Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland
Klicka på den artikel du vill läsa

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

 
 
 
 
I Kina ligger sparandet på 40 procent, men man betalar 54 procent av vården ur egen ficka. I Östeuropa och fd Sovjet sparar man mycket ojämnt, men de betalningar folk måste göra ur egen ficka är orimligt höga.  
 
Nu betalar ju människorna alltid själva. I utvecklade kapitalistiska system dock via skattsedeln eller genom privata försäkringar (som i USA). Det är dit de fd socialistiska länderna strävar. Men innan de når dit slår systemet mycket hårt mot de skyddslösa.  
 
Egenbetalningarna i före detta Sovjetunionen slår rekord. Värst är det i Kaukasus. I Georgien betalar folk 87 procent av kostnaderna ur egen ficka, i Azerbajdzjan 80 procent.  
 
Vad betalar de för? En del är avgifter till fastställda priser på vård och medicin, en del är pengar som betalas mer eller mindre frivilligt för att tillförsäkra sig en sjukhusplats, viss svåråtkomlig medicin - gäller särskilt dem som ligger inne på sjukhus - en del är tack till läkare, före eller efter åtgärd.  
 
-Länderna i Kaukasus var nära att kollapsa. När detta sker måste regeringarna skära ned på budgeten. Det skedde i alla socialistländer i början av 1990-talet, säger Joseph Kutzin, regional rådgivare på Världshälsoorganisationen för Centraleuropa, Östeuropa och fd Sovjet.  
 
Det är alltså inte privatisering av hälsovården som är boven. Utan att sjukvården upplevdes som gratis eftersom den höll konstgjort låga priser för befolkningen under socialismen och ofta körde sjukhusen i botten, samtidigt som personalen var underbetald. Man fick sedan börja med att anslå budgetpengar till att underhålla sjukhus. Patienter fick betala personal, både läkare och biträden (tidigare hade man gjort det också, eller stuckit till dem gåvor, men då var frivilligt) och så småningom för medicinerna som inte heller subventionerades.  
 
Nu har WHO haft program i regionen där man söker göra de privata betalningarna legala - för att undvika mutsystemet. I Kirgizistan har man nått relativt stora framgångar - men för patienterna är sanningen att det blir dyrt. WHO har också försökt hjälpa till att organisera hälsovården mer modernt - inte så mycket sängplatser på sjukhusen, effektivare hälsomottagningar, dietråd och så vidare.  
 
En del av det som var farligt förr är inte lika framträdande: våldsamt alkoholmissbruk, ibland undernäring, ibland alltför fettrik diet, olyckor på jobbet, - folk äter bättre och grönsaker och frukt importeras året om. Livslängden för befolkningen ökar också men långsamt - i Ryssland var det 12 års skillnad i förväntad livslängd mellan män och kvinnor.  
 
- Det bästa sättet att mäta samhällets satsning på hälsa är att se hur mycket man lägger på det i budgeten, säger Joseph Kutzin.  
 
Men rika länder behöver inte vara de generösaste - se på det oljerika Azerbajdzjan där det är 3 procent! I de länder där invånarna får betala hälften av vården är det för att staten inte kan betala mer. Sedan finns det en del rika i Ryssland som satsar på privata läkare och dyra utländska mediciner och kurer för att de har råd med det.  
Kina med sin höga sparkvot ses nu som ett varnande exempel.  
 
-Vi måste lära oss att inte göra som Kina, säger Joseph Kutzin. Men det är svårt för en finansminister som måste skära ned sin budget - man gick rakt på hälsosektorn och skar.  
 
Individerna ställdes på bar backe.  
Ett land som ses som exempel på en lyckad övergång är Estland. Där lägger nu regeringen 11-13 procent på hälsobudgeten. Men människorna har gått från att betala 10 procent (i slutet på 90-talet) till 20 procent idag till vården ur egen ficka. I Lettland är det kärvare - där måste människorna betala hälften ur egen ficka.  
 
Tidigare var det arbetsplatserna som stod för mycket av den sociala omvårdnaden av människorna i öst. Nu blir det mer skattefinansierat, men man vill också ha en försäkringsmodell.  
 
-Skatteintäkter klarar inte allt, säger Joseph Kutzin. Alla länder har en mix - något från skatter, något från privata försäkringar.  
 
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=678&a=540545&rss=1401  
 
Disa Håstad  
 
 

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.