Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!
Klicka på den artikel du vill läsa

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

Av Tord Olsson fri skribent. Hej och Hå, på böljan blå! Go´morron Sjöfartsverket. Det är skillnad på äventyr och äventyr. Något dussin äventyrare vill manifestera Sveriges roll som sjöfartsnation under en tid då vi verkligen gjorde skäl för namnet. Det vill Sjöfartsverket stoppa, enligt tidningarna med orden "det är högst osannolikt att en öppen båt skulle få tillstånd ..." Ack, ja! Det gjordes visserligen redan för tusen år sedan. Och gjordes igen redan några år efter fyndet av Gokstadsskeppet, som är förlagan till aktuella Skidbladner. Det har rotts över atlanten. Det har seglats bräda. Heyerdal for per balsaflotte och vassbåt i vetenskapens namn. Ensamseglare far kors och tvärs över världens alla hav. Heja Sjöfartsverket. Det borde finnas viktigare saker att ta i tu med än en historiskt välbeprövad fritidsbåt bemmannad med äventyrare som är väl medvetna om vad de givit sig in i. Tveksamma öststatsfärjor, mer eller mindre rostangripna lasttrampar med obestämbar hemvist, oljedumpande tankers och flytande naturkatastrofer... Av Tord Olsson, Roslagen Visst behöver vi ett Sjöfartsverk. Skidbladner gör, som ensamt av ett femtiotal europeiska vikingakopior, vad båten är byggd för. Tar sig för egna åror och segel till "Vinland" och ett världsevenemang vars PR-värde för Sverige och Norden man i "landet lagom" tycks ha sällsynt svårt att fatta. Den Nordisk-Amerikanska vandringsutställningen, Viking 2000, är ett inte bara ett stort evenemang utan också en historiebeskrivning som är på väg att ordentligt ställa begreppen om Amerikas upptäckt på huvudet. Äventyr är att utmana elementen. Att göra det som inte går att göra i en simulator. Det är att cykla till Himalaya, att skida till Sydpolen, att segla vassbåten Ra eller att följa i Leif Eriksons kölvatten för att "upptäcka" Vinland. Äventyr är ingenting för Sjöfartsverket. Själv är jag konstnärligt ansvarig för Vikingaskeppet Skidbladner och reser med bara i anden. Mitt risktagande begränsar sig till ev. förlust av vänner, investerade pengar och min konstnärliga insats i och på skeppet. Men jag ville jag vore där! Tord Olsson tord@artfarmer.se

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.