi bättra oss, säger Gert Gotin

--------------------------------------------

Veckans citat:
"Det finns inget samband mellan höga skatter och fusk.”

Riksskatteverkets kontrollstrateg ANDERS STRID i Expressen 26 januari, även om verkets egen opinionsundersökning visar att 67 procent anser att orsaken till fusk är att skatterna är höga.

---------------------------------------------

Citat från bussägare:
Med lite avundsjuka ser jag att mandelträden börjar att blomma i Alicante, här är det 20- 30 cm snö och någon grad kallt, men nu till en undring med en förfrågan..
Komunen, XXXXX i norra Dalsland vacklar just nu om man skall låta Västtrafik elller om komunen självt skall sköta den nya skolskjutsupphandlingen.
TS kommentar:
Klart att kommunen skall upphandla sin egen trafik som är lokal, där ortens förare känner eleverna vilket skapar mindre åverkan i bussarna och en lokal entreprenör är långt effektivare i att utnyttjar bussarna till förmån för alla.
Västtrafik är ett politisk monster som borde avvecklas liksom alla andra länsbolag!

-----------------------------------------

Citat från Säfflebussen:
Tack för intressanta inlägg, artiklar och kåserier.
Jag ber Dig tipsa Pernilla Ström (ang hennes kåseri om SJ) att Säfflebussen har två linjer från Stockholm till Göteborg, via Karlstad eller via Mariestad/Lidköping. Vi har inte ställt in en enda avgång hittills trots mycket dåliga väder- och vägförhållanden. Visserligen kan förseningar uppstå ibland men med tanke på konkurrerande färdsätt är det mycket marginellt.

Jag önskar Dig en trevlig vår med mandelträden och hoppas att Du snart vidarebefordrar våren upp till oss.
------------------------------------------

citat från chaufför från Ekman buss:

Jag tänkte på en händelse apropå tågresa häromdagen.
Jag är en så kallad frilansarchaufför sedan 40 år har varit med om det mesta. (Dock ingen Spanien-tur det är väl tur eller klokt)
Just nu jobbar jag sedan 4 år åt Johan Ekman "EkmanBuss Flexibussitet" på sommaren. Som Du kanske känner till kör vi mycket åt Tumlare. Det var en sådan händelse jag ville berätta för Dig.
Jag hade en transfer från något hotel i Stockholm till Centralen tidigt på morgonen. Tåget till Oslo skulle avgå kl 06.32. Gruppen bestod av 43 små Japaner med STORA väskor. Jag hade nästa körning kl 08.30 från Hotel Continental som ligger tvärs över gatan. Så bussen fick stå utanför på centralplan vid Restaurang "Orientexpressen". Min grupp samlades inne på centralen aldeles innanför dörrarna till spår 10 där Oslo-tåget skulle avgå från. Göteborgs-tåget skulle avgå kl 06.10 också från spår 10 och Malmö-tåget 06.20 från samma spår. Men något problem uppstod och plötsligt kom det upp en spårändring på den stora skärmen i stora ankomsthallen där man meddelade att man bytt spår för Oslo-tåget till spår 12. Gruppen som stod vid dörrarna till spår 10 kunde varken se eller läsa detta och informationen som gick ut i högtalarna var förstås på SJ-s SVENSKA. Det är väl så att SJ inte tror det finns utlänningar som åker tåg, trots att tåget för det mesta är billigare och ganska snabbt. Efter som jag var kvar inne på centralen, gick jag naturligtvis fram till den Japanska reseledaren och talade om vad som hade hänt. Vi gick tillsammans fram till informationen där man bekräftade vad jag sagt. Du kan ju tänka Dig dessa 43 japaner fick bråttom. När alla skuller ner och under spåren med sina väskor. (Tåget gick sedan från spår 12) Denna händelse meddelade jag sedan till Tumlare jouren och vårt kontor. Vad som sedan hände med SJ:s information vet jag inte. Jag tyckte i alla fall att Stockholm Centralstation borde informera åtminstone på Engelska. Efter denna händelse är det alltid en transfer guide med även vid tågavgångar.

