Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch1) Lägg ned Sveriges Turistråd.

2) Claes Olofsson – det är dags att lämna BR !

3) Det behövs en nationell handlingsplan för kollektivtrafiken


1)

En stundande vår är på väg, snart är sommaren här och vem vet kanske 2002 års fantastiska sommar kommer i repris. Om det inte fanns ett aber, är det en fin sommar reser folk mindre med charterflyg och sällskapsresor med buss. Glassförsäljarna istället gläds liksom hemma turism som efter åtskilliga år av nedgång. Vore det inte så att den svenska beskattningen på turism i sin helhet var ett stort hinder. Hade en enda svensk regering insett att turism i sig är en jätte industri vore saken annorlunda. Vad är orsaken till att ingen regering under 50 år insett turism som en inkomstkälla ?

Det finns många skäl till detta, varför jag för fram några, det börja med den förda politiken.
Turistcheferna utnämns av kommunpolitierna, kollegorna i kommunen, som en tack & adjö post, ha det trevligt nu käre vän. Länsturistnämnderna får sina gelikar från partierna i motsvarande grad som sista valets röstsammansättning.
Turistnämnden och länsturist organisationerna anordna studieresor och oändliga antal möten med blädderblock och pilar som bara går uppåt, källa Turistdelegationen, fram till dess verkligheten kommer ikapp, och det gör den varje år.
Nu skall vi se framåt!

Det representeras hej vilt, kors och tvärs, varje studieresa för tjänstemän och politiker kan motiveras med att vi gör insatser för vår region. Broschyrer trycks, som oftast aldrig ser andra än den politiska eliten i hemma kommunen eller möjligen i regionen.
Har man varit riktig duktig får man resa till TUR mässan och endast ett fåtal reser till ITB i Berlin eller motsvarande i Madrid, Paris, Bryssel, Milano och London.
Vad man skall göra där? – marknadskunskaper?– allt sådant är taffligt.

Nu skall vi se framåt

Även om inte alla stugbyar, lokala hotellet längre ägs av kommuner, så får dessa olika indirekta bidrag. Sverige torde nog tillhöra de få länder där turism kostar mer än vad inkomsterna ger.
Det är här pointen ligger, det är vad Finansministeriet vet – varenda kommun i detta land är en turistisk bidragskandidat. Även ett Stockholm med SIS som förbrukade summor som får en att baxna. Efter att Destination Stockholm, ägdes av SIS gjorde ett 20 tal miljoner back och Jan Rencke med vänner vände detta på ett enda år till vinst med dryga 3 miljoner, en nätt förändring på 26 miljoner på ett enda år, är kanske det mest påtagliga när politiker sköter verksamhet som skall göras av privata innovatörer.
När skattebetalarnas pengar i regionen inte räcker till, hittar man en ny källa att ösa ur, EU. Nya möten och nu resor till Bryssel för politruckerna, när man sedan får en påse med kulor slår man sig för bröstet, och upphöjs till den lokale hjälten! EU betalar och vem är det som skickar pengarna till EU? Och vad kostade det att få bidraget?
Helhetssynen? Nä nu, skall vi se framåt!


Vad man gör med pengarna? – vi sätter in dem i marknadsföringen – gärna helsidor i fyrfärg, helst uppslag, och resebranschens tidningar får en och annan annons, så är dom tysta, ifall dom mot förmodan hade någon elak liten fråga, hur såg utvecklingen ut 1970, 1990, 2002. Resultat ?

Nu skall vi se framåt!

Vem kan ändra på denna idiotin om det inte finns en helhetssyn för landet?
Efter 50 år av ständiga misslyckanden i turist Sverige allt medan hela världen har en stadig tillväxt kräla svensk turism i jantelagens fotspår.
När man äntligen hade en ytterst kompetent chef för den i särklass största marknaden, den tysktalande marknaden i Karin Haas, som ville ta tag i 20 år av fel planering med bland annat att flytta kontoret från Hamburg till Frankfurt ( där det låg en gång under Fru Tischlers ledning, när alla pilarna gick upp ) vilket hade varit det enda rätta, så skickar man hem Karin då rederierna Stena och TT inte fick tillräckligt med bidrag till sin marknadsföring och personalen inte vill flytta från Hamburg.

