Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!
Klicka på den artikel du vill läsa

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovation



Toni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovation



Verschiedenes in Deutsch

av Hans Sternlycke Mycket lönsamt höghastighetståg Europabanan mellan Stockholm och Malmö och avstickaren Götalandsbanan mellan Jönköping och Göteborg kostar ihop 36 miljarder för 65 mil dubbelspår eller styvt 55.000 kronor metern. Till det kommer tåg för 5 miljarder. Adtrans har skisser på ett nytt höghastighetståg. Någon tunnel under Malmö Centrum för 7 miljarder eller H-H-tunnel (Hälsingborg - Hälsingör) tunnel för kanske 6 ingår inte. Banan byggs med max 3.500 meters kurvradie och 3,5-4% lutning. Det är mer än en procents lutning i dag och det tillåter inte tunga godståg men det sänker byggkostnaderna och tillåter att man bygger efter vägkorridorerna. Med lutande tåg kan man köra 350 km/tim. Banan tar fem år att bygga men med planering och projektering tar det elva år. Efter ett år till kan H-H-tunneln, Fehmarnbält-bron och bana till Hamburg vara klara. Studie 2000 som de 30 medlemskommunerna i Europabanan/Götalandsbanan har låtit göra visar att denna stora investering skulle kunna amorteras på 30 år och betala ränta och utdelning eller på 35 år om man vill klara likviditetssvackor. Normalt skrivs en järnväg av på 60 år. Satsningen på de anslutande regionallinjerna är också lönsam. Den samhällsekonomiska nuvärdeskvoten är +1,5. Ändå räknar man i denna kalkyl inte med nytta för näringslivet och regional utveckling, man räknar inte med trafiktillväxt och inte heller med att tåget tar över trafik från bil och flyg trots att tåget skulle gå på 1 timme 21 minuter till Jönköping från Stockholm, två timmar elva minuter till Hälsingborg, två timmar 41 minuter till Malmö, två timmar 35 minuter till Köpenhamn (kortare väg än till Malmö) och 4 timmar elva minuter till Hamburg. Stockholm Göteborg skulle gå på två timmar jämnt. Det vore orimligt om inte tåget med den farten skulle ta det mesta av flygtrafiken och långväga vägtrafik med dito minskade miljö- och olyckskostnader, i synnerhet som man räknar med halva biljettpriset mot idag i enlighet med KTH:s studier: Tåg till halva priset. Det lägre biljettpriset får man med nya tågkonstruktioner som utnyttjar utrymmet bättre och med lägre vikt, mindre underhåll, bättre strömlinjeform och mindre energiförbrukning och mindre buller än X 2000 trots högre fart. Den högre farten innebär också att man kan utnyttja tåget till fler resor och därmed få större lönsamhet. Tyvärr kommer väl det här projektet att dras i långbänk. Det är viktigt för Götalandsregionens konkurrenskraft liksom Norgebanan och Västra Stambanan. Upprustningen av de två sista banorna har gått i stå trots beslut sedan flera år. Ändå är det inte mot sådant vreden väcks utan uppvaktningarna är för mer motorväg för hundratals miljarder. Ingen räknar med tåg längre. Varför skall vi betala för gratis genomfart av norska långtradare? Inte heller svenska långtradare betalar vad det kostar i slitage, hälsa miljö och klimat. I var tredje dödsolycka är en långtradare inblandad. Nu står de för ca11% av trafiken, men den ökar 40-60% på ett decennium. Tågets olyckor är en hundradedel av vägtrafikens. Enligt institutet för social och förebyggande medicin i Basel kostar vården av sjuka av bilavgaser 1.7% av BNP och 3% av alla dödsfall. Vägverket kalkylerar kostnaden för döda till 15 mkr. Var för sig räckte de här kostnaderna att betala ett projekt av Götalandsbanan/Europabanans storlek. Per år. Höghastighetsbanan kunde lämna plats fler godsståg på Södra stambanan. Nu är det kapacitetsproblem som gör att godstågen får stå tillbaka och mer än nödvändigt flyttas över till lastbil. Sen är det väl skräp med ett EU som lägger sig i allt annat men inte kan standardisera ström- och signalssystem. så att tågtrafiken inte försvåras och Europa kan och lösa sin trafikinfarkt. Götalandsbanan/Europabanan är nödvändig för att ge tåget initiativ som ett modernt trafikslag och kunna bryta vägtrafikens tillväxt. Efter Svealandsbanans tillkomst har trafiken på E 20 minskat. Vi vet att vi gräver vår miljögrav djupare om vi bygger för mer vägtrafik. Därför måste vi satsa mest på järnväg. Den statliga budgettekniken att inte ha skild kapital- och driftsbudget ger fel signaler. Ett stort järnvägsprojekt slår i budgettaket som om vi haft för stora utgifter, medan väginvesteringar kan finansieras via PPM så att byggarna lånar upp och tar ut avgiften per år i stället. Europabanan är så lönsam att den betalar sig på kort tid. Låt oss genast bygga den så att trafiken kan öka också för andra banor och göra dem lönsamma. Hans Sternlycke Hans.sternlycke@telia.com Fässbergsg. 8, 431 69 Mölndal, tel 031-7729515

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.