Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland
Klicka på den artikel du vill läsa

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

Skillnaden mellan USA gangster tiden och Ryssland – är elementär ! Skillnaden uppstod redan på romarrikets tid Moder Ryssland har alltid varit annorlunda oss i väst. Historien går tillbaka till uppdelningen av den Väst och Östromerska kyrkan , där väst representerade renässans, individens rätt i samhället och skriven lag att förlita sig på, medan den ortodoxa kyrkan i Konstantinopel drev fram en kollektvistisk och strängt auktoritär människosyn. Makten över Ryssland kom först österifrån genom Mongolerna som härskade med fullkomlig kontroll från Stilla havet till Östersjön mellan 1224 och 1480 , för att sedan följas av det tyranniska enväldet ” Storfurstendömet Moskva,” vilket konserverade det själsdödande arvet efter det mongoliska riket. Från det till islam fallna Konstantinopel 1453, ärvde den ryske storfursten BYSAN stats-insignier, den kejserliga dubbelörnen, varefter fursten började kalla sig tsar efter romarnas Caesar. Moskvafurstarna och tsarväldet utvecklade under 1500 talet en till fulländning mänsklighetens hittills värsta byråkratiska diktatur. Alla ryssar utom tsaren hade en härskare över sig som enväldigt rådde över deras liv. Ett ord från denne och allt kunde vara slut, från besparingar och egendom till det egna livet. Miljoner och åter miljoner ryssar har använts som kanonmat eller slavar att användas likt vilken förbrukningsvara som helst. Tiotusentals miljoner ryssar har deporterats och rivits upp med rötterna från sina familjer när de skickats iväg över detta väldiga land. Ingen ryss är okunnig om Stalins utrensningar där ofattbara 40 till 60 miljoner människor mördades –svalt ihjäl eller dog i sjukdomar orsakade av en medveten skapad armod och utmattning – som ett led i sin politik. Stalin låter alltså mörda sitt eget folk efter att ett 20 tal miljoner Ryssar miste livet under 2:a världskriget Med tanke på att många politiker i SVERIGE idag 1999 inte kan – eller vill vidkännas detta visar egentliga komplexiliteten – det är enkelt och påvisbar att samlas runt 6 miljoner avrättade människor av judisk börd som nazism står för – men ofattbara närmare 100 miljoner övergår människans fattningsförmåga – åtminstone om man bor i Sverige. Året 1998 var det år där en västerländsk drömföreställning föll i bitar -- Rysslands ekonomiska kollaps..... kom inte som Dagens Industri skrev som en total överraskning --- nej istället var det ett mönster som var så tydligt som något – varje satsat dollar i ryssland försvann lika fort som den kom eller oftast vänder dom innan ens pengarna kom till ryssland för att landa på ett västerländsk konto --- om det handlade om pengar från tyskland ---60 miljarder DM eller IMF pengar som räknas i miljarder dollar eller från en skolklass som med mycket möda samlade ihop några tusen kronor eller kommuner och hjälporganisationers insatser – så finns det hela tiden en väl organiserad ” maffia ” vällde som tar hand om allt. Överst på denna pyramid är det dom 7 familjerna som står över regeringen i ryssland och det är dessa som driver rysslands utrikespoletik -- denna artikel i en engelsk tidning-- gör gällande att hela ambassaden förutom ambassadören själv skulle vara anknyten till maffian i ryssland -- säkerligen helt rätt ---- det finns ingen anledning att tro att det skulle vara annorlunda i Stockholm – Dom 7 familjernas har ett stort intresse att konflikter i världen hålles igång ----------------- i exempel jugoslavien -- varför hela vapensystem säljes via vit-ryssland till serbien, det är samma familjer som skydda sina investeringar i irak , iran, sudan syrien och leverera vapensystemen –forskare och allt vad som behövs för att hålla igång iraks ambitioner – ryssland har miljarder av dollar i fordringar på länderna till vilka man leverera allt vad ex irak behöver i utbyte mot pengar och olja – leverenserna kommer från dom 7 familjernas ”privatiserade ” fabriker. tidigare sk militärkomplex I snart sagt varje oroshärd i denna värld finns det ”ryska” ekonomiska intressen -- som tillvaratages av den ryska administrationen