Den av Mona Sahlin utropade Framtidskommittén år 2000, som togs över av Ulrika Messing, för Sverige var ett allvarligt menat försök från regeringen att åstadkomma något, något riktigt bra. Den svenska resebranschen sköt den i sank, främst genom Karl Erik Strand VD för Sveriges Turistråd som satte sig som censur med eget folk (vilket inte är förvånande med hans härkomst från yttersta Vino Tinto vänstern i Umeå) varför det blev en censur, sållades bland förslagen. Allt som inte var LO följdsamt och därmed inte politisk korrekt, ledde till, det bidde ingenting.

Det är inte fel på Ulrika Messing eller hennes departement i detta fall, utan det är en örfil till hela branschen från Finansministeriet som inte har någon tilltro till branschens företrädare i sin helhet. Men därifrån är man för klen i förståndet för att ta emot detta.

Varför Sverige står kvar och stampar – Turistrådet spendera lite pengar till dem som gormar mest, KE Strand som överlevare vinglar runt och ingen har någon tilltro till en enda av hans siffror i departementet, varför? Varenda dag påminns finansministeriets tjänstemän om hans äventyrliga affärer i SJ tillsammans med Stig Larsson, det gick ju så bra för SJ vinst varje år och man lät sig firas, sanningen var den att över 35 miljarder försvann med vilka man manipulerade boksluten. Istället krävdes det nya miljarder årligen i ständigt nya bidrag, ett SJ i konkurssituation, resten vet ni från mediat.

Men i Sverige slirar ryggradslösa personer runt KE Strand (ST) med RTS, och andra organ vilka samtliga dikvalificerat sig genom åren. Det allvarligaste med allt, det är ingen som ens vill förstå problemet, låt dem hållas - taktiken är vad som gäller, ett bekvämt sätt från enskilda medlemmar i styrelsen att inte ta ställning som kunde påvisa den totala oförmåga man besitter. Wining & Dining är fortfarande viktigare än ett kraftfullt resultat

Det enda rätta är att lägga ned Turistrådet för tredje eller fjärde gången.
Det kommer precis lika mycket turister från Norge för att köpa sprit och kött till Sverige utan ett Turistråd, åtminstone så länge som klåparna har förtur till ledningsfunktionerna.

Inbesparingen av skattemedel är betydande.


2)

Claes Olofsson – det är dags att packa din pärm och lämna BR.

Det finns en obehaglig likhet mellan Turistnäringen och Bussförbundet.
Skillnaden, i ena fallet ligger det i politikiska beslut och ryggdunkade som lett till stillestånd och i Bussbranschen är det ryggdunken och inaveln som har lagt sin hand över branschen.

Claes Olofsson som initiativtagare till Buss i Väst, en sammanslutning av privata bussägare vilka skulle ta upp konkurrensen mot Swebus, Linjebuss, Buslink och andra. ( Mycket bra initiativ)
För att klara sin maktplattform blev man tillika ordförande för västra Sveriges bussförbund för att mingla sig fram till ordförande posten till riksförbundet BR. Därtill en rad andra kringorganisationer som alla verka inom busskollektivet.

Att detta kunde ske är ett underbetyg till valberedningen. En valberedning skall se till förbundets bästa, se helheten.

Därför blir det som det blir, ett Swebus också medlem (fortfarande) förlorade mot Buss i Väst alla sina uppdrag i Skaraborg några år sedan.
För att året 2003 när Västtrafik ( länsbolaget i Västra Götaland ) la ut en ny omgång upphandling så blev det Swebus som nu fick uppdraget.

