Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland
Klicka på den artikel du vill läsa

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

 
 
Vi kan inte förbli försvarslösa eller isolerade  
 
 
 
Ryssland upplever en energikris och chefen för elmonopolet vädjar om reformer. Samtidigt ökar EU:s beroende av rysk energiförsörjning. Oroade G8-länder pressar Putin att ta sitt ansvar som energileverantör. Polen går längst och uppmanar EU och Nato att bilda en energisäkerhetspakt för att undvika framtida energikriser. Ska monopolsystemet rämna inifrån?  
 
Den kalla vintern har ställt till det för den allt mäktigare Vladimir Putin. Gasmonopolet Gazprom styrs i realiteten av presidenten men har misslyckats med att ge ryssarna värme under de rekordkalla vintermånaderna. Bolaget har samtidigt misslyckats i sin roll som energileverantör till Europa. Förtroendet är kört i botten och allt fler röster höjs för att bryta beroendet av rysk energi.  
 
Putin står som värd för G8-toppmötet i Moskva. Putin förväntas möta hård kritik för de uppvisade bristerna. G7-länderna, vilka innefattar G8 minus Ryssland, har redan gaddat ihop sig vid ett möte i London tidigare under veckan. Rysslands återförstatligande av energisektorn upplevs av de andra medlemmarna som ett hot.  
 
Financial Times rapporterar att Frankrikes finansminister Henry Breton förväntas kräva att Rysslans ratificerar ett redan undertecknat energiavtal, vilket i praktiken skulle bryta upp monopolet. England och Spanien förväntas stödja Frankrike i frågan.  
 
Samtidigt går Polens statsminister Kazimierz Marcinkiewicz ut i en debattartikel i Financial Times och uppmanar övriga EU-medlemmar och Nato att sluta en pakt som ska säkra energiförsörjningen i framtiden.  
 
Med bakgrund av gasbråket mellan Ryssland och Ukraina i början av året skriver han: ”Vi kan inte förbli försvarslösa eller isolerade med tanke på den allt mer hotande situationen. Politiska ambitioner, terrorism och klimatförändringar hotar nu energisäkerheten för de flesta EU-medlemmar”.  
 
Men pressen på Rysslands mäktigaste man kommer inte bara från omvärlden. Chefen för elmonopolet Anatoly Chubais, tidigare Boris Jeltsins högre hand, kräver en liberalisering av energimarknaden. Chubais ledde den tidigare privatiseringsvågen under Jeltsin. Enligt BBC är Chubais den ende från Jeltsintiden som varken sitter i fängelse eller sparkats från sin post. Det finns goda skäl till detta, ett är att den nuvarande regeringen och KGB folket haft stora privilegier under avregleringen efter 1990 som innebar att Chubais skickligt balanserade att alla som kunde sitta vid makten efter Jeltsin fick sin beskärda del, Chubais taktik har varit mycket lönsam för alla inblandade, det är olket som lider destu mer.  
 
Elförsörjningen är eftersatt i Ryssland och är i skriande behov av kapital. Chubais plan är därför att sälja ut dotterbolaget till elmonopolet på utländska börser för att få tillräckliga resurser att investera i nya kraftgeneratorer. Vilket naturligtvis är en skenmanöver när Ryssland har ofantliga tillgångar i eget kapital som staten placerat i västvärldens banker eftersom man inte kan lita på det egna banksystemet.  
 
Det nuvarande systemet kan omöjligt möta den växande efterfrågan på el. Även om vi investerar i dag kan vi inte se något resultat förrän om tre år, säger Chubais till Financial Times.  
 
Hur Chubais ska få med president Putin i sina liberaliseringsplaner återstår att se. Även om Chubais formellt sett beskrivs som lojal till Putin står han långt ifrån presidanten i realiteten. Under förra året riktade Kreml skarp kritik mot Chubais efter ett elavbrott i Moskvas tunnelbana. Kritiken beskrevs av utländsk media som rent politisk.  
 
Samtidigt går det numera Gazpromägda oljebolaget Sibneft ut och vinstvarnar. Anledningen uppges vara att investeringarna försummats och att krafttag måste vidtas för att öka produktionen. Att investeringar försummats kan förklaras av att den förre ägaren Roman Abramovich såg till att bolaget betalade ut nästan hela nettovinsten i utdelningar till aktieägare förra året - lagom inför hans försäljning.  
 
Vart tar pengarna vägen från Olje och gas inkomsterna? Aldrig tidigare har Ryssland haft så stora inkomster som nu när ett fat olja kostar ca 50 - 70 dollar samtidigt som hela den ryska oljeundustrin har baserat sin inkomster på en självkostnad på runda 5 dollar.  
 
Pengarna går återigen till militären!  
Ryssland rustar som aldrig tidigare i nya atomara vapensystem samt nya långdistans raketer. Varför?  
 
Rysslands taktik är genomskinnlig, att göra västeuropa energimässig avhängig och därmed politisk utpressbar.  
Med ett nytt vapensystem ta upp kampen med USA om världsherraväldet.  
 
Med nya raketer, nya atomsystem och kontroll över Europas energi blir västvärlden utpressbar som aldrig förr.  
 
Politiker i många länder ser bara det kortfristiga eller lånar ut sig som förre Förbundskanslern Schröder till Rysslands mörkerkrafter.  
 
Vi har bara snuddat vid Rysslands energi problem som snart blir våra problem.  
 
Den snabbaste vägen ur denna politiska fälla är att Sverige starta upp nya kärnkraftverk och skapa Europas lägsta energikostnader.  
 
Påskyndar omställningen till bränslecell drift av samtliga svenska oljpannor, skapa incentiv till att köpa bränslecelldrivna fordon.  
 
Ta bort Etanol och andra biogasbränslen.  
Lågsvavel dieseln har avgaser med koldioxid samt kolföreningar o NOx som dödar 1700 svenskar/år i markozon. Då ska det inte kallas miljövänligt och lura bilköpare att låsa in den tekniken 14 år framöver (=bilens avskrivningsperiod.).  
 
Nu kommer H2-Prius över världen, som inte ger dessa negativa effekter. Som bränsle väntar svenskt industrispill av vätgas till 1 miljon H2-Prius Se mera på denna länk http://www.hydrogencommerce.com detta utan att behöva någon energi till framställningen av vätgas eftersom det är spill från andra processer. Men det är klart att LRF blir ledsen i sitt avtal med Center/Socialdemokraterna  
 
Det finns all anledning att se Rysslands energikris som en nästa kris för vårt samhälle.  
Det gäller satsa på oberoende och inte på energi från länder med totalitära maktanspråk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.