Hälsningar från en flitig läsare

------------------------------------------

Näringsminister Leif Pagrotsky Citat:

Näringsminister Leif Pagrotsky har idag träffat ett trettiotal
generaldirektörer för att diskutera hur myndigheterna ska förenkla
företagens vardag.

-Jag ser framför mig ett brett upplägg som innehåller förenklingar av
nationella och internationella regler, färre och enklare blanketter och
uppgifter från företag, bättre service och tillgänglighet hos
myndigheterna, effektivare administration inom och mellan myndigheter -
och så långt bara kreativiteten räcker - IT-lösningar som förenklar
tillvaron för små företag.

-Vi måste prioritera. För mig är det framför allt tre kriterier som bör
vägleda vårt arbete; begriplighet, enkelhet och snabbhet.

TS kommentar: BRA, när kommer du igång? När får du fart på dina gelikar?
Det är resultaten vad folk vill se och inte nya flumiga uttalanden!9)

Gudrun Schyrman!
Hon verkade så rekorderlig, så ärlig, så osjälvisk. Hon framförde kravet på "rättvisa" för småfolket så slagkraftigt och enkelt. Många identifierade henne aldrig som den hon var - en del av den politiska eliten och den ekonomiska överklassen.
Det finns absolut ingen anledning att vara chockad över Gudrun Schymans "svek". Hon bara bekräftade med sitt eget handlade att utpräglad socialism tyvärr är en utopi. Den utopi som hävdar att vi kan nå ett så högt moraliskt samhällstillstånd att vi gemensamt anstränger oss till det yttersta för att skapa gemensamma resurser. Resurser som vi sedan endast fördelar utifrån vars och ens behov - och inte alls utifrån vars och ens ansträngningar.
Det är egentligen ingen skillnad mellan Gudrun Schyman och den politiska elit som ledde Sovjetunionen - ett land där Schymans visioner hade upphöjts till statsskick för 70 år sedan och där man rimligtvis borde ha uppnått den "rättvisa" som Schyman efterlyste i Sverige
inte ens vänsterpartiets främste ledare klarar att leva upp till sina egna ideal. Gudrun Schyman blev till slut ett bevis på att det i längden är den civiliserade, ärliga kapitalismen som fungerar. En civiliserad kapitalism med en gemensam sektor som finansierar gemensamma angelägenheter som omsorg om de gamla och barnen, sjukvård, vår gemensamma säkerhet i form av en poliskår och ett försvar, mm.
Men som också ger utrymme för ett fritt företagande och som tillåter att den som anstränger sig extra som företagare också ska tillåtas få extra fördelar.

Detta är delar från en ledare av Lars Pekka WEB tidning i Norrland10)
En bredsalva av Toni till BR som hittar på egna miljöregler!
Propagandastatens skrämskott
Något konstigt håller på att hända med debattklimatet. Den fria opinionsbildningen dränks av ett ihållande propagandaregn, med åtskilliga branschföreningar som slirar med berörda statliga myndigheter. Det började för några år sedan med Folkhälsoinstitutets pekpinnar om hur vi skulle leva. Sedan började SIDA att årligen propagera för vikten av att SIDA ska få ”investera” våra skattepengar i diktaturer och förtryckarstater. I valrörelsen 2002 bearbetade Riksskatteverket förstagångsväljarna med hotet att ingenting i samhället fungerar om det inte skattefinansieras. I höstas använde Systembolaget återigen sina monopolvinster till att propagera för den klåfingriga svenska alkoholpolitiken i allmänhet och sitt eget monopol i synnerhet. Bosse Ringholms departement jagar på tullen som jagar svenska bussägare vid inresa till Sverige efter en shoppingresa i annat EU land.
Lagom till det nya året sveper så nästa propagandavåg över Sverige, denna gång signerad Naturvårdsverket. Med myndigheters vanliga kompetens lyckades de tajma sitt budskap, att isarna kommer att försvinna, lagom till flera TV-reportage om det växande intresset för långfärdsskridsko. Denna lilla fadäs har inte hindrat en fortsatt intensivkampanj i TV, i tidningar och på utomhustavlor, där hotet att det är något konstigt med vädret blandas med uppmaningar att spara energi och minska utsläpp.