Buss i Väst överklagar detta till domstol då man förmodligen menar att deras anbud var väl så bra. ( Vad vet jag )
Claes som har skaffat sig en betydande administration till en betydande fast kostnad i Buss i Väst slåss nu för sitt liv eftersom det inte finns mycket kvar av forna Buss i Väst så snart Skaraborgs affären försvinner.
Däremot sitter bussägarna i Buss i Väst som drabbas av detta i andra led skakig till med betydande investeringar och skulder får man förmoda.
Det här med att överklaga antagna anbud är intressant i sig, ur ett rättsäkerhets aspekt.
Redan vid Sveriges inträde 1995 klarade Sverige inte av att följa EU lagen om LOU och än mindre att man kunde överklaga ett tillslag till anbud som huvudmannen valt att göra.
Nå, jag behöver väl inte nämna att det in var BR som raljerade i Justitiedepartementet att Sverige inte levde upp till EU lag och därmed minimal rättssäkerhet.

Länsbolagens upphandlingar blir nu överklagade från alla håll, i Borås är det lokaltrafiken tillsammans med Göteborgs Spårvägar som överklagat att Orusttrafikens erhållit ett tidigare tillslag. Vilket är uppseendeväckande eftersom Göteborgs Spårvägar rimligtvis inte kan föra talan då man själv är ett bevis på ett brott mot EU lagen. Göteborgs Spårvägar kan under en viss tid fortsätta men skall i princip privatiseras på sikt. Att bedriva verksamhet i vilken form -so ever – i annan kommun än i sin egen och möjligen kranskommuner måste anses vara tveksamt.

Det vore intressant att få ta del av berörda, i valberedning, ordföranden i andra länsförbund och inte minst Swebus hur man kan ha en ordförande som samtidigt bedriver processer i egenskap av chef för ett konkurrerande företag mot annat medlemsföretag? Samtidigt som han förväntas arbeta för branschens framtid?

Enligt inside uppgifter är relationen med Västtrafik och Olofsson inte de bästa, det vill säga huvudmannen. Det kracklar med tidigare medlöparen Uno Kjellsson, Vänersborgs Linjetrafik sedan länge, det är fnurr på linan med Mariestads Trafik AB en annan tidigare bundsförvant, som förövrigt är till salu för 1 krona, kanske?

Allt är inte Claes Olofssons fel, det är fel på dem som satt honom i en position där till slut ingen har någon integritet.

Att Claes måste kämpa för sitt företags överlevnad är väl så förstående, faller Buss i Väst faller flertalet av medlemmarna och förmodligen hela Buss i Väst. Att man inte har kontroll visar Landvetter buss konkursen, som var helt onödig ifall varningssignaler och det funnits ett förtroendefullt samarbete inom Buss i Väst.

Tillslut är det bara konkursförvaltarna som blir glada. Att röja ut denna soppa till verksamhet som Buss i Väst utgör med a konto betalningar, fyllnadsbetalningar, felaktiga eller bristfälliga redovisningar kommer bli en spännande sak för en framtida utredare, hoppas det inte går så långt. Men risken är uppenbar och en ny upplevelse för en och annan styrelseledamot när jurister slår till med en hel annan syn på livet samt affärer. Se till ni som kan, ser om era hus i tid så att inte ett kommande styrelseansvar ställer er på bar backe.

Under detta snömos lider BR.

Det är ett grundfel att ha en ordförande som är aktiv i branschen, det har jag skrivit tidigare om.

Samtliga länsbolag har nu möten under våren varför en naturlig fråga som skall mynna ut i en motion inför septembers årsmöte i BR – hur skall ett framtida BR se ut.

Och detta skall självklart inte BR yttra sig om.

Valberedningen bör vara 3 personer varav en från branschen, inga suppleanter, den som inte kan ta den tid som behövs, skall inte ta sig an en dylik uppgift.
Det skall finnas avtal om detta.

Sak samma gäller styrelsen, in med nytt folk som ser helheten och branschens bästa. Medlemmarna har rätt i att få ställa krav på BR, något som inte är förbehållet enbart de stora aktörerna i branschen.
Definiera om BR:s uppgift till att vara ett organ som skall förbättra ekonomin hos medlemsföretagen genom att agera mot berörda myndigheter, rör om i grytan, med klara koncept som leder till att spara pengar för samhället i sin helhet dvs skattebetalarna och ökar inkomsterna för branschens aktörer. ( ta bort allt flummande som finns i dagens statuter)
Medverka kraftfullt till att EU lagen fullt ut implementeras i denna bransch, det medför rättssäkerhet och trygghet för alla. Resegaranti frågan inte undantagen.