på ett sätt som världen tidigare aldrig har skådat. Det är därför ni ser på TV --- att nästan alltid ryssland har en annan uppfattning i FN än övriga västvärlden --- det handlar om stora pengar -- inte om människors bästa ! Hur ser då Framtiden ut ? det finns ingen lösning med förebild från väst det finns endast en rysk lösning och den är mycket annorlunda än vad som vi kan förvänta oss !! investeringar i Ryssland ja -- om man får statsgarantier från en västerländsk bank eller regering nej – ifall det skall satsas egna pengar Rysslands rellationer återgår till gamla bekanta länder vilka man kan innan och utan-till – irak , iran, indien, syrien , jugoslavien mfl. länder som var före 1990 stora handelspartner ------ länder varje dag återfinns i politiken såsom FN eller andra internationella organ där Ryssarna kan göra sig hörda – man säger en sak – man skiver under diverse överenskommelser – för att sedan göra helt tvärtemot. Vad finns det i alla -- alla sveriges oljecisterner som är fulla av olja hyrda av ryska bulvan företag, Vems olja befinner sig i Sverige i verkligheten rysk eller irakisk ? Ryssland ( dvs i själva verket dom 7 familjerna ) har all anledning att bevaka sina rellationer till irak med närmare 50% av världens kända olje tillgångar – enkelt hanterbar – inte svårtillgänglig som bl.a i nordsjön --- detta något förenklad är skälet till att Saddam uppför sig som han gör -- det tjänar han och ryssarna på. Gangster ekonomi Även under sovjet tiden fanns det utpräglade maktgrupper allierade med dåvarande KGB som skodde sig på folkets bekostnad – inte genom att ta pengar så mycket eftersom detta system var ganska välkontrollerad – utan att dessa makthavare aldrig betalade för något vad dom än gjorde utan levde på rekvisitioner som man frikostig delade med sig till klanerna. Efter 1990 förvandlades dessa till i princip 7 familjer vilka genom privatiseringen hade tagit över Rysslands tillgångar – dessa familjer har sina tillgångar i västvärlden i form av kontanter – av oss kända belopp som överstiger 1.400 miljarder US dollar eller motsvarande ca 12 år av Sveriges BNP dessa familjer köper alla till tystnad inte bara i ryssland --man betalar inga skatter – och dränera landet på valutan på de mest sofistikerada sätten – pengar som skvalpar runt i det västerländska banksystemet Dom stora beloppen som avser leveranser från ryssland till väst för olja , gas , timmer, metaller, guld , diamanter mm – betalningen kommer aldrig eller sällan tillbaks till ryssland utan stannar på konton i västerlandet tillhörande intressegrupperna runt dom 7 familjerna – med stöd från den ryska administartionen som är helt styrd av rysslands säkerhetsorgan som i sin tur är köpt av familjerna Dom som står i vägen elimineras bokstavligen varför tusentalet inflytelserika personer har skjutits – en och annan här i rummet -- har under åren läst om politiker, bankmän, journalister, utländska affärsmän-- men svensk media och utrikesförvaltningen valde bilden att ge ryssland en positiv bild varför dom medvetet har invaggat folk i en helt annan än den verkliga värld ryssland befinner och befann sig i Den ekonomiska girigheten för klipp och stora pengar har förblindat många – alltför många ! Ett bra exempel är alla som investerat på arrenderad mark – mark som i princip ingen tillhör och därmed inte heller kan utarrenderas – men alla normala skyddsnät och reflektioner hos investeraren har åsidosatts varför de av utlänningar investerade fastigheter allt från hotell till bostadshus – som kom att beslagtagas – av skattepolisen --- nu säljs på exekutiv auktion i en allt större omfattning – en gång till—till nya spekulanter !! med vetskapen om att den siste idioten är inte född. KOM IHÅG Det finns ingen juridiskt skyddad äganderätt till mark i Ryssland – och sedan spelar det ingen roll vilka kontakter olika personer anser sig ha – eller vilka företag man anser sig företräda – dom enda som kan sätta tryck bakom orden är Amerikanerna – dom har haft en stor support av sitt land på ett helt annat sätt än företag från sverige – där flatheten och undfallenheten i regel styr rellationen – Och är det något ryssar föraktar är det just detta – flat