Bussbranschen BR ställer sig gärna i förarsätet bara dom gillas av maktens män i korridorerna.
Fyra svenska kommuner kommer på egna miljöregler, vilka strider mot EU regler som Sverige varit med om att besluta. Snabbt ställer BR upp bakom dessa, för att dessutom hitta på egna, ännu mer korkade förslag, allt i sin Iver att behaga maktens män.

Istället för att BR driver frågan om bränslecellen och påpeka den snart 20-åriga blockering av vätgasutvecklingen (och därmed bränslecellsutvecklingen), som svenska energimonopolet åstadkommit genom avtal med staten, vilket först av allt måste brytas. Vill man åstadkomma miljö främjande åtgärder då bör BR driva en multikampanj i form av en vitbok kanske, utbildning om vätgas-teknikens möjligheter, som tillsammans med andra institutioner kan startas över hela Sverige - t.ex Agenda 21-folk och kommunala samhällsplanerare samt till sist även politiker. Men vad gör BR? Hitta på egna varianter av miljöregler som driver bussbolagen i obestånd? Bäste medlem, när tänker du vakna och börja agera mot ett förbund som motarbeta dina intressen?

Naturliga klimatförändringar
I sak är Naturvårdsverkets budskap ungefär lika hållbart som isarna i april. För det första är det inte ett dugg konstigt att vädret förändras. På medeltiden var det så varmt att vikingarna, när de upptäckte Grönland, döpte ön efter de vida, gröna betesmarker de såg där. I England kunde man vid samma tid odla vin året runt. Under den lilla istiden mellan 15- och 1800-talet var det däremot långt kallare än i dag, vilket exempelvis möjliggjorde att svenska trupper kunde marschera över isarna i Stora Bält och inta Danmark på 1600-talet.

För det andra är människans eventuella effekt på klimatet omstridd. Höga koldioxidutsläpp bidrar enligt många forskare till att klimatet blir varmare. Andra menar att sådana förutsägelser inte stämmer med exempelvis temperaturutvecklingen under 1900-talet (där det blev något kallare mellan 1938 och 1970), eller med satellitmätningar av temperaturen. I vilket fall som helst är mänsklig påverkan bara en av många faktorer bakom klimatutvecklingen. Till detta kommer det faktum att många mänskliga villkor faktiskt varit som allra bäst under de varma perioderna, exempelvis genom bättre skördar, och att fler dör av kalla klimat än av varma.
För det tredje är priset, att ge upp vårt välstånd och möjligheten att leva i ett växande, dynamiskt och innovativt samhälle, inte värt att betala ens om det bevisligen hade effekt på klimatet. Hur skulle vi kunna njuta av vintern utan inomhusvärme, utomhusbelysning, skidsemestrar och varm choklad i termos? Oavsett vilka förutsättningar som förändras av klimatet är mänsklighetens viktigaste tillgång just en stor och flexibel produktionsapparat redo att tillgodose våra behov. Ändå är det just användandet av vårt välstånd som Naturvårdsverkets kampanj uppmanar oss att avstå ifrån. Vi ska exempelvis fås att avstå från effektiva kommunikationsmedel, behaglig inomhustemperatur och god belysning.
Att avstå från välstånd för att blidka vädrets makter har genom tiderna varit en åtgärd baserad på vidskeplighet, inte på fakta. Metoden att få människor att lyda har varit fruktan. Så är det än i dag.
Statlig skrämselteknik
Kampanjens utformning är ändå inte det mest hotfulla. De statligt fastslagna målen med kampanjen är att skrämma oss att ändra livsstil och ”frivilligt” avstå från vårt välstånd (”att förändra attityden till individuell påverkan”), men också att ”öka acceptansen för de statliga och andra styrmedel som kan behövas”.
Den svenska staten sätter alltså upp mål för hur vi som enskilda människor ska leva, vilka attityder vi ska ha och att vi ska acceptera fler statliga ingrepp i våra liv. Så agerar bara en totalitär stat. I en demokrati med fri opinionsbildning är människor fria att bestämma hur de vill leva och vilka attityder de vill ha, medan statens monopol på legalt våld hålls tyglat av människors acceptans för dess ingrepp.
Det som i själva verket handlar om flagranta brott mot demokratins och den fria opinionsbildningens principer framställs dessutom som teknikaliteter i en miljöpolitisk proposition. (En strategi som påminner om hur frågan om medlemskap i EU reducerades till en punkt i ett program för budgetsanering.)
Naturvårdsverkets kampanjbudget på 90 miljoner kronor är ingen stor post i den högspenderande svenska statsapparaten. Man bör dock betänka att summan exakt motsvarar det som inför folkomröstningen om EMU anslagits åt ja- och nej-sidan tillsammans. I propagandakronor räknat sköljer alltså Naturvårdsverkets tankekontroll över oss med en kraft motsvarande en hel folkomröstning – fast utan alternativ. Så dränks den fria debattens upplysning av statens myndighetspropaganda för mörkläggning.

