Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!
Klicka på den artikel du vill läsa

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

Svinn i EU:s budget  
Publicerad: 11 november 2010, 02.00. Senast ändrad: 11 november 2010, 18.46  
 
För 16:e året i rad har EU:s revisorer slokörat konstaterat att unionens räkenskaper inte går ihop, att EU-pengar för- svinner i smart svindel, bedrägerier och fantasifulla redovisningar, men också att systemet är så krångligt att mottagarna fyller i sina blanketter fel.  
 
 
De många exemplen på slöseri med EU-pengar finns främst i jordbruksstöden, regional- stöden, utvecklingsbiståndet och fiskerisubventionerna. Det stod att läsa i rapporten för budget- året 2009, som EU:s revisionsrätt presenterade för EU-parlamentet i går.  
 
Även om revisionsrätten konstaterar att det överlag går framåt med budgetkontrollen, och att man för tredje året i rad kan slå fast att underlagen för den dystra prognosen i alla fall är korrekta, så missköts fortfarande finanserna.  
 
EU:s så kallade sammanhållningspolitik – det system med riktade stöd som syftar till att utjämna ekonomiska skillnader mellan fattiga och rika regioner i EU, och som slukar en tredjedel av den totala EU-budgeten – står för mest felaktigheter.  
 
Över en tredjedel av de cirka 350 miljarder kronor som förra året slussades ut från Bryssel till regionala infrastrukturprojekt betalades ut på fel grunder eller försvann.  
 
I Rumänien avslöjades till exempel nyligen att över åtta miljarder kronor i regionalstöd använts till att betala för privatfester och bröllop.  
 
Även jordbruksstöden är lätta att fuska med, eftersom de delas ut efter den areal mark som en ansökare har, och inte efter redovisad jordbruksverksamhet. Genom åren har stickprov visat att stödet använts för att exempelvis anlägga konstbevattnade golfbanor i akuta torrområden, eller till storskalig marijuanaplantering i Grekland.  
 
I årets rapport uppges hur italienska bönder räknat samma får två gånger för att leva upp till minimiantalet djur som behövs för att få EU-stöd.  
 
Irland fick många frågetecken kring hur momsregler appliceras i landet.  
 
Jordbrukare i Bulgarien hade tagit emot över 30 miljoner kronor för att göra – ingenting.  
 
Men många av felen är oavsiktliga, understryker revisorerna, eftersom EU-reglerna ofta är svåra för regionala myndigheter eller små entreprenörer att hantera, uppger revisionsrättens rapport.  
 
Kritiken mot rapporten i parlamentet var hård. Marta Andreasen, tidigare chefsrevisor för EU-kommissionen, som avskedades för att ha larmat om bedrägerier inom sin egen institution, och som i dag sadlat om till brittisk EU-parlamentariker för det EU-skeptiska partiet United Kingdom Independence Party (UKIP) kommenterade:  
 
–Mitt i en lågkonjunktur så ska skattebetalare betala för människor som lurar systemet. Det är otroligt, efter 16 år av revisionsrapporter så betalar skattebetalarna in allt högre summor för att stödja ett system som är fullspäckat med oegentligheter och fel.  
 
Om inte EU-parlamentet, som håller i EU:s gemensamma plånbok, antar budgeten, som det heter, så kan i praktiken inte en enda krona betalas ut på nästa års budget, eller nästa, och därmed fryser all verksamhet med EU- finansiering inne. Därför brukar den hätska kritiken av budgetslarvet följas av ett tystare, skamset antagande i EU-parlamentet.  
 
–Detta är en enormt pinsamt årlig tradition, och det är fort- farande helt oacceptabelt att EU-budgeten inte kan undertecknas av sina egna revisorer, sade Stephen Booth, från den brittiska tankesmedjan Open Europe.  
 
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/svinn-i-eus-budget_5658023.svd  
 
Teresa Küchler  
 
08-13 50 00  
 
teresa.kuchler@svd.se  

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.