och unfallenhet. Sedan spelar det ingen roll vad fina advokater med fina kontor i sverige och moskva säger—förresten – vilket ansvar tar dom på sig nu när allt har gått åt fanders ???? Handel Ryssland kommer alltid att driva handel med omvärlden – på sina egna betingelser Därför återigen rådet till dom som vill göra handel......... pengar först på västerländsk konto – därefter leverans köpa från ryssland varan fritt leveranshamn – på kajen – därefter betalning svenska och alla andra utländska bolag som har investerat befinner sig i en situation där man antigen redan har förlorat sin investering eller man kommer att göra det snart man bara vet ännu inte om det! TRATTEN !!!!......... Ett stort fel är egentligen ---- och ett vanligen återkommande tanke fel när man tar referens ramar -----från sitt eget hemland....... och glömmer bort avsaknad av lagar som gäller investeringar, köp av mark eller arrenden i Ryssland, MEN för pengar får du alla slags avtal i handen – med alla stämplar i världen --- som i ett senare skede inte är värda pappret de står på. det är inte politikerna som bestämmer – ytterst ligger makten hos dom osynliga maktsfärerna – dit västerlänningen inte har tillgång till Ett exempel är från ett bolag där jag arbetade under 6 år.... ”uppdraget var att göra BSC koncernen lönsam – vi började med färjorna i Östersjön och blev snart det mest lönsamma rederiet på Östersjön – mätt efter västerländska mått--- det var misstaget” !! för nu började.... Storyn Baltic line -Baltic Shipping 150 år gammalt 15.000 anställda ”ägde” mark runt St Petersburg 745.000 hektar 40 fastigheter inkl kontorsbyggnader , frakt och passagerar terminalen i STP. skeppsvar, container tillverkning, sjukhus, semesterhem ett 17 våningar högt semesterhotell och bungalows tryckerier, yacht clubben, tvätteri, affärer supermarket och tax free shoppar, utbildning av sjömän och befälsskola , hälsohem, och sedan ett 40 tal bolag i andra länder ex Kotka varvet i Finland, delägare i finska banker och koperativa företag, utöver bolag i hela världen mer eller mindre rellaterade till shipping 1992 ---- 214 fartyg genomsnitt ålder 5 år därav 180 kommersiella fartyg med 0 kr i lån och inga ställda säkerheter formellt ägdes fartygen av Staten genom Morflot – som för övrigt äger alla fartyg i Ryssland – och låter BSC och andra sköta dessa – i ett slags lån utan att betala för det. BSC var ett rederi som vi fick hög lönsamhet i --- det var misstaget !!! Fram till 1995 kunde vi arbetar tämligen ostörda.....men sedan kom herrarna --- inte i ryssland – nej fina respekterade personer i sjöfarten – flera svenskar sk banking experter inom sjöfart – boende i London – som visade sig vara ombud och medlöpare av Ryska systemet hur man kan plundra ett företag på kortaste tid – girigheten hade ingen gräns – att 10 tusentals anställda förlorade sin försöjning --- brydde sig ingen om – snabba pengar var devisen – lik en svärm gräshoppor – efter plundringen drog man vidare --- Personer i ledningen som stod i vägen eller företrädde andra intressegrupper – dock alla med samma mål -- liksom förre chairman – eliminerades helt enkelt – borta för alltid. 1995 – finns det 106 fartyg kvar och lån på 188 US dollar med fartyg som säkerhet i oktober 1996 finns det 65 fartyg och lån på 430 milj US dollar Augusti 1998 1 fartyg, en pråm utan motor och 487 milj US dollar i lån till banker utan fartyg eller andra säkerheter--- och fartyg för ett värde av 3 miljarder Dollar – bara borta. så vad som skedde var att dels belånade man fartyg -–vilket är förbjudet enligt den ryska lagen -- enligt Sovjet statens lagar – som fortfarande idag gäller – men det höll alla tyst om inkl västerländska välrenomerade revisionsbyråer och advokater-- därefter bytte man flagg genom att arrestera dom ryskflaggade båtarna – som såldes till egna ombud med skambud – samtidigt som andra budgivare inte tilläts komma in till domstolen i rotterdam- new york och andra platser av stadiga herrar med mörka glasögon – när man så fick fartygen – tvångs--flaggades dessa ut till företrädesvis cypern flagga – för att nu användas av rederier som tillhör eliten eller säljas igen till ´”smarta” rederier i väst som kunde köpa billiga båtar ...... 