Bussen med bränslecellen är för den nära framtiden. Istället för att BR tar tag i frågan där en normal förbrännnigs motor har minst sagt taskig effektivitet (30% eller liknande,
nästan allt försvinner i forma av avgaser).

El motorer har väldigt hög effektivitet
(90% om jag kommer ihåg rätt). Vad bränsle cellen gör är att omvandla bränslen som metanol eller sodium boro-hydride (via vätgas) till
elektricitet under tillskott av syre som tas från luften (biprodukter är vatten och lite värme). Denna elektricitet kan sedan användas till att driva en laptop ( dator) eller till en elmotor i en bil. I praktiken fyller man alltså
laptopen med etanol/vätgas eller liknande. Bortsätt från effektiviteten så
är det också miljövänligt - restprodukter vid utvinningen av vätgas är nedbrytningsbar, blir rent drickbart vatten.


11)

När det sker en tragisk Bussolycka!

I veckan som gick hade vi återigen en tragisk bussolycka i halkan, genast poppar BR upp tillsammans med vägverket, vi måste öka säkerheten i bussarna, bältesplikt i bussarna.
Nå BR vad säger EU lagen om detta?
Faktisk, den tillstyrker, den t.o.m. kräver installationen och användandet av säkerhetsbälten, men inte med böter eller tvång.

Varje skadad person, varje dödsolycka som sker med en buss är att beklaga. Men var går gränsen till polisstaten där allt skall vara förbjudet?

Det skadas och dödas fler människor inom flyget, med tåget och det sker fler allvarliga olyckor i köket och hemmet.
I alla samnahang diskuteras hur man kan ökar säkerheten. Inom fordonsindustrin samt flyget med tillverkarna, trafikledning, myndigheter.

Mitt råd är till BR, bussbranschen skulle som första åtgärd ta upp med regeringen den synnerliga bristfälliga snörröjningen på vägarna, den är i sak så bristfällig att den myndighet Vägverket utgör den största faran för bilister och passagerare.
Frågan skall därför vara: VEM SKYDDAR OSS MOT INKOMPETENTA MYNDIGHETS PERSONER?

En myndighet som försöker lasta över sina brister på fordonsägarna, då är det dags att börja flytta på lite för allsmäktiga chefer i detta verk?
Varför inte tillsammans med åkeriföreningen, KAK, Motormännen och vem mer, ställa upp minimumkrav för hur en snöröjning skall vara! Och då menar jag driva frågorna aktiv -- det berör faktiskt hela samhället.

Säkerhetsbälten ja i en turistbuss -- på alla säten, men tvång med böter? Det blir helt fel, när bussföraren förväntas utföra polisiära åtaganden?
Sedan har vi förar utbildningen som kanske måste ses över, det finns utmärkta privatskolor, men borde inte alla ha denna utbildning? Praktisk utbildning av Turistbussförare hur man kör i Alperna, vem som har förkörsrätt i backarna? under vintern på Svenska Västkusten med isregn och inlandets snövägar? Varje pilot utbildas i alla förekomande väder på denna jord!