Till detta behövs en hel annan uppsättning medarbetare inom förbundet. Det måste vara slut på allt småkluddande och ta tag i dom verkliga framtidsfrågorna, som rimligen börja med, behövs länsbolagen eller finns det ett alternativ?

Väljer man istället att inte göra någonting och allt skall förbli som det är – då kommer fler medlemmar att lämna skutan vilket jag applådera – man skall visa sitt missnöje – vilket enklast sker genom att lämna förbundet.
Det kan tyckas bra för en och annan företagsledare från de större bolagen, slippa småfräsarna, kom ihåg bara, ni är kortlivade i denna bransch, till skillnad från småfräsarna. Inget storbolag mår bra av att inte vara med i ett förbund som inte omfattar hela branschen. Sverige lider av allt småputtrande – det krävs sving och vidvinkel inför en allt mer hårdnande tillvaro. Sveriges ekonomiska kris är bara början varför det gäller att lägga växlarna rätt, NU, så att branschen inte totalhaverera.

Claes Olofsson – det är dags, man skall gå själv, innan man lyfts ut, framför allt när saker och ting är så uppenbara. Du kan inte vara företagsledare å ena sidan driva processer mot medlemsföretag oavsett storleken och samtidigt vara klarsynt och se helheten för branschen.

I Tyskland ett land som har det mycket motigare i det mesta just nu är kollektivtrafiken i en avgrundsdjup ekonomisk klyfta. Den tyska motsvarigheten till länsbolagen som har stark förankring i politiken släpper inte till en millimeter och trixa och grejar i Bryssel för att slippa anpassa sig efter EU lagen. Senaste skandalen är att Städerna Köln och Bonn som vuxit ihop som Solna med Stockholm eller Mölndal med Göteborg la ut ett anbud på busstrafiken mellan dessa bägge städerna. Det kommunala bolaget i Köln tog hem ordern! Den tyske private operatören Sterzenbach ( ägs av en inte okänt fransk koncern som på sin hemmamarknad skyddas/ bevakas av kommunistiska fackföreningar och fullständigt struntar i EU) förlorade år 2002 anbudet. Det Kommunalägda bolagen i Köln / Bonn begär ett år senare (år 2003 ) 600 tusen Euro lika med 6 milj kronor för en felräkning av skattebetalarna.
Skillnaden mellan Tyskland som rättstat och Sverige är att i Tyskland kör man gatlopp med de ansvariga som snart får se sig inför domstol och med all säkerhet fängelse domar, i vart fall villkorligt.
Därutöver lär det gå en besvärsskrivelse till EU varför man kan räkna med att denna skandal samt flera andra snart leder till att de tyska länsbolagen kommer se sig upplösta, kanske om 5-10 år? Vem kan man åtala i Sverige för vad?

År 2001 fanns nedanstående debatt artikel, jag citera delar av denna, där kräver branschen gemensamt att regeringen skall se helheten, borde man inte börja med att rensa upp i det egna träsket? För att bli trovärdig? År 2003 har regeringen lagt en plan där merparten av all infrastruktur satsning går till järnvägen. Skickligt av järnvägslobbyn, men när merparten av dessa pengar går till järnvägar som leder till nya driftsbidrag –för alla framtid- för att kunna driva järnväg har något gått galet.
Regeringen hade aldrig kommit med detta förslag oaktat hur många kommunister och miljöpartister som stöder den, ifall BR hade varit synlig och agerat kraftfull med lobbing med kollegorna från andra berörda branscher. Mera därom efter citerad artikel nedan:


3)

Debatt 3/6 2001 GP

Det behövs en nationell handlingsplan för kollektivtrafiken

Bussen är en oundgänglig del av ett hållbart Sverige. Utan en väl utbyggd kollektivtrafik med buss kommer transporterna aldrig att bli med vare sig ekologiskt eller, för stora grupper av människor, ekonomiskt hållbara.Vi är därför villiga att ta Göran Perssons utsträckta hand, liksom Gudrun Schymans, Birger Schlaugs, Lennart Daléus, Lars Leijonborgs, Bo Lundgrens och Alf Svenssons, om deras händer också innehåller konkurrenskraftiga villkor för busstrafiken. Vi är villiga att tillsammans med regeringen och de partier som vill satsa på kollektivtrafiken arbeta fram en nationell handlingsplan för kollektivtrafiken och tillsammans med kommuner och landsting utarbeta regionala handlingsplaner för kollektivtrafiken. Det krävs ett nationellt handslag för kollektivtrafiken med buss.