3 miljarder US dollar försvann på detta sätt !! Av BSC cash kassa satsades 25 milj US dollar 1993 i ett hotell på Mallorca – efter 3 veckor var hotellet försvunnet till annan ägare , en ryss – utan ett öre i betalning – oåtkomlig för det ryska rättsväsendet -- om nu ett sådant existera ?.och någon verkligen var intresserad Ett annat i sverige känd rederi Murmansk Shipping Co med bl.a dotterbolag i Helsingborg – där förra året en av ryska executive avlivades utanför ett shoppingcentra i Malmö. detta rederi står under direkt ”skydd” av ministern för atom – energi ( mr Mikhaituv) och vem står bakom honom????? Rysslands inrikesminister Sergei Stepashin som fick uppgiften att undersöka vart 9 miljarder US dollar ur ”Central bank” tagit vägen efter den officiella kollapsen i augusti förra året --- stod upp i TV och sa nu skulle man sätta till alla resurser – och resultatet – han satte till andra ”enheter” som fick till uppgift att nedtona hela historien – och så gick det som det brukar gå – allt är borta och ingen skyldig kunde hittas – locket på.--men 9 IMF millarder Dollar är borta Ryska skatte polisen som stängde BSC konton pga av obetalade skatter som grund till detta var att man skapade regler från ena dagen till en annan dag – man började beskatta varje intjänad dollar i utlandet som om intäkten hade skett i ryssland --när BSC inte kunde betala – skatteskulden som blev större än omsättningen av hela koncernen vilken ”måste betalas” till Inkombanken – tog ägarna för inkombank över först BSC aktier på de mest spektakulära sätten----därmed hade man dom ryska tillgångarna som säkerhet som sedan ”försåldes” och därefter var man på de fartyg som fanns kvar – krasst kan man säga att skatte poliserna arbetade för en av familjerna – i detta fall den som ägde och fortfarande äger Inkombank – en 35 årig herre i St Petersburg och dennes kamrat boende i WIEN. För att klara detta hade man folk i London som medverkade att föra ut fartygen genom brookers – ( bl.a svenska bolag i London ) där man lät arresterar fartygen eftersom man enligt rysk lag inte kan sälja dom – då dom tillhörde staten !! – gick dom ut på exkutiv auktion och inkomsterna gick till Inkombanks utländska konton.!! och utländska långivaran var blåsta på konfekten och sina pengar. ”skattepoliserna” från ryssland reste runt världen inte minst i sverige och undersökte intäkterna och med stöd av ryska ambassader fick man hjälp till tjänstvilliga västerländska tjänstemän som i tron att skattepoliserna arbetade för landet och inte för en persons egen intressen . Hela detta kolossala bolag Baltic Shipping försvann i intet -- plundrad av de egna med hjälp av högt placerade tjänstemän och folk i regeringen, bl.a. sådana herrar som lyrisk beskrevs i svensk media som garanten för ryssland privatisering – påhejade av IMF och Harward med bl.a.( professor Åslund ) som senare visade sig avklädd vara en av alla tusentals ombud och medlöpare för dom mörka krafterna enligt amerikanska federala polisens undersökningar. Harward har idag ett mycket skamfilat rykte med anledning av deras professorers medhjälp till att engagera sig med dom som tömde Ryssland. Resultatet ett plundrad land – och så fortsätter det även idag – även om det är rännil mot tidigare. KGB – numera uppdelad och namn ändrad till – ett 10 tal organisationer.......bl.a FSB är en del av systemet och en förutsättning för makteliten att kunna härja som dom gör -- den villfarelse som härska i väst att KGB skulle vara igen stängt – är en av många felaktigheter och istället är det exakt tvärtom – telefon – e-mail – fax etc avlyssnas som aldrig förr ---dom goda krafterna dom som verkligen vill göra något för sitt land ligger lågt och registrera allt – idag är registreringen av personer mera effektivt än någonsin tack vare all västerländsk teknologi som kommit till landet Svälten... över 100 miljoner lever idag i en ofattbar misär – darför finns det ingen kraft till förändring— med all sannolikhet kan man antaga att de strejker som förekommit ”har tillåtits ” av diverse intresse grupper som kan tjäna på detta – all annan eventuell opposition kvävs genom effektiva hot om