Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!
Klicka på den artikel du vill läsa

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

Elbilskämpe död av Hans Sternlycke Göteborg 2001.08.01 Lennart Bergstrand är död. Hjärtat. Nu kan man inte längre ringa och fråga honom vad som händer på elbilsfronten. Man kan inte be honom hålla föredrag och demonstrera en elbil för att få schwung på mötet. Man kan inte få provokativa och faktaunderbyggda uttalanden för en artikel och något som kunde få en att bryta invanda tankemönster. Sånt som: Motorvärmaren drar så mycket energi att det räcker för att driva en elbil. Normalkörsträckan för stadsbilisten är inte mer än en halvmil. På den tiden blir inte motorn ens under sommaren bli så varm att katalysatorn träder i funktion. En kall motor drar mycket bränsle, 2 dl första kilometern, och släpper ut orenade avgaser. Kökörning femdubblar bensinförbrukningen. Det skulle kosta mindre energi att omvandla bensinen till el i ett kraftverk och ladda elbilar med den än att låta den gå genom ineffektiva förbränningsmotorer. En liter bensin motsvarar 10 kWh. Elbilar klarar sig på femtedelen av den energin och kr 1,50 i energikostnad per mil. Minst dubbelt så många dör av bilens avgaser som av dess olyckor. Han var en nagel i ögat för bilindustrin. De klarade inte av att debattera med honom. Leif Berix i Trollhättan som tillsammans med honom startade Elfir, Elfordonsintressenters Riksförbund, anser att Kfb, Kommunikationsforskningsberedningen, startades på grund av kravet från bilindustrin att kunna bemöta honom. Han bestämde sig för tjoget år sen att arbeta för elbilar när han var hälsovårdsnämndsordförande och fastighetsmäklare i Kungsbacka och läste miljövetenskap på Universitetet. Sen dess har han arbetat i motvind. Projektet att starta ett företag för hybridbilar (både el och bränsle) i Sverige gick i konkurs. Han hade kontakt med en engelsk elbilsfabrik och en dansk. Kalifornien satsade 50 miljoner kr så att man kunde ta fram två prototyper. Men sen blev det republikansk majoritet i USA. Andra internationella projekt han drog igång blev mer framgångsrika, som elbilstaxi i Hongkong. Den bil på Skoda-chassi som han sålde för 150.000 kr konkurrerade med Volvos Renault som kostade 400.000 kr innan stora subventioner i Frankrike och Sverige fick ned det så att priset blev detsamma.. Hans bil hade längre räckvidd med blybatterier än Renault hade med moderna nickelkadmiumbatterier. Volvo lyckades hindra honom från att sälja till kommunerna med sina affärsmetoder och sin organisation. Reglerna ändrades mitt under en tävling för att fram bästa elbil som han var på väg att vinna, det kunde bara inte få ske, så att bara bilar med utbyggd serviceorganisation kunde få delta. Då återstod bara de stora märkena. Hans bil kunde servas på vilken truckverkstad som helst. Andra bilar måste till verkstad t. o. m. för att fylla på batterivattnet. När jag talade med Lennart Bergstrand sist var han fylld av entusiasm efter att ha varit på en konferens i Montreal. Batterierna utvecklas, men för bilar går det åt fel håll. Man satsar på effekttäthet i stället för på lagringskapacitet. Toyota Prius kan inte ladda ström från nätet och kan gå högst några kilometer på batterierna enbart; men de sparar 20 procent bränsle. Med dagens nickelmetallhydridbatterier kan man få dubbla körsträckan mot med blybatterier. Litiumjonbatterier dubblar den möjliga körsträckan ytterligare en gång till 32 mil och med litiumpolymerbatterier förlängs den till 50 mil med 300 kilo batterier och medeltung bil. Med lätta bilar stiger den möjliga körsträckan dramatiskt. Litiumpolymerbatterierna kan göras millimetertjocka och lagra 200 Wh/kg mot 30 för blybatterier. De klarar 1.000 laddningar och vid volymproduktion blir de billigare än blybatterier. I år kommer det att göras sex miljoner battericeller för telekomindustrin. En låda för två kWh kostar 950 dollar. Batterier för bilar kommer inte förrän om ett par år. Också för datorer behövs det alltmer batterienergi. Nu tillverkas celler på 396 Wh till dem. 100 sådana celler kunde räckt till en elbil med 40 mils körsträcka. Lennart Bergstrand var in i det sista övertygad om elbilens snara genombrott. Nu när det verkar vara verkligt nära får han inte vara med. Trots att det inte satsa stora resurser på elbilsbatterier så som på bränsleceller, utan tvärtom att bil- och oljeindustrin här för ett uppehållande försvar, syns vi med batterier vara mycket närmare en ekonomisk och effektiv lösning än med bränslecellen. Hans Sternlycke

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.