Problemen har låst in bussföretagen i en spiral av ökande kostnader och minskande inkomster. Spiralen leder till att miljöinvesteringar försenas, möjligheterna att leva och verka i glesbygden försämras, tillväxten hämmas, förarnas arbetsmiljö försämras samtidigt som de får sämre förutsättningar att göra ett bra jobb för resenärerna. Det är redan utsatta grupper som saknar alternativ som drabbas när servicen försämras eller biljettpriserna höjs, pensionärer, skolbarn, kvinnor och låginkomsttagare som drabbas.


Arensberg
Informationschef Volvo Lastvagnar Sverige AB

Claus Bay
Vd Svenska Neoplan AB

Kjell Bergkvist
Vd Flygbussarna Airport Coaches

Gunnar Boman
Informationschef Scania Buses and Coaches

Ulf Carlsson
Försäljningschef Setra Evobus Sverige AB

Dag Fagring
Förbundsdirektör Svenska Bussbranschens Riksförbund

Stefan Guttman
Vd Volvo Bussar Sverige AB

Ragnar Nordström
Vd Linjebuss Sverige AB

Leif Nyström
Vd Scania Bus Nordic AB

Claes Olofsson
Vd Buss i Väst AB

Lars Sandberg
Projektledare Buss & Samhälle

Christer Swärd
Försäljningschef Mercedes Evobus Sverige AB

Anette Ullskog
Informationschef Linjebuss Sverige AB
Samtliga undertecknare av artikeln ingår i nätverket Buss & Samhälle. Nätverkets syfte är att förbättra och utveckla förhållandena för busstrafiken i Sverige.


Detta var år 2001!

När man läser detta 2 år senare finner man att flertalet undertecknare inte finns kvar – som sagt dom är kortlivade!

Budskapet är däremot riktigt och hade kunna fungera om man hade haft lite ruter.
Lars Sandberg Projektledare Buss & Samhälle som lämnat branschen till förmån att sitta hos landstingsrådet i Stockholm, han får säkerligen där mer uträttat. Andra har fått sparken eller lämnat branschen

I tidningen GT på undanskymd plats den 30 mars år 2003 skriver Hans Olov Olsson, chef hos Ford ägda Volvo, att omprioritera inte Staten sina satsningar snabbt till att bygga motorvägar i raskt takt finns det uppenbarliga risker för att Volvo personvagnar återfinns i annat land så småningom.
Här har och hade BR chansen att hänga på – ifall man hade folk av det rätta virket som inte kröker rygg inför makten.

Volvos personvagnars budskap var lika aktuellt år 2001, 1990. 1980 som det är år 2003.

Intressant är också att denna synnerligen revolutionerande information till maktens Sverige finns på återskymd plats i tidningen GT.

Världen förändras, Sverige förändras och EU förändras, det måste därför till något helt annat inför framtiden, dagens BR har överlevt sig självt allt för länge.

Det är du som företagare som kan påverka detta – börja med ditt länsförbund och låt Claes Olofsson veta att tiden är kommen till en förändring!

Eller så är alternativet – att du är med och svingar dina lurviga ben på septembers årskongress lik alla andra år, medan Titanic sjunkande följer med i ett ekonomisk avgrundsdjup, ett djup som tar livet av de flesta, det var kul så länge det varade. Eller hur många fler av dina kollegor skall gå i graven innan du vaknar?

Valet är faktiskt ditt!


Tillgivne
Toni Schönfelder

Tel 0034 616 421 085
Fax 0034 966 69 81 58


faxless cash advance faxless cash advance>

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.