motåtgärder – det finns idag ingen kraft för en revolution så som den som skedde 1917. Framtiden landet kommer att sluta sig – återgår till någon form av ”stark” styrning – kommunistledaren Ziganov..... .eller Moskvas borgmästare luzkov eller generalen Lebed har nämnts – mitt tips är nuvarande Presidenten för vit ryssland Lukachenko är den som dyker upp som gubben ur lådan !! skulle detta ske – då får västvärlden spänna på sig hängslen och säkerhetsbälten för en vådlig färd med en ledare med 10.000 tals intakta kärnvapen-- raketer för korta och långa distanser – och en vapenindustri som producera mycket avancerade vapensystem inkl världens modernaste jaktflyg – allt medans folket svälter... känns det igen ??? med en ledare som har insett att ” västvärlden har svikit ryssland och ett Imf och andra endast har stulit alla pengar för ryssarna och bakom allt detta är USA med sina bundsförvantar --- detta är den officiella informationen från makthavarna till folket Vad gått kan komma ut av detta ??? Och denna tro är djupt rotad – dom flesta ryss är botad från demokrati och marknadsekonomi --Vad är det då som återstår ??? jag sitter inte på kristallkulan --- en sak är dock klar – den bild av ryssland som finns i sverige stämmer inte med min syn Sveriges strategi att nedrusta – kommer stå landet dyrt – Svenska företagares sätt att se allt i svart eller vitt är fel --- det finns mycket goda möjligheter till goda affärer för bägge sidor – men man måste vara mer realistisk – och skaffa sig bättre rådgivare – rådgivare som bevisligen har resultat att visa upp annat än blanka marmorgolv och dyra kontorslägen och saftiga räkningar. Den som fortfarande vill investera eller sitter på investeringar – måste vara på det klara – utan en sk ROOF går det inte – sedan får man be till högre krafterna att det går väl – den som beskyddar dig idag – finns med all sannolikhet inte kvar om ett år – vad händer då? Till sist vill jag bara göra envar uppmärksam på – att den sk maffian inte är lokaliserad till Ryssland – den finns idag överallt mitt ibland oss – och den kommer inte bara från Ryssland utan alla f.d Sovjet republiker inkl Baltikum – den ryska säkerhetstjänsten har ett järngrepp över det hela – över den står andra intressen -- och återfinnes i varje land – man söker västsystemets svagheter vilka utnyttjas – man är teknisk mycket avancerad – och den som tror något annat --- har fel – totalt fel – den kriminella våg som drar över västerlandet och sverige är bara början av vad som komma skall – då man fortfarande är i en testfas – den västerländska säkerhetstjänsten och polisväsendet gör rätt i om man förbereder sig på det värsta – för det kommer – eftersom dom stora pengarna finns här och inte i ryssland – därför bör varje företagare sätta till alla resurser och se över sitt säkerhetssystem – främst banker och andra som hantera mycket pengar – när det gäller den ekonomiska brottsligheten – kunde jag stå här i timmar och bara berätta över vad som har hänt – och som i svensk media förtiges --- vill man vara riktig elak kan man se många paraleller före 2:a världskriget och sveriges hållning då— konsten att förtiga vad som händer---jag ger ett smakprov hur man från ett kontor i STP med en enkel PC lyckades stjäla för Chase Manhattan 800 miljoner Dollar – bakom denna bravad står en ung energisk ryss arbetande på firma Atlas – tillhörande en av dom största bovarna i Ryssland som reser världen runt som en statsman – tänk vad pengar kan göra!!!! så en sak till – till alla stora koncernchefer som flockas runt olika ryska makthavares besök i sverige --- vad förväntar man sig av detta ??? Borde det inte vara en tankeställare att dom prisar Sverige för sin sk ”blandekonomi” och menar att det skulle vara en förebild för Ryssland --- man måste lära sig skillnaden vad en ryss säger och vad han menar – det är 2 helt olika ting ---frågan kommer då – hur snett har det då gått för Sverige i verkligheten när ”bovarna” tycker att sverige är en förebild – vad är det dom ser – som ni inte ser ?? kanske något att fundera på när ni gå hem?? slut och så var det frågestunden.................

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.