Påminn resenärerna om att det är för deras säkerhet det finns säkerhetsbälten som bör användas -- men tvång, nej tack!12)

Nytt toppår för världsturismen

Världsturismen ökade med 3,1 procent under 2002 - en högre tillväxt än förväntat.
Nästan 715 miljoner internationella turister besökte andra länder än sitt eget enligt preliminära siffror från World Tourism Organization.
Europa är den mest attraktiva turistregionen med 411 miljoner besökare i fjol. Däremot övertog Asien/Stillahavsregionen andraplatsen från Syd- och Nordamerika.
Turismen i Asien/Stillahavet har den kraftigaste tillväxten, nästan 8 procent, vilket beror på att turismen till Kina växer mycket snabbt.
Frankrike är det enskilt största turistlandet följt av Spanien, USA, Italien och Kina.
Den största tillväxten i Europa visar dock Turkiet (13,6 procent) och Kroatien (6,1), medan Polen och Portugal tappat mest, 5,3 respektive 3,5 procent.

TS anmärkning: Just det, Sverige finns inte med i något sammanhang. Lyssna man på Sveriges Turistråd och Turistdelegationen och den propaganda man därifrån sprider, så har Sverige passerat alla länder och skulle i så fall vara främst före Frankrike. Undrar när dom vaknar, dom som skriver blajet och dom som förväntas läsa det hela. Det kanske är dags att än en gång driva frågan att stänga igen båda verksamheter som är finansierade med skattepengar? Jag gjorde det en gång på sjuttiotalet med en VIT-BOK och fick dåvarande Turistråd avvecklat. Inte attan kunde man tro att det skulle poppa upp så många nya aktörer som tävlar i inkompetens? Någon stans måste det väl finnas en person som kan driva Sverige framåt, ett land som har så mycket att erbjuda och borde tillhöra de främsta inom Turist världen!


13)

Ryssmuta avdragsgill
Avdrag för sju miljoner i bland annat mutor, det tyckte länsrätten i Uppsala var rimligt för den enmansföretagare som i mitten på 90-talet bedrev omfattande handel på Ryssland. Det var i samband med en skatterevision som bolaget upptaxerades med tretton miljoner kronor som av någon anledning inte hamnat i deklarationen. Även skattetillägg utdömdes. Handlaren överklagade till länsrätten och hävdade att en stor del av pengarna gått till en ryskt bolag med adress i kanalön Jersey i England som ”provision”. Bolagets provision betingades av den hjälp som handlaren fått att sälja sina produkter, främst genom att övertyga ryska tjänstemän om deras förträfflighet med hjälp av sedlar.

En företrädare för jerseyföretaget vittnade i rätten att så var fallet och uppgav att mutor var standard, ingen affär blir av utan hemliga sedlar.

Länsrätten höll med och tillät avdragen.

TS kommentar:
Härliga tider, det ger turist branschen helt nya möjligheter, öppna ett bolag i Ryssland där du förväntas muta ditt bolag, för över mutorna till en kanal ö och lev loppan livet ut? Ett enklare sätt att få skattefria pengar går väl inte, och detta med stöd av en politisk domstol som annars avkunnar endast domar som stöder en sittande regering?
Vad är det som har hänt?


14)

Till slut!

ÖPPET VREDESUTBROTT BRA FÖR HJÄRTAT
Att öppet visa sin ilska då och då är bra för hjärtat, enligt en ny
amerikansk undersökning gjord vid Harvard school of public health.
Studien visar att äldre män som i måttliga doser har vredesutbrott
istället för att hålla ilskan inne, löper mindre risk att drabbas av
stroke och hjärt-kärlsjukdomar.
(Källa: Dagens Nyheter, 030204, del 1 NetDoktor.se)


Bäste läsare, tack för hundratalet mail, jag svarar på alla efter bästa förmåga, jag är glad över att känslorna svallar! Jag är glad över att mitt Newsletter idag når mer läsare än alla resebranschtidningar sammanlagt. Mina läsare är många även i departementen, att dom törs? Och tusentals andra som är trötta på alla mesar i det svenska samhället.

Håll till godo till nästa Newsletter, just nu finns det massor av intressant material.
Men jag driver företag och jag skriver just nu så att datorn glöder för olika medier i världen om Rysslands dubbelspel och Irak.

Men detta är en anna sak.

tillgivne
toni schönfelder
0034 616 421 085

vill du hyra en semesterbostad i närheten av Alicante kan jag rekommendera min dotters Cattis, verksamhet www.eurocasa.nu
även golfpaket samt biluthyrning.
Internet är en famntastisk uppfinning!
Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.